Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 20
27. novembari 2018
Atuuttut

Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaat

 

Kapitali 1

Suliassat

 

  § 1.  Naalagaaffiit Peqatigiit Parisimi tunngavis­siaat nunani inuit pisinnaatitaaffiinik suliffeqarfinnut atuuttut naapertorlugit Inatsisartut inatsisaata matuma, Inuit Pisinnaati­taaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit (siunnersuisoqatigiit) sinaakkutissaat aalajangersarpai.

  Imm. 2.  Inuit Pisinnaati­taaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit  siun­nersuisoqatigiiupput arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsut, Kalaallit Nunaanni inuit pisinnaatitaaffii pillugit ataatsimut isigalugu ilisimasanik piginnaasanillu annertusaanermut suleqataasussat.

 

  § 2.  Inuit Pisinnaati­taaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit suliassaraat Ka­laallit Nunaanni inuit pisinnaatitaaffiisa siuarsarneqarnissaat illersorneqarnissaallu, inui­aqatigiinni kalaallini inuit pisinnaatitaaffiisigut unamminartut oqallisiginerisigut aamma  Inuttut pisinnaatitaaffinnut Institutti ingerlatassanik siunnersuuteqarfigineratigut, assersuutigalugit matumani ilanngullugit:

1)  Kalaallit Nunaanni inuit pisinnaatitaaffiinut pissutsit pillugit nakkutilliinermut nalunaaruteqartarnermullu  peqataanerit,

2)  inuit pisinnaatitaaffiinut tunngassuteqartunik misissueqqissaarnerit ilisimatusarnikkullu suliat oqallisigineri,

3)  inuit pisinnaatitaaffii pillugit Inatsisartunik, Naalakkersuisunik oqartussaasunillu allanik aamma namminersorlutik suliaqartunik siunnersuinerit,

4)  inuit pisinnaatitaaffiinik inuiaqatigiinni sulianik ataqatigiissaarineq taakkununngalu naleqqiullugu ikiuunneq,

5)  inuit pisinnaatitaaffiinik ilinniartitsinermik tapersersuineq siuarsaanerlu,

6)  inuit pisinnaatitaaffii pillugit paasissutissanik siammarsaanermut peqataaneq,

7)  Kalaallit Nunaanni inuit pisinnaatitaaffiisa patajaallisarneqarnissaat siunertaralugu ingerla­tassanik siunnersuuteqarneq, aamma

8)  Kalaallit Nunaanni inuit pisinnaatitaaffiinut tunngassuteqartunik maannamut suliaasarsi­masut ingerlanerisa nalilersornerat.

  Imm. 2.   Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit Inuttut pisinnaatitaaffinnut Instituttip siulersuisuinut ilaasortassamik toqqaassapput. 

 

Kapitali 2

Siunnersuisoqatigiit katitigaanerat, innassuteqaateqarneq, aqunneqarnerat allattoqarnerallu

 

Katitigaanerat toqqagaasarnerallu

 

  § 3.   Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit imatut katitigaas­sapput, isummat innuttaasut soqutigisaqaqatigiiffiini inuit pisinnaatitaaffiinik suliaqartuni atuuttut siunnersuisoqatigiinni takuneqarsinnaassallutik. Taamatuttaaq pisortani oqartussaasut immikkut attuumassuteqartut siunnersuisoqatigiit ataatsimiinnerini peqataatitaqartassapput.

  Imm. 2.  Tulliullugit taaneqartut Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinni aalajangersi­masumik ilaasortaapput:

1)  Meeqqat Illersuisuat,

2)  Inuit innarluutillit Illersuisuat, aamma

3)  Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit siulittaasuat.

  Imm. 3.  Imm. 2 naapertorlugu aalajangersimasumik ilaasortat, saniatigut, kattuffiit, peqatigiiffiit, suliffeqarfiit il.il. inassuteqareernerisigut Inatsisartut Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit ilaasortassaanik 10-nik toqqaassapput. Ilaa­sortanik 10-nik taakkunannga:

1)  Ilaasortaq 1 meeqqat inuusuttullu pillugit NGO-tut sulissuteqartut sinnerlugit peqataati­taassaaq,

2)  Ilaasortaq 1 inuit innarluutillit pillugit NGO-tut sulissuteqartut sinnerlugit peqataatitaassaaq,

3)  Ilaasortaq 1 eqqartuussiviit inatsisitigullu isumannaatsuunissamik suliaqartut sinnerlugit peqataatitaassaaq,

4)  Ilaasortaq 1 ilinniartitaaneq ilisimatusarnerlu sinnerlugit peqataatitaassaaq,

5)  Ilaasortaq 1 nunap inoqqaavisa pisinnaatitaaffiisa iluanni NGO sinnerlugu peqataatitaassaaq, aamma

6)  Ilaasortat allat 5 inuit pisinnaatitaaffii naapertorlugit soqutigisallit sinner­lugit peqataassapput.

 

  § 4.  Ilaasortat 10, § 3, imm. 3 naapertorlugu toqqakkat, ukiuni sisamani atuuttussatut toq­qagaassapput, taamaalillunilu ilaasortat tallimat ukioq allortarlugu toqqarneqartassallutik.

  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaq piffissaq sioqqullugu ilaasortaajunnaassappat, Inatsisartut ilaasortassatut inas­sutigineqartut akornannit ilaasortassamik nutaamik toqqaassapput, taannalu ilaasortap ilaa­sortaajunnaartup toqqagaaffiata sinnerani atuutissaaq.

  Imm. 3.  Ilaasortat § 3, imm. 3 aamma § 4, imm. 2 malillugit toqqarneqartut ataasiarlutik toqqagaaqqissin­naapput. Tamatuma kingorna minnerpaamik ukiut sisamat qaangiunneranni aatsaat toqqaqqinneqarsinnaap­put.

 

  § 5.  Soqutigisaqaqatigiit ataani taaneqartut Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit ataatsimiinnerinut peqataasinnaatitaapput, oqaaseqarsinnaatitaallutik kisiannili taaseqataasinnaatitaanatik:

1)  Inuttut pisinnaatitaaffinnut Institutti

2)  Naalakkersuisoqarfik akisussaasoq

3)  Kommunit ataatsimoorlutik peqataatitaat 1

 Imm. 2.  Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit aalajangiussinnaavaat peqatigiiffiit, kattuffiit aamma oqartussat il.il. amerlanerit Siunnersuisoqatigiit ataatsimiinnerinut oqaaseqarsinnaatitaallutik imaluunniit oqaaseqarsinnaatitaanatik peqataasinnaasut.

  Imm. 3.  Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit aalajangiussinnaavaat ataatsimiinnitik tamanut ammasuussasut.

 

Inassuteqaateqartarneq

 

  § 6.  Siunnersuisoqatigiit nuna tamakkerlugu tusagassiutitigut nalunaarutigisassavaat aamma Siunnersuisoqatigiit nittartagaatigut tamanut saqqummiullugu, kattuffiit, peqatigiiffiit suliffeqarfiit il.il. Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinnut ilaasortassanik inassuteqaateqarsinnaasut. § 3, imm. 3 naapertorlugu, nalunaaruteqarneq pisassaaq Siunnersuisoqatigiit ilaasortassaannik toqqaanissaq kingusinnerpaamik qaammatinik 6-nik sioqqullugu,

  Imm. 2.  Kattuffiit, peqatigiiffiit, suliffeqarfiit il.il. inassuteqaateqarsinnaasut, Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinnut ilaasortassat marluk angullugit inassutigisinnaavaat. Sapinngisaq naapertorlugu arnamik angummillu inassuteqaateqartoqar­tassaaq.

  Imm. 3.  Inassuteqaatit Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinnut nassiunneqartassapput, taakkulu toqqagassatut inassutigineqartut allas­simaffiat, ilaasortassatut inassutigineqartut pillugit paasissutissanik naapertuuttunik ilaqartoq Inatsisartunut nassiutissavaat.

 

Aqutsineq

 

  § 7.  § 3, imm. 3 naapertorlugu Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinnut ilaasortat Inatsisartut toqqagaasa akornannit, siulittaasussartik namminneq toqqassa­vaat.

  Imm. 2.  Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit suliner­minni suleriaasissartik namminneq aalajangersassavaat, taannalu siunnersuisoqatigiit nittar­tagaanni tamanut saqqummiunneqassaaq. Suleriaasissami minnerpaamik makku aalaja­ngersarneqassapput:

1)  akisussaaffiit aamma inunnut allanut naleqqiullugu pisinnaatitsineq pillugit malittarisassat,

2)  ilaasortat tunuarnissaannut malittarisassat,

3)  aningaasatigut missingersuusiorneq, naatsorsuutit kukkunersiuinerlu pillugit malittarisas­sat, aamma

4)  suleriaatsip allanngortinnissaanut periusissat.

  Imm. 3.  Siunnersuisoqatigiit minnerpaamik ukiumut marloriarlutik ataatsimiittassapput.

  Imm. 4.  Pisortat oqartussaasui, pisortat namminersortullu suliffeqarfii, suleqatigiiffiit peqatigiiffiillu attuumassuteqartut naapertuuttut, kiisalu inuit pisinnaatitaaffiinut tunngasunik soqutigisallit allat minnerpaamik ukiumut ataasiarluni ataatsimeeqatigineqartassapput.

 

Allattoqarfik

 

  § 8.   Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit allattoqarfimmik pilersitsissapput.

  Imm. 2.  Allattoqarfik allaffissornikkut suliassanik suliarinnittuussaaq Siunnersuisoqatigiin­nullu ikiuuttassalluni.

  Imm. 3.  Siunnersuisoqatigiit allattoqarfimmi sulisunik atorfinitsitsinissamut soraarsitsinissa­mullu piginnaatitaapput.

  Imm. 4. Atorfinitsitsinermi atugassarititaasut pissutsillu sinneri, atorfeqarnerup nalaani atugassarititaasut soraarsitaanerillu eqqarsaatigalugit, allattoqarfimmi sulisut aalajangersakkanut Namminersorlutik Oqartussat qitiusumik allaffeqarfiani sulisunut qaqugukkulluunniit atuuttunut ilaapput.

 Imm. 5.  Imm. 2 malillugu suliassat aalajangersimasut suliarinissaannut ilinniagalinnik pif­fissami killilikkami atorfinitsitsisoqarsinnaavoq.

 

Kapitali 3

Aningaasalersugaaneq

 

  § 9.   Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit Nunatta Karsianit tapiiffigineqarnikkut aningaasalersorneqassapput.

  Imm. 2.  Nunatta Karsianit tapiissutitigut makku aningaasalersorneqassapput:

1)  allattoqarneq,

2)  siulittaasumut akissarsiarititat,

3)  ataatsimiinnerit, tamatumunnga ilanngullugit ininut, nutserisoqarnermut, nerisaqarnermut, ullormusianut kiisalu ataatsimiinnermullu atatillugu angalanernut aningaasartuutit, aamma

4)  paasissutissiinermi ilinniartitsinermilu atortussanut aningaasartuutit.

  Imm. 3.  Siunnersuisoqatigiit sulinerminnut atugassanik pisortat oqartussaasuinut allanut imaluunniit namminersortut suleqatigiiffiinut, peqatigiiffinnut, suliffeqarfinnut il.il. ani­ngaasanik qinnuteqaateqarsinnaapput.

  Imm. 4.   Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit siunnersuisoqatigiit pillugit suliassamik inatsisitigut aalajangersagaasut iluanni,  isertitaqarnermik kinguneqartunik ingerlatsisinnaap­put. Isertitat suliassat Siunnersuisoqatigiit inatsisitigut aalajangikkanik suliassaasa isumagine­rinut ilaatineqassapput. 

 

§ 10.  Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinnut ilaasortat siun­nersuisoqatigiit Inatsisartunut aamma Naalakkersuisunut il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaa­nerat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaanni malittarisassat malillugit ullormusiaqassapput a­ngalanermullu aningaasartuutinut taarsiivigineqarlutik. Aammattaaq Siunnersuisoqatigiit si­ulittaasuat siunnersuisoqatigiinni sulinerminut akissarsiaqartinneqassaaq.

 

Kapitali 4

Missingersuutit naatsorsuutillu

 

  § 11.  Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit ukiut tamaasa kingusinnerpaamik 15. april ukiumut naatsorsuiffiusumut tulliuttumut missingersuutinut siun­nersuummik Naalakkersuisunut nassiussisassapput.

  Imm. 2.  Siunnersuummut ilaassapput isertitassatut aningaasartuutissatullu ilimagisaasut missingersuusiorneri.

  Imm. 3.  Ilutigisaanik Siunnersuisoqatigiit Nunatta Karsianit ukiumi naatsorsuiffimmi pineqartumi tapiissutissat annertussusissaannik siunnersuuteqassapput.

 

  § 12.  Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit ukiumoortumik  naatsorsuutaasa ukioq naatsorsuiffiusoq malissavaat.

  Imm. 2.  Ukiumoortumik naatsorsuutit kukkunersiuisumit Nunatta Karsiata ukiumoortumik naatsorsuutaanik kukkunersiuisartumit kukkunersiorneqassapput.

  Imm. 3.  Naatsorsuutit kukkunersiukkat tiguneqarneriniit kingusinnerpaamik sapaatip-akunnerisa sisamat qaangiunneranni, Siun­nersuisoqatigiit nittartagartik atorlugu taakku tamanut saqqummiuttassavaat.

 

Kapitali 5

Ukiumoortumik nalunaarusiaq aamma naliliinermit nalunaarusiaq

 

  § 13.  Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit ukiut tamaasa kingusinnerpaamik 1. juli, ukiumi qaangiuttumi siunnersuisoqatigiit suliaat, kiisalu suliniutit inuit pisinnaatitaaffiinut tunngasut suut pilersaarutigineqarnersut pillugit nalunaarusiortassap­put.

  Imm. 2.  Nalunaarusiaq Siunnersuisoqatigiit nittartagaatigut tamanut saqqummiunneqassaaq. Nalunaarusiaq tamanut saqqummiussinerup ilutigisaanik Naalakkersuisunut, Inatsisartunut kommuninullu nassiunneqassaaq.

 

Kapitali 6

Atuutilersitsineq ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat

 

  § 14.  Inatsisartut inatsisaat manna ulloq 1. januar 2019 atuutilerpoq, taamaattoq tak. imm. 2-3. Ilutigisaanik  Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 23, 3. december 2012-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

  Imm. 2.  Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 23, 3. december 2012-imeersumi § 3 atuukkallassaaq, Inatsisartut Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiinnut Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu ilaasortassanik toqqaanissaasa tungaanut. 

  Imm. 3.  § 3, imm. 3, nr. 6 naapertorlugu siunnersuisoqatigiinnut ilaasortassanik toqqaaneq siullermik taamaallaat ukiuni marlunni atuuttussatut pissaaq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, 27. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen