Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 32
28. november 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter
(Udvidelse af anvendelsesområde, tilknyttede aktiviteter og nedsættelse af beløbsgrænse)

§ 1

 

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter, som ændret ved inatsisartutlov nr. 13 af 29. november 2013, foretages følgende ændringer:

 

1. § 5 stk. 3, 2. pkt. ophæves.

 

2. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres ”fem milliarder danske kroner” til: ”1 milliard danske kroner”.

 

3. I § 6, stk. 2, ændres ”1. januar 2013” til: ”1. januar 2020”. 

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen