Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 14
8. juuni 2017
Atuuttut

Pisortani Digitalimik Allakkerineq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Atuuffia aamma aaqqissuussinermut akisussaasoq

 

§ 1.  Pisortani Digitalimik Allakkerineq tassaavoq Naalakkersuisut allakkerisarnissatut innersuussaannut taaguut, tassungalu ilaapput pisortatigoortumik nassitsisut aamma inuit ataasiakkaat aamma inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit, allakkerisarnermut pinngitsooratik ilaasut imaluunniit namminneq piumassutsiminnik ilanngunnikut akornanni digitalimik attaveqaqatigiinnerit.

 

§ 2.  Naalakkersuisut aaqqissuussinermut akisussaasumik toqqaassapput, allakkerisarnerup ingerlanneqarneneranik isumaginnittussamik.
  Imm. 2.  Aaqqissuussinermut akisussaasutut toqqarneqarsinnaavoq pisortani oqartussaqarfik, imaluunniit suliffeqarfik namminersortoq.
 Imm. 3.  Aaqqissuussinermut akisussaasoq inuup normuinik suliaqarsinnaavoq, innuttaasut ilanngutitissinnaanissaat siunertaralugu, aamma allakkerisarnerup ingerlaavartumik ingerlanneqarnera suliarisinnaajumallugu.
  Imm. 4.  Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnera pillugu Peqqussummi § 35, inatsimmi matumani imm. 1 naapertorlugu inuup normuinik suliaqarnermut atuutinngilaq.


Kapitali 2
Pinngitsoorani ilanngunnissaq

 

§ 3.  Inuit 15-inik sinnerlugilluunniit ukiullit Kalaallit Nunaanni najugallit, imaluunniit aalajangersimasumik tamaaniittut, allakkerisarnermut ilanngutissapput, inuk pineqartoq, §§ 5-7 naapertorlugit imaluunniit malittarisassat § 10 naapertorlugu aalajangersakkat malillugit, pinngitsoorani ilanngunnissaminut pisussaajunnaarsinneqarsimanngippat.
  Imm. 2.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit, Qitiusumik Suliffeqarfinnik Nalunaarsuiffimmi (CVR) nalunaarsorneqarsimasut, Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffillit, allakkerisarnermut ilanngutissapput, inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik, §§ 8-9 naapertorlugit imaluunniit malittarisassat § 10 naapertorlugu aalajangersakkat malillugit, pinngitsoorani ilanngunnissaminut pisussaajunnaarsinneqarsimanngippat.
  Imm. 3.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit allagarsisarfinnik digitaliusunik, CVR-imi normorisamit allaanerusumik ilisarnaasikkamik pilersitsisinnaanerat pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut malittarisassatigut aalajangersarsinnaavaat, imm. 1-imi aamma 2-mi taaneqartunit allaanerusunik Kalaallit Nunaannut pingaarutilimmik attuumassuteqarnerit, nassatarissagaat pinngitsoorani ilaalersitaaneq, inuk imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik pinngitsoorani ilanngunnissaminut pisussaajunnaarsinneqanngippat.
  Imm. 5.  Inuk, imm. 1 malillugu ilanngunneqartoq, Kalaallit Nunaanni najugaqarunnaarpat imaluunniit aalajangersimasumik tamaaniikkunnaarpat, imaluunniit allatigut immikkut Kalaallit Nunaannut pingaarutilimmik attuumassuteqarunnaarpat, tak. imm. 4, ilanngussimaneq imm. 1-imi pineqartutut allannguuteqarani ingerlaannassaaq, pineqartoq pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqanngippat. Pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqarneq malittarisassat § 10 naapertorlugu aalajangersarneqartut malillugit pissaaq.


Kapitali 3
Nammineq piumassutsimik ilanngunneq

 

§ 4.  Inuit aamma inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit, pinngitsoorani ilaanissamut pisussaajunnaarsinneqarnikut, namminneq piumassutsiminnik allakkerisarnermut ilanngussinnaapput, § 15-ip malitsigisaanik inatsisitigut atuuffeqartumik, atsiornermik digitaliusumik, allakkerisarnermik atuisinnaalersitsisumik pigisaqarunik.
  Imm. 2.  Inuk imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik, nammineq piumassutsiminik allakkerisarnermut ilanngussimasoq, ilanngunnermut pituttorsimavoq, inuk imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik, §§ 5-9 naapertorlugit imaluunniit malittarisassat § 10 naapertorlugu aalajangersakkat malillugit ilaanissaminut pisussaajunnaarseqqinneqarsinnaanngikkuni.
  Imm. 3.  Inuit 15-inik sinnerlugilluunniit ukiullit Kalaallit Nunaanni najugaqanngitsut imaluunniit aalajangersimasumik tamaaniinngitsut, allakkerisarnermut nammineq piumassutsiminnik ilanngussinnaapput § 15 malillugu inatsisitigut atuuffeqartumik, inuup normuanik tunineqarsimagunik aamma atsiornermik digitaliusumik, allakkerisarnermik atuisinnaalersitsisumik pigisaqarunik.
  Imm. 4.  Allakkerisarnermut pinngitsoorani ilanngunnissap atuutilernissaata tungaanut inuk imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik, aalajangersakkani taaneqartuni ilaatinneqartoq, allakkerisarnermut nammineq piumassutsiminik ilanngussinnaavoq § 15 malillugu inatsisitigut atuuffeqartumik, atsiornermik digitaliusumik, allakkerisarnermik atuisinnaalersitsisumik pigisaqaruni.
  Imm. 5.  Inuit nammineq piumassutsiminnik ilanngutsitaanerat utertinneqarsinnaavoq, § 3, imm. 1-ip atuutilernissaata tungaanut, inatsisillu naapertorlugit ingerlatsiviit § 3, imm. 2-p atuutilernissaata tungaanut. 
  Imm. 6. § 3, imm. 1 atuutilerpat inuk pineqartoq pinngitsoorani ilaanissamik aaqqissuussinermut ilaalissaaq, pineqartoq kapitali 4-mi malittarisassat malillugit tamatuminnga pisussaajunnaarsinneqarsimanngikkuni. 
  Imm. 7.  § 3, imm. 2 atuutilerpat inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik pinngitsoorani ilaanissamik aaqqissuussinermut ilaalissaaq, pineqartoq kapitali 4-mi malittarisassat malillugit tamatuminnga pisussaajunnaarsinneqarsimanngikkuni.


Kapitali 4
Pisussaajunnaarsitsineq

 

  § 5.  Inuit allakkerisarnermut pinngitsoorani ilanngunnissamut pisussaajunnaarsinneqarsinnaapput, pissutsit immikkut ittut, inuup allakkerisarneq atorlugu allagarsiassaminik tigusisinnaannginneranik kinguneqarsinnaasut atuuppata.
  Imm. 2.  Inummit, Kalaallit Nunaanni najugaqarunnaarsimasumit imaluunniit aalajangersimasumik tamaaniikkunnaartumit imaluunniit allatut pingaarutilimmik Kalaallit Nunaannut attuumassuteqarunnaarsimasumit pisussaajunnaarsinneqarnisssamik qinuteqaat, tak. § 3, imm. 4, tamatigut pisussaajunnaarsinneqarnermik kinguneqartarpoq.

 

§ 6.  Inuutissarsiornikkut ingerlassat pillugit attaveqaqatigiinnernut tunngatillugu, inuit allakkerisarnermut pinngitsooratik ilanngunnissaminnut pisussaajunnaarsinneqarsinnaapput. Pisussaajunnaarsitsineq pisinnaavoq pissutsit immikkut ittut, inuup allakkerisarneq atorlugu allagarsiassaminik tigusisinnaannginneranik kinguneqarsinnaasut atuuppata.

 

  § 7.  Inuup allakkerisarnermut pinngitsoorani ilanngunnissaata  pisussaajunnaarsinneqarnissaanik aalajangiineq kommunimi, inuup pineqartup Kalaallit Nunaanni inuit aqqisa allattorsimaffianni kingullertut nalunaarsorneqarfigisimasaani, kommunalbestyrelsemit aalajangiiffigineqassaaq.
  Imm. 2.  Inunnut kommunit avataanni inuit aqqisa allattorsimaffianni nalunaarsorneqarsimasunut, aamma inunnut Kalaallit Nunaanni najugaqartutut, imaluunniit aalajangersimasumik tamaaniittutut inuit aqqisa allattorsimaffianni nalunaarsorneqarsimanngitsunut tunngasut Naalakkersuisunit aalajangiiffigineqassapput.
  Imm. 3.  Inuit inuutissarsiornikkut ingerlassaat pillugit attaveqaqatigiinnernut tunngatillugu, inuit allakkerisarnermut pinngitsooratik ilanngunnissamut pisussaajunnaarsinneqarnissaat, Naalakkersuisunit aalajangiiffigineqassaaq.

 

§ 8.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit allakkerisarnermut pinngitsooratik ilanngunnissaminnut pisussaajunnaarsinneqarsinnaapput, pissutsit immikkut illuinnartut inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit allagarsiassaminnik digitaliusunik tigusisinnaannginnerannik kinguneqartut atuuppata. 
  Imm. 2.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmit Kalaallit Nunaanni suliffeqarfeqarunnaarsimasumit, imaluunniit allatut pingaarutilimmik Kalaallit Nunaannut attuumassuteqarunnaarsimasumit, pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqaat, tak. § 3, imm. 4, tamatigut pisussaajunnaarsinneqarnermik kinguneqartarpoq.

 

§ 9.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup allakkerisarnermut ilanngunnissamit pisussaajunnaartinneqarnissaanik Naalakkersuisut aalajangiissapput.

 

§ 10.  Inuit aamma inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit allakkerisarnermut ilanngunnissamit pisussaajunnaartinneqarnissaannut malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassaliorsinnaavaat, imm. 1 naapertorlugu aalajangiinerit allaffissornikkut oqartussaqarfimmut allamut ingerlateqqinneqarsinnaanngitsut.


Kapitali 5
Inuup allap allakkanik atuarsinnaaneranik pisinnaatitsineq  

 

§ 11.  Inuit aamma inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit, allakkerisarnermut ilanngussimasut, allakkerisarnikkut nalunaarutinik pineqartumut aamma pineqartumit nassiunneqartunik, allat atuarsinnaanerannik akuersisinnaapput, tamatuma pisinnaannginnera inatsisini allani aalajangersarneqarsimanngippat.
  Imm. 2.  Inuit aamma inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit imm. 1-imi taaneqartumit allaanerusumik, allat allakkanik atuarsinnaanissaannik pisinnaatitsisinnaanerat pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 6
Pisortani Digitalimik Allakkerinerup atorneqarnera, aamma tamatuma inatsisitigut kinguneri

 

§ 12.  Pisortatigoortumik nassitsisut allakkerisarneq atorlugu inuit aamma inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit, allakkerisarnermut ilanngussimasut, attaveqaqatigisinnaavaat, § 15 malillugu inatsisitigut atuuffeqartumik.
  Imm. 2.  Pisortatigoortumik nassitsisut allakkerisarneq atorsinnaanngilaat:
1) inatsit alla malillugu nalunaarut tigussaasunngorlugu imaluunniit allatut digitaliusumik nassiunneqartussaatitaappat, imaluunniit 
2) tamanna § 16 malillugu aalajangersakkanut akerliuppat.

 

§ 13.  Namminersorlutik Oqartussani kommuninilu pisortat oqartussaqarfiisa tamarmik, allakkerisarneq pisortatigoortumik nassitsisutut atorsinnaavaat.
  Imm. 2.  Inatsisitigut immikkoortut, suliffeqarfiit, peqatigiiffiit il.il. erseqqinnerusumik nalunaarsorneqartut, pisortat ingerlatsiviisut naatsorsuutigineqarsinnaanngitsut, allakkerisarnermik pisortatigoortumik nassitsisutut atuisinnaanerannut malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Tamannali taamaallaat atuuppoq ingerlatsinerannut aningaasartuutit annerusumik Namminersorlutik Oqartussanit kommunimilluunniit akilerneqartarpata, imaluunniit inatsisikkut inatsisilluunniit naapertorlugit Namminersorlutik Oqartussat kommuniluunniit sinnerlugu aalajangiinissamut pisinnaaffilerneqarsimappata.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut Inatsisartut Siulittaasuannik aamma Inatsisartut Ombudsmandiannik isumaqatiginninniareernikkut, Inatsisartut aamma taakku ataanni suliffeqarfiit allakkerisarnermik pisortatigoortumik nassitsisutut atuussinnaanerat pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut naalagaaffimmi oqartussanik isumaqatiginninniareernikkut, naalagaaffiup Kalaallit Nunaanni suliffeqarfiisa allakkerisarnermik pisortatigoortumik nassitsisutut atuisinnaanerat pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut Pisortani Digitalimik Allakkerineq aqqutigalugu tamanut saqqummiutissavaat, pisortat oqartussaqarfiisa il.il. sorliit, allakkerisarneq pisortatigoortumik nassitsisutut atorneraat.

 

§ 14.  Inuit aamma inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit allakkerisarnermut ilanngussimasut, allakkerisarneq pisortatigoortumik nassitsisunut attaveqaqateqarnermut atorsinnaavaat, § 15 malillugu inatsisitigut atuuffeqartumik.
  Imm. 2.  Inuit aamma inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit allakkerisarneq atorsinnaanngilaat:
1) inatsit alla malillugu nalunaarut tigussaasunngorlugu, imaluunniit allatut digitaliusumik nassiunneqartussaatitaappat, imaluunniit 
2) tamanna § 16 malillugu aalajangersakkanut akerliuppat.

 

§ 15.  Nalunaarutit, allakkerisarneq atorlugu nassiunneqartut, isigineqassapput:
1) allaffigineqartumut apuussimasutut, piffissami allaffigineqartup allakkerisarnermi atuaasinnaanngorfiani, aamma
2) nassitsisutut nalunaarneqarsimasumit nassiunneqarsimasutut.


Kapitali 7
Ilassutitut aalajangersakkat

 

§ 16.  Naalakkersuisut allakkerisarnerup atornissaanut teknikkimut tunngasut pillugit malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 8
Atuutilersitsinermut- aamma ikaarsaarnermut aalajangersakkat

 

§ 17.  Inatsisartut inatsisaat atuutilerpoq ulloq 1. januar 2018, taamaattorli tak. imm. 2-5.
  Imm. 2.  § 3, imm. 1-ip atuutilersinneqarnissaanut piffissaliussaq Naalakkersuisut aalajangersassavaat.
  Imm. 3.  § 3, imm. 2-p atuutilersinneqarnissaanut piffissaliussaq Naalakkersuisut aalajangersassavaat.
  Imm. 4.  Malittarisassat § 3, imm. 4 malillugu aalajangersarneqartut, inunnut pinngitsooratik ilannguttussanut, § 3, imm. 1-imi taaneqartut saniatigut Kalaallit Nunaannut allatut pingaarutilimmik attuumassuteqarnermit allaanerusumik tunngaveqartunut tunngasut, siusinnerpaamik atuutilersinneqarsinnaapput § 3, imm. 1-ip atuutilersinneqarneranut atatillugu.
  Imm. 5.  Malittarisassat § 3, imm. 4 malillugu aalajangersarneqartut, inatsisit naapertorlugit ingerlatsivinnut pinngitsooratik ilannguttussanut, § 3, imm. 2-mi taaneqartut saniatigut Kalaallit Nunaannut allatut pingaarutilimmik attuumassuteqarnermit allaanerusumik tunngaveqartunut tunngasut, siusinnerpaamik atuutilersinneqarsinnaapput § 3, imm. 2-p atuutilersinneqarneranut atatillugu.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 8. juni 2017

 

 

Kim Kielsen