Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
2. juni 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension
(Korrektion af § 17, stk. 6, i den grønlandske lovtekst)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015, foretages følgende ændring:


1.
§ 17, stk. 6,affattes således:
”  Stk. 6.  Alderspensionister, jf. stk. 1, har ret til 1 gang årligt at få dækket rejseudgifterne for at kunne deltage i begravelse i Grønland udenfor hjembyen i tilfælde af en nær pårørendes død.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2017.Grønlands Selvstyre, den 2. juni 2017


Kim Kielsen