Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 28
3. decembari 2018
Atuuttut

Illunut sanaqataaffiusunut taarsigassarsiat pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Atuuffia

 

  § 1.  Inatsisartut inatsisaat manna inigineqartussatut aalajangerneqarsimasunik illunik sanaqataaffigisanik sanaartornermut pissarsinermulluunniit taarsigassarsianut atorneqarpoq.
  Imm. 2. Nunaqarfinni illoqarfinnilu tamani, Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk aamma Qaqortoq minillugit, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu illunik sanaqataaffiusunik sananissamut imaluunniit pisinissamut taarsigassarsititsisoqarsinnaavoq.

 

§ 2.  Illunut sanaqataaffiusunut kommunalbestyrelsi taarsigassarsititsissaaq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi inunnut nammineersinnaassusilinnut aamma illoqarfimmi imaluunniit nunaqarfimmi illumik sanaqataaffigineqartussami imaluunniit sanaartorfigineqartumi inuit nalunaarsorsimaffianni najugaqartutut nalunaarsorsimasunut taarsigassarsisitsisinnaavoq.

 

  § 3.  Inuussutissarsiummik ingerlatsiviusumiit imaluunniit ingerlatsiviusussamiit illumik sanaqataanermut taarsigassarsisitsisoqarsinnaanngilaq, taamaattoq tak. imm. 2.
  Imm. 2.  Illumi sanaqataaffigineqartussami inuussutissarsiutit namminersorfiusut mikinerusunik ingerlatsisunut taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq.

 

§ 4.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu illunik sanaqataanermut taarsigassarsisitsinerup peqatigisaanik inissianut pisortat tapiissutaat atorlugit inatsisit allat malillugit tapiissuti-sisoqarsinnaanngilaq.
  Imm. 2.  Illoqarfinni nunaqarfinnilu pisortat attartortitsinermi inissianik atorneqanngitsunik peqarfiusuni imaluunniit illunik sanaqataaffigisanik imaluunniit nammineq illulianik, inissianut attartortittakkanut innersuussinissamut piumasaqaatinik naammassinnittunik, najugaqarfigineqanngitsunik peqarfiusuni, illunut sanaqataaffiusunut nutaanut sananermut taarsigassarsisitsisoqarsinnaanngilaq, taamaattorli tak. § 7.

 

  § 5.  Illup sanaqataaffigisap piffissami sanaartorneqarnerani sanaartornermut pilersaarusiornermilu inatsisinik atuuttunik naammassinnittunik sanaartornernut taamaallaat taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq.

 

  § 6.  Illunut sanaqataaffigisanut nutaanut pituttuisumik sanaartornissamut isumaqatigiissuteqarfioreersimanngitsunut imaluunniit sanaartornernut aallartinneqareersimanngitsunut taamaallaat taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq, taamaattorli tak. § 7.

 

Kapitali 2
Pissarsinermut aamma illunut sanaqataaffiusunut taarsigassarsineq

 

  § 7.  Kommunalbestyrelsimiit taarsigassarsiarititat illup sanaqataaffiusup nutaap sanaartorneranut atorneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi illumik sanaqataaffiusumik pissarsinermut taarsigassarsititsisinnaavoq aamma naammassillugu sanaartorneqarsimanngitsumik tigusinissamut taarsigassarsisitsisinnaalluni.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi taamaallaat illunik sanaqataaffiusunik akuerisanik sananermut pissarsinermulluunniit taarsigassarsititsisinnaavoq, tak. § 35.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut qinnuteqaatinut suleriaatsit, piffissamut killiliussat, qinnuteqaatinut immersugassat suliarineqartarneri aammalu assigiissaartunik atuisarnissaq pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 8.  Kommunalbestyrelsi § 7, imm. 1 malillugu illumik nutaamik sanaqateqarnermi ikkussugassat pisarneq naapertorlugu aaqqissuunneqarsimasunik sumiiffimmilu ikkussugassatut tunniunneqarsimasunik pissarsinermut aningaasartuutinut uppernarsarneqarsimasunut tamarmiusunut taarsigassarsititsisinnaavoq, tak. § 10.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi § 7, imm. 2 malillugu illuni sanaqataaffiusuni pioreersuni suli naammassillugu sanaartorneqanngitsuni sumiiffimmi saniatigut atortussanik pisariaqartunik tunniunneqarsimasunik pissarsinermut aningaasartuutinut uppernarsarneqarsimasunut tamarmiusunut taarsigassarsititsisinnaavoq, tak. § 10.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi § 7 malillugu toqqavissap pilersaarusiorneranut sanaartorneranullu, sanaartoqataasumit ikiortinnermut aamma ilitsersuisumit ikiortinnermut kiisalu innaallagissap, erngup imaluunniit kiassarnerup aqqutaasa ikkussornerinut aningaasartuutinut uppernarsarneqarsimasunut tamarmiusunut taarsigassarsititsisinnaapput, tak. § 10.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut paasissutissanik ilassutaasussanik piniartarneq pillugu maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 9.  § 7 malillugu kommunalbestyrelsimit taarsigassarsiat ernialersorneqanngitsutut akilersugassaanngitsutullu taarsigassarsiaapput.
  Imm. 2.  Taarsigassarsiat ukiuni 20-ni akilersugassaapput. Taarsigassarsiat ukiut tamaasa assigiimmik akilersorneqarlutik taarsigassarsiat akilersorneranni assigiittumik annertussuse-qartunik appartinneqartassapput.

 

  § 10.  Kommunalbestyrelsip § 7 naapertorlugu taarsigassarsiaritissinnaasaasa annerpaaffissaat qinnuteqartup inoqutaasalu, kiisalu qinnuteqartup illumilu sanaqaaffiusumi inoqutissaasa ukiuni naatsorsuiffiusuni kingullerni tallimani isertitaat akileraarutaasussat agguaqatigiissinneqarnerat tunngavigalugit naatsorsorneqassapput.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimit taarsigassarsiat § 7 malillugu aningaasartuutit uppernarsar-neqartut tamarmiusut 95 procentii tikillugit annertussuseqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Qinnuteqartoq § 7 malillugu aningaasartuutit uppernarsarneqartut tamarmiusut 5 %-iannik nammineq akiliutissamik tunniussisinnaassaaq.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsimit taarsigassarsiat qinnuteqartup ukiumoortumik inoqutigiinni isertitai akileraaruserneqartussat agguaqatigiissinneri 300.000 kr.-it sinnerpagit, 5.882,00 kr.-it tamaasa 1 procentpointinik appartinneqartassapput.
  Imm. 5.  Qinnuteqartup inoqutigiinni isertitai akileraaruserneqartussat agguaqatigiissinnerini 600.000 kr.-it sinnerpagit, kommunalbestyrelsi inatsit manna malillugu taarsigassarsisitsisinnaanngilaq.

 

  § 11.  § 7 malillugu kommunalbestyrelsimit taarsigassarsiat qinnuteqartup aningaasartuutit taarsigassarsiffiusinnaasut kiisalu sanaartorfigissaanermut aamma pisortat piumasaat malillugit innaallagissamut, imermut kuuffinnullu atassusernermut aningaasartuutit tamarmiusut nammineq akiliutissaminik nammineerluni aningaasalersuisimappat tamatumunngalu uppernarsaammik saqqummiussippat taamaallaat taarsigassarsiarineqarsinnaapput.
  Imm. 2.  § 7 malillugu kommunalbestyrelsip taarsigassarsisitsinissamut neriorsuutaanut piumasaqaataavoq taarsigassarsinissamut pisinnaatitaaffiusut aningaasartuutinit tamarmiusunit taarsigassarsisup nammineq akiliutai pillugit taarsigassarsisup akiliisimanermut qularnaveeqqusiinissaa.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut pissutsit qinnuteqartumi immikkut pingaartinneqartussat pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 12.  Taarsigassarsisup nammineq aningaasalersuinerminut taarsigassarsiarisinnaasai, kiisalu sanaartorfigissaanermut aamma pisortat piumasaat malillugu innaallagissamut, imermut kuuffinnullu atassusernermut aningaasartuutinut uppernarsarneqartunut taarsigassarsisup taarsigassarsiarisinnaasai allat illumi sanaqataaffiusumi qularnaveeqqusiinikkut isumannaarneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimit taarsigassarsiat illumi sanaqataaffiusumi qularnaveeq-qusiisoqarneratigut isumannaarneqassapput. Kommunalbestyrelsimit taarsigassarsiat, taarsigassarsisup nammineq aningaasalersuineranut kiisalu sanaartorfigissaanermut aamma pisortat piumasaat malillugu innaallagissamut, imermut kuuffinnullu atassusernermut aningaasartuutinut uppernarsarneqartunut taarsigassarsisup taarsigassarsiarisinnaasaanut allanut taarsigassarsiat, illumi sanaqataaffiusumi isumannaarneqartut ataqqissavaat. Kommunalbestyrelsip taarsigassarsiarititai illumi illulioqataaffiusumi qaffatsinneqarlutik qularnaveeqqutaasinnaapput.

 

§ 13.  Ukiuni akileraarfiusuni inaarutaasumik akileraarusiiffiusuni kingullerni tallimani inuussutissarsiuteqarlutik ingerlataqarsimanngitsunut inunnut kommunalbestyrelsi taarsigassarsisitsisinnaanngilaq.
  Imm. 2. Imm. 1-imi killiliussat apeqqutaatinnagit kommunalbestyrelsi ilinniartunut, ilinniakkaminnik naammassinnissimasunut, aammalu ilinniarnertik peqqutigalugu ukiuni akileraarfiusuni kingullerni tallimani sulisimanngitsunut taarsigassarsititsisinnaavoq.

 

  § 14.  Inunnut illumik pigisaqareersunut imaluunniit inigisassatut aalajangersarneqartunut illumi piginneqataasunut aamma Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommunalbestyrelsip taarsigassarsisitsiffigisimasaanut, suli tamakkerlugit akiliisimanngitsunut kommunalbestyrelsi taarsigassarsisitsisinnaanngilaq.

 

Kapitali 3
Oqartussaaffissamik killiliineq, atuineq il.il.

 

Piginnittussaatitaaneq atulerneralu

 

  § 15.  Taarsigassarsisup § 7 malillugu ullormi taarsigassarsinissamut neriorsuummik tunineqarnerminiit ukiut marluk qaangiutsinnagit illu sanaqataaffiusoq naammassisimanngippagu atulersimanngippagulu siumoortumik ilisimatitsinertaqanngitsumik taarsigassarsinissamut neriorsuut atorunnaarsinneqassaaq.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi allanneqartumit piffissamik killiliinermiit immikkut pisoqartillugu kommunalbestyrelsi immikkut akuersisinnaavoq.
  Imm. 3.  Illumi sanaqataaffiusumi naammassillugu sanaartorneqarsimasumi qularnaveeqquteqartumik kommunalbestyrelsimut inaarutaasumik qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartamik inaarutaasumik taarsigassarsisup peqalernissaata tungaanut tamannalu naqqiutitaqanngitsumik Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmi nalunaarsorneqarpat kommunalbestyrelsi atortunut tunniunneqartartunut tamanut kiisalu illumut sanaqataaffiusumut sanaartorneqartumut kommunalbestyrelsi piginnittussaatitaavoq, tassunga ilanngullugit nalilinnut aamma taarsigassarsisup sulinermini imaluunniit illumi sanaqataaffigisamini aningaasaliisimanerani pilersinneqarsimasuni.
  Imm. 4.  Illumut sanaqataaffiusumut piginnissinnaatitaaneq taarsigassarsisumut tunniunneqarsinnaanngippat, kommunalbestyrelsip taarsigassarsisup sanaartorfissagissaanermut aammalu imm. 3 naapertorlugu pisortat innaallagissamut, imermut kuuffeqarfimmullu atassusiinissamut piumasaqaataannut aningaasartuutit taarsissavai.

 

Najugaqartussaatitaaneq attartortitsinerlu

 

  § 16.  Illumik sanaqataaffiusumik, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu taarsigassarsititsiviusumik piginnittoq illumi sanaqataaffiusumi najugaqarnissamut pisussaaffeqarpoq aamma illumi sanaqataaffiusumi inuit nalunaarsorsimaffianni najugaqartutut nalunaarsorsimassallutik, taamaattorli tak. §§ 17-18.
  Imm. 2.  Illu sanaqataaffiusoq illumi piginnittumit imaluunniit inummit piginnittup inoqutaanut ilaasumit ukiumut minnerpaamik ulluni 180-ini  najugaqarfigineqarpat, najugaqartussaatitaaneq naammassineqarsimassaaq.

 

§ 17. Illumik sanaqataaffiusumik, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu taarsigassarsititsiviusumik piginnittup, piginnittup taassumaluunniit inoqutaasa utaqqiisaasumik peqannginnerani, najugaqarfiginngikkallarsinnaavaa imaluunniit inunnut nammineersinnaasunut illu sanaqataaffiusoq attartortissinnaavaa. Qaammatinik pingasunik sivikinnerusumik imaluunniit qaammatinik aqqaneq marlunnik sivisunerusumik attartortitsisoqarsinnaanngilaq, taamaattoq tak. imm. 2.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi piffissami killiliineq apeqqutaatinnagu, piginnittup illu sanaqataaffiusoq piffissami sivisunerusumi najugaqarfiginngikkallarsinnaavaa imaluunniit attartortissinnaavaa, piginnittup inoqutaasaluunniit peqannginnerat utaqqiisaasumik pippat ukuninngalu peqquteqarpat:
1)  napparsimaneq,
2)  ilinniarneq,
3)  inissiisarfimmut inissinneqarneq,
4)  innuttaasuni suliassanik isumagisaqarneq, imaluunniit
5)  piginnittup nammineerluni imaluunniit piginnittup inoqutaasa ilaata nuutsinneqarallarnera-nik.
  Imm. 3.  Attartortitsinermik isumaqatigiissut tassanilu piumasaqaatit attartortup attartukkamik tigusinissaa sioqqullugu kommunalbestyrelsimit akuerineqarsimassaaq, tak. § 18.
  Imm. 4.  Illumik sanaqataaffiusumik piginnittoq kommunalbestyrelsemut nalunaaruteqassaaq piffissami qaqugukkut illu sanaqataaffiusoq najugaqarfigineqanngikkallarnissaanik, tak. imm. 2.

 

  § 18.  § 17 naapertorlugu attartortitsinermi attartortitsinermut isumaqatigiissut Naalakkersuisunit akuerisaq atorneqassaaq.
  Imm. 2.  Ineqarnermut akiliutit piumasaqaatillu pisortat inissiaataannik attartortittakkanik attartortitsisarnermut maleruagassat sukkulluunniit atuuttut naapertorlugit aalajangersarneqartassapput.
  Imm. 3.  Attartorneq pillugu isumaqatigiissummi pequtit ilaappata akiliineq aningaasanut qaffasinnerusunut aalajangersarneqarsinnaavoq, taamaattorli annerpaamik ineqarnermut akiliummut naapertuuttoq 10 %-inik ilallugu.
  Imm. 4.  Attartortitsineq pillugu isumaqatigiissummi piumasarineqassanngilaq attartortup piginnittumik allanik isumaqatigiissuteqarnissaa. Taamatut ittunik isumaqatigiissutit atuuttuunngillat. Attartorneq pillugu isumaqatigiissut atuutissaaq, tassungali atasumik piumasaqaateqarnani.
  Imm. 5.  Illumik sanaqataaffiusumik attartortup attartukkani inummut allamut attartortissinnaanngilaa. Attartortoq attartortitsippat imaluunniit attartorneqartunik atuineq allanut atugassanngortippagu kalerriisoqaqqaarnani attartorneq pillugu isumaqatigiissut atorunnaassaaq attartortullu illu sanaqataaffiusoq ingerlaannartumik qimassallugu. Taamaattoqartillugu piginnittup illu sanaqataaffiusoq nammineq najugaqarfigilissavaa.

 

Eqqartuussivikkut malersuineq aamma taarsigassarsianut qularnaveeqqusiineq

 

  § 19.  § 7 malillugu taarsigassarsinerit suulluunniit tamakkerlugit nalikillilernissaasa imaluunnit akilernissaasa tungaannut, illumut sanaqataaffiusumut oqartussaanikkut killiliinerit uku atuutissapput:
1)  Illumi sanaqataaffiusumi eqqartuussivikkut malersuisoqarsinnaanngilaq.
2)  Illu sanaqataaffiusoq taarsigassarsinermi qularnaveeqqutitut atorneqarsinnaanngilaq, taamaattorli tak. § 12.
  Imm. 2.  § 12-imut ilaasunut piumasaqaatinut isumannaarinermut qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartaq tunngavigalugu imm. 1 eqqartuussivikkut malersuinermi atorneqarsinnaanngilaq.
  Imm. 3.  Sillimmasiisarfik, illup ikuallattoornissaanut sillimmasiiffiusoq, imm. 1 apeqqutaatinnagu, sillimmasiinermi akiliutissanut ernialersorneqartunut aningaasartuutinullu allanut qularnaveeqqusiussaminut pisinnaatitaaffeqarpoq. Sillimmasiisarfik aamma ullormit akiliiffissamit ukiumi ataatsimi qularnaveeqqusiiffigisanut allanut siulliulluni illumi sillimmaserneqartunik akiliutissanut qularnaveeqqusiussanut pisinnaatitaaffeqarpoq.

 

Piginnittut nikinneri

 

§ 20.  § 7 malillugu taarsigassarsiat piginnittut nikinnerini akiligassanngussapput, taamaattorli tak. imm. 2 aamma § 21, imm. 2.
  Imm. 2.  § 7 malillugu taarsigassarsiat piginnittut nikinnerini akiligassanngussanngillat:
1)  taarsigassarsisumiit taassuma aappaanut imaluunniit inooqataanut, imaluunniit
2)  taarsigassarsisup toqunerani taarsigassarsisup kingornussisussaanut.
  Imm. 3.  Inooqataasutut isigineqarpoq inuk piginnittut nikinneri sioqqutitsiarlugu sivikinnerpaamik ukiuni marlunni taarsigassarsisumit inoqutaalluni inuit nalunaarsorsimaffiani nalunaarsugaasimasoq.

 

§ 21.  Taarsigassarsisup illu sanaqataaffiusoq tuniniassaguniuk, sumiiffimmi atuagassiami atugaanerpaasumi nunalu tamakkerlugu aviisimi ikinnerpaamik ataatsimi tamanut ammasumik nalunaaruteqarnikkut illu sanaqataaffiusoq tuniniassavaa.
  Imm. 2.  Illup sanaqataaffiusup tunineqarneranut atasumik kommunalbestyrelsimut akiitsut sinneri akilerneqassapput imaluunniit taarsigassarsinermi piumasaqaatit allanngortinnagit piginnittumit nutaamit tiguneqassallutik.

 

§ 22.  Taarsigassarsisup kingorna illu sanaqataaffiusoq § 21 naapertorlugu tunisinnaanngippagu, kommunalbestyrelsip isumaqatigiissuteqarnikkut akiitsut sinnerinut naapertuuttumik akiliuteqarluni illu sanaqataaffiusoq tigusinnaavaa.

 

Akiligassanngortitsineq taarsigassarsianillu tigusineq

 

  § 23.  § 7 malillugu kommunalbestyrelsimit taarsigassarsiat akiligassanngortinneqassapput:
1)  taarsigassarsisoq illumik sanaqataaffiusumik illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaaliisimannngippat, paasineqarpallu kommunalbestyrelsip qularnaveeqqusiinikkut isumannaagai ajornerulersinneqartut,
2)  taarsigassarsisup ikuallattoornissamut illullu ajoqusersinnaaneranut illu sanaqataaffiusoq sillimmasersimanngippagu, tak. § 34,
3)  taarsigassarsisup illu sanaqataaffiusoq tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit isaterpagu,
4)  illumi sanaqataaffiusumi inuussutissarsiornermut ininik aaqqissuussisoqarpat imaluunniit illumit sanaqataaffiusumiit inuussutissarsiummik ingerlatsisoqarpat. Inuussutissarsiutilli namminersorfiusut mikinerusut ilaatinneqanngillat, tak. § 3. imm. 2,
5)  taarsigassarsisup najugaqartussaatitaaneq malinngippagu, tak. § 16,
6)  taarsigassarsisup illumik sanaqataaffiusumik kommunalbestyrelsip misissuinissaanut itigartitsisimalluni, kommunalbestyrelsip taarsigassarsisumut nammineq kajumissutsimik isumaqatigiissuteqarniarsimanera iluatsissimanngippat,
7)  taarsigassarsisoq piginnittut nikinneri pillugit kommunalbestyrelsimut nalunaaruteqanngippat aamma pissutsinik utoqqatsissutaasinnaasunik peqanngippat aammalu
8)  taarsigassarsisoq §§ 17-18-imut akerliusumik illumik sanaqataaffiusumik attartortitsippat.
  Imm. 2.  Pissutsit aaqqinneqarnissaannut piffissami taarsigassarsisumut kommunalbestyrelsi nalunaaruteqarsinnaavoq.

 

§ 24.  Taarsigassarsiat § 23 naapertorlugu akiligassanngortinneqarpata, illup sanaqataaffiusup tiguneqarnissaa imaluunniit taarsigassarsisup taarsigassarsiat ingerlaannartumik tamaasa akilinngippagit pinngitsaaliinikkut akitsorterussisoqarneratigut tunisisoqarnissaata piumasarinissaa pillugu kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaavoq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip illu sanaqataaffiusoq tiguppagu, kommunalbestyrelsip aamma taarsigassarsisup akornanni aningaasatigut isumannaagassat kommunalbestyrelsimit naatsorsorneqassapput.
  Imm. 3.  Aningaasatigut isumannaagassat piffissami kommunalbestyrelsimut tunniussivissami illup sanaqataaffiusup tunisinermi akiata nalingatut naatsorsorneqassapput, kommunalbestyrelsip akiitsut sinnerinut piumasaqaataannik ilanngarlugit. Nikingassutaasut taarsigassarsisumut iluaqutaasut tunniunneqassapput. Nikingassutaasut kommunalbestyrelsimut iluaqutaasut 0 kr.-imut appartinneqassapput.
  Imm. 4.  Illumi sanaqataaffiusumi kommunalbestyrelsip taarsigassarsiarititaannit siulliullugit akilerneqartussanik qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsianik nalunaarsorsimasoqarpat aammalu qularnaveeqqummik piginnittup kommunip illumik sanaqataaffiusumik tigusinissaanut ilaatillugu qularnaveeqqutip atsiornissaa itigartippagu, kommunalbestyrelsip illu sanaqataaffiusoq tigusinnaanngilaa.
  Imm. 5. Kommunalbestyrelsi illumik sanaqataaffiusumik utertitamik, pisortat illumik qularnaveeqquteqarfigisaannik tunisinermi, illup nalinganut tunineqarnissaanik, taamaattorli minnerpaamik illup teknikkimut aningaasaqarnermullu tunngasortaata nalinganit akikinnerusumik tunisisoqartannginnissaanik qulakkeerissaaq.

 

Kapitali 4
Allaffissorneq

 

Akitsuutit

 

  § 25.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu suliamik suliarinninnermi aningaasartuutinut matussutitut kommunalbestyrelsip taarsigassarsisitsinerata 0,5 procentit akiliutit akileqqu-neqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Taarsigassarsinissamut neriorsuineq akuerineqarpat taarsigassarsisup akiliutit kommunalbestyrelsimut akilissavaa.

 

  § 26.  Qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartap atsiorneqarneranut atatillugu suliamik suliarinninnermut 1.250 kr.-nik akiliummik kommunalbestyrelsi akileeqqusisinnaavoq.
  Imm. 2.  Qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartap imminut sinnerluni atsiorneqarnerata isumagineqarnissaanut aamma imm. 1 naapertorlugu tamatumunnga akiliummik akileeqqusinissamut aningaaserivik ataaseq arlallilluunniit kommunalbestyrelsimit piginnaatinneqarsinnaapput.

 

Suliakkiisarneq

 

§ 27.  Kommunalbestyrelsip inissiaatileqatigiiffimmut kommunimit imaluunniit Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartumut isumaqatigiissuteqarnermigut, ingerlatseqatigiiffik inissianik aqutsisoq Inatsisartut inatsisaat manna malillugu aqutsinissamut piginnaatissinnaavaa. Kommunalbestyrelsip suliakkiineq tamanna ingerlatseqatigiiffimmut pisussaaffittut suliakkiissutigisinnaavaa.
  Imm. 2.  Inissiaatileqatigiiffik imm. 1 naapertorlugu kommunalbestyrelsi sinnerlugu inatsisip matuma allaffissornikkut aqunneqarneranut atatillugu aalajangiisinnaavoq, tassungalu ilanngullugu akitsuutinik akiliisitsisarnermik isumaginnissinnaalluni.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi inissiaatileqatigiiffimmut ilitsersuisinnaatitaavoq nakkutilliisussaallunilu.

 

Taarsigassarsinissamut qinnuteqarneq

 

  § 28.  Illumik sanaqataaffiusumik pissarsinissamut taarsigassarsinissaq pillugu qinnuteqaat allaganngorlugu kommunalbestyrelsimut nassiunneqassaaq.
  Imm. 2.  Qinnuteqaammut ilanngunneqarsimassapput:
1)  illumut sanaqataaffiusumut kissaatigineqartumut nassuiaat,
2)  nunaminertamik qinnuteqarnerup assilinera,
3)  nammineq aningaasalersuinerup pissarsiarineqarsinnaaneranut uppernarsaat,
4)  pilersaarutaasumik piffissakkaartumillu aserfallatsaaliinissamut qinnuteqartup aningaasartuuteqarsinnaaneranut uppernarsaat aammalu
5)  qinnuteqartup cpr. normua aamma najugaqarneranut allagartaa.

 

  § 29.  Kommunalbestyrelsi qinnuteqartup akiliisitsiniarnermut oqartussami pisortanut akiitsui, imaluunniit inissianik aqutsisumi qinnuteqartup attartortitsisumut akiitsui pillugit oqaaseqaammik piniarsinnaanissaanut, qinnuteqartoq kommunalbestyrelsimut akuersissummik tunniussissaaq.
  Imm. 2.  § 28 naapertorlugu kommunalbestyrelsi taarsigassarsinissamut qinnuteqaammik tigusinerminni erngerluni qinnuteqartup pisortanut akiitsoqarnera pillugu Akiliisitsiniartarnermi Oqartussaniit aamma pisortat inissianik attartortittagaannik aqutsisumiit oqaaseqaammik pissarsiniassaaq.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi qinnuteqartumut, pisortanut 25.000 koruunit sinnerlugit akilerneqanngitsunik akiitsoqartumut taarsigassarsititsinissamik neriorsuuteqarsinnaanngilaq.

 

  § 30.  Kommunalbestyrelsip suliamik suliarinninnermini, allatut isumaqatigiissuteqartoqarsimanngippat, § 29 naapertorlugu qinnuteqartoq suleqatigalugu suliaq isumagissavaa.
  Imm. 2.  Toqqavissap sanaartorneranut, illu suliarineqanngitsoq, innaallagissamik VVS-imillu ikkussuinerit, ilitsersuisumik ikiorteqarneq pillugit neqeroorutinik kiisalu sanaartorfigissaanermut aamma pisortat piumasaat malillugit innaallagissamut, imermut kuuffinnullu atassusernermut aningaasartuutinut missingiummik kommunalbestyrelsi pissarsiniassaaq.
  Imm. 3.  Ikuallattoornissamut illullu ajoqusersinnaaneranut sillimmasiisoqarnissaanut sillimmasiisarfimmiit neqeroorummik kommunalbestyrelsi pissarsiniassaaq, qinnuteqartoq aamma nammineerluni neqeroorummik piniarnissamik periarfissaqarpoq.

 

  § 31.  Illumi sanaqataaffiusumi sanaartornermi aningaasartuutit taarsigassarsiarineqarsinnaasut tamarmiusut pillugit missingersuummik kiisalu pilersaarutaasumik piffissakkaartumik aserfallatsaaliinissamut pilersaarut tunngavigalugu ingerlatsinermut missingersuummik kommunalbestyrelsi suliaqassaaq.

 

  § 32.  Missingersuummik ingerlatsinermi missingersuummik qinnuteqartumit akuerisassan-ngortitanik kommunalbestyrelsi saqqummiussissaaq. Matuma kingorna taarsigassarsisup nammineq akilersuinissaanut qularnaveeqqut apeqqutaatillugu taarsigassarsinissamut neriorsuummik kommunalbestyrelsi qinnuteqartumut nalunaaruteqassaaq.

 

Kapitali 5
Taarsigassarsianik tunniussineq

 

  § 33.  Nassiunneqartussatut tunniussineq pillugu uppernarsaasiinikkut atortunik pilersuisumut kommunalbestyrelsip taarsigassarsisitsinera tunniunneqassaaq.
  Imm. 2.  Suliap suliarineqarsimaneranut uppernarsaateqartumik toqqavissap sanaartornissaanut, illu suliarineqanngitsoq, innaallagissamik VVS-imillu ikkussuinerit, ilitsersuisumik ikiorteqarneq pillugit taarsigassarsiat sanasumut pineqartumut akilerneqassapput.
  Imm. 3.  Imm. 1-imit aamma 2-mit allaanerusunik taarsigassarsianik tunniussineq pillugu maleruagassat ilanngullugit taarsigassarsiat tunniunneqarneri pillugit malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 34.  Illu sanaqataaffiusoq, taarsigassarsisitsiffiusoq qaqugukkulluunniit ikuallattoornissamut illullu ajoqusersinnaaneranut sillimmaserneqarsimassaaq, aamma sanaartornerata nalaani.
  Imm. 2.  Ikuallattoornissamut illullu ajoqusersinnaaneranut sillimmasiisoqarsimaneranut uppernarsaateqanngitsunik aamma akiliinissamut kinguaattoorfiunngitsunut taarsigassarsianik kommunalbestyrelsi tunniussisinnaanngilaq.
  Imm. 3.  Sillimmasiisarfiup sillimmasiissummut akiliutissaq akilerneqarsimanngitsoq pillugu kommunalbestyrelsi nalunaarfigisinnaavaa.

 

Kapitali 6
Qanoq ittuuneranik akuersineq

 

  § 35.  Illup sanaqataaffiusup qanoq ittuuneranik akuersinermik ukiumik ataatsimik sivisussusilimmik atuuttumik Naalakkersuisut nalunaaruteqartassapput. Aaqqissugaaneranut, atorneqarneranut teknikkikkullu ikkussuussinernut piumasaqaatinik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Illup qanoq ittuuneranik akuersisoqarnissaa pillugu qinnuteqaat illup sanaqataaffiusup ukiuni siullerni 20-ni naafferartumik aserfallatsaaliornissaanut pilersaarummik imaqassaaq. Pilersaarummi ukiuni siullerni 20-ni naafferartumik aserfallatsaaliinissamut pilersaarutigineqartunut ukiumut aningaasartuutit missiliornerinik naatsorsugaqassaaq.

 

Kapitali 7
Atulernissaanut ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat

 

§ 36.  Inatsisartut inatsisaat manna ulloq 1. januar 2019 atuutilerpoq.
  Imm. 2.  Peqatigisaanik Inissialiornermut, illunut ataatsimoorussanut, illuliassanut il.il. tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 19. november 2007-imeersumi §§ 47-63 atorunnaarsinneqarput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 3. december 2018

 

 

Kim Kielsen