Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 32
23. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger
(Boligsikring i forbindelse med ægtefælle eller samlevers død, samt andre ændrede forhold)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger, foretages følgende ændringer:


1.
 I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stk. 2-4:
  ”  Stk. 2.  Hvis antallet af personer i en boligsikringsmodtagers husstand reduceres som følge af dødsfald eller anden social begivenhed, finder stk. 1 ikke anvendelse i de første 6 måneder efter den sociale begivenheds indtræden.
  Stk. 3.  Hvis antallet af personer i en boligsikringsmodtagers husstand reduceres som følge af dødsfald eller anden social begivenhed, finder stk. 1 endvidere ikke anvendelse fra det tidspunkt, hvor boligsikringsmodtager over for kommunalbestyrelsen dokumenterer at have søgt anden lejebolig, hvor antallet af beboelsesrum ikke overstiger antallet af personer i husstanden med mere end én, og indtil 24 måneder efter den sociale begivenheds indtræden.
  Stk. 4.  Afslår boligsikringsmodtager et boligtilbud, der opfylder kravet til forholdet mellem antallet af beboelsesrum og antallet af beboere i husstanden, finder stk. 1 uanset stk. 3 anvendelse fra tidspunktet for afslaget, dog tidligst 6 måneder efter den sociale begivenheds indtræden.”

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

2. Stk. 2, som  bliver stk. 5, affattes således:
”  Stk. 5.  Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 til 4, hvis særlige omstændigheder taler derfor.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 23. november 2017


Kim Kielsen