Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 23
26. septembari 2016
Atuuttut

Allakkat toqqorsivimmiititat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Allagaateqarfeqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 5, 3. juni 2015-imeersumi § 8, § 10, § 11, imm. 1 aamma § 13, imm. 2 naapertorlugu kiisalu Nunatta Katersugaasivianik Allagaateqarfianillu aamma Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannik, KANUKOKA, isumaqatigiinniarnerit malillugit, aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1
Atuuffia

 

  § 1.  Nalunaarut inatsisaat Namminersorlutik Oqartussani Kalaallit Nunaannilu kommunini ingerlatsivinnut tamanut atuuppoq.
  Imm. 2.  Nalunaarut sullissiveqarfinnut, ingerlatseqatigiiffinnut, peqatigiiffinnut il.il., pisortat ingerlatsiviitut naatsorsuunneqarsinnaanngitsunut aamma atuutissaaq, kisianni allagaateqarfeqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 1, imm. 2 naapertorlugu inatsisartut inatsisaanni ilaassanngitsoq Naalakkersuisut aalajangerput.
  Imm. 3.  Oqartussaqarfiit, sullissiveqarfiit, ingerlatseqatigiiffiit, peqatigiiffiit il.il. imm. 1-2-lu ilaatinneqartut tulliuttuni pisortat sullissiveqarfiisut taagorneqassapput.

 

Kapitali 2
Suliarinninneq toqqortaqarnerlu

 

  § 2.  Pisortat sullissiveqarfiutaasa toqqortaatimik, matumani ilanngullugit elektronikkimik toqqortat, piffissami sukkulluunniit Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu allagaateqariaatsit akuerisai isumannaatsumik suliarineqarnissaat toqqortarineqarnissaallu isumagissavaat.
  Imm. 2.  Pisortat sullissiveqarfiutaasa toqqortatik pisortat sullissiveqarfiisa allat toqqortaataannit immikkoortissavaat.

 

  § 3.  Pisortat sullissiveqarfiutaasa allakkanik toqqorsivimmiititanik suliaqarnerminni toqqortaqarnermilu, matumani ilanngullugit pappiarat uppernarsaataasut aamma elektronikkimik sulianut uppernarsaatillu aqunnerinut ataqatigiissumik aaqqissuussinerit (ESDH-mik ataqatigiissumik aaqqissuussinerit) uppernarsaatit digitalinngortitanut allagaatinut sikaaviit ataqatigiissumik aaqqissuussinermut tamatumunnga naleqquttut atussavaat.
  Imm. 2.  Ataqatigiissumik aaqqissuussinerit atorneqartut imatut periuseqarluni aaqqissuunneqarsimassapput, inunnut attuumassuteqartut imaluunniit paasissutissat allanut oqaatigeqqusaanngitsut nassuitsumik oqaatigineqartunut aamma piviusorsiortumik siunertaqartunut, matumani ilanngullugit oqaluttuarisaanermut, kisitsisit atorlugit nassuiaasiornermut imaluunniit ilisimatusarnermut atasumik siunertanut taamaallaat atortinneqarsinnaassasut qularnaassallugu.

 

  § 4.  Pisortat sullissiveqarfiutaat atorunnaarsinneqarpat, pisortat sulliviutaannut suliassaqarfimmik tigusisumut suliffeqarfiup allanut toqqorsivianiittut suliarissallugit toqqortarineqarnissaallu akisussaaffigissallugit pisussaavoq.
  Imm. 2.  Pisortat sulliviutaannit suliassaqarfik tiguneqanngippat, Nunatta Toqqorsivianut allakkat toqqorsivimmiititassat tunniunneqassapput. Pisuni taamaattuni pisortat sullissiveqarfiutaannut atorunnaarsinneqartumut tunngatillugu tassunga qulliunerusumik oqartussaasoq pisussaavoq allakkat toqqortaasivimmiititat tunniunneqarnerinut akisussaassalluni.

 

  § 5.  Pisortat sullissiveqarfiata suliassaqarfiisa pisortat sullissiveqarfiannut allamut nuunneqarneranni, toqqortat sulianut inaarneqanngitsunut tunngassuteqartut pisortat sullissiveqarfiutaannut suliassaqarfimmik tigusisumut nuunneqartassapput.
  Imm. 2.  Toqqortat allat Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu nuunneqarnissamik tungaanut allagaateqarfeqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 12 naapertorlugu pisortat sullissiveqarfiutaanni nuussisumiiginnartassapput. Toqqortat taamaattut pisortat sullissiveqarfiutaannut tigusisumut nuunneqartarnissaat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu pisuni immikkut ittuni akuerisinnaavaa.
  Imm. 3.  § 2, imm. 2-imi aalajangersagaq aamma atuutissaaq imm. 1 aamma 2 naapertorlugit toqqortaatinik nuussisoqarnerani.
  Imm. 4.  Pisortat sullissiveqarfiutaasa akornanni suliassaqarfinni nuussinermi sullissiveqarfiit attuumassuteqartut toqqortaatit agguataarneqarnissaat pillugit malittarisassat imm. 1-3 naapertorlugit aalajangiissapput. 


Toqqortaatit IT-mi ataqatigiissumik aaqqissuussaniittut immikkut suliarineqartarnerat toqqortarineqarnerallu

 

  § 6.  IT-mi ataqatigiissumik aaqqissuussaniittut allakkanik ilallit suliamut allakkat tamarmik attaveqartinneqassapput
  Imm. 2.  Suliat tamaasa pillugit paasissutissat nalunaarsorneqassapput, suliap suussusersinnaaneranut nassaarinissaalu periarfissiuunniarlugit, matumani ilanngullugit:
1) suliap normua,
2) suliap taaguutaa,
3) suliamut akisussaasoq aamma
4) allakkanik nalunaarsuiffeqarneq, imaluunniit nalunaarsuineq nalunaarsuinermut suleriaatsimut allamut naapertuuttoq takuuk § 15, imm. 2.
  Imm. 3.  Paasissutissat imm. 2-mi allaaserineqartut ataqatigiissumik aaqqissuussami tabelip oqaluttuassartaata ataatsimut nassuiaataani imatut uppernarsarneqassaaq, oqaluttuassartap ataatsimut nassuiarnera allagaateqariaatsimut ilanngussinnaassalluni.

 

  § 7.  Suliat ataasiakkaarlutik paasissutissartaat nalunaarsorneqassapput, suliap suussusersinnaaneranut nassaarinissaalu periarfissiuunniarlugit, matumani ilanngullugit:
1) allakkap taaguutaa,
2) allakkap ullulernera,
3) allakkanut isertunut anisunullu: nassiussisoq/tigusisoq,
4) toqqorsivimmiiteriaaseq aamma
5) suliamut ilaaneq.
  Imm. 2.  Paasissutissat imm. 1-imi allaaserineqartut ataqatigiissumik aaqqissuussami tabelip oqaluttuassartaata ataatsimut nassuiaataani imatut uppernarsarneqassaaq, oqaluttuassartap ataatsimut nassuiarnera allagaateqariaatsimut ilanngussinnaassalluni.

 

  § 8.  IT-mi ataqatigiissumik aaqqissuussami, oqartussaasunit arlalinnit atorneqartumi, suliami uppernarsaatinilu nalunaarsuiffimmi, oqartussaasup sorliup suliassaq uppernarsaalluunniit nalunaarsorsimaneraa takuneqarsinnaassaaq.

 

  § 9.  Tassunga immikkut illuinnartumik tunngavissaqartillugu §§ 5-8-mit Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu immikkut ittumik akuersissuteqarfigisinnaavai. 


IT-mit ataqatigiissumik aaqqissuussamit paasissutissanik uppernarsaatitaanilluunniit allagaateqariaatsit

 

  § 10.  Allagaateqariaaseq tassaavoq paasissutissanik aaqqissuussineq, paasissutissat imarisai aamma allagaateqariaaseq pillugu paasissutissiineq.
  Imm. 2.  Allagaateqariaaseq paasissutissanik paasiuminaallisakkanik imaqassanngilaq. 
  Imm. 3.
  Allagaateqariaaseq piffissami killilimmeersunik paasissutissanik aallakkanilluunniit eriaginartumik tamanik, paasissutissanik iluarsiiffigineqartarunnaarsimasunik ilaartorneqarunnaartunilluunniit, imaluunniit piffissami aalajangersimasumi piffissarpiamik takussutissatut ilusilerneqartunik paasissutissanillu allagaatinilluunniit eriaginartunik tamanik imaqassaaq. 
  Imm. 4.  IT-mi ataqatigiissumik aaqqissuussamit allagaateqariaatsimi allagaatit nalunaarsuinermut piffissaq nikisinnagu  suliarineqarpata imaluunniit nalunaarsuinermut piffissap nikisinneranut atatillugu allagaatinik piffissamut nutaamut nuussinermi, allakkat allagaateqariaatsimut ilannguttut, IT-mi ataqatigiissumik aaqqissuussami imatut periuseqarluni nalunaaqutserneqassapput, allagaateqariaatsini tulliuttuni pinngitsoorneqarsinnaallutik.
  Imm. 5.  Allagaateqariaatsit allatigut tassunga najoqqutassanut, matumani ilanngullugit filet qanoq ittuunissaat paasissutissallu ilusissaat pillugit Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu aalajangersagaanut naapertuutissapput.  Najoqqutassiat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nittartagaani tamanut saqqummiunneqassapput.

 

  § 11.  Allagaateqariaatsimi paasissutissanik ilusilersuineq imaappoq:
1) mappit ilusilersorneri,
2) atassuteqarnermut paasissutissaateqarfiup ilusilersornera 1-itut nalinginnaasumik ilusilerlugu qaffasinnerusunngorluguluunniit, indexfile tableIndex.xml-imi oqaatigineqarpoq
3) XML-imimi indexfilet allat, allagaateqariaatsimi pingaarnertut imarisaa pillugu paasissutissanik ilusiliisut, filet tamakkerlugit allagaateqariaatsimi, uppernarsaatit ataqatigiinnerini aamma digitalikkut uppernarsaatitarisinnaasaani.

 

  § 12.  Paasissutissat imarisai makkuupput:
1) tabelip imarisaani paasissutissat pissusii assigiissaakkat aamma
2) digitalikkut allagaataasinnaapput, nipit, videot aamma nunap sananeqaataanut tunngasut paasissutissatut angissusilersorlugit assigiissaakkat.

 

  § 13.  Allagaateqariaaseq pillugu paasissutissat makkuupput allaffissornermut atugassatut, paasissutissat imarisaannik IT-milu ataqatigiissumik aaqqissuussaq


Kapitali 3
Nalunaarutiginninnerit akuersissuteqarnerillu

 

Nalunaarsuisarnernut toqqortaateqarnernullu pilersaarutit aamma nalunaarsuisarnermut ilitsersuutit

 

  § 14.  Pisortat sullissiviutaat nalunaarsuisarnernut toqqortaateqarnernullu pilersaarutinik aamma nalunaarsuisarnermut ilitsersuutinik, taakkua atorneqalersinnaagit Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfiannillu akuerineqartussanik suliaqassapput.

 

  § 15.  Nalunaarsuisarnernut toqqortaateqarnernullu pilersaarutit tunngaviusut imaattut malillugit ineriartortinneqassapput:
1) pilersaarut sammisanut immikkoortiterneqassaaq,
2) suliffeqarfiup suliassamik ingerlatsinerani suliassaqarfini sammisat immikkoortiterneqassapput aamma sullissiveqarfiit aaqqissuussaanikkut ilusilersorneri pineqassanngillat,
3) nalunaarsuisarnernut toqqortaateqarnernullu pilersaarutit qaffasissutsinut immikkoortiterneqarsimassapput aamma
4) qaffasissutsit amerlassusaat sullissiveqarfiup pisariaqartitaanut killiliussat iluanni sapinngisamik killilersimaneqassapput.
  Imm. 2.  Suliffeqarfiup suliassat qanoq ittuuneri killeqartut taamaallaat suliarisarpagit nalunaarsuisarnernut toqqortaateqarnernullu pilersaarut pillugu piumasaqaammut Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaapput.

 

 § 16.  Nalunaarsuinermut ilitsersuut makkua allaaserinerinik imaqassaaq:
1) Oqartussaasup sulisaasianut suliallu ingerlasarnerinut tunngatillugu:
a) Suliassanik allakkanillu atsiineq,
b) Suliat pilersinneqarneri matunerilu, aamma
c) Ataqatigiissumik aaqqissuussamik nalunaarsuinerup, matumani ilanngullugit ataqatigiissumik aaqqissuussaq atajuartinniarlugu malittarisassat allaatigineqarneri atorneqarnerilu.
2) Suliassaqarfiit allanngortinnerinik suliaqarneq.
3) Nalunaarsuinermi piffissat killillit.
4) Ataqatigiissumik aaqqissuussami nalunaarsuinerit pitsaassutit qularnaariffigineri aamma nalunaarsuinermik suleriaatsip nakkutiginera.
5) Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfiannullu tunniussinermut atatillugu ingerlatseriaaseq.
  Imm. 2.  Allagaataasivimmut inissiinermi IT-mik ataqatigiissumik aaqqissuussaq atorneqarpat, saniatigut nalunaarsuinermut ilitsersuut allaatiginneqartunik makkuninnga imaqassaaq:
1) Ataqatigiissumik aaqqissuussap siunertaa imarisaalu, matumani ilanngullugit oqartussaasup ataqatigiissumik aaqqissuussaanut allanut ataqatigiissuteqarneq.
2) Toqqorsivimmiititsinerup annertussusiata aqunneqarnera, matumani ilanngullugit immaqa allakkat pappiarat il.il. IT-mi ataqatigiissumik aaqqissuussat nalunaarsorneqartut, ataqatigiissumik aaqqissuussami toqqortaanngitsut toqqorneqarneri.
3) Ataqatigiissumik aaqqissuussami filet pissusii akuerisat.
4) Ataqatigiissumik aaqqissuussamik atortussat assingisa scannerneri digitalisererneriluunniit.
5) Ataqatigiissumik aaqqissuussanik allanngortitsineq.

 

  § 17.  Nalunaarsuisarnernut toqqortaateqarnernullu pilersaarutit imaluunniit nalunaarsuinermik ilitsersuutip akuersissutigineranut atatillugu Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu taakkua siunissami atajuartinniarlugit atugassanik aalajangersaasinnaapput.

  Imm. 2.  Nalunaarsuisarnernut toqqortaateqarnernullu pilersaarutit imaluunniit nalunaarsuisarnermut ilitsersuutit allanngortinneri Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu nalunaarutigineqartassapput tassanngalu akuersissutigineqarlutik.
  Imm. 3.  Taamaattorli allanngortitsinernut piumasarineqartunut mikinerusunut pisortat sullissiviutaasa namminneq nalunaarsuiffimminnik toqqortaateqarnermillu aaqqissornissaannut, matumani ilanngullugu nalunaarsukkat normuinik pilersitsinermut allannguinermullu Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.


Nalunaarutiginninnerit akuersissuteqarnerillu allat kiisalu ingerlatseriaatsit

 

  § 18.  Naalakkersuisuni suliassaqarfiit allanngorneri Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu nalunaarutigineqassapput.
  Imm. 2.  Suliassaqarfiup allanngorneranut imaluunniit nalunaarsuiffimmut ilitsersuummi tassunga uppernarsaanikkut nalunaarutiginninneq pissaaq. Nalunaarummi § 17, imm. 2 sioqqutsisumik nalunaaruteqarneq akuersissuteqarneq pillugu piumasaqaammi nalunaaruteqarneq ilaanngilaq.

 

  § 19.  IT-mik ataqatigiissumik aaqqissuussani, paasissutissanik katersisuni toqqortuissunilu, oqartussaasut sulinerannut (digitalimik ingerlatsinermut atortut) atatillugu pilersinneqartut imaluunniit pissarsiarineqartut, Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu nalunaarutigineqassapput, tamatuma kingorna ataqatigiissumik aaqqissuussap paasissutissat imarisai iluatinnartuunersut naliliissaaq. Taamaassappat Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu akuersissutigineqassapput.
  Imm. 2.  IT-mik ataqatigiissumik aaqqissuussap pissarsiarivinnissaa qaammatinik pingasunik sioqqullugu kingusinnerpaamik nalunaarutiginninneq pissaaq.

 

  § 20.  Allakkat toqqorsivimmiititat toqqortarinerinut suliarinerinullu pisortat sullissiveqarfiutaat annertuumik allanngortitsippat, soorlu toqqorsivik nutaaq atulerniarlugu, allannguut atuutilersinnagu qaammat ataaseq sioqqullugu Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu nalunaarutigineqassaaq tassanngalu akuersissutigineqarluni.

 

  § 21.  Nalunaaruteqarnermut akuersissuteqarnermullu ingerlatseriaatsimut atatillugu pisortat sullissiveqarfiutaat allakkamik naammaginarluartumik tunniussissaaq aamma Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu tamanna pillugu qinnuteqareerneratigut paasissutissanik naleqquttunik nassiussissaaq.

 

  § 22.  Nalunaaruteqarneq Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu immersugassat innersuussutai aamma ingerlatseriaatsimut tassunga Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu aalajangersagai naapertorlugit pissaaq. Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nittartakkamini, immersugassat suut atorneqassanersut, nalunaarutiginninnermi akuersissuteqarnermilu ingerlatseriaatsit aamma nalunaaruteqarnermut killigititaq, tamanut saqqummiuppai.


Kapitali 4
Tunniussineq

 

 § 23.  Allakkat toqqorsivimmiititat ukiunit 15-init pisoqaanerusut pisortallu sullissiveqarfiutaata sulinerani atortussaajunnaartut Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu tunniunneqassapput. Pisuni immikkut ittuni aamma Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu isumaqatigiissuteqarnikkut tunniussineq piffissami allami pisinnaavoq.
  Imm. 2.  Tunniussinissap tungaanut pisortat suliffeqarfiutaat allakkanik toqqorsivimmiititaminnik illersorneqarsinnaasumik toqqortarinninnissaminut pisussaapput.
  Imm. 3.  Pisortat sullissiveqarfiutaat atorunnaarsinneqarpat taassuma toqqortaataasa pisoqaassusaat apeqqutaatinnagu tunniunneqartassapput, pisortat sullissiveqarfiutaannit allamit suliassaqarfimmik tigusisussamit atorneqassanngikkunik.

 

  § 24.  Allakkat toqqorsivimmiititat tunniunneqarnerminni torersarneqarsimassapput, poortorneqarsimallutik, nalunaaqutserneqarlutik qulequtsersorneqarsimassallutillu aammalu suliat ataasiakkaat pisariaqanngitsortaat peerneqarsimassallutik, kisianni takuuk imm. 2.
  Imm. 2.  Allakkat toqqorsivimmiititat pisortat sullissiveqarfiutaata sullissiveqarfimmit atorunnaartumit tigusai, tiguneratut pissuseqartillugit tunniunneqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Pisortat sullissiveqarfiutaat tunniussisoq tunniussinermi aningaasartuutinik tamanik akiliissaaq.

 

  § 25.  Allakkat toqqorsivimmiititat allagartaasa tunniussinnermi tunniussineq sioqqullugu pisortat sullissiveqarfiutaata tunniussinermut piareersaaneq suliarissavaa, ilaassappullu:
1) atortut paarineqartussaanngitsut immikkoortinneqassapput,
2) allakkat toqqorsivimmiititanut ajoqusernerusinnaasut iluarsaaneq,
3) Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu innersuussineri malillugit allakkat toqqorsivimmiititat poortorneqassapput nalunaaqutserneqarlutillu,
4) suliassap salinnera, imaappoq allakkanit toqqorsivimmiititanit savimerngit plastikkillu piiarneri aamma
5) allakkanut toqqortaasivimmiititanut uppernarsaanerup suliarineri.
  Imm. 2.  Qanoq eriagisariaqartigineranut tunngatillugu tamanna eqqarsaatigineqassappat, imm. 1-imi piumasaqaatinut Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu immikkut akuersissuteqarsinnaapput.

 

  § 26.  Allakkat toqqortaasivimmiititat elektronikkiusut tunniunneranni, pisortat sullissiveqarfiutaata allagaateqariaatsitut iluseqarluni tunniussisoqarnissaa qularnaassavaa. Tamanna paasissutissanut allakkatigut uppernarsaatit, nipit, videot assitigullu atortut eriagisariaqartunut atuuppoq.
  Imm. 2.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu eriagisariaqarsinnaaneq pissutigalugu, allakkat toqqorsivimmiititat allagartaasa allagaateqariaatsitut iluseqarlutik toqqortaatigineqarnissaat, aalajangersarsinnaavaa.
  Imm. 3.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu eriagisariaqarsinnaaneq imaluunniit naleqquttumik pissuteqarluni allagaateqariaatsip tunniunneqarnissaa pillugu piumasaqaammik immikkut akuersissuteqarsinnaavoq taarsiullugu atortussat allatut ilusilerlugit tigusinnaallugit, assersuutigalugu qarasaasiamit pappiaranngortitatut.

 

  § 27.  Allagaateqariaatsimit paasissutissat eriagisariaqartut Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu piffissani aalajangersagaani tunniunneqassapput. Tunniussinissamut piffissat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nittartagaani tamanut saqqummiunneqassapput.

 

  § 28.  Allakkat toqqortaatigineqartut tiguneqarpata, Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu tigunerinut uppernarsaat nalunaarutigissavaa. Nalunaarummi § 29 malillugu tigusineq akuersissutiginninnerunngilaq.

 

  § 29.  Allakkat toqqorsivimmiititat aatsaat tunniunneqartutut isigineqassappat, tunniussineq Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu akuersissutigippagit.
  Imm. 2.  Allakkat toqqorsivimmiititat allagartaasa tigunerini paasineqarpat, tunniussinermut piareersaanermik suliaq naammassineqarsimanngippat, takuuk § 25, amigaatit paasineqartut sullissiveqarfimmit tunniussisumit imaluunniit sullissiveqarfiup akiligassaanik iluarsineqassapput.
  Imm. 3.  Elektronikkimik allakkat toqqorsivimmiititat tigunerani paasineqarpat, allagaateqariaatsip tamatumunnga malittarisassai naammassinninngitsut, takuuk §§10-13, allagaateqariaatsimi amigaataasut sullissiveqarfimmit tunniussisumit imaluunniit sullissiveqarfiup akiligassaanik iluarsineqassapput.    

 

  § 30.  Allagaateqariaatsip tunniunnerata kingorna paasissutissat tunniunneqartut nuutinneri uppernarsaatit suliallu aaqqissuunneqarnissamut (oqaluttuarisaanermut paasissutissaateqarfik) matoqqappata sullissiveqarfiup tigummiinnarsinnaavai.
  Imm. 2.  Paasissutissaateqarfiup oqaluttuassartaa taamaallaat toqqorsimaneqassaaq inatsimmi ilaani allami peerneqarnissaanut piffissamut killigititanut akerliunngippat. Pisortat sullissiveqarfiutaata paasissutissaateqarfiisa oqaluttuassartaasa inatsisip ilaani allami peerneqarnissaannut killigititat naapertorlugit peerneqarnissaat qularnaassallugu akisussaaffigaa.


Kapitali 5
Atorunnaarsitsineq

 

  § 31.  Allakkanik toqqorsivimmiititanik atortussaajunnaarsitsineq tulleriiaarluakkamik suliarineqarluni sunniuteqarluartumillu naammassineqassaaq, taamaalilluni isumalluutit, toqqortaateqarnermut atatillugu atorneqarnerat naleqqunnerpaamik atorluarneqaqqullugu.
  Imm. 2.  Allakkanik toqqorsivimmiititanik atortussaajunnaarsitsineq aatsaat pisinnaavoq, allakkat toqqorsivimmiititat allaffissornikkut eqqartuussivikkulluunniit innuttaasumut oqartussaasumulluunniit pingaarutaaruppata aamma toqqortaateqartussaanerut tunniussinissamulluunniit inatsit alla malillugu naammassineqarpat.
  Imm. 3.  Suliap suliareqqitassanngornerani, aqutsinermut oqartussaasumut allamut naammagittaalliuut, ombudsmandimut naammagittaalliuut imaluunniit eqqartuussivinni suliassanngortitsineq, suliareqqitassanngortitsineq, naammagittaalliuut imaluunniit eqqartuussivimmi suliarinninnerup naammassinissaa sioqqullugu atorunnaarsitaassanngilaq.

 

  § 32.  Pisortat suliffeqarfiisa allakkat uppernarsaatit makkua piumasaminnik atortussaajunnaarsissinnaavaat, taamaattorli takuuk imm. 2 aamma § 31, imm. 2:
1) Naatsorsuutinut bilagit.
2) Naatsorsuutinut atortussat allat, ukiunik tallimanik pisoqaanerusut.
3) Illuutinut tunngasunik ingerlatsineq, atortut pilersuinerillu pillugit suliat.
4) Allaffissornermut pissutsinut, matumani maskiinanut kiisalu pequtinut tunngatillugit suliassat.
5) Allakkat uppernarsaatit, Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu elektronikkimik ataqatigiissumik aaqqissuussamik akuerisaanik scannerneqartut.
6) Atortussat katersat, taamaallaat pissarsiarineqartut eletronikkimik nalunaarsuiffinnut, paasissutissaateqarfinni il.il. paasissutissatut qarasaasiamik suliarineqarnissaat siunertaralugu (paasissutissat qarasaasiap suliassai).
7) IT-mik ataqatigiissumik aaqqissuussamik allaganngortitat katersat, taamaallaat allagarsiinermi, paasissutissiinermi nakkutilliinermilu atorneqartut (paasissutissat edb-mi ataqatigiissumik aaqqissuussamik suliarineqartut).
8) Atortussat saqqummiussat, matumani ilanngullugit atuagaaqqat, internetimit pappialanngortitat, suliamik ingerlatsinissamut pissutissaqalersitsinngitsut.
9) Atortussat allat, paasissutissatut tigusat, aamma suliamik ingerlatsinissamut pissutissaqalersitsinngitsut.
10) Oqartussaasut saqqummiussaasa sanaartornerinut atortussat, matumani ilanngullugit internetimi nittartakkat.
11) Nuutitsinerit sinneruttut, allakkanik uppernarsaataasunik pappiaranngortitsinerit sinneruttut.
  Imm. 2.  Allakkut atorunnaarsitsineq Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu tassunga najoqqutassat aalajangersagai naapertorlugit pissaaq. Najoqqutassat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nittartagaani matumani ilanngullugit najoqqutassiat taamaallaat pisortat sullissiveqarfiutaannut tamanut saqqummiunneqassapput.

 

  § 33.  Eletronikkikkut allakkanik toqqorsivimmiititanik tunniussinermut atatillugu Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nalilissavaa, digitalimik paasissutissat suut atatiinnarneqassanersut, suullu atortussaajunnaarsinneqassanersut.
  Imm. 2.  Pisortat sullissiviffeqarfiutaanni IT-mik ataqatigiissumik aaqqissuussami paasissutissanik atortussaajunnaarsitsilluni peersisoqassanngilaq allagaateqariaasinngorlugit paasissutissat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu tunniunneqartinnagit imaluunniit suliassamut tunniussinermut atatillugu Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu atorunnaarsitsinissaanut aalajangiunneqarsimappata, taamaattorli takuuk § 34.
  Imm. 3. 
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu imm. 2-mi piumasaqaatigineqartunut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaapput, tunniussineq sioqqullugu allakkanik toqqorsivimmiititanik toqqorsinissamut atorunnaarsitsinissamullu naliliinissamut, tamanna pillugu pisortat sullissiveqarfiutaata sullissiveqarfiup toqqorsinissamut inissakilliorneq tunuliaqutaralugu qinnutigippagu.

 

  § 34.  Atorfinnut qinnuteqaatit, atorfinitsitaanngitsoornermik kinguneqartut, ukioq ataaseq toqqortarineqassapput, tamatumalu kingorna atortussaajunnaarsinneqassapput, taamaattorli takuuk § 31, imm. 3.

 

  § 35.  Allakkat toqqorsivimmiititat, Nunatta Allagaateqarfianit atorunnaarsitsinissamut aalajangiunneqartut, Nunatta Allagaateqarfianut tunniunneqarsinnaanngillat.
  Imm. 2.  Allakkat toqqorsivimmiititat atorunnaarsitassanngortitat aarlerinanngitsumik periuseqarluni aserorterneqarnissaat oqartussaasut suliffeqarfiisa qularnaassavaat.
  Imm. 3.  Allakkat toqqorsivimmiititat, paasissutissaateqarfiup oqaluttuassartaata ilaatut inissisimasunut, takuuk § 30, imm. 2-mi aserorterinissaq pillugu piumasaqaammut ilaanngillat.


Kapitali 6
Nakkutiginninneq pineqaatissiinissamullu aalajangersakkat

 

  § 36.  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Allagaateqarfeqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata eqqortinneqarnissaannik nakkutiginnittuuvoq, nalunaarut manna najoqqutassallu, nalunaarut aamma allagaateqarnermut malittarisassat naapertorlugit Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu atortuulersippai.
  Imm. 2.  Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu, nakkutiginninnerup suliarinissaanut pingaarutilinnik, paasissutissanik taamaattunik tamanna pillugu qinnuteqarneq malillugu Pisortat sullissiveqarfiutaat tunniussisassapput
  Imm. 3.  Pisortat sullissiveqarfiutaannik allagaateqarnermut malittarisassanik qaangiinnaasoqarnera paasineqarpat, sullissiveqarfik malittarisassanik naammassinneqqullugu aaqqiissuteqarnissaanik Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu peqqusinnaavaat.
  Imm. 4.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu allagaateqarnermut malittarisassanik annertuumik qaangiinnaasoqartillugu pisortat sullissiveqarfiutaata oqartussaasutut qullersarisaanut imaluunniit oqartussaasutut nakkutilliisumut nalunaarutigissavaat, aamma Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut ilisimatitsissutigissavaat.

 

  § 37.  Nalunaarummi aalajangersakkat atugarisaasut § 17, imm. 1 malillugu nalunaarutigineqartut aamma § 10, imm. 5, § 22 aamma § 32, imm. 2 malillugu Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu najoqqutassat atuutsinneqartut unioqqutinneqarpata akiliisitaasussanngortitsisoqarsinnaavoq.
  Imm. 2
.  Inatsisitigut akisussaasusut Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi maleruagassat malillugit akiliisussanngortinneqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Akiliisitsissutit Nunap Karsianut tutsinneqassapput.


Kapitali 7
Atuutilersitsinermut atorunnaarsitsinermullu aalajangersakkat

 

  § 38.  Nalunaarut ulloq 1. oktober 2016 atuutilissaaq
  Imm. 2.  Katersugaasiveqarnermut Allagaateqarfeqarnermullu ataatsimiititaliap suleriaasissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 2, 26. januar 1996-imeersoq, Katersugaasiveqarnermut Allagaateqarfeqarnermullu ataatsimiititaliami katersugaasiviit akuerineqarsimasut sinniisaasa qinerneqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 26. januar 1996-imeersoq aamma Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 22, 21. september 2016-imeersoq atorunnaarsinneqarput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 26. september 2016

 

 

Nivi Olsen                            

/

Mikael Kristensen