Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
8. november 2018
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen i Grønlands Statistik

I medfør af § 5, stk. 5, i landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 28. af 17. november 2017, fastsættes:

 

 

  § 1.  Bestyrelsen i Grønlands Statistik modtager for sit arbejde et årligt honorar, som for bestyrelsesformanden udgør kr. 90.000 og for øvrige bestyrelsesmedlemmer kr. 35.000.
  Stk. 2.  Honoraret for 2. halvdel af kalenderåret udbetales i februar året efter og for 1. halvdel af kalenderåret i august samme år.
  Stk. 3.  Ved et bestyrelsesmedlems til- eller fratræden udbetales en tolvtedel af honoraret for hver påbegyndt måned et bestyrelsesmedlem har været medlem, såfremt der ikke tidligere er udbetalt honorar for måneden.

 

  § 2.  I forbindelse med rejser, afholdt i Grønlands Statistiks tjeneste, ydes der dagpenge og rejsegodtgørelse til dækning af befordring og merudgifter til fortæring og ophold til bestyrelsens medlemmer efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler.

 

Ikrafttræden

 

  § 3.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2019.

  Stk. 2.  Ved udbetaling af honorarer den 1. februar 2019 udgør honoraret til bestyrelsesformanden 90.000 kr. og til bestyrelsesmedlemmer 17.500 kr.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 8. november 2018

 

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Nikolai Sten Christensen