Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
12. juni 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence
(Ændring af hjemmel til finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering, indstillingsberettigelse for medlemmer af Konkurrencenævnet)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 17. november 2017, foretages følgende ændringer: 

 

1. Efter § 23 r indsættes:  

Finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering

 

  § 23 s.  Til finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester betaler udbydere, der er pålagt en forpligtelse om netadgang, jf. § 23 j, et administrationsgebyr. 

  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer afgørelse om fordelingen af gebyret, jf. stk. 1, mellem udbydere af netadgang. 

  Stk. 3.  Gebyret i medfør af stk. 1, fastsættes i Finansloven.” 

 

2. § 27 affattes således:

”  § 27.  Konkurrencenævnet består af 1 formand og 6 medlemmer.

  Stk. 2.  Formanden og medlemmerne udnævnes af Naalakkersuisut for en periode på op til 4 år.

  Stk. 3.  Konkurrencenævnet skal omfatte et alsidigt kendskab til offentlig og privat erhvervsvirksomhed, herunder juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige forhold.

  Stk. 4.  Formanden og mindst 3 af Konkurrencenævnets medlemmer skal være uafhængige af erhvervs- og forbrugerinteresser. 

  Stk. 5.  Naalakkersuisut udnævner 1 medlem efter indstilling fra erhvervsorganisationer i forening, 1 medlem efter indstilling fra forbrugerorganisationer i forening, og 1 medlem med særlig indsigt i offentlig erhvervsvirksomhed efter indstilling fra kommunerne i forening.

  Stk. 6.  Konkurrencenævnets medlemmer udnævnes på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer, og de skal fungere uafhængigt i deres virke.”

 

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen