Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 5
12. juuni 2019
Atuuttut

Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaannik allanngortitsineq pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Nunami allanngutsaaliukkami Kalaallit Nunaata Avannaani aamma Kangiani illersuinermut aalajangersakkat sukannernerulersitat, illunik aserfallatsaaliineq iluarsaasarnerlu pillugit malittarisassani erseqqissaaneq aamma kulturikkut kingornussat sumiiffinni kulturikkut oqaluttuarisaanermut tunngasut inissisimaffigisaanni ingerlatat sunniutaasa nalilersorneqartarneri)

 

§ 1

 

Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 19. maj 2010-meersumi imaattunik allannguuteqartitsisoqassaaq:

 

1. § 5, imm. 1-imi, nutaatut ikkunneqassaaq oqaaseqatigiit pingajuattut:

”  Nunami allanngutsaaliukkami Kalaallit Nunaata Avannaani aamma Kangiani inussuit tamarmik aamma inussuit pillugit nunap allanngutsaaliukkap iluaniittut oqaluttuat eqqissisimatitaapput, ukiut qassit pineqarneri apeqqutaatinnagit.”

 

2. § 5-imi imm. 4-tut ikkunneqassaaq:

”  Imm. 4.  Nunami allanngutsaaliukkami Kalaallit Nunaata Avannaani aamma Kangiani sumiiffinnilu immikkut killilerlugit aalajangiunneqarsimasuni, Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput qanoq nutaanngitsiginissaannik piumasaqaataasunik saneqqutsisinnaaneq imm. 1-imi pillugu, oqaaseqatigiinni siullerni aamma imm. 2-mi pineqartut pillugit.”

 

3. § 6, imm. 2, imatut oqaasertalerneqassaaq:

“  Imm. 2.  Qanganitsanit nunamit peerneqarsinnaanngitsunit 2 meterinit qaninnerusumiittumi ingerlatsisoqaqqusaanngilaq. Tamatumali akornusinngilaa tamat inussulianut aamma inussulianiittunut nalunaarsuutinut ornigussinnaaneri, tamanna qajassuussisumik aamma sissuertumik pippat.”

 

4. § 6 -imi ikkunneqassapput imm. 3-tut nutaatut:

“  Imm. 4.  Nunami allanngutsaaliukkami Kalaallit Nunaata Avannaani aamma Kangiani ingerlatsisoqarsinnaanngilaq sunilluunniit qanganitsat nunamiit peerneqarsinnaanngitsunit 100 meterinit qaninnerusumiittumi. Tamatumali akornusinngilaa tamat inussulianut aamma inussulianiittuni oqaluttuanut ornigussinnaaneri, tamanna qajassuussisumik aamma sissuertumik pippat.

  Imm. 5.  Sumiiffinnut immikkut killilerlugit aalajangiunneqarsimasuni Naalakkersuisut ersarinnerusunik malittarisassiorsinnaapput imm. 2-4-mi qanoq ungasissusissatut piumasaqaataasunut tunngatillugu”

 

Imm. 4 taamaasilluni imm. 6-inngussaaq.

 

5. § 18, imm. 2 imatut oqaasertalerneqassaaq:

Imm. 2.  Illunik eqqissisimatitsineq immikkut pisussaaffinnik kinguneqassaaq, illut aserfallatsaalineqarnerannut aamma killilersuinernik sanaartorfigineqarsinnaanerannut atatillugu, tak. §§ 22 aamma 22 a.”

 

6. § 20, imm. 2 imatut oqaasertalerneqassaaq:

Imm. 2.  Naalakkersuisut aalajangiigunik eqqissisimatitsinissamik imaluunniit eqqissisimatitsinermik ingerlatsiinnarnissamik imaluunniit allannguinissamik, taava Naalakkersuisut § 22, imm. 1 aamma 22 a, imm. 2-mi aalajangersakkanik saneqqutsisinnaassapput.”

 

7. § 22, imm. 1 aamma 2 imatut oqaasertalerneqassapput:

”  Illunik eqqissisimatitaasunik piginnittut taanna isumannaatsumik pitsaassuseqartissavaat, eqqissisimatitaanera eqqarsaatigalugu. Nalinginnaasumik aserfallatsaaliineq pisassaaq atortussat atorneqareersimasut assingi, periaatsit aamma qalipaatit maannamutut ittut atorlugit.

  Imm. 2.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu tamatumunnga immikkut pissutissaqartillugu akuersissutigisinnaavaa atortussanik, periaatsinik aamma maannamut qalipaatit atorneqarsimasut assinginik atuinissamik saneqqutsisinnaaneq.

 

8. § 22 -ip kingorna ikkunneqassaaq:

§ 22 a.  Sanaartornikkut suliassat tamarmik illut eqqissisimatitaasut pillugit Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu akuersissummik piumasaqaateqarfiupput, suliassat illup eqqissisimatitaasup ilaaniippata, aamma suliassat nalinginnaasumik aserfallatsaaliinerup avataaniippata. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfiatalu akuersissummut tunngatillugu atugassarititaasunik ilanngussisinnaavoq.

  Imm. 2.  Sanaartornikkut suliassat sanaartukkanik eqqissisimatitanillu immikkut ilisimasalinnit misilittagalinnillu suliarineqartassapput, ajornanngippallu illup sanaartugartaasa ilaanik taarsiinani.

 Imm. 3.  Naalakkersuisut sanaartukkanik suliaqarneq pillugu erseqqinnerusunik maleruagassiussapput.”

 

9. § 24 -ip kingorna ikkunneqassaaq:

§ 24 a.  Sumiiffinni eqqissisimatitaasuni imaluunniit allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersugaasuni, tak. § 24, imm. 1, ingerlatat kulturikkut kingornussanut annertuumik sunniuteqarsinnaasutut isigineqartut aatsaat aallartinneqarsinnaapput kulturikkut kingornussanut sunniutissaat nalilersorneqareerpata, tamannalu pillugu nassuiaasiaq Naalakkersuisunit akuerineqareerpat.

  Imm. 2.  Pisussaaffik imm. 1 naapertorlugu atuuppoq nalunaartussaanermut piffissaliussamut, tak. § 25, imm. 3, aamma pisuni isumaliutigineqarpat kulturikkut eqqissisimatitsinissaq imaluunniit allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuinermik aaqqissuussinissami, aamma pisuni immikkut akuersissuteqarnissamik siunnerfeqartumik suliaqartoqartillugu, tak. § 24, imm. 3, oqaaseqatigiit aappaat aamma § 24, imm. 4, oqaaseqatigiit aappaat. Pisuni taamaattuni taamaattoq pisussaaffik atuuttanngilaq ingerlatsinissamik kissaateqartoq misissueqqaarnissamut, ujarlernissamut imaluunnit aatsitassanik iluaquteqarnissamut akuersissummik tunineqareersimatillugit, kiisalu aamma erngup nukinga iluaqutigalugu nukissiorfiliornissamut tamatumunngalu atatillugu misissuinissanut atatillugu. 

  Imm. 3.  Pineqartoq kissaateqartoq ingerlatassanik pilersitsisoqarnissaanik akisussaavoq nalilersuinermik suliaqarnissamut, nalunaarusiornissamut aamma taassuma Naalakkersuisunut nassiunneqarnissaanut.

  Imm. 4.  Naalakkersuisut ersarinnerusunik aalajangersagaliussapput kulturikkut kingornussanut sunniutaasartut nalilersorneqartarneri pillugit, kiisalu kulturikkut kingornussanut tunngatillugu nalunaarusiamik suliaqartarneq akuersissuteqartarnerlu pillugit, tamatumani aamma tunngaviusussanik nalilersuisoqarnissaanik aalajangiiniarnermi, aamma paasissutissat nalilersuinermi katersorneqartartussat pillugit.”

 

10. § 29, imm. 2, oqaaseqatigiit siulleq imatut oqaasertalerneqassaaq:

”Kulturikkut kingornussanut siunnersuisoqatigiit suliani eqqissisimatitsinissanut aamma suliani allatigut kulturikkut eriagisassanik illersuineq pillugu inassuteqaateqartassapput, aamma tusarniarneqartassapput § 22 a, imm. 1 naapertorlugu akuersissutinut tunngatillugu.”

 

11. § 32, imm. 1 imatut oqaasertalerneqassaaq:

“  Unioqqutitsinerit ukuninnga, § 6, imm. 1-4, § 7, imm. 4, § 9, imm. 2, § 11, imm. 2-4, § 16, oqaaseqatigiit siulliit, § 19, imm. 3, § 21, imm. 3, § 22, imm. 1, 22 a, imm. 1 aamma 2, § 24, imm. 3 aamma 4, § 24 a, imm. 1 aamma 2, § 25, imm. 3, § 27, imm. 2 aamma malittarisassat atugassarititaasullu ukunannga tunngavillit; § 3, imm. 3, § 5, imm. 3 aamma 4, § 6, imm. 5, § 18, imm. 3, § 19, imm. 4, § 22 a, imm. 3, § 24, imm. 5, aamma § 24 a, imm. 4. Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit naapertorlugu akiliisussanngortinneqarnermik kinguneqarsinnaapput.”

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat una ullormi 1. juli 2019-imi atuutilissaaq.

  Imm. 2. Inatsisartut inatsisaat una § 1, nr. 7 aamma 8 ullormi 1. januar 2020-mi atuutilissaaq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen