Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 25
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg

Kapitel 1
Anvendelsesområde og formål

 

 § 1.  Inatsisartutloven finder anvendelse på besøgscentre og turistanlæg etableret af Grønlands Selvstyre i medfør af denne inatsisartutlov.

 

  § 2.  Inatsisartutloven har til formål at understøtte udvikling og udnyttelse af seværdigheder og attraktioner for turister i Grønland. Inatsisartutloven har også til formål at understøtte og fremme oplysning og formidling om turismeaktiviteter, seværdigheder og attraktioner for turister i Grønland.
  Stk. 2.  Opfyldelse af formålene nævnt i stk. 1 skal ske i overensstemmelse med Grønlands kultur, historie og samfundsmæssige forhold.


Kapitel 2
Definitioner

 

  § 3.  Ved besøgscenter forstås i denne inatsisartutlov et center, etableret af Grønlands Selvstyre, der kan besøges af turister og ligger ved eller er en national seværdighed eller attraktion for turister.

 

  § 4.  Ved turistanlæg forstås i denne inatsisartutlov en bygning eller et anlæg, der etableres af Grønlands Selvstyre, der kan besøges af turister og ligger ved eller er en seværdighed eller attraktion for turister.


Kapitel 3
Besøgscentre og turistanlæg

 

Besøgscentre

 

  § 5.  Naalakkersuisut kan etablere og drive besøgscentre i Grønland.
  Stk. 2.  Et besøgscenter og dets aktiviteter kan blandt andet omfatte oplysning, formidling og udstilling vedrørende en national seværdighed eller et væsentligt emne af interesse for turister.


Turistanlæg

 

  § 6.  Naalakkersuisut kan etablere og drive turistanlæg i Grønland.
  Stk. 2.  Et turistanlæg og dets aktiviteter kan blandt andet omfatte oplysning, formidling og udstilling vedrørende en seværdighed. Et turistanlæg kan også omfatte en bygning, et anlæg, faciliteter eller infrastruktur til brug for turister.


Finansiering af etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg

 

  § 7.  Naalakkersuisuts finansiering af etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg sker ved kommercielle indtægter såsom billetindtægter m.v. samt fra donationer, sponsoraftaler og tilskud til eller betaling for ydelser på finansloven.
  Stk. 2.  I forbindelse med etablering og drift af besøgscentre og turistanlæg kan der etableres bygninger, adgangsanlæg, anlæg, gangbroer, afspærring af seværdigheder med videre.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan på nærmere fastsatte vilkår indgå aftale med en offentlig eller privat part om hel eller delvis finansiering af etablering eller drift af et besøgscenter eller et turistanlæg.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan på nærmere fastsatte vilkår indgå aftale med en offentlig eller privat part om långivning eller sikkerhedsstillelse til brug for finansiering af etablering eller drift af et besøgscenter eller et turistanlæg.


Selvstyreejede aktieselskaber, offentlige institutioner eller nettostyrede virksomheder som aftalepart

 

  § 8.  Naalakkersuisut kan helt eller delvist overdrage ejerskab til de i §§ 5 og 6 nævnte centre og anlæg til et selvstyreejet aktieselskab, en nettostyret virksomhed, en offentlig institution, en selvejende institution eller lignende.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan helt eller delvist overdrage drift af de i §§ 5 og 6 nævnte centre og anlæg til et selvstyreejet aktieselskab, en offentlig institution, en nettostyret virksomhed, en selvejende institution eller lignende.


Kapitel 4

Myndighedsbehandling

 

Fastsættelse af bestemmelser

 

  § 9.  Naalakkersuisut fastsætter bestemmelser om besøgscentre og turistanlæg omfattet af denne inatsisartutlov, herunder om deres etablering, drift, anvendelse og om andre forhold i forbindelse dermed.


Kapitel 5

Ikrafttræden

 

  § 10.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 28.november 2016

 

 

Kim Kielsen