Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 21
12. decembari 2019
Atuuttut

Innaallagissamut ikkussuinerit suliarineqarnerannut ingerlanneqarnerannullu isumannaallisaaneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

§ 6, imm 1 naapertorlugu Sanaartukkat innaallagissamut atugassat, innaallagissamut ikkussuinerit aamma atortut innaallagiatortut pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 3. november 1994-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 12. juni 2019-imeersumi allanngortinneqartumi, Innaallagissiornermut Oqartussanit aalajangersaneqassaaq:

 

Ka­pi­ta­li 1

A­tuuf­fi­a aam­ma nas­su­i­aa­tit

 

A­tuuf­fia

 

  § 1.  Nalunaarut man­na a­tuup­poq in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­su­nik 0 V ac.-i­mit i­ma­luun­niit 0V dc.-i­mit 1000 V ac. i­ma­luun­niit 1500 V dc. a­ngul­lu­gu i­lan­ngul­lu­gu sak­kor­tus­su­si­lin­nik su­li­a­qar­ner­mut aam­ma i­nger­lat­si­ner­mut.

 

I­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit

 

  § 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i su­li­a­ri­ne­qas­sap­put aam­ma i­nger­la­tin­ne­qas­sap­put i­ma­tut, taak­ku­a i­nun­nut, uu­ma­suu­ti­nut i­ma­luun­niit il­lu­nut na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­si­sin­naa­jun­naar­lu­git.

 

Nas­su­i­aa­tit

 

  § 3.  Nalunaarummi ma­tu­ma­ni mak­ku i­ma­tut paa­si­ne­qas­sap­put:
1)  Su­miif­fin­ni ta­ma­nit ti­kin­ne­qar­sin­naa­su­ni qaam­maq­qu­ser­su­i­ner­mut a­tor­tut: Aq­qu­si­neeq­qa­ni, il­lut a­kor­nan­ni aq­qu­si­ner­ni, aq­qu­si­ner­ni, i­no­qan­ngin­ner­sa­ni aam­ma as­si­gi­saan­ni ta­ma­nit ti­kin­ne­qar­sin­naa­su­ni qaam­maq­qu­ser­su­i­ner­mut ar­ma­tu­ri­nik aam­ma qaam­maq­qu­ti­nik ik­kus­su­i­ner­mut. 
2)  A­jo­qu­ser­na­veer­saar­ner­mut a­tor­tut: Na­vi­a­nar­tu­nut in­naal­la­gis­sap pi­ler­sis­sin­naa­saa­nut a­jo­qu­ser­na­veer­saar­ner­mut a­tor­tut, soor­lu sar­fap sak­kor­tu­si­val­laar­nis­saa­nut il­ler­suu­tit aam­ma in­naal­la­gis­sa­mut kuk­ku­su­mik i­nger­la­ler­su­mut il­ler­suu­tit.
3)  I­ni­gi­sat: Il­lut aam­ma i­nis­si­at u­ki­oq naal­lu­gu i­ni­gi­ne­qar­sin­naa­su­tut a­ku­e­ri­sat aam­mat­taaq sun­ngif­fim­mi il­lut aam­ma su­lin­ngif­fim­mi i­nis­si­at, un­nu­if­fi­gi­ne­qar­sin­naa­su­tut a­ku­e­ri­ne­qar­si­ma­sut. 
4)  DCL: De­vi­ce for Con­necti­on of Lu­mi­na­i­res a­tor­tut DCL-i­mut ik­kus­si­sar­fil­lit aam­ma DCL-i­mut ik­kuf­fil­lit, taak­ku­a qaam­maq­qu­ser­su­i­ner­mut ar­ma­tu­ri­nik in­naal­la­gis­sa­mut at­ta­ve­qar­tit­si­ler­sin­naa­sut aam­ma qa­mit­taa­ti­lii­sin­naa­sut i­naal­la­gis­sa­mut aq­qum­mut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mut.
5)  EDB-mut ik­kuf­fiit: A­tor­tut ik­kuf­fii im­mik­kut it­tu­mik su­li­a­ri­ne­qar­si­ma­ner­tik pis­su­ti­ga­lu­gu IT-mut a­tor­tu­nik aam­ma as­si­gi­saan­nik ik­kus­sif­fi­gi­ne­qar­sin­naa­sut, ki­si­an­ni a­tor­tu­nit al­la­nit in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nit al­la­tut it­tu­nik ik­kuf­fi­lin­nik ik­kus­sif­fi­gi­ne­qar­sin­naan­ngit­sut.
6)  A­jor­tit­to­qar­sin­naa­ne­ra­nut il­ler­suu­si­lii­neq: In­naal­la­gis­sap sar­faa­nut qu­pin­ngu­al­lan­nis­sa­mut a­taa­si­ar­tu­mik a­jor­tit­to­qar­ne­ra­ni im­mi­nut il­ler­sor­neq. 
7)  Nap­par­si­ma­vin­ni in­naal­la­gis­sa­mut ik­kuf­fiit: In­naal­la­gis­sa­mut ik­kuf­fiit in­naal­la­gis­sa­mut ik­kuf­fin­nut na­li­ngin­naa­su­nut a­tor­ne­qar­sin­naan­ngit­sut A­tor­tu­nut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nut i­su­man­naal­li­saa­ner­mut na­joq­qu­tas­si­aq naa­per­tor­lu­gu.
8)  Ik­kus­suk­kat ik­kuf­fiit a­tor­lu­git at­ta­vi­ler­ne­qar­tar­tut: At­ta­vi­lii­ner­mut a­tor­tut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik ik­kun­ne­qar­si­ma­sut iik­ka­mut ik­kuf­fim­mut in­naal­la­gis­sa­mut ik­kuf­fim­mit ik­kus­sif­fi­gi­ne­qar­tar­tut, taak­ku­a­lu sar­fa­qar­til­lu­git ka­ti­ter­ne­qar­sin­naa­na­tik i­ma­luun­niit a­vis­saar­tin­ne­qar­sin­naa­na­tik. Ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut a­tor­tut si­ul­ler­mik ik­kun­ne­qar­si­ma­ner­mik ki­ngor­na­ti­gut ka­ti­ter­ne­qar­nis­sa­min­nut i­ma­luun­niit a­vis­saar­tin­ne­qar­sin­naa­ne­rat naat­sor­suu­ti­gi­ne­qas­san­ngil­lat, a­ser­fal­lat­saa­li­u­i­ne­rup i­ma­luun­niit a­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tut ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­su­nik aq­qu­taa­nik al­lan­ngor­tit­si­ner­mut a­ta­til­lu­gu.
9)  Tun­nga­vi­u­su­mik il­ler­suut: Ar­laan­nik a­jor­tit­to­qar­si­ma­tin­na­gu in­naal­la­gis­sap sar­faa­nut qu­pin­ngu­al­lan­nis­sa­mut il­ler­sor­neq.
10)  A­taat­si­moor­ti­tat: In­naal­la­gis­sap kaa­vii­aar­fi­a a­tor­tut in­naal­la­gis­sa­mik a­tu­i­sut i­ma­luun­niit iik­ka­mi ik­kuf­fin­nik pi­ler­su­i­sus­sa­tut naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­tut.
11)  A­tor­tut Klas­se I-mut i­laa­sut: A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut tun­nga­vi­u­su­mik ta­pin­naal­li­sar­ne­qar­si­ma­sut soor­lu tun­nga­vi­u­su­mik a­jor­tin­nis­saan­nut il­ler­suu­ti­ler­lu­git aam­ma na­li­giis­saar­nis­saan­nut soor­lu a­jor­tin­nis­saan­nut il­ler­suu­ti­lik­kat.
12)  A­tor­tut Klas­se II-mut i­laa­sut: A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut tun­nga­vi­u­su­mik ta­pin­naal­li­sar­ne­qar­si­ma­sut soor­lu tun­nga­vi­u­su­mik il­ler­suu­ser­lu­git aam­ma a­jor­tin­nis­saan­nut ta­pin­naal­li­saq­qin­ne­qar­si­ma­sut soor­lu a­jor­tin­nis­saan­nut il­ler­suu­ti­lik­kat, i­ma­luun­niit tun­nga­vi­u­su­mik aam­ma a­jor­tin­nis­saan­nut il­ler­suu­te­qar­ne­rat sak­kor­tu­ne­ru­su­mik ta­pin­naal­li­saa­nik­kut a­ngu­ne­qar­si­mal­lu­ni.
13)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa: Aq­qu­tip i­laa in­naal­la­gis­sap sar­faa­nut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mut aq­qu­ti­gi­ne­qar­tus­sa­tut naat­sor­suus­saq.
14)  PELV: A­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq taas­su­ma sar­faa­ta sar­fap im­mik­kut sak­ku­kis­su­se­qar­tup na­li­nga qum­mut qaa­nger­sin­naa­na­gu a­taa­si­aan­nar­tu­mik a­jor­tit­to­qar­ne­ra­ta na­laa­ni taa­maal­laat in­naal­la­gis­sap kaa­vii­aar­tut al­lat nu­na­mut ik­kun­ne­qar­fi­an­ni a­jo­qu­te­qa­ler­to­qar­ne­ra pin­na­gu.
15)  R­CD: Re­si­du­alcur­rentde­vi­ce, kat­tut­sit­si­ner­mut a­tor­toq me­ka­niski­u­soq i­ma­luun­niit a­tor­tut ka­ti­ter­ne­qar­si­ma­sut sar­fa­mik at­ta­ve­qar­tit­si­sar­tut, i­nger­lat­si­sut aam­ma at­ta­vee­rut­sit­si­sar­tut i­nger­lat­si­ner­mut pis­sut­sit na­li­ngin­naa­suu­ne­ran­ni aam­ma ik­kuf­fin­nik am­maa­ner­mik pi­ler­sit­si­sar­tut, sar­faq si­u­mu­kar­toq aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik na­le­qar­til­lu­gu pis­sut­sit na­lu­naar­sor­ne­qar­si­ma­sut tun­nga­vi­ga­lu­git.  
16)  I­nuk paa­si­si­ma­sa­lik: I­nuk tul­lu­ar­tu­mik i­lin­ni­a­ga­lik aam­ma mi­si­lit­ta­ga­lik ta­mak­ku tun­nga­vi­ga­lu­git pi­ne­qar­toq na­lor­ni­nar­tu­nik mi­sis­su­eq­qis­saar­sin­naa­voq na­vi­a­nar­tu­nil­lu in­naal­la­gis­sap pi­ler­sis­sin­naa­saa­nik pin­ngit­soor­tit­sil­lu­ni.
17)  SELV: A­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq taas­su­ma sar­faa­ta sar­fap im­mik­kut sak­ku­kis­su­se­qar­tup na­li­nga qum­mut qaa­nger­sin­naa­na­gu, pis­sut­sit na­li­ngin­naa­til­lu­git taa­ma­tul­lu a­taa­si­aan­nar­tu­mik a­jor­tit­to­qar­ne­ra­ta na­laa­ni, in­naal­la­gis­sap kaa­vii­aar­tut al­lat nu­na­mut ik­kun­ne­qar­fi­an­ni a­jo­qu­te­qa­ler­to­qar­ne­ra i­lan­ngul­lu­gu.
18)  In­naal­la­gis­sa­mut ik­kuf­fik: In­naal­la­gis­sa­mut a­tor­toq ik­ku­tas­saq ni­uu­sa­nik pi­lik taan­na­lu iik­ka­mi ik­kuf­fi­up ik­kun­ne­qar­fis­saa­nut naam­mat­tus­sa­tut naat­sor­suus­saal­lu­ni. 
19)  Iik­ka­mi ik­kuf­fik: In­naal­la­gis­sa­mut a­tor­toq ik­kus­si­vis­saq ik­kus­si­vis­sar­ta­lik taan­na­lu ik­ku­tas­sap ni­uu­sa­nik pe­qar­tup aam­ma ledni­ngi­nut ik­kus­sif­fis­sa­nik at­ta­ve­qar­tit­si­ler­nis­sa­mut a­tor­tu­lik. 
20)  Sar­fap kaa­vii­aar­fia: In­naal­la­gis­sa­mut a­tor­tut ik­kus­suk­ka­mi in­naal­la­gi­ar­tor­tu­miit­tu­nik, taak­ku­a sar­fap sak­kor­tu­al­laar­nis­saa­nut a­taat­si­mut il­ler­suu­ti­nik a­tor­tu­ler­ne­qar­si­mal­lu­tik.
21)  Ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fik (tavle): Ka­ti­te­ri­ner­mut a­tor­toq a­taa­seq i­ma­luun­niit ar­lal­lit tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git a­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut a­qut­si­ner­mut, uut­tu­i­ner­mut, na­lu­naar­ner­mut, a­jo­qu­ser­na­veer­saar­tit­si­ner­mut, na­leq­qus­saa­ner­mut a­tor­tut nam­min­neq i­naal­la­gis­sa­mik aam­ma me­ka­niski­u­su­mik at­ta­ve­qar­tut aam­ma sa­na­ne­qar­si­ma­su­nik i­la­qar­lu­tik.
22)  Ledni­ngi tas­sun­nar­toq: Ledni­ngi qi­tul­le­raar­toq a­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut in­naal­la­gis­sa­mut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mut a­tas­su­ser­ne­qar­nis­saan­nut a­tor­ne­qar­tar­tut.

 

Ka­pi­ta­li 2

I­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaam­mik naam­mas­sin­nin­neq

 

  § 4.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq Ka­laal­lit Nu­naan­ni al­lan­nguu­tit/i­lan­ngun­ne­qar­si­ma­sut i­lan­ngul­lu­git in­naal­la­gis­sa­mik sak­ku­kit­su­mik sar­fa­lin­nik ik­kus­suus­si­ner­mi ma­le­ru­aq­qu­sat na­li­ngin­naa­sut HD 60364 a­tuut­toq naa­per­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­pat, taa­va i­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit a­taat­si­moor­tut eq­qor­tin­ne­qar­si­ma­su­tut i­si­gi­ne­qas­sap­put.
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suu­ne­qar­si­ma­soq Ka­laal­lit Nu­naan­ni al­lan­nguu­tit/i­lan­ngun­ne­qar­si­ma­sut i­lan­ngul­lu­git in­naal­la­gis­sa­mik sak­ku­kit­su­mik sar­fa­lin­nik ik­kus­suus­si­ner­mi ma­le­ru­aq­qu­sat na­li­ngin­naa­sut HD 60364 a­tuut­toq ma­lin­na­gu i­ma­luun­niit i­laan­naa ma­lil­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­pat, taa­va ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­sup na­joq­qu­tas­sa­mi ma­tu­ma­ni i­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit ma­lin­ne­qar­ne­rat up­per­nar­saa­ser­sor­ne­qas­saaq.
  Imm. 3.  A­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­su­i­ner­mik su­li­a­qar­ner­mi pif­fis­saa­su­mik na­lu­naar­ne­qar­ner­mi ma­le­ru­aq­qu­sap na­li­ngin­naa­sup sor­li­up a­tor­ne­qar­nis­saa er­ser­sis­sa­vaa. I­ma­tut pi­so­qar­pat a­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­su­i­ner­mik naam­mas­sin­nil­lu­ni pif­fis­saq su­li­a­qar­fi­u­soq tas­saa­soq u­ki­u­nik pi­nga­su­nik si­vi­kin­ne­ru­soq, taa­va ik­kus­su­i­ner­mik naam­mas­sin­nil­lu­ni pif­fis­sa­mut su­li­a­qar­fi­u­su­mut Ka­laal­lit Nu­naan­ni al­lan­nguu­tit/i­lan­ngun­ne­qar­si­ma­sut i­lan­ngul­lu­git in­naal­la­gis­sa­mik sak­ku­kit­su­mik sar­fa­lin­nik ik­kus­suus­si­ner­mi ma­le­ru­aq­qu­sat na­li­ngin­naa­sut HD 60364 a­tor­ne­qas­saaq.

 

  § 5.  Na­li­ngin­naa­sut nalunaarummi ma­tu­ma­ni in­ner­suun­ne­qar­tut, Dansk Standar­d aq­qu­ti­ga­lu­gu pi­si­a­ri­ne­qar­sin­naap­put i­ma­luun­niit In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qor­tus­sa­ni mi­sis­sor­ne­qar­sin­naap­put.

 

Ka­pi­ta­li 3

I­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit a­taat­si­moor­tut

 

  § 6.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­sor­ne­qar­toq tun­nga­vi­u­su­mik il­ler­suu­ser­ne­qas­saaq, taa­maa­li­or­nik­kut i­nu­it aam­ma uu­ma­suu­tit na­vi­a­nar­tu­nut, tas­sa ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­sut i­laan­nik sar­fa­qar­tu­nik a­tu­i­ner­min­ni pi­ler­sin­naa­su­nut il­ler­sor­ne­qas­sam­ma­ta.

 

  § 7.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­sor­ne­qar­toq a­jor­tit­to­qar­sin­naa­ne­ra­nut il­ler­suu­ser­ne­qas­saaq, taa­maa­li­or­nik­kut i­nu­it aam­ma uu­ma­suu­tit na­vi­a­nar­tu­nut, tas­sa ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­sut i­laan­nik sar­fa­qar­tu­nik a­jor­tis­si­ma­su­nut a­tu­i­ner­min­ni pi­ler­sin­naa­su­nut il­ler­sor­ne­qas­sam­ma­ta.

 

  § 8.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­sor­ne­qar­toq i­ma­tut su­li­a­ri­ne­qas­saaq, taa­maa­li­or­nik­kut i­ku­al­la­ja­sut i­kit­toor­nis­saan­nut kis­sat­toor­pal­laar­ne­rup i­mal­luun­niit in­naal­lan­ne­rit ki­ngu­ne­ri­saan­nik na­vi­a­nar­to­qas­sa­na­ni. Ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut a­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut a­tor­ne­qar­ne­ran­ni, i­nu­it i­ma­luun­niit uu­ma­suu­tit uu­ti­ter­sin­naa­ne­ran­nut na­vi­a­nar­to­qas­san­ngi­laq,

 

  § 9.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­sor­ne­qar­toq sak­kor­tu­al­laa­mik sar­fa­nit­toor­nis­sa­mut il­ler­sor­ne­qas­saaq taa­maa­li­or­nik­kut i­nu­it, uu­ma­suu­tit aam­ma il­luu­tit na­vi­a­nar­tu­nut il­ler­sor­ne­qas­sal­lu­tik, tas­sa kis­sat­toor­pal­laar­ne­rup ki­ngu­ne­ri­saa­nik i­ma­luun­niit e­lektro­me­ka­niski­u­su­mik sun­ner­tin­ne­qar­nis­sa­mut sak­kor­tu­al­laa­mik sar­fa­nit­toor­nis­sa­mut pi­ler­sin­naa­su­nut.

 

  § 10.  Aq­qu­tit sar­fap i­nger­laar­fi­gi­saan­ni aam­ma i­laa­ni suu­ga­lu­ar­tu­ni­luun­niit, taak­ku­a sar­fa­mik kuk­ku­su­mik i­nger­laar­fis­sa­tut naat­sor­suus­saa­sut, sar­fa­mik taas­su­min­nga i­nger­laf­fis­sa­tut pi­ne­qas­sap­put kis­sap­pal­laar­nis­saat pi­na­veer­saar­til­lu­gu. 

 

  § 11.  A­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq taak­ku­nun­nga i­lan­ngul­lu­git aq­qu­tit me­ka­niski­u­su­mik, sar­fa­mik kuk­ku­su­mik pi­ler­sin­ne­qar­tu­mut e­lektro­me­ka­niski­u­su­mik sun­ner­ne­qar­nis­saan­nut il­ler­suum­mik pi­ler­ne­qar­si­mas­sap­put, taa­maa­li­or­nik­kut i­nu­it, uu­ma­suu­tit aam­ma il­lup na­vi­a­nar­tor­si­or­tin­ne­qar­nis­saat pin­ngit­soor­tin­ni­ar­lu­gu.

 

  § 12.  Sar­fap i­nger­laar­fii­sa i­laa­sa sar­fap kaa­vif­fii­sa a­kor­nan­ni a­jor­ti­tut, taak­ku­a as­si­giin­ngit­su­nik sar­fa­mik pi­ler­sor­ne­qar­ne­ri­sa ki­ngu­ne­ris­san­ngi­laat i­nu­it, uu­ma­suu­tit i­ma­luun­niit il­lut na­vi­a­nar­tor­si­or­tin­ne­qar­ne­ran­nik ki­ngu­ne­qas­san­ngi­laq.

 

  § 13.  In­naal­la­gis­sap sak­kor­tu­si­val­laar­ne­ra­ta i­nu­it, uu­ma­suu­tit i­ma­luun­niit il­lut na­vi­a­nar­tor­si­or­nis­saat ki­ngu­ne­ris­san­ngi­laa.

 

  § 14.  Sar­faq sak­ku­kil­li­si­ma­sup aam­ma ta­ma­tu­ma ki­ngor­na­ti­gut sar­fap sak­kor­tus­su­si­a­nik pi­ler­sit­seq­qin­ne­rup i­nu­it, uu­ma­suu­tit i­ma­luun­niit il­lut na­vi­a­nar­tor­si­or­nis­saat ki­ngu­ne­ris­san­ngi­laa.

 

  § 15.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­sor­ne­qar­toq e­lektro­magne­tiski­u­su­nik a­kor­nu­ser­sor­ne­qar­nis­sa­min­nut sun­ner­ne­qar­sin­naa­jun­naar­sin­ne­qas­sap­put, taa­maa­lil­lu­tik a­va­ta­ngii­si­ni i­nis­si­si­maf­fi­gi­sa­min­ni a­kor­nu­te­qan­ngit­su­mik i­nger­la­sin­naas­sal­lu­tik. 

 

  § 16.  Naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­sin­naap­pat i­nu­it, uu­ma­suu­tit i­ma­luun­niit il­lup pi­ler­su­i­ne­rup a­tas­su­taa­run­ne­ra­ni na­vi­a­nar­tor­si­or­tin­ne­qa­ler­sin­naa­ne­rat, taa­va ma­le­ru­aq­qu­sa­nik pis­sut­si­nut na­leq­qut­tu­nik ik­kus­suk­ka­ni i­ma­luun­niit a­tor­tu­ni in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­sor­ne­qa­reer­si­ma­su­ni pi­ler­sit­si­so­qas­saaq.

 

Ka­pi­ta­li 4

Pi­ler­saa­ru­si­or­neq aam­ma i­nger­lat­si­neq a­taat­si­mut i­si­ga­lu­git

 

  § 17.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­sor­ne­qar­toq pi­ler­saa­ru­si­or­ne­qas­saaq aam­ma i­ma­tut su­li­a­ri­ne­qas­sal­lu­ni, tas­sa­ni a­tor­tup in­naal­la­gi­ar­tor­tup ik­kus­sor­ne­qar­tup si­u­ner­ta­mut a­tor­ne­qar­nis­sa­mi­nut eq­qor­tu­mik a­tor­ne­qar­nis­saa­nut sil­li­maf­fi­gi­ne­qar­si­mas­sal­lu­ni. 
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­sor­ne­qar­toq pi­ler­saa­ru­si­or­ne­qas­saaq aam­ma i­ma­tut su­li­a­ri­ne­qas­sal­lu­ni, tas­sa­ni pis­sut­sit a­va­ta­ngii­si­nut tun­nga­sut eq­qar­saa­ti­gi­ne­qas­sal­lu­tik, tas­sa in­naal­la­gi­ar­tor­tup ik­kus­sor­ne­qar­tup naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­tu­tut in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ta ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­sup qa­noq si­vi­su­ti­gi­su­mik pi­u­sin­naa­ne­ra eq­qar­saa­ti­ga­lu­gu.
  Imm. 3.  A­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­a­tor­tut in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­su­nut i­laa­sut, taak­ku­a­lu nam­min­neq imm. 2 naa­per­tor­lu­gu pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik pi­sin­naa­sa­qan­ngit­sut, qu­lak­keer­ne­qas­sap­put naam­ma­gi­nar­tu­mik im­mik­kut il­ler­suu­ser­lu­git tas­sa in­naal­la­gi­ar­tor­tup ik­kus­suk­kap naam­mas­si­ne­qa­reer­tut i­laa­ta as­si­nga­tut.

 

  § 18.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­sor­ne­qar­toq ta­ma­ti­gut su­li­a­ri­ne­qas­saaq eq­qor­tu­mik i­su­man­naat­suu­til­lu­gu aam­ma il­ler­sor­ne­qar­sin­naa­su­mik, tas­sa i­nun­nit taa­ma­tut su­li­a­qar­nis­sa­mut pi­gin­naa­ne­qar­tu­nik.
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­sor­ne­qar­tu­mi a­tor­tus­si­at na­leq­qut­tut taa­maal­laat a­tor­ne­qas­sap­put aam­ma a­tor­tus­si­or­tup i­lit­ser­suu­ti­gi­sa­i naa­per­tor­lu­git ik­kus­sor­ne­qas­sal­lu­tik.
  Imm. 3.  A­tor­tus­si­at pi­gin­naa­saat in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ta ik­kus­sor­ne­qar­tup su­li­a­ri­ne­qar­ne­ra­ta na­laa­ni a­jor­ne­ru­ler­sin­ne­qas­san­ngil­lat.

 

  § 19.  Ledni­ngi­nik a­tor­ne­qar­tus­sa­nik aam­ma qa­noq ik­kus­su­i­nis­sa­mik toq­qaa­ner­mi eq­qar­saa­ti­gi­ne­qar­tus­sat tas­saap­put:
1)  su­miif­fi­up qa­noq is­su­sia,
2)  iik­kat aam­ma il­lup i­laa­ta al­lat, ledni­ngi­nut a­tor­tut i­nger­laf­fi­gi­saa­sa, qa­noq is­su­si­at,
3)  ledni­ngi­nut a­tor­tut i­nun­nit aam­ma uu­ma­suu­ti­nit ti­kin­ne­qar­sin­naa­ne­rat,
4)  sar­fap sak­kor­tus­su­sia,
5)  e­lektro­magne­tiski­u­sut sun­ni­u­ti­gi­sin­naa­saat, nu­na­mut ik­ku­si­ma­sut a­jor­tin­ne­ran­ni aam­ma kor­t­slu­ter­to­qar­ne­ra pi­ler­sin­naa­su­nit,
6)  e­lektro­magne­tiski­u­sut a­kor­nu­ser­su­i­ne­rat aam­ma
7)  sun­ni­u­taa­sin­naa­sut al­lat, tas­sa ledni­ngi­nut a­tor­tu­nut sun­ni­u­te­qar­sin­naa­sut in­naal­la­gi­ar­tor­tut ik­kus­sor­ne­qar­tut su­li­a­ri­ne­qar­ne­ran­ni i­ma­luun­niit i­nger­lat­si­ner­mi.

 

  § 20.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ta sa­ni­mut ki­pi­ne­ra aa­la­ja­nger­sar­ne­qas­saaq na­li­ngin­naa­su­mik i­nger­la­ner­mut pis­su­se­qar­ne­ra­nut aaam­ma a­jor­tin­ner­mi pis­su­se­qar­ne­ra­nut na­leq­qi­us­sil­lu­ni mak­ku eq­qar­saa­ti­ga­lu­git:
1)  in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ta kis­san­ner­mi­ni qaf­fa­sin­ner­paa­mik a­ku­e­ri­ne­qar­sin­naa­sup kil­lif­fia,
2)  sar­fap ap­par­ne­ra­ta a­ku­e­ri­ne­qar­sin­naa­ne­rup a­ku­e­ri­ne­qar­sin­naa­sup kil­lif­fia,
3)  e­lektro­me­ka­nik­kip sun­ni­u­ti­gi­sai, nu­na­mut ik­ku­si­ma­sut a­jor­tin­ne­ran­ni aam­ma kor­t­slu­ter­to­qar­ne­ra pi­ler­sin­naa­su­tut naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­tut, 
4)  me­ka­nik­kip sun­ni­u­ti­gi­sa­i al­lat, tas­sa in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut sun­ni­u­taa­sin­naa­sut,
5)  in­naal­la­gis­sap i­nger­laar­tup sak­kor­tus­su­si­a­nut a­ki­uut­tup (impe­dans) an­ner­tu­ner­paaf­fia, sar­fa­mut kuk­ku­su­mut il­ler­suu­te­qar­ner­mut a­tuut­tu­mut na­leq­qi­us­sil­lu­ni, kii­sa­lu
6)  qa­noq ik­kus­su­i­so­qar­ne­ra.

 

  § 21.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­toq aam­ma ik­kus­suun­ne­qar­tut a­tor­tul­lu al­lat i­ma­tut su­li­a­ri­ne­qas­sap­put aam­ma i­nis­sin­ne­qas­sal­lu­tik, taak­ku­a a­kun­ner­min­ni im­min­nut a­jo­qu­ser­sin­naa­jun­naar­sil­lu­git.

 

  § 22.  Ik­kus­suun­ne­qar­tut al­lat in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­tu­nut at­ta­ve­qan­ngit­sut i­ma­luun­niit at­tuu­mas­su­te­qan­ngit­sut, taak­ku­a in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nut i­ma­tut a­vis­saar­tin­ne­qar­si­mas­sap­put, su­li­a­ris­sal­lu­git pe­ri­ar­fis­sa­qas­sal­lu­ni in­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut at­tun­ngik­ka­lu­ar­lu­git.

 

  § 23.  A­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut i­ma­tut i­nis­sin­ne­qar­si­mas­sap­put, a­qun­ne­rat, mi­sis­sor­ne­rat, su­li­a­ri­ne­rat, a­ser­fal­lat­saa­li­or­ne­qar­ne­rat aam­ma taak­ku­a at­ta­vi­ler­sor­ne­qar­ne­ri­sa ti­kin­nis­saan­nut pe­ri­ar­fis­sat a­jor­nan­ngit­su­mik pe­ri­ar­fis­saas­sal­lu­ni, taa­maal­laat mak­ku pin­na­git:
1)  nu­na­mi ka­ti­ter­ne­qar­si­ma­sut,
2)  ka­ti­ter­fiit im­mer­ne­qar­si­ma­sut i­ma­luun­niit qal­ler­ne­qar­si­ma­sut,
3)  ledni­ngit nil­ler­tut aam­ma a­tor­tut ki­as­sar­ne­qar­tut a­kor­nan­ni at­ta­viit qi­laa­mi aam­ma na­ter­mik ki­as­saa­ner­mut a­tor­tut aam­ma ka­be­lit ki­as­saa­ner­mut a­tor­tut,
4)  ka­ti­te­ri­neq svejse­ri­neq, a­qer­lor­te­ri­neq, qa­jan­naal­li­saal­lu­ni a­qer­lor­tik­kat i­ma­luun­niit sak­koq na­qit­si­ner­ta­lik a­tor­lu­gu na­leq­qut­tu­mik ka­tin­ne­qar­si­ma­sut, i­ma­luun­niit 
5)  ka­ti­te­ri­neq tas­saa­soq a­tor­tus­si­a­mut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut i­laa­soq aam­ma na­li­ngin­naa­su­nik taak­ku­nun­nga at­tuu­mas­su­te­qar­tu­nik eq­qor­tit­si­soq.

 

  § 24.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i ik­kus­suun­ne­qa­reer­si­ma­su­nut a­tor­tut al­lat su­li­a­ri­ne­ran­ni aam­ma i­nis­sin­ne­ran­ni, a­qun­ne­rat, mi­sis­sor­ne­rat, su­li­a­ri­ne­rat, a­ser­fal­lat­saa­li­or­ne­qar­ne­rat aam­ma in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­tu­nut at­ta­vi­ler­sor­ne­qar­ne­ri­sa ti­kin­nis­saan­nut pe­ri­ar­fis­sat sa­pin­ngi­sa­mik a­jor­nan­ngit­su­mik pe­ri­ar­fis­saas­sal­lu­ni.

 

  § 25.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­toq i­maa­tut su­li­a­ri­ne­qar­si­mas­saaq pif­fis­sa­mi su­li­a­ri­ne­qar­fi­an­ni ma­le­ru­aq­qu­sat a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git.
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut ki­ngu­sin­ne­ru­suk­kut al­lan­ngor­tin­ne­qar­pa­ta, ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngul­lu­git ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fii­nik nuus­si­neq, taa­va in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­sa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut i­laan­nut al­lan­ngor­tin­ne­qar­tu­nut ma­le­ru­aq­qu­sat pif­fis­sa­mi su­li­a­qar­fi­u­su­mi a­tuut­tut a­tor­ne­qas­sap­put.


  § 26.  Su­miif­fi­up su­mut a­tor­ne­qar­ne­ra­ta i­ma­luun­niit qa­noq is­su­si­a al­lan­ngor­tin­ne­qar­pat, taa­va in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq a­tor­ne­qar­fim­mi­nut i­ma­luun­nit qa­noq is­su­ser­mut nu­taa­mut na­leq­qus­sar­ne­qas­saaq.
  Imm. 2.  Su­miif­fi­up su­mut a­tor­ne­qar­ne­ra­ta i­ma­luun­niit qa­noq is­su­si­a al­lan­ngor­tin­ne­qar­pat a­tor­tu­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik ik­kus­si­ner­mut a­ta­til­lu­gu, taa­va ik­kus­si­neq su­li­a­ri­ne­qas­san­ngi­laq, in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ta ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sup su­miif­fik ta­mak­ker­lu­gu a­tor­ne­qar­fim­mi­nut i­ma­luun­nit qa­noq is­su­ser­mut nu­taa­mut na­leq­qus­sar­ne­qaq­qaar­tin­na­gu.

 

Pi­ler­su­i­ner­mut a­tor­tut

 

  § 27.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq in­naal­la­gis­sa­mik sak­ku­kit­su­mik si­a­ru­ar­te­ri­ner­mut aq­qu­ti­nit pi­ler­sor­ne­qar­toq, TN-i­tut a­tor­ne­qar­tu­tut su­li­a­ri­ne­qar­sin­naa­voq i­ma­tut it­to­qar­til­lu­gu, i­maap­pat a­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq ik­kus­suk­ka­mik pi­ler­su­i­soq tas­saap­pat TN-i­tut a­tor­ne­qar­tu­tut su­li­a­ri­ne­qar­si­mal­lu­ni:
1)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq transfor­mer­sta­ti­o­ni­mit nam­mi­neq pi­gi­sa­mit pi­ler­sor­ne­qar­pat.
2)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa il­lu­mut i­nger­la­soq toq­qaan­nar­tu­mik transfor­mer­sta­ti­o­ni­mit aal­laa­ve­qar­pat aam­ma ka­be­li a­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­si­mal­lu­ni.
3)  TN-i­tut a­tor­ne­qar­toq in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mi a­tor­ne­qa­reer­til­lu­gu.
4)  A­tor­tu­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mit pi­gin­nit­toq im­mik­kut a­ku­er­sis­sum­mik tun­ni­us­sa­qar­si­ma­til­lu­gu.
  Imm. 2.  A­tor­tu­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik pi­gin­nit­tup TN-i­tut a­tor­ne­qar­tu­tut a­tu­i­sin­naa­ner­mik i­ti­gar­tit­si­sin­naa­voq imm. 1-i­mi nor­mu 1 aam­ma 2 taa­ne­qar­tu­nut tun­nga­til­lu­gu, i­maap­pat TN-i­tut a­tor­ne­qar­tup sar­fa­mik sak­ku­kit­su­mik si­a­ru­ar­te­ri­ner­mut aq­qu­ti­ni su­li­a­qar­nis­saq tekni­kik­kut an­ner­tuu­mik a­jor­nar­tor­si­u­te­qar­ner­mik ta­man­na ki­ngu­ne­qar­pat.
  Imm. 3.  TN-i­tut a­tor­ne­qar­toq a­tor­ne­qar­sin­naan­ngi­laq a­tor­tu­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik pi­gin­nit­toq a­ku­er­sis­su­te­qar­tin­na­gu, tas­sa imm. 1-i­mi nor­mu 3-mi taa­ne­qar­tu­nut tun­nga­til­lu­gu.

 

  § 28.  TN-C-i­tut a­tor­tu­nik a­tor­ne­qar­tu­nik pe­qar­nis­saq a­ku­e­ri­ne­qan­ngi­laq ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fi­up si­ul­li­up i­ma­luun­niit ag­gu­ar­tit­sis­su­tip kil­lif­fi­a­ta ki­ngor­na­ti­gut. Ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fi­up si­ul­li­up i­ma­luun­niit ag­gu­ar­tit­sis­su­tip kil­lif­fi­a­ta ki­ngor­na­ti­gut ta­ma­ti­gut sar­faq aq­qu­ta­i il­ler­suu­ti­nik aam­ma nor’lup aq­qu­ta­i im­mik­koor­tin­ne­qar­si­ma­sut a­tor­ne­qas­sap­put. 
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i ik­kus­suu­ne­qar­si­ma­sut pi­o­reer­su­ni aam­mat­taaq transfor­mer­sta­ti­o­ni­ni al­li­le­ri­neq i­ma­luun­niit al­lan­ngor­tit­si­ner­ni, imm. 1 a­tuut­sin­ne­qan­ngi­laq.

 

Ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fin­nik (tavler) ik­kus­su­i­neq

 

  § 29.  Ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fiit si­or­nan­ni, taak­ku­a si­lis­su­si­at i­ma­luun­niit por­tus­su­si­at 1 me­te­ri qaa­nger­si­map­pas­suk, taa­va i­nis­saq a­kor­nu­ser­ne­qan­ngit­soq min­ner­paa­mik ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fi­up si­lis­su­si­a ta­mak­ker­lu­gu aam­ma na­ter­miit taas­su­ma qaa­va­nut 1 me­te­ri­us­saaq, taa­maat­tor­li na­ter­miit min­ner­paa­mik 2 me­te­rit. 
  Imm. 2.  Ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fiit i­laa­nut i­ma­luun­niit a­tor­tu­mut a­nil­la­nga­ne­rup ta­ki­ner­saa­nut a­kor­nu­ser­ne­qan­ngit­su­mik 1 me­te­ri­mik i­nis­sa­qar­tit­si­so­qas­saaq. Ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fiit sa­ni­le­riis­sil­lu­git i­nis­sin­ne­qar­til­lu­git, ki­si­an­ni taak­ku­a a­kun­ner­min­ni u­nga­sis­su­si­at 1 me­te­ri­mit an­ni­kin­ne­rup­pat, taa­va taak­ku­a ledni­ngi­nut ka­ti­te­rif­fit­tut a­taa­siin­nar­tut i­si­gi­ne­qas­sap­put. 
  Imm. 3.  A­tor­tut sul­lul­lit per­laa­ju­sal­lit imm. 1-i­mut i­laa­tin­ne­qan­ngil­lat.

 

  § 30.  At­ta­vi­lii­ner­mut ikittaatinullu a­tor­tut, taak­ku­nun­nga i­lan­ngul­lu­git a­tor­tut il­ler­suu­taa­sut paat­suu­gas­saan­ngit­su­mik na­lu­naa­qut­ser­ne­qas­sap­put, tak­ku­a er­ser­sis­sa­vaat in­naal­la­gi­ar­tor­tup ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sup im­mik­koor­tut sor­liit a­ttavilernerai.
  Imm. 2.  A­tor­tut paar­laan­ne­qar­sin­naa­ne­rat pe­ri­ar­fis­saan­ngip­pat taa­va imm. 1 a­tuu­tin­ne­qas­san­ngi­laq.

 

  § 31.  Sar­fa­mut sak­kor­tu­al­laar­tu­mut il­ler­suu­ti­nik suu­ga­lu­ar­tu­ni­luun­niit qa­jan­naat­su­mik na­lu­naa­qut­sii­so­qar­si­mas­saaq, tas­sa­ni na­lu­naar­ne­qar­si­mas­saaq sar­fa­mut na­lu­naar­ne­qar­tu­mut sikri­ngi an­ner­paaq a­ku­e­ri­saa­soq sor­li­u­ner­soq i­ma­luun­niit a­tor­tut i­lu­ar­si­ne­qar­sin­naap­pa­ta sar­faq i­lu­ar­si­ne­qar­sin­naa­soq sak­kor­tu­ner­paaq. 
  Imm. 2.  Sar­fa­mut sak­kor­tu­al­laar­tu­mut il­ler­suut ar­la­lin­nut si­u­ner­ta­ler­lu­gu a­tor­ne­qar­pat, taa­va na­lu­naa­qut­sii­ner­mi an­ner­tus­sut­sit a­ku­e­ri­saa­sut min­ner­paaq na­lu­naa­qut­ser­ne­qas­saaq.

 

A­jo­qu­ser­na­veer­saar­ner­mut a­tor­tut

 

  § 32.  A­jo­qu­ser­sin­naa­ner­mut il­ler­suu­tit pi­sin­naa­sa­i aa­la­ja­nger­sar­ne­qas­sap­put a­tor­tup su­mut a­tor­ne­qar­ne­ra a­peq­qu­taa­til­lu­gu.
  Imm. 2.  A­jo­qu­ser­sin­naa­ner­mut il­ler­suu­tit a­tuu­tis­sap­put sar­fap sak­kor­tus­su­sia, sar­fa­qar­neq aam­ma pif­fis­saq eq­qar­saa­ti­ga­lu­gu, taak­ku­a­lu na­leq­qu­tis­sap­put sar­fa­mik kaa­vit­si­sup pi­sin­naa­saa­nut aam­ma i­nu­it, uu­ma­suu­tit i­ma­luun­niit il­lup na­vi­a­nar­tor­si­or­tin­ne­qar­nis­saan­nut na­leq­qi­us­sil­lu­ni.

 

Qa­mit­si­neq aam­ma im­mik­koor­tit­si­neq

 

  § 33.  A­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­si­so­qar­si­mas­saaq in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik qa­mit­si­ner­mut a­tor­ne­qar­tus­sa­nik, taa­maa­li­or­nik­kut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik, sar­fa­lin­nik kaa­vii­aar­tu­nik i­ma­luun­niit a­tor­tu­nit a­taa­si­ak­kaa­nik, a­qut­si­ner­mi, mi­sis­su­i­ner­mi, a­jo­qu­te­qar­ne­ran­nik mi­sis­su­i­ner­mi, mi­si­le­raa­ner­mit, a­ser­fal­lat­saa­li­u­i­ner­mit aam­ma aaq­qis­suus­si­ner­mi qa­mit­si­so­qar­sin­naal­lu­ni taa­ma­tut­taar­lu im­mik­koor­tit­si­so­qar­sin­naas­sal­lu­ni.
  Imm. 2.  Sar­fal­lit kaa­vii­aar­tu­i in­naal­la­gis­sap aq­qu­taan­nit sar­fa­qar­tu­nit ta­ma­nit im­mik­koor­tin­ne­qar­sin­naas­sap­put. Im­mik­koor­tit­si­neq sar­fal­lit kaa­vii­aar­tu­i­nut a­taat­si­moor­tu­mik pi­sin­naa­voq, ta­man­na i­nger­lat­si­ner­mi pis­sut­sit a­jor­nar­tin­ngip­pas­suk.

 

  § 34.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mik sar­fa­mik pi­ler­sor­ne­qar­ne­ra­ta i­nger­laan­nar­tu­mik qa­min­ne­qar­nis­saa pi­sa­ri­a­qar­pat, taa­maa­li­or­nik­kut i­nu­it, uu­ma­suu­tit i­ma­luun­niit il­lu na­vi­a­nar­tor­si­or­tin­ni­ar­na­git, taa­va a­ju­toor­ner­mi qa­mit­taam­mik ik­kus­si­so­qas­saaq taan­na i­li­sa­ri­u­mi­nas­saaq, sun­ni­u­te­qar­lu­as­sal­lu­ni aam­ma pi­ler­tor­tu­mik a­tor­ne­qar­sin­naas­sal­lu­ni. 

 

A­jo­qu­ser­na­veer­saar­ner­mut i­las­sut R­CD a­tor­lu­gu

 

  § 35.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­su­nut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nut il­lu­mi a­tu­gas­sa­nut as­si­gi­saan­nul­lu ik­kuf­fiit 20 A ti­kil­lu­gu ki­lif­fi­ga­lu­gu­lu sar­fa­tor­tut, aam­mat­taaq in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nut ik­kuf­fin­nut al­la­nut sar­fa­mut sak­kor­tu­al­laar­tu­mut 32 A ti­kil­lu­gu ki­lif­fi­ga­lu­gu­lu il­ler­sor­ne­qar­tu­nut, i­laas­saaq pi­ler­su­i­ner­mik at­ta­vee­ru­tit­si­nis­saq a­u­to­ma­tiski­u­su­mik qa­mit­si­sar­toq il­ler­suu­taa­soq.
  Imm. 2.  Il­ler­suu­taa­su­tut a­tor­tu­tut a­tor­ne­qas­sap­put R­CD ma­lu­gin­nil­lu­ni sar­faa­ru­tit­si­sar­toq an­ner­tu­ner­paa­mik 30­mA kil­lif­fi­li­ul­lu­gu.
  Imm. 3.  Ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut a­tor­tu­nut a­taa­si­ak­kaa­nut i­nger­lat­si­ner­mi tekni­ki­mik pis­su­te­qar­tu­mik ma­lu­gin­nil­lu­ni sar­faa­rut­sit­si­sar­tu­mut R­CD-il­ler­suum­mut i­laa­tin­ne­qan­ngit­sut an­ner­paa­mik 30­mA-mut, tak. imm. 2, a­u­to­ma­tiski­u­su­mik pi­ler­su­i­ner­mik u­nit­sit­si­sar­tu­mik il­ler­suum­mut a­tor­tu­mik R­CD-i­un­ngit­su­mik ma­lu­gin­nil­lu­ni sar­faa­rut­sit­si­sar­tu­mik an­ner­paa­mik 30­mA-mik a­tor­tu­ler­ne­qas­sap­put. 
  Imm. 4.  Ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut imm. 3 naa­per­tor­lu­gu i­nis­sin­ne­qas­sap­put i­ma­luun­niit i­ma­tut na­lu­naa­qut­ser­ne­qas­sal­lu­tik, a­tor­tu­nut al­la­nut ik­kus­sif­fi­ga­lu­git a­tor­ne­qar­sin­naa­jun­naar­sil­lu­git.
  Imm. 5.  Pi­u­ma­sa­qaam­ma imm. 1-i­miit­tu­mi i­laa­tin­ne­qan­ngit­sut tas­saap­put:
1)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq i­maal­luun­niit taas­su­ma i­laa tas­su­nga taa­maal­laat a­tor­tus­si­at klas­se II-mut i­laa­sut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik ik­kun­ne­qar­si­ma­sut, aam­ma in­naal­la­gi­ar­tor­toq ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq ik­kuf­fe­qan­ngip­pat i­ma­luun­niit al­la­nik ik­kuf­fis­sa­qar­na­ni. 
2)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq in­naal­la­gis­sa­mut ik­kuf­fi­lik i­ma­luun­niit al­la­nik ik­kuf­fis­sa­qar­toq, taan­na sar­fa­mik kaa­vii­aar­tu­mik im­mik­kut il­ler­suu­ti­le­qar­si­ma­soq i­ma­luun­niit im­mik­kut sak­ku­kit­su­mik sar­fa­lik, SELV i­ma­luun­niit PELV.
3)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq IT-mut a­tor­tu­tut nu­na­mut a­tas­su­si­gaq aam­ma ta­pin­na­veer­saam­mik nak­ku­ti­gi­ne­qar­toq.
4)  Ik­kus­sif­fis­sat, ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut il­lu­mi a­tor­tu­nut aam­ma as­si­gi­saan­nut a­tu­gas­sat pin­na­git, i­nger­lat­si­ner­mi tekni­ki­mik pis­su­te­qar­tu­mik ma­lu­gin­nil­lu­ni sar­faa­rut­sit­si­sar­tu­mut R­CD-il­ler­suum­mut i­laa­tin­ne­qan­ngit­sut an­ner­paa­mik 30­mA-mut. Taa­maap­pat ik­kus­sif­fis­sat taak­ku­a a­u­to­ma­tiski­u­su­mik pi­ler­su­i­ner­mik u­nit­sit­si­sar­tu­mik il­ler­suum­mut a­tor­tu­mik sar­faa­rut­sit­si­sar­tu­mik a­tor­tu­ler­ne­qas­sap­put. 
5)  Nap­par­si­ma­vin­ni aam­ma EDB-mut ik­kuf­fiit aq­qum­mik a­tuut­tu­mik at­ta­vi­ler­ne­qar­si­ma­sut aam­ma tekni­ki­mik pis­su­te­qar­tu­mik i­ma­luun­niit ma­lu­gin­nil­lu­ni sar­faa­rut­sit­si­sar­tu­mut R­CD-il­ler­suum­mut i­lan­ngun­ne­qa­ru­sun­ngit­sut an­ner­paa­mik 30­mA-mut. Taa­maap­pat ik­kus­sif­fis­sat taak­ku­a a­u­to­ma­tiski­u­su­mik pi­ler­su­i­ner­mik u­nit­sit­si­sar­tu­mik il­ler­suum­mut a­tor­tu­mik sar­faa­rut­sit­si­sar­tu­mik a­tor­tu­ler­ne­qas­sap­put.

 

Na­lu­naa­qut­ser­su­i­neq

 

  § 36.  Na­leq­qut­tu­nik mi­a­ner­soq­qus­su­ti­nik al­la­gar­ta­lii­so­qas­saaq i­ma­luun­niit ni­vin­ngaa­so­qas­saaq ta­man­na i­su­man­naal­li­saa­neq pis­su­ti­ga­lu­gu pi­sa­ri­a­qar­pat, kii­sa­lu i­nun­nut, uu­ma­suu­ti­nut i­ma­luun­niit il­luu­ti­nut na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­si­nis­saq pin­ngit­soor­ni­ar­lu­gu.
  Imm. 2.  Ik­kus­si­ner­mut aam­ma a­qut­si­ner­mut a­tor­tut na­lu­naa­qut­ser­ne­qas­sap­put, tas­sa­ni na­lu­naar­ne­qar­lu­tik i­laa­sa sor­liit in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­suk­ka­nut a­qut­si­suu­ner­sut.
  Imm. 3.  A­tor­tut ledni­ngit i­ma­tut i­nis­sin­ne­qar­si­mas­sap­put i­ma­luun­niit i­ma­tut na­lu­naa­qut­ser­ne­qar­si­mas­sal­lu­tik mi­sis­su­i­ner­mi, mi­si­lii­ner­mi, i­lu­ar­saas­si­ner­mi i­ma­luun­niit in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­suu­ne­qar­si­ma­su­nik al­lan­ngor­tit­si­ner­mi.

 

In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i

 

  § 37.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­sa a­kor­nan­ni im­min­nut a­ta­ne­rat aam­ma in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­sa aam­ma a­tor­tus­si­at al­lat a­kor­nan­ni a­ta­ne­rat in­naal­la­gis­sa­mik at­ta­vi­at a­taa­var­tuus­saaq aam­ma a­se­ru­jaat­suus­saaq, taa­mat­taaq naam­ma­gi­nar­tu­mik me­ka­niski­u­su­mik qa­jan­naas­su­se­qas­saaq aam­ma il­ler­suu­te­qar­lu­ni. 
  Imm. 2.  At­ta­viit tul­lu­ar­tu­mik qal­ler­ne­qas­sap­put taak­ku­a naam­ma­gi­nar­tu­mik me­ka­niski­u­su­mik il­ler­suu­taas­sal­lu­tik.
  Imm. 3.  I­maat­to­qar­til­lu­gu imm. 2 a­tuu­tis­san­ngi­laq:
1)  Aq­qu­ti­nik il­ler­suu­taa­su­nik ik­kus­si­ner­mi taak­ku­nun­nga at­ta­ve­qaa­tit aq­qu­tit i­laan­nut al­laa­ne­ru­su­nut as­si­gii­sit­sis­su­taa­sut i­lan­ngul­lu­git.
2)  Aq­qu­ti­nik il­ler­suu­taa­su­nik im­mik­koor­tu­nik ka­ti­te­ri­ner­mi i­ma­luun­niit taak­ku­a a­kor­nan­ni im­min­nut at­ta­vi­lii­ner­mi, taak­ku­nun­nga aq­qu­tit as­si­gii­sit­sis­su­taa­sut i­lan­ngul­lu­git, tas­sa­ni pi­u­ma­sa­qaa­taal­lu­ni aq­qu­tit sa­ni­mut ki­pi­gaan­ni an­ner­tus­su­si­a 4 m­m2-nik mi­ki­ne­rus­san­ngi­laq.

 

  § 38.  A­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­sif­fis­sa­ni in­naal­la­gi­ar­tor­toq ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq aa­la­ja­nger­si­ma­soq ik­kuf­fi­ler­fis­sa­mut, qul­ler­mut ik­kus­sif­fis­sa­mut, qa­mit­taam­mut, iik­ka­mi ik­kuf­fim­mut i­ma­luun­niit a­tor­tus­si­a­mut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut ik­kus­si­ma­su­mut i­ni­mi at­ta­ve­qaa­te­qar­fi­u­su­mik ma­toq­qa­su­mi naa­ne­qar­tin­ne­qas­saaq.

 

  § 39.  Aq­qut il­ler­suu­taa­soq qa­li­paa­ti­lin­nik na­lu­naa­qut­ser­ne­qar­si­mas­saaq qor­sum­mik/su­ngaar­tu­mik.
  Imm. 2.  Aq­qut qor­suk/su­ngaar­toq taa­maal­laat aq­qu­ti­tut il­ler­suu­taa­su­tut a­tor­ne­qar­sin­naa­voq.

 

  § 40.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ni ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mi nu­kis­si­at as­si­giin­ngit­sut as­si­giis­sin­ni­ar­lu­git (po­tenti­a­ludligning) il­ler­suum­mik a­tu­i­so­qar­til­lu­gu, taa­va nu­na­mut ik­kun­ne­qar­si­ma­soq nas­saa­ri­ne­qas­saaq, tas­su­nga­lu ik­kun­ne­qas­sap­put 
1)  at­ta­viit as­si­giin­ngis­sut­si­nik as­si­giis­sit­si­sus­sat il­ler­su­i­ner­mut a­tor­ne­qar­tus­sat,
2)  aq­qu­tit nu­na­mut at­ta­vi­ler­ne­qar­si­ma­sut aam­ma
3)  aq­qu­tit il­ler­suu­taa­sut,
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ni ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mi a­tuun­ne­ra­nut nu­na­mut aq­qu­tit a­tor­ne­qar­pa­ta, taa­va taak­ku­a taa­ma­tut­taaq nu­na­miit­tu­mut at­ta­vi­ler­ne­qar­si­mas­sap­put.

 

Ka­be­lit nu­nap i­lu­a­ni aam­ma qaa­va­ni

 

  § 41.  Na­li­ngin­naa­su­mik ka­be­lit min­ner­paa­mik 0,35 me­te­ri­mik i­tis­su­si­lim­mut nu­na­mut pi­a­reer­lu­git as­saan­ne­qas­sap­put.
  Imm. 2.  Taa­maat­tor­li In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat su­miif­fin­ni qa­qu­ti­gut a­nga­laf­fi­gi­ne­qar­tar­tu­ni i­ma­luun­niit a­nga­laf­fi­gi­ne­qar­tan­ngit­su­ni a­ku­er­sis­su­ti­gi­sin­naa­vaa ka­be­lit ,35 me­te­ri­nik ik­kan­ne­ru­su­mut as­saan­ne­qar­nis­saat i­ma­luun­niit nu­nap qaa­va­ti­goor­tin­ne­qar­nis­saat. Ka­be­lit ruu­jo­ri­mik il­ler­suu­ser­ne­qar­si­mas­sap­put tas­saa­su­mik T-179 i­ma­luun­niit as­si­gi­saa­nik min­ner­paa­mik qa­jan­naa­qa­taa­nik.
  Imm. 3.  Ka­be­lit 0,7 me­te­ri­nit ik­kan­ne­ru­su­mut aam­ma 0,35 me­te­ri­nit sin­ner­lu­ti­git i­ti­ti­gi­su­mut as­saan­ne­qar­si­ma­sut ka­be­li­nut ruu­jo­ri­mik plasti­ki­mit, tas­saa­su­mit ruu­jo­ri T-179, U-ju­sa­nik (ruu­jo­rip T-179-ip qal­li­u­taa) i­mer­mut ruu­jo­ri­nik plasti­ki­mit (0,6 MPa) i­ma­luun­niit as­si­ngu­su­nik il­ler­suu­ser­ne­qar­si­mas­sap­put. 
  Imm. 4.  Ka­be­lit 0,7 me­te­ri­nit i­ti­ne­ru­su­miit­tut al­la­mik il­ler­suu­ser­ne­qar­ta­ri­a­qan­ngil­lat pi­u­ma­saa­vor­li ka­be­lit qaa­vin­nut 0,2 m båndi­mik/saat­tu­ku­juu­mik i­li­sar­naa­ser­ne­qar­nis­saat. Ka­be­lit ar­la­li­up­pa­ta im­min­nut u­nga­sis­su­si­at 0,2 me­te­ri­nit an­ni­kin­ne­rul­lu­ni, tas­sa­ni taa­maal­laat pi­u­ma­sa­qaa­taa­voq båndi­mik/saat­tu­ku­juu­mik a­taa­siin­nar­mik i­li­sar­naa­ser­ne­qar­nis­saat.
  Imm. 5.  Ka­be­lit nu­nap i­lu­a­nit nu­nap qaa­va­nut pi­sin­ne­qar­tut me­ka­niski­u­su­mik aam­ma si­ku­mit sun­ner­ne­qar­nis­sa­min­nut nu­nap i­lu­a­ni aam­ma nu­nap qaa­va­ni il­ler­suu­ser­ne­qas­sap­put, ruu­jo­ri­nik sa­vi­mi­ner­nik, ruu­jo­ri­nik si­san­nik, sa­vi­mi­ner­nik ka­be­li­nut puus­sa­nik i­ma­luun­niit i­mer­mut ruu­jo­ri­nut plasti­ki­nik taak­ku­a min­ner­paa­mik na­qit­si­neq 0,6 MPa a­ki­or­sin­naas­sa­vaat.
  Imm. 6.  Ka­be­lit taa­maal­laat sar­fa­mik kaa­vii­aar­tu­mik SELV-i­mik aam­ma PELV-i­mik i­nger­laf­fi­gi­ne­qar­tut imm. 1-4-mut i­laa­tin­ne­qan­ngil­lat, ki­si­an­ni taak­ku­a båndi­mik i­li­sar­naam­mik na­lu­naar­ne­qas­sap­put.

 

  § 42.  As­si­a­qu­tit saat­tu­ku­juut, ruu­jo­rit aam­ma U-ju­sat plasti­ki­mik su­li­at ka­be­li­nut nu­na­miit­tu­nut il­ler­suu­taa­sus­sat aam­ma båndit na­lu­naa­qut­ser­suu­tit plasti­kit ka­be­li­nut nu­na­miit­tu­nut na­lu­naa­qut­ser­suu­taa­sus­sat aap­pa­lut­tu­mik qa­li­paa­te­qas­sap­put.  
  Imm. 2.  As­si­a­qu­tit saat­tu­ku­juut min­ner­paa­mik 100 mm.-i­mik si­lis­su­se­qas­sap­put aam­ma mi­a­ner­sor­nis­sa­mut al­la­gar­ta­ler­ne­qar­si­mas­sal­lu­tik.
  Imm. 3.  Na­lu­naa­qut­sii­ner­mut båndit min­ner­paa­mik 25 mm.-i­mik si­lis­su­se­qas­sap­put, is­sus­su­si­at min­ner­paa­mik 0,3, mm. aam­ma mi­a­ner­sor­nis­sa­mut al­la­gar­ta­ler­ne­qar­si­mas­sap­put.
  Imm. 4.  Mi­a­ner­sor­nis­sa­mut al­la­gar­taq tak. imm. 2-3, i­maas­saaq
1)  na­qin­ne­rit min­ner­paa­mik 10 mm-i­mik a­ngis­su­se­qas­sap­put,
2)  qa­li­paa­taat qer­ner­tuus­saaq aam­ma
3)  u­te­qat­taar­ne­qas­saaq an­ner­paa­mik 200 mm-i­nik al­la­gar­tap a­kor­nan­ni a­kun­ni­ler­lu­git.
  Imm. 5.  As­si­a­qu­tis­sat saat­tu­ku­juut pi­ne­qar­til­lu­git imm. 4, nor­mu 2-mi taa­maal­laat a­tor­ne­qar­sin­naap­put, taak­ku­a na­qin­ni­ler­lu­git na­lu­naa­qut­ser­ne­qar­si­ma­gu­nik.

 

Ik­kus­su­i­ner­mi at­ta­viit

 

  § 43.  Ik­kus­suu­ta­ni ik­kuf­fiit at­ta­ve­qar­ner­mut a­tor­tut i­maas­sap­put
1)  ik­kun­ne­qas­saaq puu­ler­lu­gu, taa­maal­laat sak­ku­mik i­ki­or­ser­lu­ni am­mar­ne­qar­sin­naa­su­mik,
2)  na­li­ngin­naa­su­mik a­ngu­ne­qar­sin­naa­jun­naar­lu­gu i­nis­sin­ne­qas­saaq min­ner­paa­mik na­ter­mit 2,5 me­te­ri­nit qut­sit­si­gi­su­mut, 
3)  i­ma­luun­niit il­lup i­lu­a­ni qa­ngat­ser­si­ma­ner­mut.
 Imm. 2.  Ik­kus­suu­ta­ni ik­kuf­fiit at­ta­ve­qar­ner­mut a­tor­tut taa­maal­laat sar­fa­qar­tin­na­git ka­ti­ter­ne­qas­sap­put aam­ma i­sa­tin­ne­qar­lu­tik.

 

Ik­kuf­fin­nik iik­ka­miit­tu­nik aam­ma ik­kuf­fin­nut iik­ka­miit­tu­nut ik­ku­tas­sa­nik il­lup i­lu­a­ni

a­tor­tu­niit­tu­nik aam­ma as­si­gi­saan­nik a­tu­i­neq

 

  § 44.  In­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mut taa­maal­laat ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut aam­ma ik­kuf­fin­nut iik­ka­miit­tu­nut ik­ku­tas­sat il­lup i­lu­a­nit a­tor­tu­niit­tut aam­ma as­si­gi­saat i­kun­ne­qar­sin­naa­sut taa­maal­laat tas­saap­put, a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik i­su­man­naal­li­saa­neq pil­lu­gu nalunaarusiaq naa­per­tor­lu­gu a­ku­er­sis­su­ti­gi­ne­qar­si­ma­sut.

 

  § 45.  In­naal­la­gi­ar­tor­tu­ni ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­ni ik­kuf­fi­up iik­ka­miit­tup sar­faa­ta aam­ma sar­fap kor­t­slut­ter­nis­saa­nut il­ler­suu­tip si­or­na­niit­tup qa­nin­ner­paap a­kor­nan­ni i­ma­tut a­tas­su­te­qas­saaq: 
1)  Ik­kuf­fin­nut iik­ka­miit­tu­nut 10 A-mik sar­fa­lin­nut aam­ma 13 A-mik sar­fa­lin­nut sar­faq a­ku­e­ri­ne­qar­toq sak­kor­tu­ner­paaq kor­t­slut­ter­nis­sa­mut il­ler­suu­taa­soq 13 A-tut sak­kor­tus­su­se­qas­saaq. 
2)  Ik­kuf­fin­nut iik­ka­miit­tu­nut 10 A-mik sar­fa­lin­nut sar­faq a­ku­e­ri­ne­qar­toq sak­kor­tu­ner­paaq kor­t­slut­ter­nis­sa­mut il­ler­suu­taa­soq 16 A-tut sak­kor­tus­su­se­qas­saaq.

 

  § 46.  Ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut nap­par­si­ma­vin­nut naat­sor­suus­saa­sut taa­maal­laat nap­par­si­ma­vim­mi aam­ma as­si­gi­saan­ni ik­kun­ne­qaq­qu­saap­put.
  Imm. 2.  Nap­par­si­ma­vin­ni ik­kuf­fin­nut iik­ka­miit­tu­nut taa­maal­laat a­tor­tus­si­a­nut im­mik­kut nap­par­si­ma­vin­nut naat­sor­suus­sa­nut iik­ka­miit­tu­nut ik­kun­ne­qar­tus­sat im­mik­kut it­tut a­tor­ne­qas­sap­put. 

 

Su­miif­fiit ik­kus­su­if­fi­u­sut

 

  § 47.  Ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut il­lup i­lu­a­ni a­tor­tus­sa­nut aam­ma as­si­gi­saan­nut aam­mat­taaq ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut aal­lat a­tor­sin­naa­su­mik il­ler­suu­ti­ta­lim­mik ik­kuf­fe­qas­sap­put, taa­maat­tor­li tak. imm. 3.
  Imm. 2.  Su­miif­fiit ik­kus­su­if­fi­u­sut al­la­ni aq­qu­te­qas­saaq il­ler­suu­taa­su­mik a­tor­sin­naa­su­mik, taa­maat­tor­li tak. imm. 4.
  Imm. 3.  I­ma­tut pi­so­qar­til­lu­gu imm. 1 a­tuut­tus­saa­tin­ne­qas­san­ngi­laq:
1)  Ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut aa­la­ja­nger­si­ma­sut taak­ku­a ik­kuf­fit­ta­i mar­lun­nik ma­nis­sum­mik pu­to­qar­lu­tik nu­na­mut ik­kun­ne­qar­tu­mut at­ta­ve­qan­ngit­sut a­tor­tu­nut klas­se II-mut ik­kuf­fis­sat an­ner­paa­mik 2.5 A-mik 250 V a.c.-i­mik sak­kor­tus­su­si­lim­mut, taan­na ik­kuf­fim­mut mar­lun­nik pu­tu­lim­mut ka­ti­ti­gaal­lu­tik a­tor­sin­naa­su­mik il­ler­suu­ti­ta­lim­mik ik­kuf­fe­qas­sap­put. 
2)  Ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut SELV-i­mik il­ler­suu­ser­ne­qar­si­ma­sut.
  Imm. 4.  I­ma­tut pi­so­qar­til­lu­gu imm. 2 a­tuut­tus­saa­tin­ne­qas­san­ngi­laq:
1)  Su­miif­fin­ni ik­kus­sif­fi­u­su­ni a­tor­tus­si­at klas­se II-mut i­laa­sut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik ik­ku­si­ma­til­lu­git.
2)  Su­miif­fin­ni ik­kus­sif­fi­u­su­ni SELV-i­mik il­ler­su­gaa­ser­ne­qar­si­ma­su­ni.

 

  § 48.  Ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut sar­fap kaa­vii­aar­ne­ra­nit im­mik­koor­tu­mik il­ler­suu­ti­tal­lit il­ler­suu­ti­ta­lim­mik ik­kuf­fe­qas­sap­put.
  Imm. 2.  Sar­fap kaa­vii­aar­fi­a im­mik­koor­toq a­tor­tus­si­a­nut sar­fa­mik a­tu­i­su­nut a­taa­siin­naan­ngit­su­mut pi­ler­su­i­ner­mut a­tor­ne­qar­pat, taa­va aq­qu­tit i­laat sar­fap kaa­vii­aar­fi­a­nut im­mik­koor­tu­mut at­tuu­mas­su­te­qar­tut a­taat­si­moor­til­lu­gu a­tas­su­ser­ne­qas­sap­put aq­qu­ti­nut as­si­gii­sit­si­su­nut nu­na­mut at­ta­vi­ler­ne­qan­ngit­su­nut ta­pin­naal­li­sar­ne­qar­si­ma­su­nut.
  Imm. 3.  Aq­qu­tit as­si­gii­sit­si­sut ta­pin­naal­li­sar­ne­qar­si­ma­sut nu­na­mut at­ta­vi­ler­ne­qar­si­man­ngit­sut aq­qu­ti­nut il­ler­suu­ti­ta­lin­nut a­tas­su­ser­ne­qas­san­ngil­lat, aq­qu­tit i­laan­nut sar­fap kaa­vii­aar­fi­a­nut al­la­nut i­ma­luun­niit aq­qu­tit i­laan­nut al­laa­ne­ru­suut.

 

  § 49.  A­tor­tus­si­at klas­se I aq­qu­tit il­ler­suu­ti­ta­lin­nut su­miif­fin­nit at­ta­vi­ler­fi­gi­saan­nit nuun­ne­qan­ngik­ku­nik i­ma­luun­niit aq­qu­ti­ga­lu­gu aq­qum­mut il­ler­suu­sik­ka­mut at­ta­vi­ler­ne­qar­si­man­ngik­ku­nik ik­kuf­fik iik­ka­miit­toq at­ta­vi­ler­ne­qar­si­mas­sap­put.

 

  § 50.  Su­miif­fiit ik­kus­sif­fi­u­sus­sat qa­noq a­mer­la­ti­gi­ne­rat in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mut aa­la­ja­nger­si­ma­su­miit­tus­sat a­tor­tus­sa­nut i­li­ma­gi­ne­qar­tu­nut na­leq­qus­sar­ne­qar­si­mas­sap­put, kii­sa­lu a­mer­las­su­si­ler­lu­git aam­ma i­ma­tut i­nis­sin­ne­qas­sap­put ledni­ngi­nit i­laar­tor­nis­saat pi­sa­ri­a­qas­sa­na­ni.

 

A­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nut

aa­la­ja­nger­si­ma­su­nut ledni­ngi­nik ik­kus­si­neq

 

  § 51.  A­tor­tus­si­a­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik ledni­ngi­ta­lim­mik in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mut ik­kus­si­ner­mi i­ma­tut i­li­or­to­qas­saaq ik­kuf­fim­mut iik­ka­miit­tu­mut ik­kut­tak­ka­mik ik­ku­tin­ngik­kaan­ni i­ma­luun­niit a­nii­nga­su­mut as­si­gi­saa­nul­luun­niit at­ta­vi­ler­ne­qas­saaq, tas­su­nga ledni­ngi ik­kun­ne­qar­tus­saq nu­sun­ne­qar­nis­saa­nut aam­ma qi­pi­tin­ne­qar­nis­saa­nut a­tor­tu­ler­lu­gu, a­tor­tus­si­a­mut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut i­laa­su­mik in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sup i­laa­nut tas­sa ledni­ngip ik­kun­ne­qar­fi­gi­saa­nut, il­ler­sor­ne­qas­saaq.
  Imm. 2.  Ledni­ngi i­las­su­taa­soq in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mut i­ni­mi i­ma­luun­niit si­la­mi ik­kun­ne­qas­saaq, tas­sa a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup a­tor­ne­qar­fis­saa­ni. Ta­man­na a­tor­tus­si­a­nut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nut a­tor­ne­qar­ner­mi­ni nuun­ne­qar­tar­tu­nut a­tuu­tin­ngi­laq. 
  Imm. 3.  Ledni­ngit i­las­su­taa­sut me­ka­niski­u­su­mik, a­kuu­tis­sa­nik i­ma­luun­niit kis­sar­tu­mik a­jo­qu­ser­ne­qas­san­ngil­lat.

 

I­nis­si­at

 

  § 52.  I­nis­si­an­ni a­taa­si­ak­kaa­ni in­naal­la­gis­sap aq­qu­taan­nut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nut §§ 54-i­mit 59-i­mut a­tuup­put aam­ma in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nut il­lup si­laa­taa­niit­tu­nut, taak­ku­a il­lu­mit pi­ler­sor­ne­qar­pa­ta.

 

  § 53.  R­CD i­maak­ku­ni AC il­lu­mi a­jor­tis­si­ma­su­nut il­ler­suu­ti­tut a­tor­ne­qaq­qu­saan­ngi­laq.

 

  § 54.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa il­ler­suu­taa­soq ik­kus­sif­fin­nin­ngaan­neer­soq ik­kuf­fin­nut i­nger­lan­ne­qar­sin­naa­su­nut nuun­ne­qas­saaq a­tor­tus­si­a­nut klas­se I-nut, i­maan­ngip­pat in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq R­CD-mit il­ler­sor­ne­qar­lu­ni in­naal­la­gis­sap qa­mit­taa­taa­ni sak­kor­tu­ner­paa­mik 30­mA-mit pi­ler­ne­qar­si­mal­lu­ni, taa­maat­tor­li tak, imm. 2-3.
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa il­ler­suu­taa­soq ik­kus­sif­fin­nin­ngaan­neer­soq ik­kuf­fin­nut ik­kun­ne­qar­si­ma­su­nut i­nger­lan­ne­qar­sin­naa­su­nut nuun­ne­qas­saaq a­tor­tus­si­a­nut klas­se I-nut, e­lektro­niski­u­su­mik na­kor­saa­ner­mi a­tor­ne­qar­tar­tu­nut.
  Imm. 3.  Il­lu­nit 1. ja­nu­aa­ri 2018-ip ki­ngor­na­ti­gut nap­par­ne­qar­si­ma­su­nut in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa il­ler­suu­taa­soq ik­kuf­fin­nut ik­kun­ne­qar­si­ma­su­nut i­nger­lan­ne­qar­sin­naa­su­nut nuun­ne­qas­saaq a­tor­tus­si­a­nut klas­se I-nut ik­kun­ne­qar­si­ma­su­nut.

 

 § 55.  A­tor­tut il­ler­suu­taa­sut il­lu­mi a­tuuf­fi­gi­sa­min­ni i­nis­sin­ne­qas­sap­put.
  Imm. 2.  A­tor­tut i­ler­suu­taa­sut nat­ser­mit 2,2 me­te­ri­nit qut­sin­ne­ru­su­mut i­nis­sin­ne­qar­si­mas­san­ngil­lat. A­tor­tut il­ler­suu­taa­sut na­ter­mit 1 me­te­ri­nit qut­sin­ne­run­ngit­su­mut i­nis­sin­ne­qa­ru­nik, taa­va si­kaa­vim­mut paar­naar­ne­qar­sin­naa­su­mut i­nis­sin­ne­qas­sap­put.
  Imm. 3.  A­tor­tut il­ler­suu­taa­sut i­ni­nut al­la­nut il­lu­mut i­laa­su­mut i­nis­sin­ne­qar­sin­naap­put, ki­si­an­ni il­lu­miit toq­qaan­nar­tu­mik i­ser­fi­gi­ne­qar­sin­naan­ngit­su­mut. Taa­maat­tor­li ta­man­na a­tuu­tin­ngi­laq su­miif­fiit ta­mat aq­qu­ti­gi­sar­ta­gaat aq­qu­ti­ga­lu­git i­ser­fi­gi­sin­naaa­saan­ni soor­lu ma­ju­ar­tar­fin­ni, tor­suu­sa­ni, aq­qu­si­neeq­qa­ni as­si­gi­saan­ni­lu.
  Imm. 4.  Su­lif­fin­ni i­nun­nut im­min­nut nam­mi­neer­lu­tik i­ki­or­sin­naan­ngit­su­nut i­ni­gi­ne­qar­tu­ni a­tor­tut il­ler­suu­taa­sut il­lup si­la­taa­nut i­nis­sin­ne­qar­sin­naap­put, pi­u­ma­sa­qa­taa­vor­li su­lif­fik ul­loq un­nu­ar­lu su­li­so­qar­tar­nis­saa.

 

  § 56.  Ik­kus­su­if­fiit qa­noq a­mer­la­ti­gi­nis­saat iik­ka­mi ik­kuf­fin­nik aam­ma qaam­maq­qu­ti­nut ar­ma­tu­ri­nut aam­ma a­tor­tus­sa­nut al­la­nut ik­kuf­fis­sa­nik nu­kis­si­a­mik an­ner­tun­ngit­su­mik a­tu­i­su­nut 250 V-nik pi­ler­su­i­sut, taak­ku­a i­kin­ner­paa­mik il­lup ka­til­lu­gu a­ngis­su­si­a 50-i­mik ag­gor­lu­gu a­mer­las­su­se­qas­sap­put. Taa­maat­tor­li i­kin­ner­paa­mik mar­lun­nik im­mik­koor­to­qas­saaq. 
  Imm. 2.  Il­lup a­ngis­su­si­a naat­sor­sor­ne­qas­saaq A­ngis­sut­si­nut o­qar­tus­sa­sut i­lit­ser­suus­su­taat naa­per­tor­lu­git.
  Imm. 3.  Im­mik­koor­tut a­taat­si­mik, mar­lun­nik i­ma­luun­niit pi­nga­su­nik fa­se­qar­tut (fa­set) im­mik­koor­tu­tut a­taat­si­tut naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­poq.
  Imm. 4.  Im­mik­koor­tut qa­noq a­mer­la­ti­gi­ne­ran­nut imm. 1, naa­per­tor­lu­gu i­lan­ngun­ne­qan­ngit­sut mak­kuup­put: 
1)  A­tor­tus­si­a­nut im­mik­koor­tut pif­fis­sa­mut naat­sor­su­il­lu­ni nu­kis­si­a­mik an­ner­tuu­mik a­tu­i­su­nut.
2)  Im­mik­koor­tut a­tor­tus­si­a­nik 1-fa­se­lin­nik ik­kus­sif­fis­saa­su­nik 6A-mit an­ner­tu­ne­ru­su­mik sar­fa­tor­tu­ni, kii­sa­lu taak­ku­na­ni sar­fap kaa­vin­ne­ra nal. a­kun­ne­ri­nik 2-nik si­vi­su­ne­ru­su­mik i­ku­ma­nis­saa naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­sin­naal­lu­ni.

 

  § 57.  Il­lu­mi i­ni­ni a­taa­si­ak­kaa­ni iik­ka­mi ik­kuf­fiit 250 V-u­sut in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik ik­kus­suu­ne­qar­si­ma­su­nut a­ta­sut naq­qup a­ngis­su­saa 4 m2 aallarnerfigalugu i­kin­ner­paa­mik a­taat­si­mik ik­kuf­fi­lii­so­qas­saaq. Taa­maat­tor­li iik­ka­mi ik­kuf­fiit qu­li­nit a­mer­la­ne­ru­nis­saat pi­u­ma­sa­qaa­taan­ngi­laq.
  Imm. 2.  I­gaf­fin­ni iik­ka­mi ik­kuf­fiit i­kin­ner­paa­mik pi­nga­sut i­nis­sin­ne­qas­sap­put. Taak­ku­a i­ma­tut i­nis­sin­ne­qas­sap­put a­tor­to­ris­saa­ru­tit nuun­ne­qar­tar­tut iik­ka­mi ik­kuf­fin­nut ik­kun­ne­qar­tar­tut a­tor­ne­qar­fis­saan­nut aam­ma i­kin­ner­paa­mik im­mik­koor­tu­nut mar­lun­nit im­mik­koor­tin­ne­qas­sap­put.
  Imm. 3.  I­gaf­feeq­qa­ni i­kin­ner­paa­mik a­taat­si­mik iik­ka­mi ik­kuf­fe­qas­saaq, taan­na i­ma­tut i­nis­sin­ne­qas­saaq a­tor­to­ris­saa­ru­tit nuun­ne­qar­tar­tut iik­ka­mi ik­kuf­fin­nut ik­kun­ne­qar­tar­tut a­tor­ne­qar­fis­saat­tut eq­qar­saa­ti­gi­ne­qar­sin­naa­su­mut.
  Imm. 4.  Pe­ru­su­is­sar­tar­fiit WC aam­ma uf­far­fiit imm. 1-i­mut i­laa­tin­ne­qan­ngil­lat. Taa­maat­tor­li i­kin­ner­paa­mik a­taat­si­mik iik­ka­mi ik­kuf­fe­qas­saaq, i­maan­ngip­pat uf­far­fik i­ma mi­ki­ti­ga­lu­ni i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit al­lat iik­ka­mi ik­kuf­fim­mik ik­kus­si­so­qar­nis­saa a­jor­nar­til­lu­gu. 
  Imm. 5.  Init biiliisiviit (Ga­ra­ge)­, biilinut pulatitsiviit (car­por­t), qa­li­a­ni i­nit, i­nit toq­qor­si­viit as­si­gi­saal­lu imm. 1-i­mut i­laa­tin­ne­qan­ngil­lat.

 

  § 58.  Qaam­maq­qu­tit ar­ma­tu­rit aa­la­ja­nger­lu­git ik­kun­ne­qar­si­man­ngit­sut ik­kuf­fii­sa eq­qaan­ni, in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­sa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut in­nar­ler­na­git ik­kus­sif­fi­gi­ne­qar­nis­saat a­ngu­ni­ar­lu­gu, i­maat­to­qas­saaq
1)  kig­gif­fis­sat aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik i­nis­sin­ne­qar­si­ma­sut,

2)  DCL il­lup i­lu­a­ni a­tor­tus­si­aq EN 61995-2 naa­per­tor­lu­gu, Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug og lignende del 2, DCL-i­mut qup­per­sak­kat, i­ma­luun­niit
3)  qul­ler­nut ik­kuf­fik aam­ma ik­kuf­fik iik­ka­miit­toq DS 60884-2-D1 naa­per­tor­lu­gu, Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende.

 

Su­miif­fiit qaar­toor­fi­u­sin­naa­sut

 

  § 59.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik su­miif­fin­ni qaar­toor­fi­u­sin­naa­su­tut na­vi­a­nar­tu­ni su­li­a­qar­neq EN 60079-14 naa­per­tor­lu­gu, Eksplosive atmosfærer, del 14, Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer.

 

In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i u­taq­qii­saa­gal­lar­tu­mik ik­kus­suun­ne­qar­tut

 

  § 60.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i u­taq­qii­saa­gal­lar­tu­mik ik­kus­suun­ne­qar­toq qaam­ma­tit pi­nga­sut sin­ner­lu­git a­ta­tin­ne­qar­pat, taa­va ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq qaam­ma­tit pi­nga­suk­kaar­lu­git su­lif­fe­qar­fim­mit in­naal­la­gi­a­le­ri­nis­sa­mut a­ku­er­sis­sum­mik pe­qar­tu­mit taak­ku­a mi­sis­sor­ne­qar­tas­sap­put. 
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik u­taq­qii­saa­gal­lar­tu­mik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mik pi­gin­nit­tup i­ma­luun­niit a­tu­i­sup, mi­sis­su­i­ne­rup i­nger­lan­ne­qar­nis­saa aam­ma ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut a­tor­ne­qa­reer­ner­mi­gut peer­ne­qar­nis­saa a­ki­sus­saaf­fi­gaa.

 

Ka­pi­ta­li 5

In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i ik­kus­suun­ne­qa­reer­si­ma­sut il­ler­suu­te­qar­ne­rat R­CD-i­nik i­lal­lu­gu

 

 § 61.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ni pi­o­reer­su­ni ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut il­lup i­lu­a­ni a­tor­to­ris­saa­ru­ti­nut as­si­gi­saan­nul­lu a­tor­ne­qar­tus­sat 16 A-mik a­ngul­lu­gu­lu sar­fal­lit, taa­ma­tut­taaq ik­kus­sif­fis­sat al­lat aa­la­ja­nger­lu­git ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut sar­fa­qar­pal­laa­ler­nis­sa­mut 20 A an­ngul­lu­gu­lu il­ler­suu­til­lit, ta­mak­ku­a pi­ler­sor­ne­qar­ne­ra­ta a­u­to­ma­tiski­u­su­mik qa­min­ne­qar­tus­san­ngor­lu­git il­ler­suu­ser­ne­qas­sap­put. 
 Imm. 2.  A­tor­tu­tut il­ler­suu­ti­tut a­tu­gas­sat tas­saap­put R­CD ma­lu­gin­nil­lu­ni sar­fa­mik sak­kor­tu­ner­paa­mik 30­mA-mit qa­mit­si­sar­toq.
 Imm. 3.  Ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut a­tor­tus­sa­nut a­taa­si­ak­kaa­nut naat­sor­suus­sat, i­nger­lat­si­ner­mi tekni­kik­kut pis­sut­sit pis­su­ti­ga­lu­git R­CD-mik il­ler­suum­mik sar­fa­mik ma­lu­gin­nil­lu­ni sak­kor­tu­ner­paa­mik 30­mA-mit i­lan­ngun­ne­qar­sin­naan­ngit­sut, tak. imm. 2, a­u­to­ma­tiski­u­su­mik qam­min­ne­qar­nis­saan­nut il­ler­suu­ser­ne­qas­sap­put, il­ler­suut R­CD-u­in­ngit­soq a­tor­toq al­la i­lu­a­qu­ti­ga­lu­gu sar­fa­mik ma­lu­gin­nil­lu­ni sak­kor­tu­ner­paa­mik 30­mA-mit qa­mit­si­sar­toq. 
  Imm. 4.  Ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut imm. 3 naa­per­tor­lu­gu i­ma­tut i­nis­sin­ne­qas­sap­put i­ma­luun­niit i­ma­tut na­lu­naa­qut­ser­ne­qas­sap­put, taak­ku­a a­tor­tus­sa­nut al­la­nut ik­kus­sif­fi­gi­sin­naa­jun­naar­lu­git.
  Imm. 5.  Pi­u­ma­sa­qaat imm. 1-i­miit­toq mak­ku­nun­nga a­tuu­tin­ngi­laq:
1)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i i­ma­luun­niit taak­ku­a i­laat, tas­sa­ni taa­maal­laat a­tor­tus­si­aq klas­se II aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik ik­kun­ne­qar­si­mal­lu­ni, kii­sa­lu ik­kun­ne­qar­si­ma­soq pi­ne­qar­toq ik­kuf­fe­qar­lu­ni i­ma­luun­niit al­la­nik ik­kus­sif­fis­sa­qar­lu­ni. 
2)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i ik­kuf­fi­lik i­ma­luun­niit al­la­nik ik­kus­sif­fis­sa­qar­toq sar­fap kaa­vii­aar­fi­a­nik im­mik­koor­tu­mik i­ma­luun­niit SELV-mik i­ma­luun­niit PELV-mik il­ler­suu­te­qar­toq. 
3)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i IT-mut nu­na­mut a­tor­tu­ler­ne­qar­si­ma­sut aam­ma ta­pin­na­veer­saa­ser­lu­git nak­ku­ti­gi­ne­qar­tut.
4)  Ik­kus­sif­fis­sat al­lat taa­maal­laat il­lup i­lu­a­ni a­tor­tus­sa­nut as­si­gi­saan­nul­lu ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut pin­na­git, i­nger­lat­si­ner­mi tekni­kik­kut pis­sut­sit pis­su­ti­ga­lu­git R­CD-mik il­ler­suum­mik sar­fa­mik ma­lu­gin­nil­lu­ni sak­kor­tu­ner­paa­mik 30­mA-mit i­lan­ngun­ne­qar­sin­naan­ngit­sut. Taa­maat­to­qar­til­lu­gu ik­kus­sif­fis­sat taak­ku a­u­to­ma­tiski­u­su­mik qam­min­ne­qar­nis­saan­nut il­ler­suu­ser­ne­qas­sap­put a­tor­toq il­ler­suut al­la i­lu­a­qu­ti­ga­lu­gu.
5)  Nap­par­si­ma­vin­ni aam­ma EDB-mut ik­kuf­fiit aq­qum­mik a­tuut­tu­mik at­ta­vi­ler­ne­qar­si­ma­sut aam­ma tekni­ki­mik pis­su­te­qar­tu­mik i­ma­luun­niit ma­lu­gin­nil­lu­ni sar­faa­rut­sit­si­sar­tu­mut R­CD-il­ler­suum­mut i­lan­ngun­ne­qa­ru­sun­ngit­sut an­ner­paa­mik 30­mA-mut. Taa­maap­pat a­tor­to­ris­saa­ru­ti­nut taak­ku­nun­nga ik­kus­sif­fis­sat taak­ku­a a­u­to­ma­tiski­u­su­mik pi­ler­su­i­ner­mik u­nit­sit­si­sar­tu­mik il­ler­suum­mut a­tor­tu­mik sar­faa­rut­sit­si­sar­tu­mik a­tor­tu­ler­ne­qas­sap­put.
6)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i ik­kus­sor­ne­qa­reer­si­ma­sut kaa­vii­aar­tu­mik sar­fal­lit, tas­sa­ni pi­u­ma­sa­qaa­taal­lu­ni a­jor­tit­toor­neq pis­su­taal­lu­ni sar­fap kaa­vii­aar­tu­a­ta al­lap a­jun­ngit­su­mik i­nger­la­ne­ra an­ni­kil­li­sis­sa­na­gu, aam­ma R­CD-mik ik­kus­si­ne­rup ki­ngu­ne­ris­sap­pa­gu pi­u­ma­sa­qaa­tip taas­su­ma eq­qor­tin­ne­qan­ngin­nis­saa.

 

Al­lan­ngor­tit­si­ne­rit i­ma­luun­niit an­ner­tu­si­tit­si­ne­rit

 

  § 62.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik pi­o­reer­su­nik an­ner­tu­si­tit­si­ner­mi i­ma­luun­niit al­lan­ngor­tit­si­ner­mi, a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut ma­lu­gin­nin­nis­saan­nut sak­kor­tus­su­seq aam­ma pis­sut­sit, sak­kor­tus­sut­si­mik an­ner­tu­ne­ru­su­mik a­tu­i­ner­mik nam­mat­tus­saa­ne­ra­ta an­ner­tu­si­sit­si­ner­nut i­ma­luun­niit pis­sut­si­nut al­lan­ngor­tu­nut naam­mat­tuu­nis­saa qu­lak­keer­ne­qas­saaq. Ta­mak­ku sa­ni­a­ti­gut nu­na­mut at­ta­ve­qar­tit­si­neq aam­ma as­si­giit­sit­si­ni­ar­lu­ni at­ta­ve­qaa­tit naam­ma­gi­nar­tuus­sap­put, ta­mak­ku il­ler­suu­te­qar­nis­sa­mut i­li­uu­sis­sa­nut pi­sa­ri­a­qar­pa­ta tas­sa an­ner­tu­si­tit­si­ner­mi i­ma­luun­niit al­lan­ngor­tit­si­ner­mi i­su­man­naal­li­saa­neq a­tor­ne­qar­toq mi­a­ne­ri­ni­ar­lu­gu. 

 

  § 63.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik pi­o­reer­su­nik an­ner­tu­si­tit­si­ner­mi i­ma­luun­niit al­lan­ngor­tit­si­ner­mi ik­kus­sif­fis­sat an­ner­paa­mik mar­luu­til­lu­git, a­ku­e­ri­ne­qar­poq aq­qu­tip il­ler­suu­taa­sup pin­ngit­soor­ne­qar­nis­saa, i­maap­pat a­qut il­ler­suu­taa­soq ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mi pi­o­reer­su­mik pe­qan­ngip­pat, tas­sa­ni pi­u­ma­sa­qaa­taa­voq an­ner­tu­si­tit­si­ner­mut i­ma­luun­niit al­lan­ngor­tit­si­ner­mut R­CD a­tor­lu­gu ma­lu­gin­nin­ner­mut sar­faq an­ner­paa­mik 30mA-jul­lu­ni.

 

  § 64.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik pi­o­reer­su­nik an­ner­tu­si­tit­si­ner­mi i­ma­luun­niit al­lan­ngor­tit­si­ner­mi ik­kuf­fiit iik­ka­miit­tut il­ler­suu­ser­ne­qar­si­ma­sut, an­ner­tu­si­tit­si­ner­mut i­ma­luun­niit al­lan­ngor­tit­si­ner­mut i­laa­sut aq­qum­mut a­tuut­tu­mik il­ler­suu­ti­ta­lim­mut at­ta­vi­ler­ne­qas­sap­put.

 

  § 65.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ni pi­o­reer­su­ni ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­ni a­ku­e­ri­saa­voq im­mik­kut nu­na­mut e­lektro­de-mik pi­ler­sit­si­nis­saq nu­na­mut at­ta­ve­qar­tu­mut pi­ngaar­ner­mut a­tas­su­sin­ngik­ka­lu­ar­lu­gu, taan­na ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­su­mik i­lan­ngun­ne­qar­si­man­ngip­pat.
  Imm. 2.  Taa­maat­tor­li aq­qu­tit i­laat in­nar­ler­ne­qar­sin­naa­sut a­taat­sik­kul­lu at­tor­ne­qar­sin­naa­sut, ta­ma­ti­gut e­lektro­de­mut nu­na­mu­kar­tu­mik as­si­nga­nut a­tas­su­ser­ne­qas­sap­put.

 

  § 66.  Il­lu­ni in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa pi­o­reer­soq ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq i­gaf­fim­miit­toq ik­kuf­fin­nik iik­ka­miit­tu­nik mar­lun­nik i­la­ne­qar­sin­naa­voq taak­ku­a im­mik­koor­tu­nut mar­lun­nut a­vin­ngik­ka­lu­ar­lu­git.

 

  § 67.  Al­lan­ngor­tit­si­so­qas­san­ngi­laq in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik pi­o­reer­su­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik i­su­man­naal­li­saa­ner­mik a­jor­ne­ru­ler­sit­sil­lu­ni.

 

In­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fii (tavler) pi­o­reer­sut

 

§ 68.  In­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fi­a­nik pi­o­reer­su­mik in­naal­la­gis­sa­mut aq­qu­ti­nut i­laa­su­mik qal­li­gaa­ne­ra­nik pi­o­reer­su­mik su­li­a­qar­neq, aaq­qis­suus­si­neq, al­lan­ngor­tit­si­neq aam­ma an­ner­tu­si­tit­si­neq sa­na­tit­si­sup fabrik­kip in­ner­suus­su­ta­i aam­mat­taaq pi­u­ma­sa­qaa­tit naa­per­tor­lu­git i­nger­lan­ne­qas­saaq, in­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fi­a­ta sa­na­ne­qar­ne­ra­ta aam­ma ik­kus­suun­ne­qar­ne­ra­ta na­laa­ni a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git 
  Imm. 2.  Qal­li­gaa­ne­ra­ta pi­o­reer­sup sa­ni­a­ti­gut an­ner­tu­si­tit­si­neq in­naal­la­gis­sap ledni­ngii­nik ka­ti­te­rif­fit­tut nu­taa­tut i­si­gi­ne­qar­poq, tas­sa­ni­lu pi­u­ma­sa­qaa­tit aam­ma aa­la­ja­nger­sak­kat maan­nak­kut a­tuut­tut ma­lin­ne­qas­sap­put.
  Imm. 3.  In­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fi­at pi­o­reer­soq nuun­ne­qar­poq, tas­sa­ni pi­u­ma­sa­qaa­tit aam­ma aa­la­ja­nger­sak­kat pif­fis­sap nuus­sif­fi­u­sup na­laa­ni a­tuut­tut eq­qor­tin­ne­qas­sap­put.

 

  § 69.  In­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fi­at pi­o­reer­soq al­lan­ngor­tin­ne­qar­pat i­ma­luun­niit an­ner­tu­si­ne­qar­pat, taan­na a­jor­tis­sin­naa­ne­ra­nut il­ler­sor­ne­qar­lu­ni taa­va al­lan­ngor­tit­si­neq i­ma­luun­niit an­ner­tu­si­tit­si­neq aam­mat­taaq a­jor­tis­sin­naa­ne­ra­nut il­ler­sor­ne­qar­ne­ra­nut i­lan­ngun­ne­qas­saaq.

 

  § 70.  In­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fi­at pi­o­reer­soq a­jor­tis­sin­naa­ne­ra­nut il­ler­suu­ti­ta­qan­ngit­soq al­lan­ngor­tin­ne­qar­pat i­ma­luun­niit an­ner­tu­si­ne­qar­pat qal­li­gaa­ne­ra­ta pi­o­reer­sup i­lu­a­ni, taa­va al­lan­ngor­tin­ne­qar­ne­ra­ta i­ma­luun­niit an­ner­tu­si­ne­qar­ne­ra­ta in­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fi­a­ta i­lu­a­niit­tu­mik taa­maat­to­qar­nis­saa pi­u­ma­sa­qaa­taan­ngi­laq.
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fi­at pi­o­reer­soq im­mik­koor­tu­nik nu­taa­nik i­la­ne­qar­pat, i­las­su­ti­gi­ne­qar­toq ta­mak­ker­lu­gu ta­pin­na­veer­saa­ser­lu­gu il­ler­sor­ne­qar­sin­naa­voq.
  Imm. 3.  Pi­ler­su­i­ne­rup a­u­to­ma­tiski­u­su­mik qa­min­nis­saa­nut il­ler­suu­si­lii­neq taa­maal­laat i­li­uu­se­ri­ne­qas­saaq, in­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fi­a­nut ik­kus­su­if­fim­mi i­ma­luun­niit in­naal­la­gis­sa­mut ledni­ngit ka­ti­te­rif­fi­a­ta saa­va­ni il­ler­su­i­ner­mut a­tor­tu­nik ik­kus­si­so­qar­si­map­pat, taan­na­lu a­jor­tit­to­qar­til­lu­gu pi­ler­su­i­ner­mik qa­mit­si­sar­lu­ni.

 

Sar­fa­mik a­jor­to­qar­til­lu­gu qa­mit­taa­tit

 

  § 71.  Sar­fa­mik a­jor­tit­to­qar­til­lu­gu qa­mit­taa­tit taar­ser­ne­qar­sin­naap­put in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq, pif­fis­sap su­li­a­ri­ne­qar­ne­ra­ta na­laa­ni i­ma­luun­niit ki­ngu­sin­ne­ru­suk­kut aq­qu­tit nuun­ne­qar­ne­ri­sa na­laa­ni in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nut tun­nga­til­lu­gu aa­la­ja­nger­sak­kat a­tuut­tut ma­lil­lu­git su­li­a­ri­ne­qar­si­map­pa­ta.

 

  § 72.  A­qu­tit i­ler­suu­taa­sut aam­ma nu­na­mut ik­kun­ne­qar­si­ma­sut sar­fa­mik a­jor­tit­tu­mik qa­mit­si­sar­tut na­lim­mas­saa­ner­mut at­ta­vim­mut pi­ngaar­ner­mut ik­ku­teq­qu­saan­ngil­lat.

 

In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ni ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­ni su­miif­fiit ik­kus­sif­fis­sat

 a­qut il­ler­suu­taa­soq a­tor­ne­qar­na­ni

 

  § 73.  A­tor­tut Klas­se I-mut i­laa­sut in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mut aq­qum­mik il­ler­suu­taa­su­mik a­tor­sin­naa­su­mik pi­ler­na­git ik­kun­ne­qar­sin­naap­put, tas­sa­ni­li pi­u­ma­sa­qaa­taa­voq ik­kus­sor­ne­qar­si­ma­sup R­CD-mit il­ler­suu­ser­ne­qar­nis­saa ma­lu­gin­nil­lu­ni sar­fa­mik qa­mit­si­sin­naa­su­mik an­ner­paa­mik 30mA-mik sak­kor­tus­su­se­qar­tu­mik il­ler­suu­ser­lu­git.
 Imm. 2.  A­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut tas­sa­ni a­qut il­ler­suu­taa­soq pi­sa­ri­a­qar­tin­ne­qar­lu­ni i­su­man­naal­lis­sa­neq eq­qor­toq a­tuu­tis­sap­pat, aam­ma e­lektro­niski­u­su­mik na­kor­saa­ner­mi a­tor­ne­qar­tar­tut, imm. 1-i­mut i­laa­tin­ne­qan­ngil­lat.
  Imm. 3.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i ik­kus­sor­ne­qa­reer­si­ma­sut kaa­vii­aar­tu­mik sar­fal­lit, tas­sa­ni pi­u­ma­sa­qaa­taal­lu­ni a­jor­tit­toor­neq pis­su­taal­lu­ni sar­fap kaa­vii­aar­tu­a­ta al­lap a­jun­ngit­su­mik i­nger­la­ne­ra an­ni­kil­li­sis­sa­na­gu, aam­ma R­CD-mik ik­kus­si­ne­rup ki­ngu­ne­ris­sap­pa­gu pi­u­ma­sa­qaa­tip taas­su­ma eq­qor­tin­ne­qan­ngin­nis­saa.

 

Qaam­maq­qu­ti­tut a­tor­tut su­miif­fin­ni ta­ma­nit or­nin­ne­qar­sin­naa­su­ni

 

  § 74.  Qaam­maq­qu­ti­tut a­tor­tu­nik su­miif­fin­ni ta­ma­nit or­nin­ne­qar­sin­naa­su­nik aaq­qis­suus­si­ner­mi i­ma­luun­niit a­ser­fal­lat­saa­li­u­i­ner­mi a­tor­ne­qar­tus­sat tas­saap­put
1)  ar­ma­tu­rit i­ma­luun­niit taak­ku­a i­laat a­taa­si­ak­kaat pi­o­reer­sut as­si­gi­saat,
2)  ar­ma­tu­rit i­ma­luun­niit taak­ku­a i­laat a­taa­si­ak­kaat klas­se II-mut i­laa­sut, i­ma­luun­niit
3)  i­las­su­taa­su­mik il­ler­suu­ti­lii­neq § 35 naa­per­tor­lu­gu.
  Imm. 2.  I­maap­pat ar­ma­tu­ri­nut i­ma­luun­niit taak­ku­a i­laan­nut a­taa­si­ak­kaa­nut tun­nga­til­lu­gu imm. 1 eq­qor­tin­ne­qar­sin­naan­ngip­pat, qaam­maq­qu­ti­tut a­tor­tut i­laat i­si­gi­ne­qas­saaq taak­ku­a i­laat i­lan­ngun­ne­qar­toq, nu­taa­tut i­si­gi­ne­qar­lu­ni taak­ku­a­lu na­joq­qu­tas­si­a­mi ma­tu­ma­ni in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik nu­taa­nik pi­u­ma­sa­qaa­tit eq­qor­tis­sa­vaat.

 

Ka­pi­ta­li 6

Up­per­nar­saa­neq

 

  § 75.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­suun­ne­qar­tu­nik su­li­a­qar­neq up­per­nar­sar­ne­qar­tus­saa­voq, tas­sa ik­kus­suus­si­ner­mi na­joq­qu­tas­si­aq man­na ma­lin­ne­qar­si­ma­ner­soq. Up­per­nar­saa­neq i­nger­lan­ne­qas­saaq in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­sa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut a­tor­ne­qa­ler­nis­saat si­oq­qul­lu­gu.
  Imm. 2.  Up­per­nar­saa­ner­mut i­laap­put mi­sis­su­i­neq, mi­si­le­raa­neq aam­ma na­lu­naa­ru­si­or­neq.
  Imm. 3.  Mi­sis­su­i­neq aam­ma mi­si­le­raa­neq i­nger­lan­ne­qas­sap­put pif­fis­sap up­per­nar­saaf­fi­u­sup na­laa­ni Ka­laal­lit Nu­naan­ni a­tuut­toq tas­saa­soq HD 60364-6, Elektriske lavspændingsinstallationer, del 6, verifikation. 
  Imm. 4.  Ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq a­to­run­naar­tu­tut na­lu­naar­ne­qar­toq soor­lu as­ser­suu­ti­ga­lu­gu uut­tuut peer­ne­qar­pat/qa­min­ne­qar­pat, taa­va ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut a­to­run­naar­si­ma­ne­ra­tut ta­man­na i­si­gi­ne­qas­saaq. Ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­soq i­nger­la­jun­naar­si­map­pat pif­fis­sa­mi a­taan­nar­tu­mi si­vi­su­jaar­tu­mik, taa­va in­naal­la­gis­sa­mik ni­oq­qu­te­qar­tup pi­u­ma­sa­ri­sin­naa­vaa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sup mi­sis­sor­ne­qar­nis­saa aam­ma mi­si­le­rar­ne­qar­nis­saa instal­la­tø­ri­mit a­ku­er­sis­sum­mik pe­qar­tu­mik su­li­a­ri­ne­qar­tu­mik, tas­sa uut­tuum­mik ik­kus­seq­qin­nis­saq i­ma­luun­niit a­tuu­ti­ler­sit­si­nis­saq si­oq­qul­lu­gu.
Mi­sis­su­e­reer­ne­rup pi­u­ma­sa­qaa­taa­sup ki­ngor­na­ti­gut in­naal­la­gis­sa­mik ni­oq­qu­te­qar­tu­mut, ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sup a­tu­ler­nis­saa si­oq­qul­lu­gu, a­tu­i­su­tut nu­taa­mik na­lu­naa­ru­te­qar­to­qas­saaq. Ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sup a­tuu­ti­ler­seq­qin­nis­saa si­oq­qul­lu­gu min­ner­paa­mik pif­fis­sap su­li­a­ri­ne­qar­ne­ra­ta na­laa­ni ma­le­ru­aq­qu­sat a­tuut­tut naam­mas­si­ne­qar­si­mas­sap­put.
  Imm. 5.  Su­lif­fe­qar­fiit a­ku­er­sis­sum­mik pe­qar­tut pit­saas­sut­si­mut qu­lak­kee­rin­nin­ner­mut at­tuu­mas­su­te­qar­tu­mi i­naa­ru­taa­su­mik mi­sis­su­i­neq pil­lu­gu aa­la­ja­nger­sak­kat naa­per­tor­lu­git na­lu­naa­ru­si­aq toq­qor­ta­ri­ne­qas­saaq. 
  Imm. 6.  Su­li­at in­naal­la­gis­sa­mut tun­nga­sut, Su­lif­fe­qar­fim­mik in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­su­i­nis­sa­mut a­ku­er­sis­su­te­qar­neq pil­lu­gu na­joq­qu­tas­si­a­mi i­laa­su­mi, kik­kun­nit ta­ma­nit su­li­a­ri­ne­qar­sin­naa­su­nut tun­nga­sut, imm. 1 naa­per­tor­lu­gu a­ku­er­sis­su­te­qar­nis­saq pi­u­ma­sa­qaa­taan­ngi­lat.

 

Ka­pi­ta­li 7

I­nger­lat­si­neq aam­ma a­ser­fal­lat­saa­li­u­i­neq

 

In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ni ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mi i­ma­luun­niit eq­qaa­ni i­nger­lat­si­neq

 

  § 76.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ni ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­ni i­ma­luun­niit taak­ku­a eq­qaan­ni i­nger­lat­si­ner­ni in­naal­la­gis­sap na­vi­a­nar­sin­naa­ne­ra na­li­ler­sor­ne­qas­saaq, taa­maa­li­or­nik­kut i­nger­lat­si­neq i­su­man­naat­su­mik su­li­a­ri­ne­qar­sin­naam­mat.
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­ni ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­ni i­ma­luun­niit taak­ku­a eq­qaan­ni i­nger­lat­si­ne­rit, EN 50110-1 Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg, tas­sa­ni pi­ne­qan­ngi­laq i­nun­nut sar­fa­qar­til­lu­gu su­li­a­mik i­nger­lat­si­su­nut i­lin­ni­ar­si­ma­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaat.

 

  § 77.  I­nu­it in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik sar­fa­qar­tu­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik i­ma­luun­niit taak­ku­a eq­qaan­ni su­li­a­min­nik i­nger­lat­si­sut, su­li­a­mik su­li­a­rin­nin­nis­sa­min­nut naam­ma­gi­nar­tu­mik pi­gin­naa­sa­qas­sap­pat, taa­maat­tuu­ner­mik­kut na­vi­a­nar­tut in­naal­la­gis­sap pi­ler­sis­sin­naa­sa­i pin­ngit­suus­sa­ga­mik­kit.

 

  § 78.  I­nu­it in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik sar­fa­qar­tu­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik i­ma­luun­niit taak­ku­a eq­qaan­ni su­li­a­min­nik i­nger­lat­si­sut, 18-it sin­ner­lu­git u­ki­o­qa­le­reer­si­mas­sap­put.
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik sar­fa­qar­tu­nik uut­tor­taa­neq aam­ma a­jo­qu­ti­nik mi­sis­su­i­neq i­nun­nit i­lin­ni­ak­ka­min­nik i­nger­lat­si­su­nik su­li­a­ri­ne­qar­sin­naa­voq, taak­ku­a 16-i­nik u­ki­o­qa­le­reer­si­ma­gu­nik aam­ma i­lit­ser­sor­ne­qar­si­ma­gu­nik kii­sa­lu i­num­mik paa­si­si­ma­sa­lim­mik nak­ku­ti­gi­ne­qa­ru­nik.

 

  § 79.  I­nu­it in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik sar­fa­qar­tu­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik su­li­a­qar­tar­tut pif­fis­sa­mi aa­la­ja­nger­si­ma­su­mi aam­ma pi­sa­ri­a­qas­su­si­lim­mik an­ner­tus­su­se­qar­tu­mik i­lit­ser­sor­ne­qar­tas­sap­put, taa­maat­tu­nik su­li­a­qar­tar­ner­mut tun­nga­til­lu­gu i­su­man­naal­lis­sa­ner­mut tun­nga­til­lu­gu eq­qor­tu­mik pis­su­si­ler­sor­tar­nis­sa­mut a­ta­til­lu­gu.

 

A­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik a­ser­fal­lat­saa­li­u­i­neq

 

  § 80.  A­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nut ik­kus­si­ner­mut a­ta­til­lu­gu su­lif­fe­qar­fiit i­ma­luun­niit i­nu­it, a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik su­li­ner­mut a­ta­til­lu­gu a­tu­i­sut qu­lak­kiis­sa­vaat a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut a­ser­fal­lat­saa­li­ne­qar­si­ma­ne­rat, taa­maa­li­or­nik­kut i­nun­nut, uu­ma­suu­ti­nut i­ma­luun­niit il­lu­nut na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­sin­ngin­nis­saat a­ngu­ni­ar­lu­gu:  
1)  Nam­mi­neq su­lif­fe­qar­fi­gin­ngi­sa­mi i­ma­luun­niit i­num­mi nam­mi­ner­mi al­la­nik sul­lis­si­ner­mi,
2)  A­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik al­la­nut at­tar­tor­tit­si­ner­mi.

 

In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik a­tu­ler­sit­seq­qin­neq

 

  § 81.  Sikri­ngit aat­tar­tut, sikri­ngit a­u­to­ma­tiski­u­sut i­ma­luun­niit sar­fa­qar­pal­laa­ler­ner­mi il­ler­suut sak­kor­tu­ner­paaf­fim­mi at­ta­vee­ru­tit­si­sar­tut a­tor­ne­qar­til­lu­git, aas­si­ma­ner­mik i­ma­luun­niit a­u­to­ma­tiski­u­su­mik at­ta­vee­run­ner­mik ki­ngor­na­ti­gut taa­maal­laat a­taa­si­aan­nar­lu­git taar­seq­qu­saap­put i­ma­luun­niit a­tu­ler­sit­seq­qu­saap­put.
  Imm. 2.  Sikri­ngi aaq­qip­pat i­ma­luun­niit a­u­to­ma­tiski­u­su­mik at­ta­vee­ru­teq­qip­pat, taa­va at­ta­ve­qar­tit­seq­qi­ler­nis­saq si­oq­qul­lu­gu a­jo­qu­taa­soq peer­ne­qas­saaq.

 

  § 82.  A­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik a­u­to­ma­tiski­u­su­mik a­tu­ler­sit­seq­qin­neq in­naal­la­gis­sa­mut qu­pin­ngu­al­lan­nis­sa­mut il­ler­suu­taa­soq pi­ler­su­i­ner­mik a­u­to­ma­tiski­u­su­mik at­ta­vee­ru­tit­si­nik­kut, i­ner­teq­qu­taa­voq tas­sa­ni i­nu­it ta­ma­tu­mun­nga tun­nga­su­mik i­lin­ni­ar­si­man­ngit­sut in­naal­la­gis­sap  aq­qu­taa­nut ik­kus­suu­ne­qar­si­ma­su­nut i­ser­sin­naa­til­lu­gu.

 

  § 83.  Naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­sin­naap­pat na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­si­sin­naa­neq i­ma­luun­niit a­se­ru­i­so­qar­sin­naa­ne­ra, tas­sa pi­ler­su­i­ne­rup a­tu­ler­sit­seq­qin­ne­ra­nut a­ta­til­lu­gu, in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nut i­ma­luun­niit a­tor­tus­si­a­mut ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­mut tun­nga­til­lu­gu qa­noq i­li­or­nis­sa­mut pi­a­reer­sar­to­qar­si­mas­saaq. 

 

Ka­pi­ta­li 8

Na­lu­naa­ru­te­qar­tar­neq

 

  § 84.  In­naal­la­gis­sa­mik sak­ku­kit­su­mik sar­fa­lim­mik ik­kus­suus­si­ner­mi ma­le­ru­aq­qu­sat na­li­ngin­naa­sut HD 60364 a­tuut­toq naa­per­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­pat Ka­laal­lit Nu­naan­ni al­lan­nguu­tit/i­lan­ngun­ne­qar­si­ma­sut i­lan­ngul­lu­git a­tor­ne­qan­ngip­pat, i­ma­luun­niit i­laan­naa a­tor­ne­qar­lu­ni taa­va e­linstal­la­tø­ri­tut su­lif­fe­qar­fi­up ta­man­na In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nut na­lu­naa­ru­ti­gis­sa­vaa.
Na­lu­naa­ru­te­qar­ner­mi na­lu­naa­ru­ti­gi­ne­qar­tus­sat tas­saap­put:
1)  in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik pi­o­reer­su­nik an­ner­tu­si­tit­si­neq aam­ma
2)  in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik nu­taa­nik ik­kus­su­i­neq.
  Imm. 2.  Na­lu­naa­ru­te­qar­neq imm. 1 naa­per­tor­lu­gu paa­sis­su­tis­sa­nik aam­ma up­per­nar­saa­ser­suu­ti­nik mak­ku­nin­nga i­la­qas­saaq:
1)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nik ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­su­nik ik­kus­su­if­fi­up su­miif­fia.
2)  Pif­fis­saq qa­nga su­li­as­sap su­li­a­ri­ne­qar­si­ma­ne­ra.
3)  Pif­fis­saq qa­nga pi­ler­saa­ru­si­or­ne­rup naam­mas­si­ne­qar­si­ma­ne­ra, ta­man­na at­tuu­mas­su­te­qar­pat. 
4)  Na­lu­naa­rum­mi ma­tu­ma­ni i­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit eq­qor­tin­ne­qar­si­ma­ne­ran­nut up­per­nar­saa­ser­suu­tit.
5)  Mi­sis­su­i­si­ma­ner­mut up­per­nar­saa­ser­suut tas­sa in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­sa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut, tekni­ki­mut tun­nga­til­lu­gu up­per­nar­saa­ser­suu­ti­nut naa­per­tor­lu­git pi­si­ma­ner­sut.
6)  Up­per­nar­saa­ser­suu­tit a­tor­tus­si­a­nik toq­qaa­si­ma­ner­mut aam­ma il­ler­suu­ti­nut a­tor­tus­sa­nik toq­qaa­si­ma­ner­mut tun­nga­til­lu­gu.
7)  Naat­sor­su­i­ne­rit aam­ma na­li­ler­su­i­ne­rit tas­sa i­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik eq­qor­tit­si­si­ma­ner­mut tun­nga­vi­gi­ne­qar­tus­sat tun­nga­sut.
8)  In­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­sa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sut ti­tar­ta­gar­ta­i aam­ma ske­mat ta­mak­kii­su­mik ta­kus­su­tis­saa­sut.
9)  Paat­soor­ne­qar­sin­naan­ngit­su­mik i­li­sa­ri­ne­qar­sin­naan­ngor­lu­gu up­per­nar­saa­ser­suut in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­sa ik­kus­suun­ne­qar­si­ma­sup i­laa­ta sor­li­up su­li­a­ri­ne­qar­si­ma­ne­ra­nut tun­nga­til­lu­gu.
  Imm. 3.  Na­lu­naa­ru­te­qar­neq imm. 1-2-mut tun­nga­soq su­li­a­ri­ne­qas­saaq su­li­ap su­li­a­ri­ne­qar­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut ki­ngu­sin­ner­paa­mik ul­lut 14-it qaa­ngi­ut­sin­na­git.

 

Ka­pi­ta­li 9

Pi­ne­qaa­tis­siis­su­tit

 

  § 85.  U­ku­nin­nga §§ 6 – 74 u­ni­oq­qu­tit­si­neq, a­ku­er­sis­sut § 75 naa­per­tor­lu­gu a­mi­gaa­taap­pat, §§ 76-83 u­ni­oq­qu­tit­si­neq, sa­neq­qut­si­ne­rit pil­lu­git na­lu­naa­ru­te­qan­ngit­soor­neq, tak. § 84, imm. 1, paa­sis­su­tis­sa­nik eq­qun­ngit­su­nik na­lu­naa­ru­te­qar­neq, tak. § 84, imm. 2, kii­sa­lu § 84, imm. 3-mik u­ni­oq­qu­tit­si­neq, ta­mak­ku pil­laam­mik a­ki­lii­sin­ne­qar­ner­mik ki­ngu­ne­qar­sin­naap­put. 
  Imm. 2.  I­nu­it i­nat­si­si­ti­gut pi­sin­naa­ti­taa­sut pi­sus­saa­ti­taa­sul­lu pil­laam­mik a­ki­li­gas­sa­mik a­ki­lii­sus­san­ngor­tin­ne­qar­sin­naap­put Ka­laal­lit Nu­naan­ni pi­ner­lut­tu­le­ri­ner­mi I­nat­sit naa­per­tor­lu­gu.
  Imm. 3. Pil­laam­mik a­ki­lii­sit­si­ne­rit nalunaarut man­na naa­per­tor­lu­gu Nu­nat­ta Kar­si­a­nut nak­kar­tin­ne­qas­sap­put.

 

Ka­pi­ta­li 10

A­tuu­ti­ler­sit­si­neq aam­ma i­kaar­saa­ri­ar­ner­mi aa­la­ja­nger­sak­kat

 

  § 86.  Nalunaarut a­tuu­ti­ler­poq ul­loq, 1. januaari 2020.

 

  § 87.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut Ka­laal­lit Nu­naan­ni in­naal­la­gi­aq sak­kor­tooq pil­lu­gu na­lu­naa­rut naa­per­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­sin­naap­put ul­loq 31. decembari 2020 ti­kil­lu­gu aam­ma i­lan­ngul­lu­gu. 
  Imm. 2.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut 31. decembari 2020 si­oq­qul­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­nis­saat pi­a­reer­sar­ne­qa­reer­si­ma­soq i­ma­luun­niit aal­lar­tin­ne­qar­si­ma­sut Ka­laal­lit Nu­naan­ni in­naal­la­gi­aq sak­kor­tooq pil­lu­gu na­lu­naa­rut naa­per­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­sin­naap­put i­ma­luun­niit ma­le­ru­aq­qu­sat taak­ku­a naa­per­tor­lu­git naam­mas­si­ne­qar­sin­naal­lu­tik ul­loq 30. juu­ni 2021 ti­kil­lu­gu aam­ma i­lan­ngul­lu­gu. 
  Imm. 3.  In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat im­mik­kut it­tu­mik pi­so­qar­til­lu­gu a­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut naam­mas­si­ne­qar­nis­saat pil­lu­git im­mik­kut a­ku­er­sis­su­te­qar­sin­naap­put 30. juu­ni 2021 ki­ngor­na­ti­gut. Im­mik­kut a­ku­e­ri­ne­qar­nis­sa­mut qin­nu­te­qaat In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat ul­loq taan­na nal­ler­tin­na­gu ti­go­reer­si­mas­sa­vaat.

 

 

 

In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat, ul­loq 12. december 2019

 

 

 

Micha­el Pe­ter­sen

/

Jane Lynge Hansen