Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
14. december 2018
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om børnetilskud

I medfør af § 6, stk. 5 og § 10, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 7 af 27. november 2018, fastsættes:

 

 

Kapitel 1

Beregning af børnetilskud

 

  § 1.  Børnetilskuddet er indkomstafhængigt og beregnes på baggrund af den aktuelle indkomst, jf. § 5 i Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.

 

Kapitel 2

Udbetaling af børnetilskud

 

  § 2.  Kommunalbestyrelsen beslutter, på hvilken måde børnetilskud udbetales, og kan kræve, at tilskudsmodtageren oplyser en konto i et pengeinstitut eller lignende, hvor tilskuddet kan indsættes.

  Stk. 2.  Børnetilskud på under 100 kr. pr. måned kommer ikke til udbetaling.

 

  § 3.  Ved udbetaling af børnetilskud skal tilskudsmodtageren orienteres om:

1)  betingelserne for at få børnetilskud udbetalt,

2)  beregningsgrundlaget, og

3)  oplysningspligten ved ændringer i forhold, der har betydning for den fortsatte udbetaling af børnetilskud.

  Stk. 2.  Ved flytning fra en kommune til en anden kommune påhviler det tilflytningskommunen at indhente de oplysninger, der er nødvendige til beregning af børnetilskuddets størrelse. Tilflytningskommunen indhenter de relevante oplysninger gennem folkeregisteret og skattesystemet.

 

  § 4.  Hvis det må anses for godtgjort, at børnetilskud ikke kommer et barn til gode ved udbetaling, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at børnetilskuddet skal administreres, eller at tilskuddet helt eller delvist skal udbetales i naturalier.

  Stk. 2.  Udbetalingen af børnetilskud skal fortrinsvist foregå ved rekvisition.

  

Kapitel 3

Kontrol

 

  § 5.  En modtager af børnetilskud har pligt til at oplyse og aflevere dokumentation om alle forhold, der har betydning for beregning af børnetilskuddets størrelse.

 

Kapitel 4

Ikrafttræden

 

  § 6.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2019.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 18. oktober 2012 om børnetilskud.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 14. december 2018

 

 

 

Martha Abelsen

/

Julie Præst Wilche