Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 35
28. november 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension
(Forhøjelse af det beløb borgeren må tjene, inden alderspensionen bliver nedsat)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 6 af 2. juni 2017, foretages følgende ændringer:

 

1.  § 5, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Alderspensionister, der lever i et parforhold med en person, der ikke er berettiget til pension, modtager pensionstillæg svarende til satsen for en enlig alderspensionist, såfremt pensionisten og partneren har en årlig samlet aktuel indkomst på under kr. 300.000, bortset fra alderspension og pension efter Nordisk konvention om social sikring. Pensionstillægget nedsættes med 51 pct. af pensionistens og partnerens indtægtsgrundlag med fradrag af kr. 183.000.”

 

2.  § 9, stk. 2, affattes således:
  Stk. 2.  Alderspensionens grundbeløb nedsættes, såfremt alderspensionistens årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra alderspension og pension efter Nordisk konvention om social sikring overstiger kr. 368.286.”

 

3.  § 9, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Alderspensionens grundbeløb nedsættes med 40 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr. 368.286.”

 

4.  § 10, stk. 2, nr. 1, affattes således:
”1)  kr. 156.000 for en enlig alderspensionist.”

 

5.  § 10, stk. 2, nr. 2, affattes således:
”2)  kr. 183.000 for en alderspensionist med partner, jf. § 5.”

 

6.  § 10, stk. 3, affattes således:
”  Stk. 3.  Pensionstillægget nedsættes med 35 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr. 156.000 for en enlig alderspensionist og med 22 pct. af indtægtsgrundlaget med fradrag af kr. 183.000 for en alderspensionist med partner, jf. § 5.”

 

7.  § 15, stk. 1, nr. 1, affattes således:
”1)  Barnet er anbragt uden for hjemmet efter Landstingsforordning om hjælp til børn og unge eller Inatsisartutlov om støtte til børn eller i øvrigt forsørges 100 pct. af det offentlige.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse, og gælder for udbetaling af alderspension med virkning fra den 1. januar 2020.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen