Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
24. maj 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland
(Præcisering af sanktionsbestemmelsen)

 

§ 1

 

I landstingslov nr. 20 af 11. december 2003 om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland, som ændret ved landstingslov nr. 1 af 26. april 2007 og landstingslov nr. 9 af 19. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

 

1. § 19, stk. 1, affattes således:

”Bøde idømmes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed:

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgifts-kontrollen,

2) overtræder § 1, § 1 a, § 2, § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1 eller § 10, stk. 1,

3) undlader at efterkomme et pålæg meddelt efter § 11, stk. 1,

4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed efter at Skattestyrelsen har inddraget registreringen i henhold til § 9, stk. 2 eller § 12, stk. 1 og 2, eller

5) overdrager, erhverver, opbevarer, forbruger, transporterer eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2019.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 24. maj 2019

 

 

 

Kim Kielsen