Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 33
28. november 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og aktuel indkomst
(Ændring af beregningsgrundlaget for aktuel indkomst)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og aktuel indkomst, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 3 af 24. maj 2019, foretages følgende ændringer:

 

1. § 5, stk. 3, affattes således:
“  Stk. 3.  Ved opgørelsen ses der bort fra:
1)  skattepligtige indbetalinger til pensionsordninger som nævnt i § 39 a i landstingslov om indkomstskat,
2)  ydelser i henhold til landstingsforordning om offentlig hjælp,
3)  vederlag, der ydes af midler undergivet den særlige revisionsprocedure for Politiets Efterretningstjeneste, og
4)  vederlag, der udbetales til pleje-, aflastnings- og akutplejefamilier i henhold til reglerne i Inatsisartutlov om støtte til børn, i det omfang vederlaget ikke overstiger det maksimale af, hvad modtageren i det pågældende indkomstår kan fradrage ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst i forbindelse med de nævnte aktiviteter ud over standardfradraget, jf. § 21, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  § 5, stk. 3, nr. 3, som fastsat i § 1, nr. 1, sættes i kraft ved bekendtgørelse.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen