Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 4
19. september 2018
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2019

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 11 af 1. juni 2017, fast­sæt­tes:

 

  § 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2019 følgende tilskud:

1)  Kommune Kujalleq............................................................. kr.119.601.000

2)  Kommuneqarfik Sermersooq.............................................. kr.  73.499.000

3)  Qeqqata Kommunia ........................................................... kr. 120.682.000

4)  Avannaata Kommunia........................................................ kr. 174.730.000

5)  Kommune Qeqertalik.......................................................... kr. 133.951.000

  Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af Landskassen med 1/12 i hver af årets måne­der som tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

 

  § 2.  I 2018 fordeles som fælleskommunal skat kr. 540.000.000 samt regu­le­ring, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2014, begge år inklusiv, kr. -4.696.000, for 2015 kr. -4.119.000 for 2016 kr. 53.645.000 og for 2017 kr. 37.633.000, i alt kr. 622.463.000.

  Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til Landskassen på samme måde som landsskat­ten.

  Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års for­de­ling af fælleskommu­nal skat.

 

  § 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 19. september 2018

 

 

 

Vittus Qujaukitsoq

 

Nikolai S. Christensen