Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 29
28. novembari 2016
Atuuttut

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata llanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat
(Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkat, kinguaariinnut tullernut ni­kisitsinermi aningaasanut killiliussamik qaffaaneq)

§ 1

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 12, 2. november 2006-i­meersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 7, 6.  2016-imeersukkut kingullermik allanngortin­neqartumi makku allannguutigitinneqarput:


1.
§ 39 a, imm. 1 ima oqaasertalerneqassaaq:
  ”§ 39 a. Aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsorneranni ilanngunneqassanngillat soraarnerussutisiaqarnissamut imaluunniit inuunermut sillimmasiinermik aaqqissuussinermit ingerlaavartumik, toqunikkut unittussamik tunniussiviusartumit tunniunneqartut, aaqqissuussinermut akiliutit ilanngaatigineqarsinnaanerat imaluunniit sulisitsisup akileeqataassutaasa ilanngunneqartussaannginnerat Danmarkimi, Savalimmiuni imaluunniit Kalaallit Nunaanni aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsorneranni tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit atuutsinneqarsimanngitsoq, imaluunniit § 46, imm. 5 imaluunniit 6-i naapertorlugit akitsuut akilerneqarsimasoq soraarnerussutisiaqarsinnaatitaasup sillimmasiisulluunniit upper-narsarsinnaappagu.”

2.  § 39 b-ip kingorna  ilanngunneqassaaq:
  ”§ 39 c.  Aningaasarsianit akileraarutaasussat naatsorsorneranni ilanngunneqassanngillat  naafferartumik akilersuilluni sillimmasertinnermit pisartakkat, soraarnerussutiaqarnissaq siunertaralugu soraarnerussutisiaqarnissamut ingerlatseqatigiiffimmi pilersinneqarsimasumut, Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqarani sillimmasiisarfiit pillugit inatsimmi ilaasuni soraarnerussutisiaqarnissamut ingerlatseqatigiiffimmit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffilimmit, soraarnerussutisiaqarnissamut ingerlatseqatigiiffimmut, Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqarani, sillimmasiisarfiit pillugit inatsimmi ilaasumi aamma Finanstilsyn-imit akuerineqarsimasumut soraarnerussutisiaqarnermut aaqqiissutip imai tunniunneqarnerani, soraarnerussutisiaqarsinnaasup sillimmasiisulluunniit uppernarsarsinnaappagu, naafferartumik sillimasertinneq pilersinneqarsimasoq. Tamanna taamaallaat atuuppoq naafferartumik akilersuilluni soraarnerussutisiaqarnissamut toqqorsivimmit pisartakkanut, soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinermi imarisat nuunneqarnerannut atatillugu nuunneqarsimasunut, matuma ataani toqqorsivimmit tamatuminnga iluanaarutinit pisartakkat. Soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinermi imarisat nuunneqarnerannut atatillugu toqqorsiviup nuunneqareernerata kingunerisaanik naafferartumik akilersuilluni soraarnerussutisiaqarnissamut toqqorsivimmut akiliuteqartoqarpat, aningaasarsiat akileraarutaasussat naatsorsorneranni ilanngunneqassanngillat, soraarnerussutisiaqarsinnaatitaasup sillimmasiisulluunniit uppernarsarsinnaappagu pisartakkat akitsuuserneqarsimasut § 46, imm. 5 naapertorlugu. Aningaasarsianit akileraaru-taasussat naatsorsorneqarneranni naafferartumik akilersuilluni sillimmasertinnermit pisartak-kat ilanngunneqassanngillat § 39 b aamma § 67 alu naapertorlugit.”

3.  § 44, imm. 1-imi, nr. 5-itut nutaatut ilanngunneqassaaq:
”5) naafferartumik akilersuilluni soraarnerussutisiaqarnissamut toqqorsivimmit, soraarnerussutisiaqarnissamut ingerlatseqatigiiffimmit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffilimmit, soraarnerussutisiaqarnissamut ingerlatseqatigiiffimmut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqarani, sillimmasiisarfiit pillugit inatsimmi ilaasumut,  Finanstilsynet-mit akuerineqartumik, sillimmatit imaannik nuussinermi iluanaarutit, naafferartumik akilersuilluni soraarnerussutisiaqarnissamut nuussereernermi akiliinernit, naafferartumik akilersuilluni soraarnerussutisiaqarnissamut toqqorsivimmi imarisat amerlisimanerannit iluanaarutit imm. 1-imi atuupput.”

4.  § 46-mi, imm. 4-p kingorna, immikkoortutut nutaatut ilanngunneqassapput:
   ”Imm. 5.  Soraarnerussutisiaqarnissamut ingerlatseqatigiiffimmi Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartumit, soraarnerussutisiaqarnissamut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqarani, sillimmasiisarfiit pillugit inatsimmi ilaasumut Finanstilsynimillu akuerisaasumut  soraarnerussutisiaqarnermut aaqqissuussap imaanik nuussinermi imm. 1 aamma 2 atuutinngillat. Soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqiissutit imaanik nuussinermi taamaattumi, soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqiissutinut tamanut, ukiumi tassani soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinerup imaanik nuussiffimmi, inuup, soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqiissummik piginnittup, procentit akileraarusiissutissaasa tamarmiusut annertoqqataanik akitsuusiisoqassaaq. Inummut ataatsimut procentit akileraarusiissutissat tamarmiusut tassaasarput kommunimut akileraarutit, nunamut tamarmut akileraarutit, nunamut tamarmut immikkut akileraarutit aamma kommuninut ataatsimut akileraarutit katinneri.
  Imm. 6. Imm. 1 aamma 2 atussanngilaq, soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanit soraarnerussutisiaqarnissamut aningaasaateqarfinnut, Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqaratik, sillimmasiisarfiit pillugit inatsimmi ilaasuni imaluunniit inuunermut aamma soraarnerussutisiaqarnissamut sillimmasiisarfinni, Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqaratik, sillimmasiisarfimmik ingerlatsinissamut Finanstilsynimit akuersissuteqartunut, nuussinermi, nuussineq aalajangiinerup § 47 f, imm. 2, nr.1-imut ilaasup kingunerippagu. Nuussinermi taamaattumi, ukiumi tassani nuussiffimmi, soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaak-kanik piginnittup, procentit akileraarusiissutissaasa tamarmiusut annertoqqataanik akitsuusiisoqassaaq. Inummut ataatsimut procentit akileraarusiissutissat tamarmiusut tassaasarput kommunimut akileraarutit, nunamut tamarmut akileraarutit, nunamut tamarmut immikkut akileraarutit aamma kommuninut ataatsimut akileraarutit katinneri.”

5.  § 47, imm. 1-mi oqaaseqatigiit aappaattut nutaatut ilanngunneqassaaq:
  ”Nuussinermi § 46, imm. 5-imi taaneqartutut, akitsuut akileraartarnermut ingerlatsivimmut nalunaarutigineqassaaq akilerneqassallunilu, nuussinerup kingorna kingusinnerpaamik qaammatit sisamat qaangiuppata ulluinnarmi kingullermi.”

6.  § 47-p kingornagut qulequttatut nutaatut ilanngunneqarpoq:

Kapitali 4 a
Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkat”.

7.  Qulequttap nutaap kingornagut ilanngunneqarput:
  ”§ 47 a.  Kapitali una soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanut, aningaaseri­vinni Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartuni imaluunniit aalajangersimasumik ingerlatsiveqartuni, Finanstilsynimillu akuersissummik peqarlutik nunami maani aningaaseriveqarnermik ingerlatsisuni pilersinneqarsimasunut atuuppoq.

 § 47 b.  Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanut akiliutit soraarnerussutisia­qarnissaq siunertaralugu aningaaserivimmi pineqartumi uninngasuutit kontuinut immikkut ittunut ikineqassapput.
  Imm. 2.   Kontomut aalajangersakkatut ilaassaaq, aningaasaatit ingerlaavartumik erniallit il.il. kontomik piginnittumut tunniunneqassasut. Aammalu piginnittup toqunerani tunniussinissaq pillugu aalajangersaasoqassaaq. Ileqqaarnisssamut aaqqissuussamik pilersitsinermi imaluunniit kingorna, piginnittup kingornussisussani imaluuniit § 39, imm. 1, nr. 4 aamma 6-imi taaneqartut, aapparisaq, najugaqatigisaq imaluunniit meeqqat qimagaasut tigusisussatut ilanngussinnaavai. Piginnittup kingornussisussai tigusisussatut ilanngunneqarsimappata, tamarmik ileqqaakkanik tigusaqassapput, testamentimi imaluunniit inatsimmi allassimasut malillugit piginnittumit kingornussisussaatitaaneq naapertorlugu. Piginnittup ”qaniginerpaasat” tigusisussatut ilanngussimappagit, ilanngussatut isigineqassaa pineqartup aapparisaa imaluunniit, taamaattumik qimagaasoqanngippat, pineqartup meerai imaluunniit, taamaattunik qimagaasoqanngippat, pineqartup kingornussisussai. Piginnittup ilanngussineq utertissinnaavaa, utertitsisinnaannginnermik tigusisussamut isumaqatigiissuteqarsimanngikkuni.  Tigusisussamik ilanngussineq taassuminngalu tunuartitsineq taamaallaat atuutissaaq, aningaaserivimmut allakkatigut nalunaarutigineqarpat imaluunniit aningaaserivimmit soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinermut isumaqatigiissummi ilanngunneqarpat imaluunniit uppernarsarlugu atsiorneqarpat.
  Imm. 3.  Aamma piginnittoq, Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut inatsisaanni maleruagassat naapertorlugit siusinaartumik pensionisiaqarlersinneqassagaluarpat imaluunniit piginnittoq nappaammit inuunermut navianartorsiortitsisumik eqqorneqassagaluarpat piginnittumut tunniussinissaq aalajangerneqarsinnaavoq.
  Imm. 4.    Kontomut ilanngunneqarsinnaapput aapparisap imaluunniit inooqatigisap soraarnerussutisiaqarnissaanut sillimat, meerarisap soraarnerussutisiaqarnissaanut sillimmat, innarluuteqalernermi soraarnerussutisiaqarnissamut sillimmat ataavartoq § 39, imm. 1-imi taaneqartutut aamma perululluni napparsimanerit ilaat pillugit sillimmat.
  Imm. 5.  Akiliutit imm. 1-imi taaneqartut aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsorneranni ilanngaatigineqarsinnaapput. Ilanngaateqarsinnaatitaaneq uninngasuutinut kontumik pineqartumik piginnittumut atuuppoq, kina akiliuteqarsimanersoq apeqqutaatinnagu, taamaallaallu atuulluni piginnittoq nunami maani tamakkiisumik akileraartussaatitaatillugu akilerneqarsimasunut.
  Imm. 6.  Sulisuusup aningaasarsiaasa akileraaruteqaataasussat naatsorsorneranni ilanngunneqassanngillat aningaasat, sulisitsisup ileqqaakkanut imm. 1-imi taaneqartunut akiligai. Sulisitsisup akileeqataassutaasa ilanngunneqartussaannginnerat sulisuusup nunami maani tamakkiisumik akileraartussaatitaanerani akilerneqarsimasunut taamaallaat atuuppoq.
  Imm. 7.  Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkat iluanaarutitaat piginnittup aningaasarsiaasa akileraaruteqaataasussat naatsorsorneranni ilanngunneqassanngillat. Selskabit peqatigiiffiillu Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartut iluanaarutisianik pisassanngortitsisut, tak. § 86, imm. 1 og 2, iluanaarutisianit akileraarutinik unerartitsissanngillat iluanaarutisi­at soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanut tunniunneqarpata.

  § 47 c. Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkani aningaasat nioqqutissanut aningaasaliissutaasinnaapput taamaallaat, aningaasaliissutit tamarmiusut annaanissaanut aarlerinaat annikitsuaraararsuartut isigineqarpat, kiisalu nioqqutissaq paasiuminaatsuunngippat (aarlerinaat qorsuk) imaluunniit nioqqutissanut, aningaasaliissutit tamarmik ilaannakulluunniit annaanissaanut aarlerinaatilimmut, kiisalu nioqqutissat paasiuminaatsuunngippat (aarle-rinassuseq sungaartoq). Ileqqaakkani tamarmiusuni aarlerinaammut qorsuusumut 100 pro-cent-imik aningaasaliisoqarsinnaavoq. Ileqqaakkani tamarmiusuni aarlerinaammut sungaar-tuusumut annertunerpaamik aningaasaliisoqarsinnaavoq:
a) Inunnut 35 ataallugit ukiulinnut 100 pct.
b) Inunnut 35-44-llu akornanni ukiulinnut 90 pct.
c) Inunnut 45-49-llu akornanni ukiulinnut 80 pct.
d) Inunnut 50-59-illu akornanni ukiulinnut 70 pct.
e) Inunnut 60-64-illu akornanni ukiulinnut 50 pct.
f)  Inunnut 65-69-illu akornanni ukiulinnut 30 pct.
g) Inunnut 69-it sinnerlugit ukiulinnut 10 pct.
  Imm. 2.  Aktiat imaluunniit aningaasaliiffissat akuleriiaat qaammatip naanerani amerlassusii­sa amerlanerpaaffissaq imm. 1-imi taaneqartoq qaangersimappassuk oqimaaqatigiissaareqqittoqassaaq, taamaattorli tak imm. 3.
  Imm. 3.  Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanut, inummit ulloq 31. de­cember suli 63-inik ukioqalersimanngitsumit pigineqartunut ukiuni aningaasarsiorfinni kingullerni pingasuni akiliisoqarsimappat oqimaaqatigiissaareqqinneq pisinnaavoq, aktiat imaluunniit aningaasaliiffissat akuleriiaat pigineqatut annerpaaffissamit imm. 1-imi taaneqartumit minnerulernissaat tikillugu aktianik imaluunniit aningaasaliiffissanik akuleriiaanik pisinnginnikkut.

 § 47 d.  Aningaasat soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkaniittut pigisamik aalaakkaasumik imaluunniit aktianik il.il., niuerfinni aaqqissuussaasuni imaluunniit niuerfittut aaqqissuussaasuni niuerutissatut ilanngunneqarsimanngitsunik, imaluunniit aktianik il.il., uninngasuutinut kontumik piginnittup atuisinnaanermik piginnaatitaaffinnik, akikillisaatinik assigisaannilluunniit, imaluunniit suliffeqarfimmi namminersorluni inuussutissarsiummi piginneqataassutinik tunineqarnissaanik siunertaqartunik, siunertamilluunniit ilaatut taama siunertaqartunik pisinermut atorneqarsinnaanngillat.
  Imm. 2.  Pappiaqqat aningaasanik nalillit, pappiaqqanik aningaasanik nalilinnik atuutilersitsisartumit ataatsimit atuutilersinneqartut piffissami pisiarineqarfimminni nalingat soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkat tamarmiusut 20 procentiannit anginerusinnaanngilaq. Kisianni pappiaqqanut aningaasanik nalilinnut, pappiaqqanik aningaasanik nalilinnik atuutilersitsisartumit ataatsimit atuutilersinneqartunut 50.000 kr.-it tamatigut atorneqarsinnaapput. Aningaasat taaneqartut kisitsisit akinut naleqqersuutit, kisitsisit akinut naleqqersuutit 1. julimeersut qaammatit 12-it kingulliit ingerlaneranni allannguutaattut naatsorsukkat tunnga­vigalugit Naatsorsueqqis­saartarfimmit naatsorsorneqarsimasut malillugit iluarsineqassapput. Iluarsiineq ukiumoortumik pisas­saaq, ukiumi tulliuttumi 1. januar atuuttussanngorlugu. Aningaasat iluarsisat Naalakkersuisut ukiut tamaasa kingusinnerpaamik 1. januar tamanut nalunaarutigisassavaat.
  Imm. 3.  Aningaasat soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkaniittut selskabini aktianik il.il., piginnittup piginnittullu ilaqutaasa selskabimi aktiat il.il. 25 procentiinik amerlanerusunilluunniit piginnittuuffigisaanni pisinermut atorneqarsinnanngillat. Piginneqataassutit naatsorsorneranni aammattaaq ilanngunneqassapput aktiat il.il., piginnittup soraarnerussutisiaqarnissamik aaqqissuussinerup saniatigut pigisai kiisalu aktiat il.il., pineqartup aapparisaanit, angajoqqaavinit, aataakkuinit/aanakkuinit, qitornaanit, erngutaanit tamakkulu aapparisaannit pigineqartut. Qitornassat qitornavissiartaarisimasallu ilaqutavittut isigineqassapput.

  § 47 e.  Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanik piginnittup aktiat pigisalluunniit allat, aningaasat soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkaneersut atorlugit pisiarineqarsimasut tigugunigit, piginnittup pigisap tiguneqartup nalinga aningaaserivimmut nalunaarutigissavaa, nalingalu soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu uninngasuutit kontu­annut akilissallugu. Aktiat tiguneqartut il.il. nalingisa akiliinerit qaangerpagit, assigiinngissut § 46, imm. 1-imi aalajangersagaq malillugu akileraaruserneqassaaq.
  Imm. 2.  Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanik, aningaaseriviit § 47 a-mi taaneqartut akornanni, imaluunniit aningaaseriviit § 47 a-mi taaneqartut aamma soraarnerussutisiaqarnissamut aningaasaateqarfiit aammalu inuunermut soraarnerussutisiaqarnissamullu sillimmasiisarfiit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartut akornanni nuussineq tunniussinertut akiliinertullu isigineqassanngilaq.

  § 47 f.  Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanit piginnittumut tunniussisarnerit siusinnerpaamik aallartissinnaapput ulloq piginnittup 60-inik ukioqalerfia aallarnerfigalugu, ukiukinnerunissaq akileraaruseriffimmit akuerineqarsimanngippat. Tunniussisarnerit kingusinnerpaamik aallartissapput ullormi piginnittup soraarninngornissamut ukiuni anguppa­git, tak. Utoqqalinersiaqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat § 1.
  Imm. 2.  Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanit tunniussinissaq siulleq pitinnagu, piginnittup tunniunneqartartussat qanoq agguataagaanissaat aalajangissavaa. Piumasaqaatit makku eqquutsinneqassapput:
1) Piginnittup soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaagaasa aamma soraarnerussutisiaqarnissamut inuunermullu sillimmasiinermik aaqqissuussinerisa ikinnerpaamik 50 %-ii inuuneq naallugu, toqussaq tikillugu ingerlaavartumik tunniunneqartartussatut tunniunneqassapput.
2) Piginnittup soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaagaasa aamma soraarnerussutisiaqarnissamut inuunermullu sillimmasiinermik aaqqissuussinerisa amerlanerpaamik 50 %-ii sivikinnerpaamik ukiuni qulini amerlaqatigiiaarlugit tunniunneqartartussatut naafferartumik tunniunneqartarsinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 2 naapertorlugu naatsorsuinermi, soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanit tunniussinissaq siulleq qaammatinik amerlanerpaamik marlunnik sioqqullugu nalingat tunngavigineqassaaq. Naatsorsuinermi ilaassapput soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkat aamma soraarnerussutisiaqarnissamut inuunermullu sillimmasiinermik aaqqissuussinerit tunniussiviusartut soraarnerussutisiaqarnissarluunniit siunertaralugu ileqqaakkanit tunniussinerup siulliup kingorna ukiut pingasut qaangiutinnginneranni tunniussiffiusalersinnaasut.
  Imm. 4.  Piginnittup soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaagaasa aamma soraarnerussutisiaqarnissamut inuunermullu sillimmasiinermik aaqqissuussinerisa nalingat tamarmiusoq, tak. imm. 2 aamma 3, 700.000 kr.-init minneruppat, piginnittup soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkat ilaat 100.000 kr.-it tikillugit ataasiartumik tigusinnaavai. Aningaasat sinneriunnagaat qaammammut 4.500 kr.-ikkaarlugit tunniunneqartassapput.
  Imm. 5. Soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaartup toqunerani, § 47 b, imm. 2 naapertorlugu aningaasat tunniussivigineqartussamut imaluunniit tunniussivigineqartussanut tussapput. Ileqqaartoq toqussagaluaruni pissat pillugit aalajangiisimanngikkuni, imaluunniit tunniussivigineqartussaq imaluunniit tunniussivigineqartussat toqukkut qimagussimappata, soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkat piginnittup qimataanut tussapput. Tunniussivigineqartussamut ilanngussisimaneq, aningaasat ileqqaakkat amerlassusaat kiisalu aningaasat tunniunneqarsimanersut pillugit aningaaseriviup, piginnittup toqusimanera pillugu kingusinnerpaamik tunniussivigineqartussap nalunaarfiginerani eqqartuussivik toqusup qima-taanik suliarinnittoq, nalunaarfigissavaa. Tamatuma kingorna piginnittup aapparisaa inuunermilu kingornussisussai eqqartuussiviup nalunaarfigissavai.

  § 47 g.  Aningaaseriviit soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanik piginnittunut ataasiakkaanut tunngatillugu ileqqaakkanut akiliutigineqartut ileqqaakkanillu tunniunneqartut tamarmiusut, ukiut tamaasa januarip qaammataa naatinnagu nalunaarutigisassavaat.
  Imm. 2.  Kikkulluunniit soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanit tunniussisut imaluunniit § 47 b, imm. 3-mi 4-milu aamma § 47 f, imm. 2-mi, 4-mi 5-imiluunniit taaneqartunik tunniussisut unerartitsisussaatitaasutut isigineqarput, tak. § 76, imm. 1 aamma 2, tamannalu malillugu akileraarutinik A-nik, maleruagassat unerartitsisussaatitaasunut atuuttut naapertorlugit unerartitsissapput, akiliissallutik nalunaarutiginnissallutillu.

  § 47 h.  Aningaasarsianit akileraartussaatitaavoq piginnittoq, imaluunniit piginnittup toquneratigut tunniunneqartussanik pisinnaatitaasoq, tak. § 47 b, imm. 2.
  Imm. 2.  Piginnittup imaluunniit tunniussivigineqartussap soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanut pisinnaatitaaffii akiligassaqarfiannit eqqartuussisutigoortumik suliassanngortitsinermut atorneqarsinnaanngillat, kisianni tak. imm. 3 aamma 4.
  Imm. 3.  Piginnittoq akiliisinnaajunnaarpat, paasineqarpallu, ukiut pingasut kingulliit akiliiffissaq kingulleq sioqqullugu, piffissami akiliiffimmi aningaasaatimigut inissisimanerminut sanilliullugu, aningaasanik amerlavallaartunik akiliisimappat, akiliisinnaajunnaarnermit piumasarineqarsinnaavoq, piginnittup akiliutigivallaagai aningaaseriviup utertissagai, ileqqaakkat nalingisa sapinngisamik akilersinnaasaanik. Akiliisussaanermut killiliussaasoq sioqqullugu ileqqaakkanik tigusisinnaanermut piffissarititaasoq atuutilersimappat imaluunniit akiliisinnaajunnaarnerup naammassineqannginnerani, soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileq-qaakkat tigusisinnaanermut piffissarititaasoq atuutilersimappat, aningaasallu tiguneqarsimanngippata, akiliisinnaajunnaarnerup imm. 1-imi malittarisassat taaneqartut malillugit ileqqaakkat ilaasa amerlaqataannit akiliisinnaajunnaarnermi pigisanut akiliisoqassasoq piumasaqarsinnaapput.
  Imm. 4. Imm. 3 atuuppoq, tunniussivigisassamik ikkussisoqarsimagaluarpalluunniit, aamma piginnittoq tunniussinissamik utertitsisinnaanani pisussanngornikuugaluarpalluunniit. Tunniussivigineqartussaq ikkunneqarnermini akiliisimappat, pineqartoq piginnaatitaavoq akiliutimi akiliisinnaajunnaarnermi pigisanit utertinneqarnissaanut piumasaqassalluni. Tunniussivigineqartussap ileqqaakkat pisimappagit, akiliisinnaajunnaarnermi pigisanit piumasaqaat tassunga atuussinnaavoq.

  § 47 i.  § 39, imm. 2, § 40 a, imm. 1, § 41, imm. 1 aamma 3, § 46, imm. 1-imiit 3-mut, aam­ma § 47 soraarnerussutisiaqarnissaq siunertaralugu ileqqaakkanut taamatuttaaq atuutissap­put.”

8.  § 57, imm. 3-mi allaqqasoq ”100.000 koruuninit” allanngortinneqarpoq ima: ”350.000 koruuninit”.

9.  § 57, imm. 3-mi oqaaseqatigiit aappaattut nutaatut ilanngunneqarput:
  ”Imm. 1 naapertorlugu akuersissut ukiunit qulinit sivisunerusumik atuussinnaanngilaq, aningaasallu akuerineqartut katillutik 3.500.000 kr.-init amerlanerusinnaanatik.”


§ 2

Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2017-imi atortuulissaaq, taamaattorli tak. imm. 2.
  Imm. 2.  § 47 c, imm. 2 aamma 3 atortuulissapput 1. januar 2020-mi.
  Imm. 3.  Maannakkorpiaq aningaasarsiat Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaat, Utoqqalinersiaqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat aamma Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugit naatsorsorneranni ilanngunneqassanngillat soraarnerussutisiaqarnissamut inuunermulluunniit sillimmasiinermut aaqqissuussinernut, inuuneq naallugu ingerlaavartumik tunniussiviusartussanut akileraaruteqarnani akiliutit, pensionisiaqarsinnaatitaasup imaluunniit sillimmasiisup aaqqissuussinermut akiliutit aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsorneranni ilanngaatigisinnaanngippagit imaluunniit sulisitsisup akileeqataassutai ilannguttussaappagit, tak. § 39 a, imm. 1 aamma 2.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 28. november 2016


Kim Kielsen