Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 26
28. november 2019
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
(Forlængelse af forældreorlovsperioden)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 14 af 7 december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, foretages følgende ændringer:

 

1. § 15, stk. 1, affattes således:
”  I umiddelbar tilknytning til de første 15 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet har forældre eller adoptanter tilsammen ret til forældreorlov i indtil 21 uger.”

 

2. § 15, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  I umiddelbar tilknytning til de første 19 uger efter fødslen eller modtagelsen af børnene har forældre eller adoptanter, til 2 eller flere samtidigt fødte eller modtagne børn, tilsammen ret til forældreorlov i indtil 25 uger.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020, og finder anvendelse for orlov ved graviditet, barsel eller adoption, hvor orlovshaver er på orlov på dagen for lovens ikrafttræden eller senere.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. november 2019

 

 

 

Kim Kielsen