Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 16
27. november 2018
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
(Konsekvensændringer som følge af ny inatsisartutlov om vandkraft og ny inatsisartutlov om den kommunale styrelse)

 

§ 1

 

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven), som ændret ved Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012, Inatsisartutlov nr. 6 af 8. juni 2014, Inatsisartutlov nr. 16 af 3. juni 2015 og Inatsisartutlov nr. 34 af 28. november 2016 foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 2, nr. 3, affattes således:

3) Udnyttelse af energi fra vind eller undergrund til aktiviteter omfattet af inatsisartutloven.”

 

2.  § 10, nr. 2, affattes således:

2) Forundersøgelse og udnyttelse af energi fra vind og undergrund til aktiviteter omfattet af inatsisartutloven samt andre dermed forbundne aktiviteter.”

 

3.  § 20, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

”I forbindelse med godkendelse af en udnyttelsesplan efter § 19 kan Naalakkersuisut på nærmere fastsatte vilkår meddele tilladelse til etablering og drift af tilknyttede energianlæg, der kan forsyne mineanlægget eller offshoreanlægget og andre tilknyttede anlæg med energi fra vind eller andre energikilder.”

 

4.  § 73, stk. 1, nr. 4, affattes således:

4) Udnyttelse af energi fra vind eller undergrund til aktiviteter omfattet af denne inatsisartutlov.”

 

5.  § 96, stk. 4, affattes således:

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af Grønlands Selvstyre, staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, som er omfattet af Inatsisartutlov om den kommunale styrelse, et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden med videre som sådan kriminalretligt ansvar. Tilsvarende gælder, hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, som er omfattet af Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.”

 


 

§ 2

 

Denne inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen