Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
12. oktober 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om fremgangsmåden ved besættelse af præstestillingen i Ittoqqortoormiit

I medfør af § 26i, i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 29. november 2013, fastsættes:


  § 1.  Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved besættelse af præstestillingen i Palaseqarfik Ittoqqortoormiit i perioder, hvor der ikke er oprettet en menighedsrepræsentation.

 

  § 2.  Biskoppen gør provsten i Provsteqarfik Qeqqa Tunulu bekendt med de ansøgninger, der er indkommet ved stillingsopslaget. Biskoppen berammer møde med provsten til drøftelse af stillingens besættelse. Mødet skal finde sted snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb, dog senest 3 uger efter. Denne frist kan efter anmodning fra biskoppen forlænges af Departementet for Kirke.

 

  § 3.  Efter afholdelse af det i § 2 omtalte møde, afgiver provsten udtalelser til biskoppen om ansøgningerne. Biskoppen fremsender disse udtalelser til Departementet for Kirke sammen med sin egen indstilling om ansættelse i stillingen.
  Stk. 2.  Biskoppen indstiller så vidt muligt mindst 3 ansøgere opstillet i prioriteret rækkefølge til Departementet for Kirke, jf. dog § 4, stk. 2.

 

  § 4.  Naalakkersuisoq for Kirke afgør, hvem der ansættes i stillingen som præst. Ansættelse af en ansøger, der ikke er omfattet af biskoppens indstilling, kan ikke ske.
  Stk. 2.  Stillingen skal genopslås, hvis biskoppen ikke finder nogen af ansøgerne kvalificerede og dermed ikke indstiller nogen af ansøgerne, eller hvis Naalakkersuisoq for Kirke ikke ønsker at besætte stillingen, med en af de af biskoppen indstillede ansøgere.

 

  § 5.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2017.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. oktober 2017

 

 

Doris J. Jensen

/

Lone Nukaaraq Møller

Relationer
Hjemmelslov