Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 15
8. juuni 2017
Atuuttut

Imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat

 Kapitali 1
Aalajangersakkat aallaqqaasiussat

 

  § 1.  Inatsisartut inatsisaanni matumani pinngortitap avatangiisillu illersorneqarnissaat siunertarineqarpoq, taamaalilluni inuiaqatigiit ineriartornerat piujuartitsinissamik tunngaveqarluni inuillu inuunermi atugarisaat ataqqillugit aammalu uumassusillit ataqatigiinnerata nungutsaalineqarnissaat siunertaralugu ingerlanneqarsinnaaqqullugu.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaannik siunertarineqarpoq, pinngortitap avatangiisillu, pingaartumillu imaani avatangiisinik mingutsitsinissap allatullu sunnerneqarsinnaanerata pinaveersaartinneqarnissaa killilersimaarneqarnissaat:
1)  inuup peqqissusianut ulorianartorsiortitsisinnaasuni,
2)  imaani nunamilu pisuussutinik uumassusilinnik uumassusilinnillu allanik ajoqusiisinnaasuni,
3)  pisinnaatitaaffik naapertorlugu immap atorluarneqarneranut akornutaasinnaasuni, imaluunniit
4)  sukisaarsarfiusinnaasutut nalilinnut akornutaasinnaasuni.
  Imm. 3. Inatsisartut inatsisaanni imaani umiarsualivinnilu mingutsitsisinnaanermut akiuinissamut upalungaarsimanerup ataavartinneqarnissaa qulakkeerneqassaaq.

 

  § 2.  Inatsisartut inatsisaanni umiarsuit Kalaallit Nunaata imartaaniittut pineqarput.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni silaannakkut angallatit, Kalaallit Nunaata imartaaniittut imaluunniit imartaata silaannartaaniittut pineqarput.
  Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaanni umiarsuit sorsuutit imaluunniit umiarsuit allat, naalagaaffiit arlaannitpigineqartut atorneqartulluunniit, aammalu niuernermik tunngaveqarani naalagaaffimmit atorneqartut pineqanngillat.
  Imm. 4.  Inatsisartut inatsisaanni sanaartukkat annertunerusut imaluunniit suliffeqarfiit allat imartami pilersinneqartut, avatangiisinut annertuumik sunniuteqartussatut isumaqarfigineqartut pineqarput.
  Imm. 5.  Inatsisartut inatsisaata umiarsuarnut silaannakkullu angallatinut malittarisassai nunap imartaani sumiiffinni sikuusuni suliaqarnernut taamatuttaaq atuupput, tamatumunnga sananeqaatinik atortunillu assartuinerit piiaanerillu ilaatinneqarlutik, taamatut suliaqarnerit inatsisinut allanut ilaatinneqanngippata.
  Imm. 6.  Nunap imartaani suliat, avatangiisinut mingutsitsinermik ajoqusiinermilluunniit nassataqartut, imaluunniit taamalisoqarnissaanik ulorianartorsiortitsisut, inatsisinut allanut ilaatinneqanngippata, Inatsisartut inatsisaanni § 35, imm. 2-mi ilaatinneqarput.

 

  § 3.  Inatsisartut inatsisaat malillugu aqutsinermi uumassusillit ataqatigiinnerinut eqqarsaatiginninneq, mianersortussaanermut najoqqutassiaq, mingutsitsisup akiliisussaaneranut-najoqqutassiaq aammalu teknologiimik pissarsiarineqarsinnaasumik pitsaanerpaamik avatangiisinullu suleriaatsinik pitsaanerpaanik atuinermi anguneqarsinnaasut pingaartinneqassapput.

 

  § 4.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”imaarsineq” tassaatinneqarpoq umiarsuup ingerlanneqarnerannut atatillugu, sananeqaatinik atortunilluunniit imaanut kuutsitsinerit, seerisitsinerit imaluunniit suugaluartunilluunniit eqqaanerit.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”eqqaaneq” tassaatinneqarpoq umiarsuarnit silaannakkulluunniit angallammit imaanut eqqaaneq suugaluartorluunniit, taamatullu umiarsuarmit silaannakkuluunniit angallammit imaluunniit taakku peqatigalugit sananeqaatinik atortunilluunniit eqqaaneq imaarsinerunngitsoq sunaluunniit.
  Imm. 3.  Sananeqaatinik atortunilluunniit imaanut inissiinermi eqqaanissamit allaanerusumik siunertaqarfiusumi inissiineq imaarsinertut eqqaanertulluunniit isigineqassanngilaq.
  Imm. 4.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”ikuallaaneq” tassaatinneqarpoq uunnatsitsilluni piuneerutsitsineq ikiorsiullugu imaanut eqqaaneq sunaluunniit.
  Imm. 5.
  Inatsisartut inatsisaanni matuma ”aalisakkat pisallu” tassaatinneqarput aalisakkat, peqquit, uumasut qituttut, uumasut tinumasulinnik amillit, pullangasunik amillit, imaata siuterui imaanilu uumasut miluumasut.
  Imm. 6.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”umiarsuaq” tassaatinneqarpoq angallat imaatigut angalasoq qanorluunniit ittoq, immami avatangiisini sulisoq, tassungalu angallatit sisoraatillit, qaatsiartaatit, aqqartartut, sulliviit puttasut aamma atortut puttasut ilaatinneqarput.
  Imm. 7.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”eqqagassat” tassaatinneqarput sananeqaatit, ilanngussaq 2-mi taaneqartut.
  Imm. 8.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”sineriak” tassaatinneqarpoq immap tininnerata killinga.
  Imm. 9
.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”tunngaviusumik killeqarfik” tassaatinneqarpoq, imartap killeqarfianit, nunani tamalaani inatsisit naapertorlugit aalajangersarneqartup iluaniit avataaniillu killeqarfik tunngaviusoq, tak. Kalaallit Nunaata imartaata killeqarfia pillugu peqqussut.
  Imm. 10.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”nunap imartaa” tassaatinneqarpoq, nunap imartaa timerleq, tunngaviusumik killeqarfiup nunamut sammisortaani imartat ilanngullugit, kiisalu imartaq avalleq tunngaviusumik killeqarfiup imaanut sammisortaani imartat, tunngaviusumik killeqarfimmit  3 sømilit tikillugit avasissusillit ilanngullugit.
  Imm. 11.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”killeqarfik aningaasaqarnikkut akisussaaffeqarfiusoq” tassaatinneqarpoq imaani sumiiffik, killeqarfiit aningaasaqarnikkut akisussaaffeqarfiusut pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutsinneqalernissaa pillugu peqqussummi killissalersorneqarsimasoq, takuuk Nunanut allanut ministereqarfiup Kalaallit Nunaata eqqaani killeqarfik aningaasaqarnikkut akisussaaffeqarfiusoq pillugu nalunaarutaa.
  Imm. 12.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”imarpik” tassaatinneqarput imartat, nunap imartaasa inatsisitigut akisussaaffeqarfiisa avataanniittut.

 

  § 5.  Imaanik mingutsitsinermik akiuiniarneq imaluunniit ilisimatusarneq siunertaralugu, mingutsitsinermut akiuiniarnermut ilisimatusarneq ilaatillugu, Naalakkersuisut  akuersereersimatinnagit sananeqaatinik atortunillu Kalaallit Nunaata imartaani kuutsitsisoqassanngilaq ikuallaasoqassananiluunniit.
  Imm. 2.  Pisuni ataasiakkaani imaluunniit pissutsit immikkut ittut atuutsillugit piffissami aalajangersimasumi killilerneqarsimasumi imm. 1 malillugu taamaallaat akuersissuteqartoqarsinnaavoq. Akuersissummi  nalunaarutigineqassapput, sananeqaatit atortussalluunniit suut akuersissummi ilaatinneqarnersut, taakku katillutik qanoq annertussuseqarnersut kiisalu qanoq ililluni toqqortarineqassanersut, piffissanilu aalajangersimasuni nakkutilliinermut atatillugu misissugassanik tigooraasarneq  nalunaarutiginnittarnerlu.

 

  § 6.  Sulianut, Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermut Inatsimmi ilaasunut atatillugu, tassungalu maleruagassiorneq, nakkutilliineq, upalungaarsimaneq akiuiniarnerlu ilanngullugit, imaani avatangiisinik illersuineq inatsimmi ilaatinneqanngilaq.
  Imm. 2.  Ingerlatanut, avatangiisinik illersuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaannut ilaasunut atatillugu, maleruagassanik aalajangersaaneq ilanngullugu, imaani avatangiisinik illersuineq Inatsisartut inatsisaanni ilaatinneqanngilaq.
  Imm. 3.
  Immani, nunap imartaata avataaniittuni, imaani avatangiisinut inatsit atuuttoq naapertorlugu maleruagassiorneqartartumi, imaani avatangiisinik illersuineq Inatsisartut inatsisaanni ilaatinneqanngilaq. 


Kapitali 2

Uulia

 

  § 7.  Inatsisartut inatsisaanni matumani "uulia" tassaatinneqarpoq, uuliat suulluunniit uumaatsuneersut tamakkunanngalu akuukkat, matumani uulia salinneqanngitsoq, gassi imerpalasoq pinngortitameersoq, uuliap kinnikui  uuliakullu eqqagassat, kiisalu uulia ikummatissaq uuliallu salinneqarlutik  tunisassiat allat tamarmik, petrokemikaliat kapitali 3-mi ilaatinneqartut pinnagit.

  § 8.  Kalaallit Nunaata imartaanut umiarsuarnit imaluunniit silaannakkut angallatinit uuliamik imaarsisoqassanngilaq.


Kapitali 3

Akuutissat imerpalasut annertoorsuanngorlugit assartorneqartartut

 

  § 9.  Inatsisartut inatsisaanni matumani "akuutissat imerpalasut" tassaatinneqarput akuutissat kissassutsimi 37,8° C-mi aalanngorlutik 2,8 kp/cm2 sinnerlugu naqitsineqalerneq ajortut. Taamaakkaluartoq ”akuutissanut imerpalasunut” imeq ilaatinneqanngilaq.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”akuutissat ajoqusiisinnaasut, imerpalasut” tassaatinneqarput akuutissat imerpalasut, kapitali 17-imi imaluunniit 18-imi umiarsuit, akuutissanik ulorianaatilinnik annertoorsuanngorlugit assartuisartut sananeqarnerinut atortulersorneqarnerinullu IBC-kodemi akuutissat mingutsitsisartut immikkoortinneqarnerinut allattorneqartut imaluunniit § 10, imm. 2-mi suussusiisigut immikkoortitikkatut nalunaarsorneqarallartut .

 

§ 10.  Kalaallit Nunaata imartaani akuutissanik imerpalasunik, tassungalu akuutissat ajoqusiisinnaasut imerpalasut ilanngullugit, annertoorsuanngorlugit assartorneqartunik imaarsinissaq inerteqqutaavoq.
  Imm. 2.  Akuutissat imerpalasut IBC-kode-mut ilaatinneqanngitsut, kingusinnerusukkullu tassunga ilanngunneqartut, Kalaallit Nunaanni umiarsualivimmut tassanngaanniilluunniit assartorneqannginnermini MARPOL-imi isumaqatigiissummi Ilanngussaq II-mi maleruagassat naapertorlugit Naalakkersuisunit suussusiisigut immikkoortiterneqarlutik naluanaarsorneqarallassapput. Naalakkersuisut nunani MARPOL-imi isumaqatigiissummut ilaasut, assartuussinissamik eqqarsaatigineqartumik attuumassuteqartut naalakkersuisui peqatigalugit assartuinissamik eqqarsaatigineqartumik naliliigallassapput. Isumaqatigiittoqarsinnaanngippat, akuutissaq Kalaallit Nunaanni umiarsualivimmut tassanngaanniilluunniit assartorneqassanngilaq.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut akuutissanik imerpalasunik, annertoorsuanngorlugit assartorneqartartut suussusiisa immikkortiterlugit nalunaarsorneqartarneri pillugit maleruagassanik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaapput, aammalu akuutissat imerpalasut suussusiisa immikkortiterinik  allattuiffiliorsinnaallutik.
  Imm. 4. Naalakkersuisut imermik tankinut saligutaasumik usingiarnermut imaarsinermullu, aammalu aalajangersakkat malinneqarnerinik nakkutilliineq pillugu maleruagassiorsinnaapput. Taamatuttaaq inunnik nakkutilliinermik ingerlatsisussanik toqqaanissamut piginnaatitsinissamullu maleruagassiortoqarsinnaavoq.


Kapitali 4

Sananeqaatit atortussallu poortuusersugaasut, containerit il.il.

 

  § 11.  Kalaallit Nunaata imartaani sananeqaatinik ajoqusiisinnaasunik, pooqartillugit assartorneqartunik umiarsuarmiit eqqaanissaq inerteqqutaavoq. Kiisalu akuutissanik umiarsuarmiit kuutsitsisarnerit killilerniarlugit sananeqaatit ajoqusiisinnaasut sananeqaatimikkut, akuugaassutsimikkut uumassuseqassutsinullu  sunniisinnaaneri tunngavigalugit naapertuuttunik iliuuseqartoqartassalluni.
  Imm. 2.  Kalaallit Nunaata imartaa illersorniarlugu Naalakkersuisut malittarisassanik ersarinnerusunik aalajangersaasinnaapput, imaluunniit sananeqaatit atortussallu ajoqusiisinnaasut poortuutissanik assigiinngitsunik, containerinik il.il., poortorneqarsimallutik assartorneqartarnerinut aalajangersakkanik aalajangersaasinnaallutik, taamatuttaaq ilimasaarisarneq pillugu maleruagassat ilaatinneqarput.


Kapitali 5

Sananeqaatit manngertut annertoorsuanngorlugit assartorneqartartut

 

  § 12.  Kalaallit Nunaata imartaata illersorneqarnissaa siunertaralugu sananeqaatit manngertut, annertoorsuanngorlugit assartorneqartartut  suussusiinik immikkoortiterineq pillugu Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, aammattaaq sananeqaatinik ajoqusiisinnaasunik imaarsisoqannginnissaanik, imaluunniit immikkut piumasaqaataasut aatsaat eqqortillugit imaarsisoqarsinnaaneranik maleruagassanik aalajangersaasinnaallutik. Sananeqaatit suussusiisa immikkoortiternerisa nalunaarsorneqarfiannik Naalakkersuisut  nalunaarsuusiorsinnaapput. 


Kapitali 6

Imeq oqimaaloqutaasoq kinnerillu

 

  § 13.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”imeq oqimaaloqutaasoq” tassaatinneqarpoq imeq, umiarsuup imermut oqimaaloqutaasumut tankianiittoq, umiarsuarsuup makittarissusianut, uinganeranut, itsineranut, patajaassusaanut imaluunniit sukarutaanut nalimmassaatitut usiliunneqartartoq.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni matumani ”kinnerit” tassaatinneqarput, erngup umiarsuup oqimaaloqutaata kinneri.
  Imm. 3.  Kapitalimi matumani ” sananeqaatimigut akuerisaasoq ‘sukuluiaaveqarfik’” tassaatinneqarpoq atortoqarfik, ilanngussaq 1-imut naapertuuttumik, naalagaaffimmi, imermut oqimaaloquttamut isumaqatigiissummut akuersisimasumi oqartussaasumit suliffeqarfimmilluunniit akuersisussatut toqqarneqartumit akuerisaq naapertorlugu imermik oqimaaloquttamik sukuluiaaveqarfik.

 

  § 14.  Kapitali manna makkununnga atuutinngilaq:
1)  Umiarsuarnut imermik oqimaaloquttamik atuisussatut ilusilerneqarsimanngitsunut.
2)  Umiarsuarnut tankit imaarneqartussaanngitsut atorlugit imermik oqimaaloquttamik ataavartumik atuisunut.
3)  Umiarsuarnut naalagaaffiit allat imartaanni suliaqartuunngitsunut.
4)  Umiarsuarnut katillugit 50 meterit inorlugit takissuseqartunut aammalu annerpaamik 8 kubikmeterinik oqimaaloquttamik immerneqarsinnaasunik imeqarfilinnut, taamaallaat sunngiffimmi sammisaqarnernut unamminernulluunniit atorneqarsinnaasunut, imaluunniit pingaarnertut ujarlernermut annaassiniarnermullu atorneqartunut. Umiarsuilli taamaattut annertunerpaamik imeq oqimaalutartik taassumalu kinnera kapitalimi matumani piumasaqaatit, maleruagassallu taanna malillugu aalajangersarneqarsimasut naapertorlugit suliarisassavaat.
  Imm. 2.  Kapitalimi matumani imermut oqimaaloquttamut, sumiiffimmi ataatsimi milluarneqartumut kuutsinneqartumullu atuutinngilaq, tamatumani sumiiffinnit allanit imermik oqimaaluttamik kinnernilluunniit akuiarneqanngitsumik akulerussisoqarsimannginnissaa apeqqutaalluni.

 

  § 15.  Imermik oqimaaloqutaasumik imaarsineq taamaallaat kapitalimi matumani maleruagassat, taakkulu naapertorlugit maleruagassat aalajangersarneqartut aammalu ilanngussaq 1-imi allassimasut naapertorlugit pisinnaavoq. Imeq oqimaaloqutaasoq sukuluiaaveqarfimmik akuerisamik atorluarsinnaasumillu, nunani tamalaani passuussinissamut malitassatut aalajangersarneqartunik naammassinnittut atorlugit passunneqassaaq.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut erngup oqimaaloqutaasup suliarinissaanut sukumiinerusunik maleruagassiorsinnaapput, taakkununnga imermik oqimaaloqutaasumik taarsiisarnermut passussinermullu maleruagassat ilaallutik.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut nakkutilliinissamut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, taakkununnga imermit oqimaaloqutaasumit misissugassanik tigusisarneq aamma oqartussaasut nakkutilliinermut aningaasartuutaannut akitsuutitigut aningaasalersuisarneq ilaallutik.
  Imm. 4.  Umiarsuarnut, Kalaallit Nunaata nunallu allat akornanni angallavinni aalajangersimasuni angalasartunut imermik oqimaaloqutaasumik, nunani allani suliarineqartumik passussinissamut akuersissummik immikkut ittumik, nunap imartaata iluani atuuttussamik Naalakkersuisut tunniussisinnaapput. Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissutinut taamaattunut piumasaqaatinik allanik tapiliussisinnaapput. Umiarsuup ingerlanneqarneranut akisussaasup nammineerluni akilikkaminik immikkut ittumik akuersissutip, suliamik immikkut ilisimasalimmut Naalakkersuisunit akuerisaasumut nalilertinnissaa Naalakkersuisunit piumasarineqarsinnaavoq.

 

  § 16.  Umiarsuit imermut oqimaaloqutaasumut tankiinit kinnerit imaanut igitseqqusaanngillat.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut umiarsuit imermut oqimaaloqutaasumut tankiinit kinnerit suliarinissaannut maleruagassanik sukumiisunik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 17.  Imermik oqimaaloqutaasumik kinnernillu suliaqarnissamut kapitalimi matumani piumasaqaatit umiarsuarnut, imermik oqimaaloqutaasumik tigooraavinnut, imaarsinissamut malitassanik ilanngussaq 1-imi allaaserineqartunik naammassinnittunut, aammalu isumaqatigiissummi tigooraavinnut maleruagassat naapertorlugit suliarineqarsimasunut imaarsisussanut atuutinngillat.


Kapitali 7

Imeq errortuutikoq

 

  § 18.  Inatsisartut inatsisaanni matumani “imeq annanut errortuutikoq” kuuffitsigut kuutsinneqartoq tassaatinneqarpoq:
1)  Sananeqaatit kuutsinneqartut aammalu perusuersartarfinnit qorfinnillu eqqakkat suulluunniit,
2)  napparsimmaviit initaannit (nakorsaaserivinnit, napparsimasut uninngaviinit il. il.) errortorfinnit, uffarfinnit kuuffinnillu ininut taamaattunut inissinneqarsimasunit sananeqaatit kuutsinneqartut,
3)  sumiiffinnit uumasulinnit sananeqaatit kuutsinneqartut, imaluunniit
4)  imeq sunaluunniit sananeqaatinik 1-3-mi taaneqartunik akulik kuutsinneqartoq.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni matumani “imeq errortuutikoq qasersoq” tassaatinneqarpoq imeq, errorsivinniit, uffarfinniit, errorsisarfinniit errortorfinniillu kuutsinneqartoq. Lasteqarfinniit imeq kuutsinneqartoq imermut errortuutikumut isortumut ilaatinneqanngilaq.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut imermik errortuutikumik isortumik, imermik errortuutikumik kuuffitsigut kuutsinneqartumik aammalu imermik errortuutikumik allamik imaarsinissamut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, taakkununngalu umiarsuarnit, § 19, imm. 1-imi inerteqquteqarnermut ilaatinneqanngitsunit imaarsinissamut inerteqquteqarneq ilaatinneqarpoq.

 

  § 19.  Umiarsuit makkua imermik errortuutikumik kuuffitsigut kuutsinneqartumik nunap imartaanut kuutsitseqqusaanngillat:
1)  Umiarsuit 400BRT-inik angissusillit anginerusulluunniit.
2)  Umiarsuit 400BRT-t inorlugit angissusillit, inunnik 50-it sinnerlugit angallassinissamut akuerisat.
  Imm. 2.  Umiarsuit aalisariutit 75 BRT inorlugit angissusillit aamma angallatit sunngiffimmi atorneqartartut imm. 1-imut ilaatinneqanngillat. Aamma imermik errortuutikumik kuuffitsigut kuutsinneqartumik sukuluiaaveqarfiit akuerisaasut atorlugit imaarsinerit, imeq errortuutikoq sukuluiaaveqarfimmit kuunnermini imaani ersittunik sinnikoqassanngippat imm. 1-imut ilaatinneqarput.
  Imm. 3.
  Naalakkersuisut, § 1 imm. 2-imi illersuinissamut killissaritaasut eqqarsaatigalugit, atugassarititaasut erseqqinnerusumik aalajangersarneqartut tunngavigalugit umiarsuarnit imm. 1-imi ilaatinneqartunit, taakkununnga umiarsuit akuttunngitsumik nunap imartaanit qimaguttartuunngitsut ilanngullugit, imermik errortuutikumik kuuffitsigut kuutsinneqartumik kuutsitsinissamut akuersissuteqarsinnaapput.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut, § 1 imm. 2-imi illersuinissamut  killissarititaasut allattorneqartut eqqarsaatigalugit, umiarsuarnit imm. 1-imi ilaatinneqartunit, imermik annanik kuugussissummik kuuffitsigut kuutsinneqartumik kuutsitsisarnermut atugassarititaasut erseqqinnerusumik aalajangersarneqartut malillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 8

Eqqagassat

 

  § 20.  Kalaallit Nunaata imartaani igitassanik ilanngussaq 2-mi nassuiarneqartunik eqqaasoqassanngilaq.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi inerteqquteqarnermut ilaatinneqanngillat:
1)  aalisakkanik, pisanik taakkuluunniit perlukuinik, angalanermi pisarineqartunik nutaanik eqqaaneq, angalanermi pisumi aalisarnermit piniarnermilluunniit eqqaaneq pissappat,
2)  imaani tukertitsivinni-suliaqarnermi aalisakkanik nutaanik taakkuluunniit perlukuinik eqqaaneq, tassani aalisakkanik tukertitsiveqarfinnut inissinneqartussanik assartuinerup aamma aalisakkanik tukertitsiveqarfinnit taamaattunit assartuinerup aammalu umiarsualivinnut suliassanngorlugit assartuinerup ingerlanneqarneranni imaarsineq angalanermi ataatsimi pissappat, imaluunniit
3)  sinerissami imaluunniit sinerissamut qanittumi errortuinermut, pilannermut assigisaanulluunniit atatillugu aalisakkanik, pisanik taakkuluunniit perlukuinik nutaanik imaarsisoqarpat.
  Imm. 3.  Aalisarnermi piniarnermilu piniutinik annaasaqarnissaq pinngitsoortinniarlugu iliuusissat naammaginartut tamarmik isiginiarneqarsimappata annaasaqartoornermi, imaaniluunniit avatangiisit illersorniarlugit  imaluunniit umiarsuup inuttalluunniit isumannaassusiat eqqarsaatigalugu aalisarnermi piniarnermilu piniutinik igitsisoqassappat imm. 1-imi inerteqquteqarneq atuutissanngilaq.
  Imm. 4.  Aalisakkanik, piniakkanik taakkuluunniit perlukuinik nutaanik umiarsuarnit tunitsivinnit aamma umiarsuarnit tunisassiorfinnit eqqaasarnermut Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 9

Tigooraaveqarfiit

 

  § 21.  Uuliakunik akuutissanillu imerpalasunik ajoqusiisinnaasunik, imermik oqimaaloquttanut tankini kinnernik kiisalu umiarsualivinni igitassanik allanik tigooraaveqarfiit pilersinneqarnissaannut aaqqissuunneqarnissaannullu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Tamatumunnga ilagitillugu tigooraaveqarfinnik atuinermut akitsuusiinissamut maleruagassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq, kiisalu umiarsualiviit, suliffeqarfiit orsersuisarfiit, suliffeqarfiit usingiaasartut uuliamilluunniit tigooraasartut, suliffeqarfiit usingiaasartut akuutissanilluunniit ajoqusiisinnaasunik tigooraasartut, kiisalu suliffeqarfiit umiarsuarnik iluarsaassisarfiit, imermik uuliakumik akuutissanik uumaatsunik akulimmik imermullu oqimaaloquttamut tankinit tankinullu saligutaasimasumik imaqartunit, tigooraaveqarfinnik pilersitseqquneqarsinnaallutik.


Kapitali 10

Eqqaasarneq

 

  § 22.  Kalaallit Nunaata imartaanut sananeqaatinik imaluunniit atortussanik eqqaasoqaqqusaanngilaq, tassanili  aalisakkanik pisanillu, kiisalu aalisakkat pisallu perlukuinik, pinngortitameersunik aammalu immap naqqaneersunik qaqitanik, eqqaaneq, §§ 23 aamma 24, imaluunniit § 26 naapertorlugu maleruagassat aalajangersarneqartut naapertorlugit akuerisaasut pineqanngillat.

 

  § 23.  Aalisakkanik pisanillu, kiisalu aalisakkat pisallu perlukuinik, sananeqaatinik pinngortitameersunik aammalu immap naqqaneersunik qaqitanik eqqaanissamut Naalakkersuisut akuersissuteqarsinnaapput. Eqqaanissamut akuersissuteqartoqartassaaq, eqqaavigineqartussami pissutsit erseqqissumik naliliivigineqareernerisigut.
  Imm. 2.  Immap naqqaneersut qaqitat iginneqarnissaannut akuersissummik qinnuteqaammik nalilinermi, pissutsit mianerisassallu ilanngussaq 3-mi allassimasut ilaatinneqassapput.
  Imm. 3.  Immap naqqaneersunik igitsinissamut akuersissummik aatsaat tunniussisoqassaaq, immap naqqaneersut akuutissanik sananeqaatinillu ilanngussaq 3-imi taaneqartunik annertunngitsunik kimittunngitsunillu akoqartut naliliisoqarpat, aammalu taakku immap naqqaneersunik eqqaanissaq siunertaralugu igitassanut ilaatinneqanngippata.

 

  § 24.  § 23 naapertorlugu akuersissummi sananeqaatit atortussalluunniit suut akuersissummi ilaatinneqarnersut, taakku annertussusiat kiisalu eqqaavissap sumiissusia allassimassaaq. Qanoq periuseqarluni eqqaanissamut piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, matumani nakkutilliineq isumannaallisaanerlu, iliuusissat nalunaaruteqarnissarlu ilaatinneqarlutik.
  Imm. 2.
  § 23 naapertorlugu akuersissut allakkatigut qinnuteqartumut kiisalu oqartussanut suliap suliarineqarnerani peqataatinneqartunut nalunaarutigineqassaaq. Akuersissuteqarneq pillugu nalunaaruteqarneq inuinnarnut, aalajangiinermut annertuumik soqutigisaqarsinnaasorisanut nalunaarutigineqassaaq, tamannalu tamanut ammasumik allagarsiinikkut pisinnaavoq.
  Imm. 3.  Imm. 2 naapertorlugu tamanut ammasumik allagarsiinerup taamaallaat atortut digitaliusut atorlugit pissasoq Naalakkersuisut aalajangersinnaapput.
  Imm. 4.  Sananeqaatit atortulluunniit iginneqartussatut kissaatigineqartut qinnuteqartup akiligassaanik misissoqqissaarneqarnissaat Naalakkersuisut piumasarisinnaavaat. Qinnuteqartup suliap suliarineqarneranut aningaasartuutit, tassungalu ilanngullugu qinnuteqaatinut aalajangersimasunut atatillugu avataaniit siunnersorneqarnermut allagarsiinermullu aningaasartuutit qinnuteqartumit matussuserneqarnissaat Naalakkersuisut piumasarisinnaavaat.

 

  § 25.  §§ 23 aamma 24 naapertorlugit sananeqaatinik atortunilluunniit taamaattunik igitsinissamut akuersissuteqartoqaqqaartinnagu, sananeqaatit atortullu iginneqarnissaat siunertaralugu assartugassatut tunniussinissaq, assartuinissaq usilersornissarluunniit inerteqqutaavoq.

 

  § 26.  §§ 22-25 naapertorlugit imaanut eqqaanermut maleruagassanik ersarinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 11

Umiarsuit inissitat qimaannakkallu

 

§ 27.  Umiarsuaq nunap imartaanut inissinneqarsimasoq mingutsitsippat imaluunniit mingutsitsinissamut ulorianartorsiortitsippat, umiarsuaq peeqqullugu Naalakkersuisut akisussaasuusumut peqqusisinnaapput.
  Imm. 2.  Imm. 1 umiarsuup nunap imartaani kisarneqarnera allatullu inissinneqarnera, umiarsuup nalinginnaasumik ingerlanneqarneranut atatillugu Imm. 1., atuutsinneqanngilaq.

 

  § 28.   umiarsuaq nunap imartaanut qimaannagaq peeqqullugu Naalakkersuisut akisussaasumut peqqusissutigisinnaavaat

 

  § 29.  Naalakkersuisut nalilerpassuk umiarsuarmit mingutsitsisinnaanerup aarlerinaataa annikitsuinnaasoq, § 27-mi aamma § 28 malillugit peeqqusilluni pisussaaffiliinermik immikkut ittumik akuersigallarnissaq Naalakkersuisut nalunaarutigisinnaavaat. Saneqqutsinissamik immikkut ittumik akuersissummi taamaattumi inatsimmi allami piumasaqaatigineqartunik taarsiisinnaangilaq inatsimmi piumasaqaatit, inatsit alla naapertorlugu piumasaqaatigineqartut ilaatinneqanngillat, taamaattumillu umiarsuarmut akisussaasuusup naleqquttumik sillimmasiisimanissaa qularnaveeqqusiisimanissaaluunniit piumasaqaataalluni.
  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu piumasaqaataasut malinneqanngippata, saneqqutsinissamik immikkut ittumik akuersissut erngerluni atorunnaarsinneqassaaq.

 

  § 30.  Umiarsuarmut akisussaasuusup § 27 imaluunniit § 28 naapertorlugu peqqusissut piffissap naammaginartup iluani naammassinngippagu, umiarsuaq pineqartoq akisussaasuusup akiligassaanik Naalakkersuisut tunisinnaavaat peersinnaalluguluunniit. Taamatuttaaq akisussaasuusup akiligassaanik Naalakkersuisut umiarsuaq isumagisinnaavaat,  umiarsuaq umiarsualivimmut assigisaanulluunniit inississinnaallugu, umiarsuaq isumannaarniarlugu imaluunniit avatangiisinik illersuiniarlutik pisariaqartunik nalunaaqutsersuisinnaapput aammalu umiarsuaq atortunik il.il. pisariaqartunik atortulersorsinnaallugu.
  Imm. 2.  Imm. 1-ip immikkoortuani siullermi piffissamut killiliussaq, piffissamit pisinnaatitsissummik pigisaqartut tamarmik ilisimatinneqareernerannit aallartittumik naatsorsorneqassaaq. Taakku ilaat ataaseq arlallilluunniit nassaarineqarsinnaanngippata, umiarsuaq tunineqartinnagu imaluunniit iginneqartinnagu oqartussaasut umiarsuaq sivikinnerpaamik  qaammatini 3-ini inuttassarsiutissavaat.
  Imm. 3.  Umiarsuup taassumaluunniit ilaata umiunissaa imaluunniit mingutsitsinermik kinguneqarnissaa annertuumik aarlerinartoqarpat, Naalakkersuisut umiarsuaq siumoortumik peqqusinertaqanngitsumik iliuusissanik imm. 1-ip immikkoortuata aappaani taaneqartunik, aammalu umiarsuarmut akisussaasup akiligassaanik iliuuseqarsinnaapput.
  Imm. 4.  Umiarsuup taassumaluunniit ilaata umiunissaat imaluunniit mingutsitsinermik annertuumik kinguneqarnissaa annertuumik aarlerinartoqarpat, Naalakkersuisut umiarsuaq siumoortumik peqqusinertaqanngitsumik aammalu akisussaasuusup akiligassaanik umiarsuaq igissinnaavaat, igitsineq taamaattoq umiarsuup tunineqarnerani niuernermi nalinganik ajornerulersitsissasoq naatsorsuutigineqanngippat.
  Imm. 5.  Umiarsuit imm. 1-4-imi pineqartunut ilaasut amuneqarnissaannut Kalaallit Nunaanni umiarsualiviit tigusinissamut peqquneqarsinnaapput.
  Imm. 6.  Naalakkersuisut umiarsuaq imarsiornermut inatsimmi kapitali 4 naapertorlugu aallarnissamut inerteqquteqarfigineqarluni tigusarineqarsimagaluartoq nuussinnaavaat.
  Imm. 7.  Umiarsuit inissitat qimaannakkallu pillugit maleruagassanik ersarinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 12

Silaannarmik mingutsitsineq

 

  § 31.  Kalaallit Nunaata imartaani sananeqaatinik atortussanilluunniit ikuallaasoqassanngilaq.
  Imm. 2.  Imaani ikuallaanissaq siunertaralugu sananeqaatit atortussalluunniit assartugassanngorlugit tunniunneqarnissaat, assartorneqarnissaat usilersuunneqarnissaalluunniit inerteqqutaavoq.
  Imm. 3.  Imm. 1-imi aamma 2-mi aalajangersakkat umiarsuit nalinginnaasumik ingerlanneqarneranni eqqagassanngortut ikuallanneqartarnerannut atuutissanngillat, ikuallaanermi ikuallaaveqarfik akuerisaq atorneqarpat. Aammattaaq imm. 1-imi aamma 2-mi aalajangersakkat atuutissanngillat, kuuffiit uuliallu kinneri umiarsuup maskiinaani pingaarnerni imaluunniit maskiinaani tapertaasuni uunnaavinniluunniit ikuallanneqarpata, kuuffiit uulialluunniit kinneri umiarsuup ingerlanneqarneranit nalinginnaasumit pisuuppata, aammalu ikuallaaneq umiasuarliviit, kangerliumarnit, kangerluit sumiiffiilluunniit assingusut avataanni pippat.
  Imm. 4.  Umiarsuarmi sananeqaatinik makkuninnga il.il. ikuallaanissaq inerteqqutaavoq:
1)  Usit sinnikui, MARPOL-imut isumaqatigiissummut ilanngussaq I-III-p ataani allassimasut, kiisalu poortuutissat mingutsinneqarsimasut taakkununnga atasut.
2)  Polychloreret biphenyl (PCB).
3)  Eqqagassat, ilanngussaq 2-imi nassuiarneqartutut, saffiugassanik oqimaatsunik annikitsuniit annertunerusumik akoqartut.
4)  Uuliamik tunisassiassat akuiakkat, halogen-inik katitikkanik  akoqartut.
5)  Polyvinylchlorid (PVC), tassani ikuallaavinni FN-ip Imarsiornermut Suliniaqatigiiffianit akuerineqartut atorlugit ikuallaasarneq ilaatinneqarani.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut ingerlatsinermit nalinginnaasumit eqqagassanik ikuallaasarnermut maleruagassanik ersarinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 32.  Umiarsuarnit sananeqaatinik ozonimik nungukkiartortitsisartunik sunilluunniit ilisimaaralugu aniatitsisarneq inerteqqutaavoq, tassungalu aserfallatsaaliuinermut, iluarsaassinermut imaluunniit sullississutinik atortunilluunniit eqqaanermut atatillugu aniatitsinerit ilaatinneqarput.
  Imm. 2.  Sananeqaatinik ozonimik nungukkiartortitsisartunik katersueqqinnermut atueqqinnermulluunniit atatillugu aniatitat annikitsut imm. 1-imut ilaatinneqanngillat.
  Imm. 3.  Atortulersuutit 19. maj 2005-ip kingorna atulersimasut sananeqaatinik ozonimik nungukkiartortitsisartunik akoqarnissaat inerteqqutaavoq. Kisianni hydrochlorofluorocarbon-it (HCFC) umiarsuarni atortulersuutinut atorneqarsinnaapput, atortulersuutit 1. januar 2020 sioqqullugu atorneqalersimappata.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut sananeqaatit ozonimik nungukkiartortitsisartut pillugit maleruagassanik ersarinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 33.  Kalaallit Nunaata imartaanik allanngutsaaliuinissaq siunertaralugu umiarsuarnit silaannarmik mingutsitsinerup killilersimaarneqarnissaa siunertaralugu immikkut iliuusissat, matuma siuliani maleruagassanut ilaatinneqanngitsut pillugit Naalakkersuisut maleruagassanik ersarinnerusunik aalajangersaasinnaapput, tassunga ikummatissanik  ikuallaanermi silaannarmut aniatitassanut killissarititat aammalu ikummatissanik aalajangersimasunik atuinissamut inerteqquteqarneq ilaatinneqarlutik.
  Imm. 2.  Suliffeqarfiit umiarsuarnut tunisisartut imaluunniit ikummatissamik pilersuisartut nammineerlutik akilikkaminnik, ikummatissap umiarsuarnut tunisamik imaluunniit pilersuutigisamik annertussusaanut katitigaaneranullu uppernarsaatinik piniartarnissaat, uninngatitsisarnissaat imaluunniit tunniussisarnissaat pillugu maleruagassanik ersarinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Aammattaaq uppernarsaatit aalajangersimasumik iluseqarnissaannut maleruagassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq.


Kapitali 13
Imaatigut angallannermi killilersuinerit

 

  § 34.  Mingutsitsinissamik pinngitsoortitsiniarneq killilersuinissarluunniit siunertaralugu umiarsuit aalajangersimasut, Kalaallit Nunaata imartaani angalasut, imaatigut angallannerinut tamatumunngalu atatillugu suliaannut killilersuinissamut maleruagassanik ersarinnerusunik, killiliinerit nunani tamalaani inatsisit malillugit atuuttut atuutsillugit, Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 14

Imaani mingutsitsinerit alla

 

  § 35.  Nukissiuutit, sananeqaatit atortussalluunniit, Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkanut allanut ilaatinneqanngitsut atorlugit mingutsitsinissamut pinaveersaartitsinermut akornusiinissamullu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Suliat avatangiisinik mingutsitsinermik nassataqartut imaluunniit ajoqusiisut taamaalisoqarsinnaaneranilluunniit ulorianartorsiortitsisut, Inatsisartut inatsisaasa aalajangersagaannut allannut ilaatinneqanngitsut pillugit, avatangiisinut sunniutigisinnaasaat pillugit, Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, aalajangiisinnaapput piumasaqaateqarsinnaallutilluunniit.


Kapitali 15

Illuliassanik sanaartugassanillu akuersinissamut atatillugu avatangiisinut sunniutaasussanik naliliisarneq (VVM)

 

  § 36.  Nunap imartaani sanaartugassat annerusut imaluunniit suliffeqarfinnik allanik pilersitsinerit, avatangiisinut annertuumik sunniuteqartussatut isumaqarfigineqartut Naalakkersuisut tamatumunnga akuersiteqqaarnagit aallartinneqaqqusaanngillat.
  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu akuerineqarnissamik qinnuteqarnermut atatillugu suliassap avatangiisinut sunniutissai pillugit nassuiaammik Naalakkersuisunut nassiussisoqassaaq.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut makku pillugit maleruagassanik ersarinnerusunik aalajangersaasinnaapput:
1)  Suliffeqarfiit, sanaartukkat aaqqissuussallu suut, imm. 1 naapertorlugu akuersissuteqartussaatitaanermut ilaatinneqarnersut.
2)  Qinnuteqartarnermut akuersissuteqartarnermullu aaqqissuussinerup ilusissaanut imassaannullu piumasaqaatit.
3)  Nassuiaammi avatangiisinut sunniutissat pillugit naliliinerup imassaanut piumasaqaatit, taakkununnga inuit tamat akuutinneqarnissaannut piumasaqaatit ilanngullugit.
4)  Nalunaarusiortussaatitaaneq.
5)  Akuersissuteqartarnermut atatillugu atugassarititaasut.
6)  Matusineq tamatumalu kingorna suliareqqiineq.
7)  Qularnaveeqqusiineq.
8)  Atugassarititaasunik unioqqutitsineq.
9)  Inerteqqutit peqqusissutillu.
10)  Imminut  nakkutilliivigisarneq aamma avatangiisinik misissuisarneq.
11)  Suliap suliarineqarneranut atatillugu oqartussaasut aningaasartuutaannut matussutissatut akiliutit.


Kapitali 16

Upalungaarsimaneq

 

  § 37.  Kalaallit Nunaata imartaani , inatsisartut inatsisaannut imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassiani aalajangersakkanut ilaatinneqartumi mingutsitsinermik akiuiniarneq Naalakkersuisunit oqartussaasumilluunniit allamit, Naalakkersuisunit isumaqatigiisuteqarfigineqarsimasumit isumagineqassaaq. Aammattaaq mingutsitsinermi akiuinerup isumagineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut suliffeqarfinnut isumaqatigiissuteqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Mingutsitsisoqarsimatillugu sinerissamik saliineq kommunalbestyrelsimit eqqorneqartumit isumagineqassaaq. Taamaattorli Nunami allanngutsaaliukkap sineriaani saliineq Naalakkersuisunit isumagineqassaaq.
  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu, aamma Nunamut Allanngutsaaliukkanut tunngatillugu imm. 2 naapertorlugu upalungaarsimanissamut pilersaarutit Naalakkersuisunit suliarineqassapput, aammalu imm. 2-mi kommunalbestyrelsit taaneqartut upalungaarsimanermut pilersaarusioqqullugit peqqusinnaallugit. Imm. 1 naapertorlugu suliffeqarfinnut imaluunniit oqartussaasumut allamut isumaqatigiissuteqartoqarpat, Naalakkersuisut upalungaarsimanermut pilersaarusiornermi taakku akuutissinnaavaat.

 

  § 38.  Upalungaarsimanissamut akiuiniarnissamullu iliuusissanik, tassungalu iliuusissanut taamaattunut piffissaliussat annertussusiliussallu ilanngullugit, aallartitsinissamut aalajangiinerit Naalakkersuisunit imaluunniit oqartussaasunit allanit ingerlateqatigiiffinniilluunniit, § 37, imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisunit isumaqatigiissuteqarfigineqarsimasunit aalajangiiffigineqartassapput.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaannut taakkuluunniit naapertorlugit maleruagassatut aalajangersakkanut ilaasumik, mingutistsisoqarsimappat tamatumunngaluunniit ulorianartorsiortoqarpat, pissutsit atuuttut periarfissaqartitsinngitsut imaluunniit pisariaqartitsiviunngitsut, oqartussaasoq akisussaasoq naliliinngippat, upalungaarsimanermut akiuiniarnermullu iliuusissat aallartinneqassapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 aamma 2 naapertorlugu aalajangiinerni sullissinermut inatsit tunngavigineqanngilaq, taamaattumillu  attuumassuteqartunut siumoortumik tusarniaanissamut pisariaqartitsiviunatik.

  § 39.  § 37 naapertorlugu upalungaarsimanissamut pilersaarusiornermi aamma § 38 naapertorlugu upalungaarsimanissamut akiuiniarnissamullu iliuuseqarnermi  pissutsit immikkut ittut, Kalaallit Nunaanni imaani avatangiisinik  illersuiniarnermut atuuttut eqqarsaatigineqassapput, siusinaartumik pinaveersaartitsilluni iliuuseqarnissamut pisariaqartitsineq immikkut pingaartinneqarmat.
  Imm. 2.  Upalungaarsimanermut pilersaarutinut § 37 naapertorlugu suliarineqartunut aamma upalungaarsimanermi akiuiniarnermilu iliuusissanut § 38 naapertorlugu suliarineqartunut aamma avatangiisinik alapernaarsuineq, oqartussaasut mingutsitsinermik  pisumi isumagisaqarnerinut ilanngullugu ilaatinneqarsinnaavoq.


Kapitali 17

Nalunaaruteqartarneq

 

  § 40.  Inatsisartut inatsisaannik imaluunniit maleruagassanut taanna malillugu aalajangersarneqarsimasunik, imaluunniit § 58-imi ilaatinneqartunik unioqqutitsilluni imaarsisoqarpat eqqaasoqarpalluunniit, umiarsuarmik piginnittut, atuisut, umiarsuit naalagaat kiisalu ilisimasortat Naalakkersuisunut ingerlaannartumik nalunaaruteqassapput. Kiisalu apornerni, immap naqqanik kalluaanerni imaluunniit ikkarlinnerni qanorluunniit ittuni piaartumik nalunaarutiginnittoqassaaq. Taamatuttaaq imaartoornissaq aarlerinaateqarpat nalunaarutiginnittoqassaaq.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaannik imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassanik aalajangersarneqartunik, imaluunniit § 58-imut ilaasunik unioqqutitsilluni silaannakkut angallammit igitsisoqarpat allatulluunniit aniatitsisoqarpat, silaannakkut angallatinik piginnittut, atuisut aquttullu Naalakkersuisunut erngerlutik nalunaaruteqassapput.
  Imm. 3.  Inuit imm. 1-imi aamma 2-mi taaneqartut uuliamik imaluunniit akuutissanik imerpalasunik ajoqusiisinnaasunik mingutsitsisoqarneranik, tassungalu ilanngullugu sananeqaatit atortullu poortorsimasut mingutsitsinissamut ulorianartorsiortitsinerannik umiarsuarmiit imaluunniit silaannakkut angallammiit  malugisaqarunik erngerlutik Naalakkersuisunut nalunaaruteqassapput.
  Imm. 4.  Umiarsualivimmi uuliamik akuutissanilluunniit imerpalasunik ajoqusiisinnaasunik annertuumik maangaannaq kuutsitsinermik, tassungalu ilanngullugu sananeqaatit atortullu poortorsimasut mingutsitsinissamut ulorianartorsiortitsinerannik malugisaqartoqarpat, umiarsualivimmi oqartussaasut erngerlutik Naalakkersuisunut nalunaaruteqassapput.
  Imm. 5.  Immap qaani mingutsitsisunik seerisoqarsimasunik imaluunniit usinik imaani tissukartunik malugisaqartoqarnerani, umiarsuarmi aquttoq erngerluni nalunaaruteqassaaq.
  Imm. 6.  Imm. 1-5-imi taaneqartutut pisoqartillugu, inuit oqartussaasullu taaneqartut, taakkununngalu qinnuteqartoqarnera ilanngullugu, Naalakkersuisunit aammalu oqartussanit § 37-imi taaneqartunit piumaffigineqarnermikkut paasissutissat, oqartussaasut pisumik naliliinerannut, tassungalu ilanngullugu immamik mingutsitsinissaq pinngitsoortinniarlugu, imaluunniit mingutsitsineq  akiorniarlugu iliuuseqarnissap aallartinnissaanut pingaaruteqartut tamaasa nalunaarutigissavaat.

 

  § 41.  Assartuutinik piginnittut, atuisut taakkulu aquttui akuersissummik pigisaqaratik imaanut eqqaasimagunik imaaniluunniit ikuallaasimagunik, tamanna Naalakkersuisunut ingerlaannartumik nalunaarutigissavaat.

 

  § 42.  Naalakkersuisut §§ 40-mi aamma 41-mi aalajangersakkat malitsinneqarnissaat pillugu maleruagassanik ersarinnerusunik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Imaanik  mingutsitsinerit §§ 40-mi aamma 41-mi ilaatinneqartunit allaanerusut nalunaarutigineqartarnissaat pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 43.   Tuniniaasut, nioqqutissanik eqqussuisut, nioqqutissanik annissuisut, assartuisartut umiarsualivinnilu oqartussaasut, umiarsualivinni usilersuuttakkat niooqqartakkallu sananeqaatit atortullu katitigaaneri annertussusaallu pillugit paasissutissiisarnissaannik Naalakkersuisut maleruagassanik aalaajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Umiarsuit usiinut ulorianaatilinnut imaluunniit mingutsitsisunut paasissutissanik nalunaarutiginnittarneq aamma paasissutissanik taamaattunik tigusisarnermut, uninngasuuteqartarnermut ingerlatitseqqittarnermullu aaqqissuussinermik pilersitsinissaq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 3.  Pissutsit, umiarsuakkut nassiussisup  ulorianaatilinnik mingutsitsisunillu nassiussiartornermi ingerlatsinermi sissuigassai pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 18
Akuliunneq

 

  § 44.  Umiarsuarmit imaarsineq imaluunniit imaarsisoqarsinnaaneranut ulorianartorsiorneq Inatsisartut inatsisaannut imaluunniit maleruagassanut taanna naapertorlugu aalajangersarneqarsimasunut, imaluunniit § 58-imi pineqartunut ilaasunut akerliusoq pisimappat, imaani mingutsitsinissamik pitsaaliuinissaq imaluunniit akiuiniarnissaq pisariaqartillugu Naalakkersuisut aamma oqartussaasut § 49-imi taaneqartut, pissusissamisoortumik kinaassutsimut uppernarsaammik takutitsinikkut, eqqartuussivimmi aalajangiinertaqanngitsumik umiarsuarmik misissuisinnaapput. Misissuineq umiarsuarmut pisariaqanngitsumik kinguaattoornermik imaluunniit pisariaqanngitsumik aningaasartuuteqarnermik kinguneqassanngilaq.

 

  § 45.  Umiarsuarmit imaarsineq imaluunniit imaarsisoqarsinnaaneranut ulorianartorsiorneq Inatsisartut inatsisaannut imaluunniit maleruagassanut taanna naapertorlugu aalajangersarneqarsimasunut, imaluunniit § 58-imi pineqartunut ilaasunut akerliusoq pisimappat, aammalu inerteqquteqarneq peqqussuteqarnerluunniit imaani mingutsitsinissamik pitsaaliuinissaq akiuiniarnissarluunniit pisariaqartinneqarpat, Naalakkersuisut aamma oqartussaasut § 49-imi taaneqartut umiarsuup ingerlaqqinnissaanut allanilluunniit suliaqarnissaanut inerteqquteqarfigisinnaavaat, imaluunniit imaatigut angalanermi imaluunniit allanik suliaqarnermi maleruagassat aalajangersimasut malinneqarnissaannik peqqusinnaallugu.
  Imm. 2.  Imaani avatangiisinut annertuumik kinguneqarsinnaasumik mingutsitsitsinissap pinngitsoortinneqarnissaa akiorniarneqarnissaalu pisariaqarpat, oqartussaasut imm. 1-imi taaneqartut saniatigut allanik iliuuseqartoqarnissamik aalajangiisinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 aamma 2 malillugit inerteqquteqarnissamik peqqusissuteqarnissamilluunniit aalajangiineq sapinngisamik piaarnerpaamik umiarsuarmi aquttumut, piginnittumut imaluunniit atuisumut allaganngorlugu imaluunniit nalunaarasuartaatitigut nalunaarutigineqassaaq, inerteqquteqarnermut peqqusissuteqarnermulluunniit tunngaviusoq pillugu paasissutissiinertalimmik, aammalu unitsitsisoqarsimappat atugassarititaasut unitsitsinerup atorunnaarnissaanut tunngaviusut pillugit paasissutissiinertalimmik.
  Imm. 4.  Umiarsuarnut inerteqquteqartarnermut peqqussuteqartarnermullu maleruagassanik ersarinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

§ 46.  Naalakkersuisut umiarsuup Kalaallit Nunaanni umiarsualivimmut tulannissaanut inerteqquteqarsinnaapput:
1)  umiarsuaq § 45 naapertorlugu inerteqquteqarfigineqaraluarluni peqquneqaraluarluniluunniit aallarpat angalaannarpalluunniit,
2)  umiarsuaq amutsivimmut iluarsaassivissamut, pissutsit inerteqquteqarnermut peqqussuteqarnermulluunniit peqqutaasut iluarsineqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisunut isumaqatigiissuteqarnikkut toqqarneqartumut tulanngippat, imaluunniit
3)  umiarsuaq nunani allani inerteqquteqarnermut peqqussuteqarnermulluunniit akerliusimappat.
  Imm. 2.  Umiarsuaq tulannissamut inerteqquteqarfigineqarpat, umiarsuup ingerlaannarnissaa inuit inuunerannik annaasaqarnissamut ulorianartorsiortitsippat, immami avatangiisinik ajoqusiinissamut ulorianartorsiortitsippat, isumannaallisaanermi eqqarsaatigisassat pisariaqartitsiviulluinnarpata imaluunniit ajoqutinik amigaatinillu aaqqiinissaq siunertarineqarpat, Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni umiarsualivimmut aalajangersimasumut tulannissamut akuersissuteqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Pissutsit tulannissamut inerteqquteqarnermut peqqutaasut iluarsineqarpata, Naalakkersuisut tulannissamut inerteqquteqarneq atorunnaarsissavaat.

 

  § 47.  Inatsisartut inatsisaannut imaluunniit taanna naapertorlugu maleruagassanut aalajangersarneqartunut imaluunniit § 58-imi pineqartunut ilaasunut akerliusumik mingutsitsisoqarsimappat, imaluunniit taamatut pisoqarnissaa aarlerinaateqarpat, tamannalu upalungaarsimanermut imaluunniit akiuiniarnermut iliuusissanut aningaasartuuteqarnermik kinguneqarpat, iliuusissanut naammaginartunut tamanut aningaasartuutit taamaattut umiarsuup piginnittuanit akilerneqassapput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut aamma oqartussaasut § 49-imi taaneqartut umiarsuarmik piginnittoq aningaasartuutinut imm. 1-imi taaneqartunut qularnaveeqquseeqqullugu peqqusinnaavaat, kiisalu qularnaveeqqusiissuteqarnissap tungaanut umiarsuaq uninngaqquneqassasoq aalajangiisinnaallutik. § 45, imm. 3, taamatuttaaq atuutissaaq.

 

§ 48.  § 47 naapertorlugu imaani sinerissamilu upalungaarsimanermut akiuiniarnermullu iliuusissanut aningaasartuutit mingutsitsisumut akilersinneqarnissaat ajornartillugu, aningaasartuutit taakku § 37-mi akisussaaffinnik agguaanissaq naapertorlugu Naalakkersuisunit, kommunalbestyrelsimit oqartussaasumilluunniit allamit akilerneqassapput.

 

Kapitali 19
Nakkutiginninneq

 

  § 49.  Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat aammalu taanna naapertorlugu maleruagassat aalajangersarneqarsimasut malinneqarnerisa nakkutigineqarnera pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Issittumi Sakkutooqarfik aamma politiit Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat aammalu taanna naapertorlugu maleruagassat aalajangersarneqartut malinneqarnerat nakkutigissavaat.
  Imm. 3.  Oqartussaasut imm. 1-imi aamma 2-imi taaneqartut kinaassutsimut uppernarsaammik pissusissamisoortumik takutitsinikkut, eqqartuussivimmi aalajangiinertaqanngitsumik umiarsuarmik taassumalu allagartaannik misissuisinnaapput, kiisalu Inatsisartut inatsisaata aammalu taanna malillugu maleruagassat aalajangersarneqartut malinneqarnerat misissorniarlugu misissugassanik tigusisinnaallutik. Misissuineq umiarsuup pisariaqanngitsumik kinguaattoorneranik imaluunniit pisariaqanngitsumik aningaasartuuteqarneranik kinguneqassanngilaq.

 

  § 50.  Pissutsit unioqqutitsiviusut annertuumik pingaaruteqanngitsut imaluunniit pissutsit unioqqutitsiviusut avatangiisinut sunniutissaat inatsisinik malitsitsilernissamut aningaasartuutissanut naleqqiunneqarsinnaanngitsut Naalakkersuisut naliliippata, inatsisinik malitsitsilerniarluni aallartitsisoqassanngitsoq Naalakkersuisut aalajangersinnaapput.


Kapitali 20
Attaveqaqatigiittarneq tamanullu ammasumik saqqummiussisarneq

 

  § 51.  Inatsisartut inatsisaat malillugu akuersissuteqarnissaq, akuerineqarnissaq kiisalu allanik aalajangiinissaq nalunaaruteqarnissarlu sioqqullugit innuttaasunik attaveqaqateqarnissamut, tamanut ammasumik saqqummiussinissamut aammalu tamat peqataatinneqarnissaannut maleruagassanik ersarinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Innuttaasunik taamatut attaveqaqateqarneq aammalu tamanut saqqummiussineq tamanillu peqataatitsineq qarasaasiatiguinnaq pisinnaanera pillugu, maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput

 

Kapitali 21
Maalaaruteqartarneq eqqartuussisunullu suliassanngortitsisarneq

 

  § 52.  Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassat aalajangersarneqartut Avatangiisinik illersuinissamut Maalaaruteqartarfimmut, avatangiisinik innarlitsaaliuinissaq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu pilersinneqartumut maalaarutigineqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Maalaaruteqarsinnaatitaapput:
1)  Aalajangiiffigineqartoq.
2)  Nunatsinni Nakorsaaneqarfik.
3)  Kikkulluunniit suliap inerneranut immikkut imaluunniit annertuumik soqutigisaqartutut isumaqarfigineqarsinnaasut.
4)  Peqatigiiffiit suliniaqatigiiffiillu, malittarisassatik malillugit sukisaarsaarnermut, avatangiisinut pinngortitamullu soqutigisanik annertuunik isumagisaqarnissamik siunertaqartut.
  Imm. 3.  Maalaaruteqarnissamut piffissarititaasoq, kingusinnerpaamik piffissanit ukunannga naatsorsorlugu sapaatit akunnerinik arfinilinnik sivisussuseqarpoq:
1)  Ulloq, aalajangiinerup aalajangiiffigineqartumut nalunaarutigineqarneqarfia.
2)  Ulloq, akuersissuteqarnerup tamanut ammasumik saqqummiunneqarfia, Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassat aalajangersarneqartut malillugit tamanut saqqummiussinissamut pisussaaffiliisoqarsimappat.
  Imm. 4.  Maalaaruteqartarfiup aalajangiineri allaffissornikkut oqartussaasunut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat.

 

   § 53.  Avatangiisit pillugit Maalaaruteqartarfiup suliamut tunngatillugu aalajangernissaata imaluunniit maalaaruteqartarfiup allamik aalajangiinissaata tungaanut akuersissutinik, akuerinninnernik immikkullu ittumik akuersissutinik aamma peqqussutinik inerteqqutinillu utertitsinernut allannguinernulluunniit, maalaarut atorunnaarallartitsinermik sunniuteqassaaq.
  Imm. 2.  Oqartussaasoq akuersissummik utertitsisoq allannguisorluunniit, imaluunniit peqqussuteqartoq inerteqquteqartorluunniit avatangiisinik innarlitsaaliuinissaq eqqarsaatigalugu pisariaqarpat, aalajangiinermut taamaattumut peqatigitillugu aalajangiisinnaavoq, maalaaruteqartoqarnera apeqqutaatinnagu iluarsisassanik iluarsiissasoq.
  Imm. 3.  Imm. 2 naapertorlugu aalajangiineq maalaarutigineqarpat, tamanna apeqqutaatinnagu, maalaaruteqartarfiup allamik aalajangiinissaata tungaanut akuersissummik utertitsineq, allannguineq, peqqussuteqarneq inerteqquteqarnerluunniit naammassineqassaaq.

 

   § 54.  Naalakkersuisut allamik aalajangiisimanngippata akuersissutip, akuersissuteqarnerup imaluunniit immikkut ittumik akuersinerup maalaarutigineqarnera atorunnaarallartitsinermik kinguneqassanngilaq. Akuersissutit ilaat, akuerinninnerit aamma immikkut ittumik akuersissutit maalaaruteqarnissamut piffissaliussap iluani atornerlunneqannginnissaanut, aammalu maalaarutip atorunnaarallartitsinermik kinguneqarnissaanut maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.
  Imm. 1-imi aalajangersagaq maalaaruteqartarfiup akuersissummik, akuersissuteqarnermik imaluunniit immikkut ittumik akuersissummik maalaarutigineqartumik allannguisinnaaneranut atorunnaarsitsisinnaaneranulluunniit killiliinermik kinguneqassanngilaq. 

 

  § 55.  Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit maleruagassat taanna tunngavigalugu suliarineqartut malillugit akuersissutip, akuersissuteqarfigineqarnerup imaluunniit immikkut ittumik akuersissutip atornerlunneqarnissaa sanaartornissamut apeqqutaatinneqarpat, § 52, imm. 3-mi maalaaruteqarnissamut piffissaliussat naatinnagit suliassat taamaattut aallartinneqassanngillat.
  Imm. 2.  Pisuni immikkut ittuni aammalu qinnuteqartoqareerneratigut maalaaruteqarnissamut piffissarititaasut naatinnagit sanaartugassat aallartinneqarnissaannut Naalakkersuisut akuersissuteqarsinnaapput. Akuersissut taanna maalaarutigineqarsinnaanngilaq.

 

  § 56.  Inatsisartut inatsisaat imaluunniit maleruagassat Inatsisartut inatsisaat tunngavigalugu aalajangersarneqartut malillugit aalajangiinernik eqqartuussivinnut suliassanngortitsinerit, aalajangiinerup pineqartumut nalunaarutigineqarneraniit qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit aallartinneqareersimassapput. Aalajangiineq tamanut ammasumik nalunaarutigineqarsimappat, piffissarititaasoq tamatigut nalunaaruteqarnermiit naatsorsorneqartassaaq.


Kapitali 22

Aalajangersakkat allat

 

  § 57.  Inatsisartut inatsisaat, imaluunniit inatsit atuuttoq, matuma Inatsisartut inatsisaata atorunnaarsitaa, tunngavigalugu tunniunneqartut akuersissutit, akuerinninnerit immikkullu ittumik akuersissutit, sukkulluunniit allanngortinneqarsinnaapput utertinneqarsinnaallutilluunniit, avatangiisinik illersuinissap, imaluunniit nunat tamalaat isumaqatigiissutaasa eqqortinnissaat pisariaqartitsilersitsippata. Utertitsinermi allannguinermiluunniit sapinngisamik naammaginartumik piffissaliisoqassaaq.

 

  § 58.  Kapitalini 2-8-mi kiisalu 10-14-imi imaluunniit maleruagassani taakku malillugit aalajangersarneqartuni aalajangersakkat atuutissanngillat:
1)  imaarsineq, imaanut eqqaaneq imaluunniit allatut aniatitsineq inuup inuuneranik annaassiniarneq imaluunniit umiarsuup silaannakkuluunniit angallatip isumannaatsuunissaa siunertaralugu pisimappata, imaluunniit
2)  kuutsitsineq umiarsuup ajoquserneranik, umiarsuup atortuisa ajoqusernerannik umiarsuulluunniit pinngitsoortinneqarsinnaanngitsumik putuneranik peqquteqarpat, ajoqusernerullu imaluunniit putunerup paasineqarnerata kingorna kuutsitsinissaq pinngitsoortinniarlugu millisinniarluguluunniit iliuuserisariaqartut tamarmik iliuuserineqarsimappata, mingutsitsinerlu umiarsuarmik piginnittup, atuisup, umiarsuup naalagaata allalluunniit umiarsuarmi sulianik ingerlataqartut mianersuaalliornerisigut pisimanngippat imaluunniit ajoqusersinnaaneq siumoortumik naatsorsorsinnaasimanngippassuk.

 

  § 59.  Naalakkersuisut sumiiffimmi imartaq ”imartatut immikkut ittutut” taaneqassasoq aalajangersinnaavaat.

 

  § 60.  Inatsisartut inatsisaat manna, maleruagassallu taanna malillugu aalajangersarneqartut naapertorlugit oqartussaasut aqutsinermut aningaasartuutaannut matussutissatut akitsuutit pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Aamma ingerlatseqatigiiffinnut akuersissusiortartunut, § 61, imm. 3 naapertorlugu akuerisaasunut akuersissutinik suliaqarnermut misissuinermullu aningaasartuutaannut matussutissatut akitsuutit pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 61.  Oqartussaasut allat isumaqatigiissuteqarfiginerisigut, taakkua piginnaatitaaffinnik, inatsimmi matumani maleruagassanilu taanna malillugu aalajangersaarneqartuni Naalakkersuisunut piginnaatitaaffiliunneqartunik ingerlatsinissamut Naalakkersuisut piginnaatissinnaavaat.
  Imm. 2.  Piginnaatitaaffiit imm. 1 malillugu oqartussaasumut allamut isumagisassatut piginnaatitsissutaasut ingerlanneqarnerinut maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Naalakkersuisut aamma aalajangiinerit imm. 1 malillugu piginnaatitsissuteqarneq naapertorlugu aalajangiunneqartut maalaarutigineqarsinnaanerat pillugu maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, taakkununnga aalajangiinerit maalaarutigineqartussaanngitsut ilaatinneqarlutik.
  Imm. 3.  Taamatuttaaq Naalakkersuisut atugassarititaasut ersarinnerusut tunngavigalugit ingerlatseqatigiiffiit akuersissusiortartut Naalakkersuisut sinnerlugit akuersissutinik allagartaliisarnissamut aammalu umiarsuarni misissuisarnissamut akuersissummik tunisinnaavaat, taakkununnga umiarsuarni misissuisarnerit aamma misissugassanik tigusisarnerit ilaatinneqarlutik.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut ingerlatseqatigiiffiit akuersissusiortartut imm. 3-imi taaneqartut kukkunerinut taarsiissuteqarnissamut akisussaasuussanngillat.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut allagartanik akuersissutinik, imm. 3 naapertorlugu suliarineqartunik namminneerlutik tunniussinissamut misissuinissamullu pisussaaffeqanngillat.
  Imm. 6.  Imm. 3 naapertorlugu allagartaq akuersissut tunniunneqarpat, ingerlatseqatigiiffiup akuersissusiortartup tamanna kissaatigippagu, ajoqusiinernik suliaqarnerup akuersissummik allagartaliinermi pineqartunut ilaasup ingerlanneqarnerani mianersuaalliorneq nalinginnaasoq pissutigalugu pisunik, akuersissummik allagartaqartup ajoqusiinernut akisussaaffeqarfiinik killeqartitsinissaq pillugu Naalakkersuisut isumaqatigiissuteqarsinnaapput.
  Imm. 7.  Atugassarititaasut akuersissummik allagartaliinermut tunngavigineqartut malinneqanngippata, akuersissut Naalakkersuisunit utertinneqarsinnaavoq.


Kapitali 23

Pineqaatissiisarneq atuutilersitsinermullu aalajangersakkat

 

  § 62.  Akiliisussanngortinneqarsinnaavoq:
1)  § 5, imm. 1-imik, § 8-mik, § 10, imm. 1-imi aamma 2-mik, § 11, imm. 1-imik, § 15, imm. 1-imik, § 16, imm. 1-imik, § 19, imm. 1-imik, § 20, imm. 1-imik, § 22-mik, § 25-mik, § 31, imm. 1-imik, 2-mik aamma 4-mik, § 32, imm. 1-imik aamma 3-mik unioqqutitsisunut,
2)  § 5, imm. 2, § 19, imm. 3, § 23 aamma § 24, imm. l naapertorlugit akuersissummut, § 29 naapertorlugu immikkut ittumik akuersissuteqarnermut imaluunniit § 36, imm. 1 naapertorlugu akuersissuteqarnermut atatillugu atugassarititaasunik sumiginnaasunut,
3)  § 40, imm. 1-5, kiisalu § 41 naapertorlugit nalunaaruteqanngitsoortunut, imaluunniit § 40, imm. 6 naapertorlugu paasissutissanik tunniussinngitsoortunut,
4)  § 27, § 28, § 45, imm. l aamma 2, imaluunniit § 46, imm. 1 naapertorlugit inerteqqummut peqqussummulluunniit malinninngitsunut,
5)  § 44 naapertorlugu misissuinernik imaluunniit § 49, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit nakkutiginninnermut akerliusoq,
6)  § 47, imm. 2 naapertorlugu uninngatitsinermut akerliusoq,
7)  § 35, imm. 2 naapertorlugu atugassarititaasunik sumiginnaasunut imaluunniit aalajangiinerit naammassinissaannut malinninngitsunut, imaluunniit
8)  immikkut ittumik akuersissuteqarnermi § 15, imm. 4 naapertorlugu atuuttussamut atugassarititaasunik sumiginnaasunut, imaluunniit taamatut immikkut ittumik akuersissuteqarnissamut qinnuteqarnermut atatillugu eqqunngitsunik paasissutissiisunut.
  Imm. 2.  § 5, imm. 1-imik, § 8-mik, § 10, imm. 1-imik, § 11, imm. 1-imik, § 20, imm. 1-imik, § 22-mik, § 31, imm. 1-imik aamma 4-mik, aamma § 32, imm. 1-imik unioqqutitsisoqarneranut atatillugu akiliisussanngortitsinerup aalajangerneqarnerani, sananeqaatit atortulluunniit kuineqartut, kuutsinneqartut, iginneqartut ikuallanneqartulluunniit annertussusaat tunngavigalugit akiliutissaq sakkortusisaq naatsorsorneqassaaq.
  Imm. 3.  Piaaraluni imaluunniit annertuumik mianersuaalliorluni unioqqutitsisoqarnerani, akiligassiissutaasoq annertusineqarsinnaavoq, unioqqutitsinermi:
1)  avatangiisinik ajoqusiisoqarpat imaluunniit taamatut pisoqarnissaanut ulorianartorsiortitsisoqarpat, imaluunniit
2)  pineqartup nammineerluni allalluunniit aningaasaqarnerannut, tassungalu ilanngullugu sipaaruteqarnissamut iluaqusiinissaq anguneqarsimappat siunnerfigineqarpalluunniit.
  Imm. 4.  Akiligassiissutit, Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit maleruagassat taanna tunngavigalugu aalajangersarneqartut naapertorlugit  akiliutigitinneqartut Nunap Karsianut tutsinneqassapput.

 

  § 63.  Maleruagassani, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersarneqartuni akiliinissamut akisussaasunngortitsinissamut maleruagassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq. Kiisalu pissutsinik § 62, imm. 2-mi aamma 3-mi taaneqartunut assingusunik pisoqartillugu akiliutissap annertussusilerneqarneranik sukannernerulersitsinissaq imaluunniit annertusisitsinissaq aalajangersarneqarsinnaavoq.

 

  § 64.  Naalakkersuisut, politiit aamma Issittumi Sakkutooqarfik umiarsuup nunanit allaneersup nunap imartaata avalliup killeqarfiata iluani, killeqarfiup aningaasaqarnikkut akisussaaffeqarfiusup  iluani angalasup imaani avatangiisinut inatsimmik atuuttumik unioqqutitsisimaneranik tunngavissalimmik pasitsaassisimappata, umiarsuaq kinaassutsimik aammalu umiarsualiviup nalunaarsorneqarfiusup suuneranut, umiarsualiviup tikinneqartup kingulliup tikinneqartussallu tulliata suunerinik, paasissutissanillu allanik, unioqqutitsinerup aalajangiiffiginissaanut pisariaqartinneqartunut paasissutissiinissamut qinnuigineqarsinnaavoq.

 

   § 65.  Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkanik, taannalu tunngavigalugu maleruagassianik aalajangersarneqartunik unioqqutitsineq pillugu suliani uppernarsaatissanik ujarlernertalimmik misissuineq, Kalaallit Nunaanni eqqartuussisaaseq pillugu inatsimmi uppernarsaatissanik ujarlernertalimmik misissuisarneq pillugu maleruagassat malillugit Naalakkersuisunit, politiinit aamma Issittumi Sakkutooqarfimmit ingerlanneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Umiarsuaq nunanit allaneersoq aqqusaarluni imartap avalliup killeqarfiata iluaniippat, uppernarsaatissanik ujarlernertalimmik misissuineq taamaallaat imm. 1 naapertorlugu pisinnaavoq:
1)  umiarsuaq imartap ilorliup killeqarfiata iluaniittoq Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkanik imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassanik aalajangersarneqartunik unioqqutitsisutut naammaginartumik tunngavissalimmik pasitsaanneqarpat,
2)  umiarsuaq imartap avalliup killeqarfiata iluaniittoq piffissami aqqusaarfiginngisamini Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkanik imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassanik aalajangersarneqartunik unioqqutitsisutut naammaginartumik tunngavissalimmik pasitsaanneqarpat,
3)   umiarsuaq imartap avalliup killeqarfiata iluatigut piffissami aqqusaarfigisamini Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkanik imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassanik aalajangersarneqartunik unioqqutitsisutut naammaginartumik tunngavissalimmik pasitsaanneqarpat, imaluunniit
4)  umiarsuaq killeqarfiup aningaasaqarnikkut akisussaafeqarfiusup  immikkoortuata iluaniittoq imartani avatangiisinut inatsimmik atuuttumik unioqqutitsisimasutut naammaginartumik tunngavissalimmik pasitsaanneqarpat, tassalu immami avatangiisit silaannaallu annertuumik mingutsinneqarnerinik kinguneqartumik ulorianartorsiortitsisumilluunniit immamut annertuumik imaarsisimappat imaluunniit silaannarmut annertuumik aniatitsisimappat, aammalu umiarsuaq paasissutissanik § 64-imi taaneqartunik paasissutissiinissamut itigartitsisimappat, imaluunniit umiarsuarmit paasissutissiissutit pissusiviusunit allaanerusut ersarippat.
  Imm. 3.  Naalagaaffik umiarsuup erfalasoqarfigisaa tamatumunnga akuersisimappat, imm. 2 atuutissanngilaq.
  Imm. 4.  Umiarsuaq nunanit allaneersoq unioqqutitsinerup nangissutigisaanik imartami sumiiffimmit ataatsimiit allamut, Kalaallit Nunaata sineriaanit ungasinnerusumut malersorneqarpat (in continenti(ingerlaannartumik)), uppernarsaatissanik ujarlernertalimmik misissuinissamut piumasaqaatit, imartami malersuinerup aallartiffiani atuuttut atorneqassapput.

 

  § 66.   § 62-imi imaluunniit § 63-imi maleruagassat aalajangersarneqartut naapertorlugit akisussaatitsisoqarpat, umiarsuaq pineqartoq Naalakkersuisunit, Issittumi Sakkutooqarfimmit imaluunniit politiinit aallaqqusaajunnaartinneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Akiligassiissutaasup imaluunniit suliamut aningaasartuutit akilerneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaannik pisariaqartinneqarpat aallaqqusaajunnaarsitsisoqarsinnaavoq, taamaattorli taamaallaat aningaasat taaneqartut akilerneqarnissaasa imaluunniit tamatumunnga qularnaveeqqusiisoqarnissaata tungaanut tamanna pisinnaavoq. Suliamut inaarutaasumik aalajangiinerup kingorna qaammatit marluk iluanni tamanna pinngippat, umiarsuaq atorlugu naammassinnittoqarnissaa qinnuteqaatigineqarsinnaavoq. Uuliamik imaarsinermi umiarsuarmik atuisoq umiarsuarmik atuinissamut pisinnaatitaaffeqarsimanngippat aallaqqusiunnaartoqarsinnaanngilaq.
  Imm. 3.  Oqartussaasut imm. 1-imi taaneqartut uppernarsaatissat, pappiaqqat uppernarsaatissallu assingusut tigummigallarsinnaavaat.
  Imm. 4.  Umiarsuaq nunanit allaneersoq aqqusaarnermini imartap killeqarfiani avallermiippat, taamaallaat imm. 1-2 naapertorlugit tigummigallarneqarsinnaavoq:
1)  umiarsuaq imartap killeqarfiani ilorlermiitilluni Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkanik imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassanik aalajangersarneqartunik unioqqutitsisutut naammaginartumik tunngavissalimmik pasitsaanneqarpat,
2)  umiarsuaq imartap avalliup killeqarfiata iluaniittoq piffissami aqqusaarfiginngisamini Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkanik imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassanik aalajangersarneqartunik unioqqutitsisutut naammaginartumik tunngavissalimmik pasitsaanneqarpat,
3)  umiarsuaq imartap avalliup killeqarfiata iluagut aqqusaarnermini umiarsuaq imartap killeqarfiata iluaniittoq piffissami aqqusaarfigisamini Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkanik imaluunniit taanna tunngavigalugu maleruagassanik aalajangersarneqartunik unioqqutitsisutut naammaginartumik tunngavissalimmik pasitsaanneqarpat, imaluunniit
4)  umiarsuaq killeqarfiup aningaasaqarnikkut akisussaaffeqarfiusup  iluaniittoq imartani avatangiisinut inatsimmik atuuttumik unioqqutitsisimasoq kinaassusersiunngitsumik uppernarsaatissaqarpat, tassalu sinerissap imaluunniit naalagaaffiup sineriaqarfiani soqutigisanut assingusunut, imaluunniit nunap imartaani aningaasaqarnermulluunniit killeqarfimmi immikkoortumi isumalluutinut annertuumik ajoqusiinermik kinguneqartumik ulorianartorsiortitsisumilluunniit imaarsisimappat.
  Imm. 5.  Naalagaaffik umiarsuup erfalasoqarfigisaa tamatumunnga akuersisimappat, imm. 4 atuutissanngilaq.
 
Imm. 6.  Umiarsuaq nunanit allaneersoq unioqqutitsinerup nangissutigisaanik imartami sumiiffimmit ataatsimiit allamut, Kalaallit Nunaata sineriaanit ungasinnerusumut malersorneqarpat (in continenti(ingerlaannartumik)), unitsitsinissamut piumasaqaatit, imartami malersuinerup aallartiffiani atuuttut atorneqassapput.
 
Imm. 7.  Unitsitsinerup aallartinnissaanut Kalaallit Nunaanni eqqartuussisaaseq pillugu inatsimmi kapitali 37-mi, arsaarinnittarnermut tunngasumi, imm. 1-6 naapertorlugu allannguuteqartinneqartoq atorneqassaaq.

 

  § 67.  Inatsisartut inatsisaanni imaluunniit maleruagassani taanna naapertorlugu aalajangersarneqartuni akiligassiinissaq tunngavissaqarpat, akiligassaq Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat naapertorlugit suliffeqarfimmut tutsinneqarsinnaavoq. Namminersorlutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit suleqatigiiffiat unioqqutitsisuuppata, aammattaaq Namminersorlutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit suleqatigiiffiat akiliisussanngortinneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaannik matumannga imaluunniit maleruagassanik taanna naapertorlugu aalajangersarneqartunik unioqqutitsinermi aamma pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat naapertorlugit arsaarinnittoqarsinnaavoq. Arsaarinnissutaasut Nunap Karsianut tutsinneqassapput.

 

  § 68.  Inatsisartut inatsisaannik unioqqutitsineq akiliisussanngortitsinikkut pineqaatissiiffiusinnaasoq, unioqqutitsisoq unioqqutitsinermut pisuusimalluni nalunaaruteqarpat, aammalu piffissaliussap iluani nalunaaruteqarnermi akiliutissatut taaneqartumi akiliinissamut piareersimalluni nalunaaruteqarpat, eqqartuussisulersuussinertaqanngitsumik aalajangiiffigineqarsinnaaneranik Naalakkersuisut nalunaaruteqarsinnaapput. Qinnuteqartoqarneratigut piffissaliussaq Naalakkersuisunit sivitsorneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Taamatuttaaq Kalaallit Nunaanni eqqartuussisaaseq pillugu inatsimmi allakkap unnerluussutip imaanut, aammalu unnerluutigisaasup oqaaseqarnissamut pisussaaffeqannginneranut piumasaqaatit akiligassiinermut atuutissapput.
  Imm. 3.  Akiligassanngortinneqartoq piffissaq eqqorlugu akilerneqarpat, imaluunniit pisumi aalajangiussaq malillugu akilersinneqarpat malersueqqinnissaq atorunnaassaaq.

 

  § 69.  § 62, imm. 1, nr. 1-imi, 2-mi, 3-mi, 4-mi, 7-imi aamma 8-mi pineqartunik unioqqutitsinerni il.il., kiisalu § 10, imm. 4-mi, § 11, imm. 2-mi, § 12-imi, § 15, imm. 2-mi, § 16, imm. 2-mi, § 18, imm. 3-mi, § 19, imm. 4-mi, § 20, imm. 4-mi, § 21-mi, §26-mi, § 30, imm. 7-imi, § 31, imm. 5-imi, § 32, imm. 4-mi, §§ 33-35-mi, § 36, imm. 3-mi, § 42-mi aamma § 43-mi maleruagassanik unioqqutitsinerni inatsimmik unioqqutitsinerup uninneraniit ukiut tallimat qaangiunnerini uparuaasoqassanngilaq.

 

  § 70.  Maleruagassat maannamut atuuttut malillugit aalajangiinerit atuutiinnassapput,  Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit maleruagassat taanna naapertorlugu aalajangersarneqartut malillugit nutaamik aalajangiisoqarnissaata tungaanut. Aalajangiinernik taamaattunik unioqqutitsinerit, maleruagassat maannamut atuuttut naapertorlugit pineqaatissiivigineqassapput.
  Imm. 2.  Taamatuttaaq suliat, Inatsisartut inatsisaata atuutilernerani suliarineqartut, maleruagassat maannamut atuuttut naapertorlugit naammassineqassapput.

 

  § 71.  Inatsisartut inatsisaat 1. august 2017 aallarnerfigalugu atortuulersinneqarpoq.
  Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik Imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 3. november 1994-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartoq atorunnaarsinneqarpoq.
  Imm. 3.  Kapitali 6-mi, taanna naapertorlugu maleruagassani ilanngussamilu 1-mi aalajangersakkani, imermik oqimaaloquttamik kinnernillu passussinissamut piumasaqaatit, ullup imm. 1-mi taaneqartup kingorna ukiut 3 qaangiunneranni atortuulersinneqassapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 8. juni 2017.

 

 

Kim Kielsen