Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
27. november 2018
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig
(Førtidig indfrielse af lån)

 

§ 1

 

I landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig, som ændret ved inatsisartutlov nr. 26 af 17. november 2017, foretages følgende ændringer:

 

1.  Efter § 14a indsættes:
§ 14 b.  Låntager kan foretage førtidig indfrielse af lånet til nutidsværdi. Ved låntagers førtidige indfrielse af lånet, tilbagediskonteres restgælden med en rente på 3 % med tillæg af nationalbankens diskonto på dagen for indgivelse af ansøgning. Restgælden tilbagediskonteres fra tidspunktet for låntagers skriftlige anmodning om indfrielse og for lånets resterende rente- og afdragsfrie periode, dog tidligst 5 år efter lånet er ydet.

  Stk. 2.  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på lån, der er ydet før 1. januar 2019.”

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 

 

 

Kim Kielsen