Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 5
1. juuni 2017
Atuuttut

Oqaasiliortut pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Atorneqarnera

 

   § 1.  Naalakkersuisut pilersippaat Oqaasiliortut, siunertaralugit kalaallit oqaasiisa ataavartinnissaat, siuarsarnissaat aamma patajaallisarnissaat, aamma oqaatsit taakku kulturimik attassisutut attaveqaqatigiissitsisutullu atuuffii eqqarsaatigalugit.
  Stk. 2.  Oqaasiliortut ingerlatsiviupput Namminersorlutik Oqartussat ataanni. Oqaasiliortut piginnaatitaanerat tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit allanut tunniunneqarsinnaanngilaq.


Kapitali 2
Suliassat

 

  § 2.  Oqaasiliortut suliassaraat:
1)  kalaallit oqaasiisa ineriartornerat malittarissallugu, tassunga ilagitillugu kalaallisut oqaatsit, oqariartaatsit aamma oqaasilioriaatsit nutaat oqaasersiallu katersussallugit nalunaarsussallugillu,
2)  oqaatsinik eqqussanik (taarsiullugu oqaasiliat) kalaallisut pisortatigut atortussanngortitanik taaguusiussallutik, 
3)  suliassaqarfinni taaguusersuutit akuerisassallugit, ilagitillugit sulinermi oqariartaatsit suliaqarfinnilu aalajangersimasuni oqaasilioriaatsit, takuuk imm. 3,
4)  aqqit siuliaqutit kalaallisuumit pilerfillit akuerisassallugit, inuit aqqinut inatsit naapertorlugu kunngip peqqussutaatigut Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqartumiittut,
5)  pisortatigoortumik kalaallisut allattaaseq aalajangersassallugu, takukkit §§-it 3-5, aamma taanna tamanut saqqummiutissallugu, aalajangiisartut eqqortumik allannermut malittarisassiaannut naapertuuttumik aaqqissorneqarlunilu saqqummiunneqartartussakkut,
6)  kalaallit oqaasii pillugit aamma allamiut oqaasiisa nutaat aqqillu atugaanerannik pisortat inuillu siunnersortassallugit, ilitsersortassallugit qaammarsartassallugillu,
7)  Nunat Aqqinik Aalajangiisartut, pisortat, suliffeqarfiit il.il. kalaallisut aternik atortuulersitanik saqqummiussuisartut kalaallisulluunniit aternik innersuussuteqartartut suleqatigisassallugit, aamma
8)  nunani allani ingerlatsiviit assingusut suleqatigisassallugit.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut Oqaasiliortut allanik suliassissinnaavaat inatsimmi suliassatut pisussaaffiusunut attuumassuteqartuni.
  Imm. 3.  Oqaasiliortut ilisimasalittut suleqatigiissitalianik pilersitsissaaq suliassaqarfinni taaguusersuutinik Oqaasiliortunut akuersissutigisassatut inassuteqartartunik.  
  Imm. 4.  Oqaasiliortut suliassat aalajangersimasut naammassiniarlugit piffissami killilikkami ataatsimiititaliat pilersissinnaavaat, suleqatigiit imaluunniit suliaqaqatigiit Oqaasiliortunit ilaasortaaffigineqartut imaluunniit avataaneersunit immikkut suliatigut piginnaasalinnit peqataaffigineqartut.

 

  § 3.  Pisortatigoortumik kalaallisut allattaatsitut paasineqassapput eqqortumik allannissamut malittarisassat, killiffilersuutit, kalaallisut allassimasutigut oqaatsini  naalisakkanik aalajangersaaneq atuisitsinerlu.

 

  § 4.  Pisortatigoortumik kalaallisut allattaatsimik aalajangersaanermi Oqaasiliortut tunngavissanik pingaarnernik eqqortumik allannissamut najoqqutassanik aalajangersaasassapput. Tamanna pisassaaq Naalakkersuisut tamatuminnga oqaaseqarfiginnereernerisigut.
  Imm. 2.  Oqaasiliortut tunngavissanik pingaarnernik aalajangersaanerminni aalajangersartassavaat nunat aqqinik eqqortumik allannissamut tunngavissat pingaarnerit. Tamanna pisassaaq tamakku pillugit Nunat Aqqinik Aalajangiisartunik siunnersoqatigeereernikkut.
  Imm. 3.  Allattaatsimik allannguinermi Oqaasiliortut namminneq allannguisinnaapput naleqqussaasinnaallutillu pissutsini tunngavissanik uniuinngitsuni. Allannguinerit tunngavissanik uniuisut pisinnaapput Naalakkersuisut tamanna pillugu oqaaseqartereernerisigut.

 

  § 5.  Pisortatigoortumik kalaallisut allattaaseq, taarsiullugu oqaasiliat nutaat aammalu Oqaasiliortut suliassaqarfinni taaguusersuutit akuerisaat malinneqassapput atorneqassallutillu pisortatigut ingerlatsivinnit, Inatsisartunit aamma oqartussaaffinnit Inatsisartunut eqqartuussiveqarfinnullu attuumassuteqartunit tamanit.
  Imm. 2.  Pisortatigoortumik kalaallisut allattaaseq aammattaaq malinneqassaaq  ingerlatseqatigiiffinnut, suliffeqarfinnut il.il. pisortatigut ingerlatsivittut naatsorsuunneqanngitsunut, taakkua suliaannut aningaasartuutit annertunerusut Namminersorlutik Oqartussanit imaluunniit kommunit ilaannit matussuserneqartartuuppata, imaluunniit ima annertutigisumik taakku inatsit naapertorlugu piginnaatinneqarpata Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommunit ilaat sinnerlugu aalajangersaasinnaallutik.


Kapitali 3
Oqaasiliortut katitigaanerat aningaasarsiaqartitaanerallu

 

  § 6.  Oqaasiliortut Naalakkersuisunit toqqarneqartartunik tallimanik ilaasortaqarput. Ilaasortat ukunannga innersuussuteqareernikkut toqqarneqartarput:
1) Ilisimatusarfik.
2) Nunatta Atuagaateqarfia.
3) Kalaallit Atuakkiortut.
4) Tusagassiornermi Sulisut Peqatigiiffiat.
5) Nutserisunut oqalutsinullu kattuffik.
  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu susassaqartut ilaasortassanik innersuussisussat tamarmik qinigassanik marlunnik innersuussissapput.
  Imm. 3.  Oqaasiliortut katillutik sinniisuuffigissavaat oqaatsitigut suliat, inuiaqatigiinni suliat aamma kultureqarnikkut paasisimasaqassuseq, ilaasortat aamma Kalaallit Nunaanni najugaqavissuussapput.
  Imm. 4.  Ilaasortat ataasiakkaat tamarmik suliassaqarfimmi arlariinniluunniit piginnaaneqartuussapput Oqaasiliortut ataatsimut sinniisuuffigisassaanni, takuuk imm. 3.
  Imm. 5.  Minnerpaamik ilaasortaq ataaseq oqaluttaanermi aamma nutserisuunermi sulianik piginnaaneqartuussaaq.
  Imm. 6. Oqaasiliortut siulittaasussartik namminneq qinertarpaat.

 

  § 7.  Oqaasiliortuni ilaasortat toqqarneqartassapput piffissami killilikkami ukiut sisamakkuutaarlugit, siullerpaamik 1. januaari 2018-imiit 31. december 2021-p tungaanut.
  Imm. 2.  Ilaasortat toqqaqqinneqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Ilaasortap ataatsip toqqagaaffiup iluani tunuarneratigut Naalakkersuisut ilaasortassamik nutaamik toqqaassapput. Naalakkersuisut toqqaasarnerminni qularnaassavaat Oqaasiliortut § 6, imm. 3 aamma 4-mi piumasaqaatinik naammassinninnissaat. Ilaasortaq nutaaq toqqarneqassaaq piffissap ukiunut 4-nut killilikkap sinneranut.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut toqqagaaffiup iluani ilaasortaq ataaseq tunuartissinnaavaat, ilaasortaq assersuutigalugu peqataalluanngippallaarnikkut imaluunniit allatigut pisussaaffimmut tamatumunnga piukkunnaataarussimatillugu.

 

  § 8.  Oqaasiliortunut ilaasortat aningaasarsisassapput Inatsisartunut Naalakkersuisunullu ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaanni kapitali 7 naapertorlugu.


Kapitali 4
Oqaasiliortut aningaasalersugaanerat

 

  § 9.  Oqaasiliortut sulinerat aningaasalersugaassaaq Nunatta karsianit.

 

  § 10.  Oqaasiliortut ukiut tamaasa Naalakkersuisunut ukiumut tulliuttumut aningaasaliissutissanut missingersuummik siunnersuuteqartassapput, Naalakkersuisut tamatumunnga periarfissatut killigititatut aalajangigaat qaangiutsinnagu. Oqaasiliortut ukiumut tulliuttumut Nunatta karsianit aningaasaliissutissat annertussusissaannik siunnersuuteqartassapput.

 

  § 11.  Oqaasiliortut ukioq naatsorsuiffiat tassaassaaq ukioq aningaasaliiffiusoq. Aalajangiisartut taakku Namminersorlutik Oqartussat missingersuusiorneq, naatsorsuuserineq aamma naatsorsuutinik saqqummiussisarneq pillugit aalajangersagaat piffissani tamani atuuttut malittassavaat.
  Imm. 2.  Ukiumoortumik naatsorsuutit Namminersorlutik Oqartussat kukkunersiuisuinit kukkunersiorneqartassapput.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut killissarititaat nallertinnagu Oqaasiliortut ukiumoortumik naatsorsuutit Oqaasiliortunit akuerisat Naalakkersuisunit akuerisassanngorlugit saqqummiuttassavaat.
  Imm. 4.  Oqaasiliortut naatsorsuutitik Naalakkersuisunit akuerineqareeraangata tamanut saqqummiuttassavaat.


Kapitali 5
Oqaasiliortut sulinerat

 

  § 12.  Oqaasiliortut suliaminni, tassunga ilagitillugit aningaasaliissutitigut ingerlatsinerminni, Naalakkersuisunut akisussaasuupput.

 

  § 13.  Oqaasiliortut sulinertik pillugu Naalakkersuisunut ukiumoortumik nalunaaruteqartassapput. Nalunaarusiaq tamanut saqqummiunneqartassaaq.
  Imm. 2.  Nalunaarusiap imarisassavai ukiumi qaangiuttumi Oqaasiliortunit suliniutigisimasat pillugit nassuiaat tassunga ilagitillugit suliassaqarfiit pingaartut oqaaseqaatillu ukiup ingerlanerani saqqummiunneqartartut, aamma Oqaasiliortut siunissami suliniutigiumasaannut pilersaarut. Nalunaarutip aammattaaq imarissavaa siuliani nalunaarummit suut naammassiniagaasimanersut.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut ukiumoortumik nalunaarutip imarisassai pillugit malittarisassanik ilassutinik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 14.  Oqaasiliortut ukiup ingerlanerani ikinnerpaamik marloriarlutik ataatsimiittassapput. Ataatsimiinnerit tamanut ammasuunngillat.
  Imm. 2.  Ataatsimiinnerni ullormut oqaluuserisassat imaqarniliallu tamanut saqqummiunneqartassapput. Ullormut oqaluuserisassat imaqarniliallu imaasa ilai tamanut saqqummiussinermi mininneqarsinnaapput, taamaaliortoqarnissaanut immikkoorluinnartunik pissutissaqarpat.

 

  § 15.  Oqaasiliortut ingerlatsinerminni malittarisassatik, Naalakkersuisunit akuerineqartartussat, namminneq aalajangersartassavaat.
  Imm. 2.  Ingerlatsinermi malittarisassat imarissavaat ataatsimiittarnerit pillugit malittarisassat, taasisarnerni malittarisassat, aalajangersaanerni akuusinnaaneq imaqarniliamillu suliaqarneq.

 

  § 16.  Oqaasiliortut aalajangersagaat pisortatigut oqartussaaffimmut allamut suliassiissutigineqarsinnaanngillat.

 

  § 17.  Oqaasiliortut allattoqarfimmit ikiorneqassapput.
  Imm. 2.  Allattoqarfiup Oqaasiliortut suliaannut atasumik ileqquusutut allattoqarfittut suliassat ingerlatissavai, tassunga ilagitillugit suliassat Oqaasiliortunit suliarineqartussat piareersartarneri, ataatsimiinnissat piareersarneri, Oqaasiliortut suliaannik nalunaarsuineq aamma Oqaasiliortut aalajangersagaannik atortuulersitsisarneq.
  Imm. 3.  Allattoqarfiup Oqaasiliortut suliaannut atasumik ingerlatsinermini suliat ilisimatusarnermik tunngavilimmik ingerlatissavai.  

 

  § 18.  Oqaasiliortunut allattoqarfikkut sullissineq Naalakkersuisunit isumagineqassaaq.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat allattoqarfiup suliffeqarfinni Naalakkersuisut tapiissutaannit annerusumik aningaasalersorneqartuni inissisinnissaa.

 

  § 19.  Naalakkersuisut Oqaasiliortut suliassaannut sulinerannullu malittarisassat aalajangersarsinnaavaat.


Kapitali 6
Misiligutitut aaqqissuussinerit

 

  § 20.  Naalakkersuisut akuersissutigisinnaavaat misiligutitut aaqqissuinerit Inatsisartut inatsisaata aalajangersagaasa iluanni.


Kapitali 7
Atuutsitsilernissamik, ikaarsaariarnermik atorunnaarsitsinissamillu aalajangersakkat

 

  § 21.  Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2018 atortussanngortinneqarpoq.
  Imm. 2.  Peqatigitillugu aalajangersakkat makku atorunnaarsinneqarput:
1)  Oqaasiliortut pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 26. oktober 1989-imeersoq.  
2)  Kalaallit allattaasianni allannguutit pillugit Landsrådit ileqqoreqqusaat 14. maj 1973-imeersoq, taamaattoq tak. imm. 3.
3)  Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, 15. maj 1990-imeersoq Oqaasiliortut pillugit.
  Imm. 3.  Oqaasiliortut tamanna pillugu allannguinernik aalajangersaannginnerini allattaaseq Landsrådit ileqqoreqqusaanni imm. 2-imi taaneqartumi aalajangersarneqartoq atuutissaaq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, 1. juni 2017.

 

 

Kim Kielsen

Allakkiat