Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 2
26. februaari 2019
Atuuttut

Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinut ilalu ilanngullugit piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 2. november 2006-imeersumi § 17, imm. 1 aamma 2, § 18, imm. 1 aamma 2, § 18 a aamma § 83 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffii

  § 1.  Nalunaarummi matumani malittarisassat inuussutissarsiutinik ingerlatsisut suliffeqarfiinut aammalu inuussutissarsiuteqartuni ingerlatseqataasunut soqutigisaqartunut, kommanditselskabini peqataanermigut inuttut akisussaasuusunut, kommanditselskabini peqataasunut killilimmik akisussaaffeqartunut imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffinni ingerlatseqataasunut § 6-imi taaneqartunut, aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 1 imaluunniit § 2 naapertorlugit akileraartussaatitaasunut, atuupput.

  § 2.  Akileraaruseriffik akileraartussaatitaasunut ataasiakkaanut eqimattakkuutaanulluunniit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit nalunaarummi matumani §§7 - 23-mi maleruagassat saneqqunnissaannut immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

Suliffeqarfinnut mikisunut naatsorsuutinut ilassutaasumik paasissutissat

  § 3.  Inuinnaat inuussutissarsiummik ingerlataqartut, ukiuni naatsorsuuseriffiusuni marlunni tulleriinni ukiumut 1.000.000 koruunit sinnernagit kaaviiaartitaqartut, naatsorsuutini inissiinerit pingaarnerit saqqummiutissavaat.
  Imm. 2.  Akileraaruseriffiup naatsorsuutini inissiinerit pingaarnerit pillugit nalunaaruteqarnissamut allattuiffissatut atugassat sanassavai.
  Imm. 3.  Naatsorsuutini inissiinerit pingaarnerit pillugit paasissutissiissutit nammineerluni nalunaarummut ilanngullugit nassiunneqassapput.
  Imm. 4.  Imm. 1-3-imi aalajangersagaq inuussutissarsiuteqartuni ingerlatseqataasunut soqutigisaqartunut, kommanditselskabini peqataanermigut inuttut akisussaasuusunut, kommanditselskabini peqataasunut killilimmik akisussaaffeqartunut imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffinni ingerlatseqataasunut, akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuusiornermik naammassinninnissamut aalajangersakkanik soqutigisaqaqatigiit ingerlatseqatigiiffiannut, kommanditselskabimut imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffimmut ingerlatseqataasumut isumaginnitsitsisunut, atuutinngilaq, takuuk  § 6.

Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinik tunniussineq

  § 4.  Akileraaruseriffiup nammineerluni nalunaarsuinermut tunngavissanik nakkutilliineranut atugassanik, nammineerluni nalunaarsuinermik tunniussinissamut piffissaliunneqartup qaangiutinnginnerani, akileraartarnermi naatsorsuutinut piffissaliussamut naammassineqarsimasumut kingullermut ukiumoortumik naatsorsuutinik akileraaruseriffimmut tunniussisoqassaaq, taamaattoq takuuk § 5.
  Imm. 2.  Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutit ukiumoortumillu nalunaarusiaq akileraaruseriffiup atugassatut aalajangersagaanut aammalu qanoq isikkoqarnissaanik aalajangigai naapertorlugit digitalinngorlugit suliaralugit tunniunneqarsinnaapput.

  § 5.  Illuutini marluk tikillugit attartortitsiviusumik inuussutissarsiutigalugu ingerlatsivik inuinnarnit ingerlanneqartuuppat, § 4 apeqqutaatinnagu akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinik tunniussisoqassanngilaq.

Soqutigisaqartunut, kommanditselskabini peqataanermigut inuttut akisussaasuusunut, kommanditselskabini peqataasut killilimmik akisussaaffeqartunut aamma umiarsuaatileqatigiiffinni ingerlatseqataasunut akileraarutitigut ukiumoortumik naatsorsuutit

  § 6.  Soqutigisaqartut, kommanditselskabini peqataanermigut inuttut akisussaasuusut, kommanditselskabini peqataasut killilimmik akisussaaffeqartut aamma umiarsuaatileqatigiiffinni ingerlatseqataasut (peqataasut) akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutit pillugit §§ 7-23-mi aalajangersakkat, soqutigisaqaqatigiit ingerlatseqatigiiffiata, kommanditselskabip imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffiup ingerlatseqataasup naammassissagai, toqqarsinnaavaat, taakkualu tamatuma kingorna ukiumoortumik naatsorsuutit naqqiutitaqartut aamma sukumiisumik nassuiaatitaqartut peqataasunut, taakkua isertitaminnik naatsorsuinerannut atugassanngorlugit, tunniutissavaat.
  Imm. 2.  Peqataasut isertitanik akileraaruteqaataasussanik naatsorsuinerminni soqutigisaqaqatigiit ingerlatseqatigiiffianit, kommanditselskabimit imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffiup ingerlatseqataasumit isertitatik sukumiisumik nassuiaasiussavaat.
  Imm. 3.  Peqataasut akileraartarnermi piffissanut agguataarineq imaluunniit nalilinnik naatsorsueriaaseq atorunikku imaluunniit akileraartarnermi nalikilliliisimagunik, imm. 1-imi taaneqartutut ukiumoortumik naatsorsuutinit allaanerusunik, naqqiinerit tamarmik immikkoortillugit allattorneqassapput.

Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinut piumasaqaatit nalinginnaasut

  § 7.  Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutit, takuuk §§ 10-23:
1)  akileraaruserinermi tunngaviusut malillugit suliarineqarsimassapput, imaluunniit
2)  akileraarutitigut naqqiutinik (allanngortitsinerit) aammalu ukiumoortumik naatsorsuutinut sukumiisumik nassuiaatinik imaqassallutik.
  Imm. 2.  Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutit paasissutissartaqartut, takuuk § 8, imm. 1, ersarissumik paasiuminartumillu akileraaruseriffiup nakkutiginninneranut tunngavissiisinnaassapput.
  Imm. 3.  Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinut nuussineq, ukiup siuliani akileraarutitigut naatsorsuinernut ataqatigiinnera paasineqarsinnaanngorlugu, suliarineqassaaq.
  Imm. 4.  Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutini ilaatinneqassapput angusanut naatsorsuineq, oqimaaqatigiissitsineq aamma suliffeqarfiup nammineq aningaasaataanni nikerarnerit sukumiisumik nassuiaataat.

  § 8.  Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutit kiisalu paasissutissat akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinut tunngavissani ilaatinneqartut, naatsorsuutini allattukkani imaluunniit tassunga atasumik sukumiisumik nassuiaatini takuneqarsinnaassapput.
  Imm. 2.  Nalunaarsukkat tamarmik akileraarutitigut naatsorsuinerni malinnaaffigineqarsinnaanngorlugit, naatsorsuutini allattuineq aaqqissuunneqassaaq. Akileraarutitigut naatsorsuinerit, katiterneqarfigisaminnit avissaartinneqarsinnaassapput.

  § 9.  Paasissutissat § 8, imm. 2-mi taaneqartut, ukiup naatsorsuusiorfiusup naaneranit ukiuni 5-ini toqqortarineqassapput.
  Imm. 2.  Taamaattoq imm. 1-imi aalajangersagaq nioqqutissanik pisiniarfinni suliffeqarfiup karsianit pappialanut allagartanut aammalu ilanngussanut suliffiup iluani atorneqartunut taamaaqataannut atuutinngilaq, taakkua ukiumoortumik naatsorsuutit atsiorneqareernerannit ukiumi 1-imi toqqortarineqartussaallutik.

  § 10.  Ilanngaaseereernermi kaaviiaartitat nioqqutissanik sullissinernillu ukiup naatsorsuusiorfiusup aallartinnerani naaneranilu pisassarisat naatsorsuutigalugit naatsorsorneqassapput.
  Imm. 2.  Ilanngaaseereernermi kaaviiaartitat immikkut paasissutissiissutigineqassapput. Allap akiligassaanik suliamik ingerlatamut naligititaq, § 13 naapertorlugu kaaviiaartitani ilanngaasikkani iluarsiiffigineqarpat, iluarsiineq immikkut ersersinneqassaaq.

  § 11.  Aningaasartuutit, ilanngullugit nioqqutissanik atuineq, aningaasarsiat allallu sulisorisanut aningaasartuutit suuneri malillugit immikkut paasissutissiissutigineqassapput.
  Imm. 2.  Aningaasartuutit sanaartornermik siunertaqartunut atorneqarsimappata, tassunga nuussineq immikkut paasissutissiissutigineqassaaq.

  § 12.  Nioqqutissat uninngasuutigineqartut immikkut paasissutissiissutigineqassapput. ´
  Imm. 2.  Ukiup naatsorsuuseriffiusup naanerani nioqqutissat uninngasuutit ataasiakkaarlugit kisinneqassapput, annertussusaat kisitsinermi allattuiffimmi uppernarsarneqarsinnaassalluni, tassani nioqqutissat ataasiakkaat allassimassallutik aammalu pisariaqarpat suussusersineqarsinnaassallutik.
  Imm. 3.  Peqqumaasivimmiititat isumannaatsumik uninngasuutinut naatsorsuutit assigisaallunniit tunngavigalugit qaqugukkulluunniit naatsorsorneqarsinnaappata, kisitsineq ukiup naatsorsuuseriffiusup naanerinngisaraluani pisinnaavoq.
  Imm. 4.  Nioqqutissanik uninngasuutit nalinginik naatsorsuinermi tunineqarsinnaanngitsut nalinginik ilanngaasoqarsimappat, imaluunniit allat akiligassaannik suliat ingerlasut nalingisa naatsorsorneranni toqqaannartuunngitsumik tunisassiornermi aningaasartuutit, imaluunniit iluanaarutaasussap ilaa, ilanngunneqarsimappata, aningaasat taakkua immikkut paasissutissiissutigineqassapput.

  § 13.  Suliffeqarfiup kajumissarneqarnermi, suliat ingerlasut allanit akilerneqartussat, suliassiissutinut ataasiakkaanut agguataarlugit, kiisalu naliliineq qanoq ingerlanneqarsimanersoq, nassuiarsinnaasariaqarpaa.

  § 14.  Makkua immikkut paasissutissiissutigineqassapput:
1)  Ukiup naatsorsuuseriviusup naanerani pisassarisat akiitsullu nioqqutissanut sullissinernullu tunngasut.
2)  Pisassarisat akiitsullu illuutini qularnaveeqqusiinermi qularnaarneqarsimasut pisassaqartut akiligassaqartullu taallugit qularnaveeqqummullu takunnissinnaanissamut pisariaqartunik paasissutissiissutit.
3)  Aningaaserivinnut assigisaannulluunniit aallarniutissatut akiliutit, akileraaruseriffimmut paasissutissat nalunaarutigineqarsimanngippata, inissiiviup sumiiffia kontollu normua allallugit.
4)  Pappiaqqat nalillit, nalit allanngorarnerisigut iluanaarutit annaasaqaatilluunniit akileraaruteqaataasussaasut, pissarsiarineranni akia, nalinga allassimasoq naligititaasullu allallugit. Pappiaqqat nalillit toqqorsivimmiippata, paasissutissat akileraaruseriffimmut nalunaarutigineqarsimanngippata, toqqorsivik aamma taaneqassaaq. Pappiaqqanut nalilinnut erniaqartitaasunut, aallaqqaammut aningaasat amerlassusii imaluunniit akiitsut sinneri danskit aningaasaannut iluarsineqarsimasut, pilersinneqarneranni erniaritinneqartut allanneqassapput.
5)  Pisassarisat allat imaluunniit akiitsut allat.
  Imm. 2.  Akiitsoqartunit paasineqartunik annaasaqaatinik ilimagineqartunilluunniit annaasaqaatigissangasanik nalikilliliissutit immikkut allanneqassapput.

  § 15.  Pigisat akileraarutitigut nalikilliliivigineqarsinnaasut, nalikilliliinermut tunngavigisat nakkutiginissaannut atugassanik immikkoortitaarlugit naatsorsuiffigineqassapput pisariaqartunik nalikilliliinerillu naatsorsorneqarnerannut paasissutissiilluni.
  Imm. 2.  Illuutinut aalaakkaasunut, umiarsuarnut timmisartunullu akileraarutitigut nalikilliliinernut aamma pigisamik piffissap piginnittuuffigisap tamakkiisup nalaani nalikilliliinerit nalunaarutigineqarlutik nassuiaatissiineqassaaq.

  § 16.  Suliffeqarfik Kalaallit Nunaata avataani pigisaqarpat, tamanna immikkut nalunaarutigineqassaaq:
1)  pigisap pissarsiarineranut akia 25.000 koruunit sinnersimappagit, aamma
2)  paasissutissaq taanna suliffeqarfiup ukiumoortumik naatsorsuutaanni ersinngippat.
  Imm. 2.  Arlaqartunik pigisaqartoqarpat, pigisat suuneri naapertorlugit paasissutissiissutit immikkoortinneqassapput.

  § 17.  Namminerisanik aningaasaatit naatsorsorneranni nioqqutissanik nammineq atuineq aningaasartuutinullu peqataanerit il. il. immikkut takutinneqassapput.

  § 18.  Aningaasartuutit isertitallu allattukkat akornanni imaluunniit pigisat akiligassallu akornanni pisassanik imaluunniit akiligassanik ilanngussisoqarsimappat, ilanngaasiinnginnermi kisitsisit takutinneqassapput.

  § 19.  Makkua immikkut allanneqassapput:
1)  Ilassinninnermut aningaasartuutit.
2)  Angalanernut ilaalu ilanngullugit ajunngitsorsiat akileraaruteqaataasussaanngitsut.

  § 20.  Isertitat aningaasartuutillu, nalinginnaasumik ingerlatsinermit allaanerusuneersut, nalunaarsukkat immikkut ittut takutinneqassapput aammalu pingaaruteqanngitsumik sunniuteqartussaasimanngippata, taakkua suuneri malillugit sukumiisumik allattorneqassallutik. Taamaattoq taamatut agguaanissaq aningaasaqarnermut suliffeqarfinnut atuutinngilaq.

Paasissutissat akileraaruseriffimmut nalunaarutigineqartut naligiissaarneqarnerat

  § 21.  Nalunaaruteqartussaatitaasut immikkut aningaasarsiat aamma akissarsiat ilaalu ilanngullugit, ukiumoortumik naatsorsuutini ilaasut paasissutissiissutigissavaat, aammalu akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 30, imm. 1 aamma 3, aamma § 30 a malillugit aningaasarsianut akissarsianullu ilaalu ilanngullugit akileraaruseriffimmut nalunaarutigineqarsimasunut naligiissaarineq takutissallugu, takuuk aningaasarsianit akileraarutit pillugit paasissutissanik akileraaruseriffimmut nalunaaruteqartarneq pillugu nalunaarut.

  § 22.  Ernianik nalunaarutiginnittussaatitaasut kaammattorneqarnermikkut ernianit isertitat aamma ernianut aningaasartuutit, ukiumoortumik naatsorsuutini ilaasut, paasissutissiissutigissavaat, aammalu aningaasarsianit akileraarutit pillugit paasissutissanik akileraaruseriffimmut nalunaaruteqartarneq pillugu nalunaarummi maleruagassat malillugit ernianut akileraaruseriffimmut nalunaarutigineqarsimasunut naligiissassallugit.

  § 23.  § 21-imi aamma § 22-mi taaneqartutut nalunaarutiginnittussaatitaasup ukioq naatsorsuusiorfiusoq qaammatisiutit malillugit ukiumit allaanerusoq atorsimaguniuk, aningaasartat nalunaarutigineqartut qaammatisiutit malillugit ukiup ilaanut naatsorsuusiorfiusumut qanoq agguarsimanersut, immikkut paasissutissiissutigissavaa.

Akiligassiissutinut il. il. piumasaqaatit minnerpaaffissaat

  § 24.  Tunisanut ataasiakkaanut tamanut tuniniaasoq akiligassiissummik tunniussisassaaq, pisisoq suliffeqarfik inuussutissarsiornermik ingerlataqartoq allaanersoq imaluunniit inuinnaanersoq apeqqutaatinnagu, taamaattoq takuuk § 25.
  Imm. 2.  Akiligassiissut makkuninnga atuaruminartunik imaqassaaq:
1)  Akiligassiissutip tunniunneqarneranut ulloq.
2)  Tulleriinnik normulerlugit normulersuineq, paatsuugassaanngitsumik akiligassiissummik suussusersiiviusussaq.
3)  Tunisisup nalunaarsorneqarnermini normua (CVR-nr. mv.) aamma attaveqarfissamut paasissutissat tassaasut atia, najugaa immaqalu oqarasuaatip normua aamma e-mailadresse.
4)  Nioqqutissat imaluunniit sullissinerit tunniunneqartut annertussusaat suunerilu
5)  Tunisinermi aningaasartai tamarmiusut.
6)  Pisisumut attaveqarfissamut paasissutissat tassaasut atia, najugaa immaqalu oqarasuaatip normua aamma e-mailadresse.
7)  Ulloq tunniussiviusoq, ulloq taanna akiligassiissutip tunniunneqarnerata ulluanit allaanerusimappat.
  Imm. 3.  Nioqqutissanik sullissinernillu tunisinernut immikkut ittunut arlalinnut qaammatisiutit malillugit ukiup ataatsip iluani pisisumut ataatsimut ataatsimoortumik akiligassiissummik tunniussisoqarsinnaavoq. Imm. 2 taamatuttaaq akiligassiissummut ataatsimoortumut atuuppoq, taamaattoq nioqqutissat imaluunniit sullissinerit annertussusaat aamma ulloq tunniussiviusoq, assersuutigalugu allagartaani malittaatinneqartumi, akiligassiissummut ataatsimoortumut ilanngullugu paarineqartumi, ilanngussap ataaniittumi takuneqarsinnaappat naammalluni.
  Imm. 4.  Paarlaateqatigiilluni niuernermi, aappaa illuatungeriit tamarmik nalunaarsorneqarnerminni normui akiligassiissummi allassimallutik, akiligassiissummik tunniussippat, naammappoq. Paarlaasseqatigiilluni niuerneq paasineqassaaq tassaasoq, nioqqutissanik sullissinernillu tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit nioqqutissat imaluunniit sullissinerit allat akiliutigalugit, tunisineq.
  Imm. 5.  Akiliinermi ilanngussaq tassaavoq akiligassiissut, tassani pisisoq tunisisoq sinnerlugu akiligassiissummik tunniussilluni. Akiliinermi ilanngussaq, sioqqutsisumik pisisup tunisisullu akornanni isumaqatigiissuteqartoqarsimappat imaluunniit inuussutissarsiummi ileqquusut malinneqarpata, atorneqarsinnaavoq. Imm. 2 taamaaqataanik akiliinermi ilanngussanik atuinermut atuuppoq. Tamatuma saniatigut akiliinermi ilanngussami pisisup nalunaarsorneqarnermini normua (CVR-nr. il. il) allassimassaaq aammalu akiliinermi ilanngussaq pineqartoq takuneqarsinnaassalluni.
  Imm. 6.  Akiliinermi ilanngussaq pisisup tunisisullu akornanni isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu tunniunneqarpat, isumaqatigiissut taamaattoq allaganngorlugu pigineqassaaq aammalu illuatungeriit tamarmik isumaqatigiissutip pappialartaanik tigummisaqassapput. Ileqqut malinneqartut imaluunniit pilersuinermut tunngasut pineqartillugit, nioqqutissanik tunniussinermut akinillu aalajangersaanermut malittarisassatigut assigisaatigullu maleruagassat assigiillutik, tamanna allaganngorlugu isumaqatigiissummut sanilliunneqassaaq, akiliinermi ilanngussamik tunniussinermut tunngavissaliisinnaassalluni.
  Imm. 7.  Akiligassiissutit aamma akiliinermi ilanngussaq tunniunneqassaaq, nioqqutissaq imaluunniit sullissineq tunniunneqareerpat imaluunniit tamatuma kingorna piaartumik. Akiligassiineq inuussutissarsiummi ileqqorineqartunit nalinginnaasunit kingusinnerusukkut pissanngilaq.
  Imm. 8.  Akiligassiissutip allanngortinneqarnera kreditnotamik tunniussinikkut pissaaq, tassani immikkuullarissumik paatsuugassaanngitsumillu akiligassiissutaaqqaartoq allanngortinneqassalluni. Akiligassiissutip tunniunneqareernerani nioqqutissanik utertitsisoqarpat imaluunniit nioqqutissap imaluunniit sullissinerup akikillineqarnerani, kreditnota tunniunneqassaaq. Imm. 2 kreditnotanut taamaaqataanik atuuppoq. Tamatuma saniatigut kreditnota, ulloq tunniunneqarfia aamma normua allallugit, akiligassiissutaaqqaartumut akiligassiissutigineqartunulluunniit innersuussinermik imaqassaaq.
  Imm. 9.  Akiligassiissutit, kreditnotat aamma akiliinermi ilanngussat marlunngorlugit tunniunneqassapput, aappaa pisisumut tunniunneqassalluni aappaalu tunisisumiissalluni. Akiligassiissutit, kreditnotat akiliinermilu uppernarsaatit qarasaasiakkut isumagineqarlutillu qarasaasiami toqqortaatigineqarsinnaapput.

  § 25.  Tunisisup § 24, imm. 1-imi aamma 2-mi piumasaqaatit saneqqussinnaavai, ilaatinneqanngitsut makkua arlaat atuussimappat:
1)  Inuussutissarsiornermi ileqquusut malillugit allatut normulersuinermik atuisoqarpat, assersuutigalugu atuisut normui imaluunniit attartortut normui, akiligassiissutit tulleriinnik normulersorneqarnissaat pillugu § 24, imm. 2, nr. 2-mi piumasaqaat malinnginneqarsinnaavoq. Attartornermik isumaqatigiissut, § 24, imm. 2 naapertorlugu ilusiliussanik naammassinnittoq, akiligassiisaqattaarnermut taarsiullugu atorneqarsinnaavoq.
2)  Tunisisoq, atuisartunut inuinnartut taamaallaat imaluunniit annertunerpaatigut tunisisarpat, tunisanik nalunaarsueriaatsimik atuisinnaavoq, assersuutigalugu kasseapparat, aammalu karsimit allagartaq paasissutissanik § 24, imm. 2-mi taaneqartunik imaqartoq tunniullugu, ilaanatik paasissutissat nr. 2, nr. 6-imi aamma nr. 7-imi aalajangersakkamiittut. Karsip allagartaani tunisisup atia imaluunniit nalunaarsorneqarnermini normua allassimassasoq, tunisisup aamma toqqarsinnaavaa.
3)  Nr. 2-mi taaneqartutut paasissutissanik imalimmik karsip allagartaanik tunniussinissaq teknikkikkut ajornartillugu, atuisartunut inuinnarnut tunisisup tamatumunnga taarsiullugu karsip allagartaa nalinginnaasoq makkuninnga paasissutissartaqartoq tunniussinnaavaa: ulloq, tunisisup atia imaluunniit nalunaarsorneqarnermini normua aamma tunisinermi aningaasartaasa annertussusaat.
4)  Atuisartunut inuinnarnut tunisinermi tunisinermi nalunaarsueriaatsimik atuisoqanngippat, assersuutigalugu kasseapparat, aammalu tunisineq 1.000 kr. inorlugu aningaasartaqarpat, tamatumunnga taarsiullugu tunisisoq atuaruminartumik assaannarnik allatamik allagartamik tunniussisinnaavoq, makkuninnga paasissutissartaqartumik: ulloq, normulersuineq, tunisisup atia aamma nalunaarsorneqarnerani normua aamma tunisinermi aningaasartaasa annertussusaat. § 24, imm. 1 naapertorlugu, pisisup akiligassiissummik piumasaqarnerani, tunisinermi aningaasartaasa annertussusaat apeqqutaatinnagu, tamatigut akiligassiissummik tunniussisoqartartussaavoq.

  § 26.  Isertitat akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqarnerani pisisup, nioqqutissanik sullissinernillu suliffeqarfimmit inuussutissarsiornermik ingerlatsisumit il. il. pisineranut aningaasartuutinik, ilanngaatiginninnissaanut, akiligassiissummik §§ 24-imi imaluunniit 25-imi piumasaqaatinik naammassinnittumik, tunniussisoqarsimanissaa piumasaqaataavoq.

Pineqaatissiisarnernut aalajangersakkat

  § 27.  Piaaraluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarluni, § 3, imm. 1-imik, § 4, imm. 1-imik, § 6, imm. 2-mik aamma 3-mik, § 7, imm. 1-imik aamma 3-mik, imaluunniit §§ 8-26-mik unioqqutitsisoq, Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit akiliisitsinermik pineqaatissinneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni imaluunniit Inatsisartut inatsisaat malillugit peqqussutini akiligassiinissaq tunngavissillugu aalajangersaasoqarsimappat, akiligassiineq Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit pisussaatitaasumut pisinnaatitaasumullu pisussaaffiliunneqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Imm. 1-2 malillugit suliassat Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivinni siullertut suliarinnittussamut suliakkiissutigineqassapput.
  Imm. 4.  Akiligassiinerit, imm. 1-2 malilugit aalajangersarneqartut Nunap karsianut tutsinneqassapput.

Atuutilernera, ikaarsaarnermut atorunnaarsitsinermullu aalajangersakkat

   § 28.  Nalunaarut ulloq 1. marts 2019 atuutilerpoq.
  Imm. 2.  § 3 ukioq isertitaqarfiusoq 2019 aallarnerfigalugu isertitanik akileraaruteqaataasussanik naatsorsuinermut atuuppoq.
  Imm. 3.  § 26 ukioq isertitaqarfiusoq 2020 aallarnerfigalugu isertitanik akileraaruteqaataasussanik naatsorsuinermut atuuppoq.
  Imm. 4.  Peqatigisaanik Namminersornerullutik Oqartussat Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinut il. il.  piumasaqaatit pillugit nalunaarutaat nr. 27, 1. december 2006-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 26. februar 2019


Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai S. Christensen