Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 14
27. novembari 2018
Atuuttut

Kalaallit Nunaanni annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq aamma ikuallattoornissamik qaartoornissamillu pitsaaliuinermi iliuusissat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat
(KANUKOKA-p atorunnaarsinneqarnerata malitsigisaanik allanngortitsinerit)

 

§ 1

 

Kalaallit Nunaanni annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq aamma ikuallattoornissamik qaartoornissamillu pitsaaliuinermi iliuusissat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 14, 26. maj 2010-meersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 14, 3. december 2012-imeersumi allanngortinneqartumi, makkua allanngortinneqarput:

 

1.  § 4, imm. 1 aamma 2, imatut oqaasertalerneqarput:

§ 4. Upalungaarsimanermut Ataatsimiititaliaq 7-inik ilaasortaqarpoq aammalu marluk aalajangiisinnaanatik peqataasartussatut toqqarneqassapput. Ilaasortat marluk Naalakkersuisunit toqqarneqassapput. Kommunit ataatsimoorlutik ilaasortamik ataatsimik toqqaassapput. Nakorsaq Peqqinnissakkut Nakkutilliisoq, Kalaallit Nunaanni Politiit, Arktisk Kommando aamma Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi tamarmik immikkut ilaasortassamik ataatsimik toqqaassapput. Ilaasortanut tamaginnut taamaaqataanik sinniisussaq toqqarneqassaaq. Avatangiisinut peqqissutsimullu naalakkersuinikkut akisussaasut tamarmik immikkut ataatsimik aalajangiisinnaanani peqataatinneqartussamik toqqaassapput.

  Imm. 2. Upalungaarsimanissamut Naalakkersuisup upalungaarsimanissamut ataatsimiititaliap siulittaasua toqqassavaa. Siulittaasup peqannginnerani sinniisussap siulittaasuuneq isumagissavaa. Ilaasortaq ataatsimoorluni kommuninit toqqarneqartoq, ataatsimiititaliami siulittaasut tulliatut toqqarneqassaaq. Ilaasortassamik inassuteqarnissaq pillugu kommunit akornanni isumaqatigiittoqarsinnaanngippat, ilaasortaq kommunit akornanni amerlanerussuteqartut toqqaaneranni toqqarneqassaaq.

 

2.  § 5, imm. 2, imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  Imm. 2.  Kommunip upalungaarsimanissamut ataatsimiititaliaa, takuuk imm. 1, 6-inik ilaasortaqarpoq, taakkunannga 4-it kommunalbestyrelsimit toqqarneqassallutik. Taakkunannga 3-it kommunalbestyrelsimi ilaasortaassapput, ilaasortaq ataaseq kommunip teknikkimut ingerlatsiviani atorfeqartuussaaq. Tamatuma saniatigut ataatsimiititaliami kommunip upalungaarsimanissamut pisortaatitaa ilaasortaassaaq aammalu ilaasortaq ataaseq Kalaallit Nunaanni Politiinit toqqarneqassaaq.”

 

3.  § 6, imm. 2, imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  Imm. 2. Annaassiniarnissamut upalungaarsimanerup ingerlanneqarnerata isumagineqarnissaa kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa. Aammattaaq annaassiniarnissamut upalungaarsimasunut tunngatillugu apeqqutini tamani upalungaarsimanermut pisortap aamma inuup Kalaallit Nunaanni Politiinit toqqarneqartup peqataatinneqarnissaat kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa.”

 

4.  § 8 imatut oqaasertalerneqarpoq:

”  § 8.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasuni sulisut Namminersorlutik Oqartussat aamma kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatiginninniartoqareerneratigut maleruagassat aalajangersarneqartut tunngavigalugit akissarsiaqartinneqassapput akissaasersorneqassallutillu.”

 

5.  § 10, imm. 3, imatut oqaasertalerneqarpoq:

Imm. 3. Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut ajutoortoqarnera, ajunaarnersuarmik pisoqarnera imaluunniit sorsuttoqarnera pissutigalugu pisariaqalerpat kommunip allap, Arktisk Kommando-p (JRCC) imaluunniit politiit tamatuminnga kissaateqarnerat tunngavigalugu pisariaqartunut ikiuutissapput.”

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2019 atuutilerpoq.

  Imm. 2. Ilaasortaq KANUKOKA-mit upalungaarsimanermut Ataatsimiititaliami siulittaasup tulliatut toqqagaasoq, kommunit ataatsimoorlutik nutaamik siulittaasup tullianik toqqaanissaasa tungaanut, taamatut atuunnermini ingerlaannassaaq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 27. november 2018

 

 

Kim Kielsen