Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
27. november 2018
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
(Sproglige rettelser)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 19 af 28. november 2016 og Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017, foretages følgende ændringer:


1. § 17, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

” Grundpensionen nedsættes, såfremt førtidspensionistens årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 28.000 kr. tillagt 50 pct. af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.”

 

2. § 29 affattes således:

”  § 29.  Personlige tillæg bevilges af kommunalbestyrelsen efter en individuel vurdering af behovet enten som:

1)  en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller

2)  engangshjælp til dækning af særlige behov, herunder bl.a.:

a)  briller,

b)  beklædning,

c)  bohave,

d)  rimelige rejseudgifter til rejser inden for Grønland, og

e)  andre engangsudgifter, der skønnes nødvendige.

  Stk. 2.  Der kan ikke ydes engangshjælp til rejser uden for Grønland.

  Stk. 3.  Tilbagebetaling af personligt tillæg kan kræves, såfremt:

1)  der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller

2)  en førtidspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

  Stk. 4.  Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.

  Stk. 5.  Personlige tillæg udbetales ikke til førtidspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om personlige tillæg.” 

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. december 2018.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. november 2018

 


Kim Kielsen