Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
28. juni 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder og Hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence

I medfør af § 44, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fastsættes:


  § 1.
  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 27. juni 2008 om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder ophæves.

 

  § 2.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 1. juli 2008 om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence ophæves.

 

  § 3.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2017.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28. juni 2017

 

 

Hans Enoksen

/

Isak Nielsen Kleist