Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 34
23. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner

Landsdele

 

  § 1.  Grønland inddeles i landsdelene Vestgrønland, Nordgrønland og Østgrønland, hvis grænser fastsættes således:
1)  Vestgrønland. Begrænses mod syd og vest af Atlanterhavet, Ikersuaq Davis og Avannaata Imaa. Mod nord dannes grænsen af en linje fra punktet 78° nordlig bredde, 44° vestlig længde til det punkt, hvor den 75. breddegrad skærer Grønlands vestkyst, og herfra i en ret linje til basislinjen. Mod øst dannes grænsen af den 44. længdegrad fra dennes skæring med den 78. breddegrad til punktet 61° nordlig bredde, 44° vestlig længde. Grænsen fortsætter derfra efter en lige linje til punktet 60° 40' nordlig bredde, 44° 20' vestlig længde, og fra dette punkt dannes grænsen af en lige linje til bunden af Kangerlussuatsiaq og følger derefter denne fjords midte til Atlanterhavet.
2)  Nordgrønland. Begrænses mod vest og nord af Avannaata Imaa, Puikkaasorsuaq, Kane Basin, Kennedy Kanal, Hall Basin, Robeson Kanal og Sikuiuitsoq Avannarleq. Mod syd dannes grænsen af de angivne grænser for henholdsvis Vest- og Østgrønland.
3)  Østgrønland. Begrænses mod øst af Atlanterhavet. Mod nord dannes grænsen af en linje fra Nordostrundingen til vandskellet nord for Romersøen gennem Nuna Kunngi Christian til indlandsisens rand, hvorfra den fortsætter i en ret linje til punktet 78° nordlig bredde, 44° vestlig længde. Mod vest og syd dannes grænsen af Vestgrønlands østgrænse.
  Stk. 2.  Om grænsedragningen henvises til bilag 1.


Kommuner

 

  § 2.  Grønland inddeles i kommunerne Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia.
  Stk. 2.  Om grænsedragningen henvises til bilag 2-4.


Fastsættelse af kommunegrænser

 

  § 3.  Kommunegrænserne fastsættes som defineret nedenfor i stk. 2-6.
  Stk. 2.  Kommune Kujalleq: Kommunens nordlige grænse tager sit udgangspunkt fra øst ved Irmingerhavet nord for øen Timmiarmiut, og løber derfra mod nordvest igennem fjorden Timmiarmiit Kangertivat til fjordens bund ved isbræen vest for Snehatten. Grænsen løber op igennem bræens midte til indlandsisen, og i en lige linje til koordinaten 62° 44' 50'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Herfra krydses indlandsisen i en lige linje mod sydøst til koordinaten 61° 04' 10'' N, 47° 36' 18'' V (WGS 84). Fra dette punkt følger grænsen Nordre Qipisaqqu Bræ, midt igennem denne og ud til fjorden, derfra øst og syd om øen Sannerut og videre ud til havet. Kommunens grænser mod vest og syd afgrænses af basislinjerne, jf. § 4.
  Stk. 3.  Kommuneqarfik Sermersooq: Syd- og sydvestgrænsen falder sammen med Kommune Kujalleqs grænser. Grænsen mod nord går i vest fra Ikersuaq Davis gennem sundet Oqummiap Paava nord om Upernivik, øst og nordøst over Oqummiap Tasersua, gennem Naqinnersua dal. Derefter følges vandskellet over fjeldene Quassuk og Quassuttarsuaq, og derfra mod øst og nordøst over søen Tasersuaq og ind over bræen Saqqap Sermia og videre mod øst over Indlandsisen langs 66° 22' 00'' nordlig bredde mod øst til koordinatet 65° 22' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Fra dette koordinat følger den vestlige grænse den 44. vestlige længdegrad mod nord til koordinatet 71° 00' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Mod nordøst afgrænses kommunen af en linje fra Kap Biot (pynten nord for Fleming Fjord ca. 10 km syd for 72° nordlig bredde) vestpå over bjergryggen, og derefter langs østsiden af Staunings Alper til og langs med nordsiden af søerne Kaporniagaqartit Kangittiit Imiat og Kaporniagaqartit Kittiit Imiat. Derfra vestpå til Stormpynt på nordkysten af Nordvestfjord, herfra følgende nordkysten af Nordvestfjord indtil øen Immikkeertaa. Fra Immikkeertaa videre tværs over fjorden og tværs gennem Tuttut Nunaat til bræen nord for Aqissip Kangersiva og derfra syd om Nunatakkerne til koordinatet 71° 00' 00'' N, 28° 50' 00'' V (WGS 84). Herfra følges 71. breddegrad til koordinatet 71° 00' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Den nordøstlige grænse falder sammen med grænsen for Nationalparken Nordøstgrønland, jf. § 5. Kommunens grænser mod vest og øst afgrænses af basislinjerne, jf. § 4.
  Stk. 4.  Qeqqata Kommunia: Grænser mod syd og øst til Kommuneqarfik Sermersooq. Nordgrænsen går fra havet gennem Nassuttooq til Kuup Akua og fortsætter gennem Kuuk til Inuppaat Quuat, hvorfra grænsen går østpå i en lige linje til grænsen for Kommuneqarfik Sermersooq på koordinatet 67° 32' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Kommunens grænser mod vest afgrænses af basislinjerne, jf. § 4.
  Stk. 5.  Kommune Qeqertalik: Grænser mod syd til Qeqqata Kommunia og mod øst til Kommuneqarfik Sermersooq. Mod nord begrænses kommunen af farvandene Maligaat og Sullorsuaq nord for Qeqertarsuaq og videre sydpå gennem Qeqertarsuup Tunua. Fra et punkt nord for øen Kitsissunnguit går grænsen til Tasiusaarsuit Kujalliit. Herfra går grænsen langs elven, syd om Naajannguit til bunden af Eqaluit, videre i en ret linje til Qangattalik, mod sydøst følgende midten af Saqqarleq, ind over gletcheren Saqqarliup Sermia og derpå ret øst til grænsen mellem Øst- og Vestgrønland.
  Stk. 6.  Avannaata Kommunia: Sydgrænsen falder sammen med Kommune Qeqertaliks nordgrænse. Mod øst afgrænses kommunen af Kommuneqarfik Sermersooq og fra koordinatet 71° 00' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84) fortsætter grænsen nordpå langs grænsen mellem Øst- og Vestgrønland til koordinatet 78° 00' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Herfra tværs over Indlandsisen til Petermanns Gletscher og hen over denne til Kennedy Kanal. Kommunens grænser mod vest og nord afgrænses af basislinjerne, jf. § 4. Kommunens grænser i relation til Pituffik (Thule Air Base) fremgår af § 5.

 

  § 4.  Mod havet dannes kommunernes grænse af basislinjerne, jf. United Nations Bulletin no. 56, Law of the Sea.
  Stk. 2.  De respektive kommunalbestyrelser kan dog med Naalakkersuisuts samtykke fastsætte lokale vedtægter med gyldighed ud over basislinjerne.


Særlige bestemmelser

 

  § 5.  Uden for kommuneinddelingen holdes:
1)  De i henhold til Traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland oprettede dansk-amerikanske forsvarsområder (Pituffik).
2)  Nationalparken i Nordøstgrønland. Nationalparkens grænser er fastlagt i Landstingslov nr. 15 af 9. november 1988 om ændring af landstingslov om naturfredning i Grønland § 1, nr. 1.

 

  § 6.  Naalakkersuisut kan udstede nærmere retningslinjer for grænsedragningen i de enkelte tilfælde.

 

  § 7.  En ændring af en kommunes navn kan kun ske med Naalakkersuisuts forudgående godkendelse efter indstilling fra Grønlands Stednavnenævn.


Ikrafttræden og ophævelse

 

  § 8.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Landstingslov nr. 15 af 5. december 2008 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017.

 

 

Kim Kielsen