Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 38
23. november 2017
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område
(Sproglig præcisering af § 13, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område foretages følgende ændringer:


1.
§ 13, stk. 1, affattes således:
”På døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn kan kommunalbestyrelsen i opholdskommunen træffe afgørelse om, at der uden retskendelse, kan ske kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer uden for institutionen i en bestemt periode, såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets trivsel og udvikling, jf. dog stk. 2-6.”


§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. december 2017.Grønlands Selvstyre den 23. november 2017


Kim Kielsen