Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 19
17. aggusti 2016
Atorunnaartut

Tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Nioqqutissanik eqqussuineq annissuinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 18, 30. oktober 1992-imeersumi § 17 aamma § 46 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Tikinneq

  § 1.  Tikinneq tassaavoq nunanit allanit, tassunga ilanngullugit Danmarkimit Savalimmiunillu, akitsuuteqarfiusumut tikinneq.
  Imm. 2. 
Angalasut nioqqutissat tulliini taagorneqartutulli annertussuseqartut tikinnermi akitsuuteqanngitsumik nassatarisinnaavaat pisiarisinnaallugilluunniit:
1) Uku arlaat:
a) Sikaritsit 200-t,
b) Sikaat 50-it,
c) Cigarillot 100-t,
d) Tupat 250 g, imaluunniit
e) Sukuluut snusilluunniit 250 g.
2) Sikaritsinut imusivissat imaluunniit pappiarartassat immertariaannaat 200-t.
3) Imigassaq kimittooq (22 pct. sinnerlugu aalakoornartortalik) 1 literi imaluunniit hedviinni (15-p  22 pct.-illu akornani aalakoornartortalik) 2 literi.
4) Viinni nerriseq (15 pct. inorlugu aalakoornartortalik) 2,25 literi.
5) Immiaaqqat 2 literi.
6) Imeruersaatit kulsyretallit imaluunniit imigassat koffeinitallit koffeinimik literimut 149 mg-imit anginerusumik akullit 2 literi.
7) Imeq 1 literi.
8) Tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissoq.
9) Pinnersaatit tipigissullu allat katillugit annerpaamik 1.000 koruunit nalingannut.
10) Sukkulaatinit mamakujuttunillu nioqqutissiat katillugit 4 kg.
11) Kaffit aamma tiit katillugit 4 kg.
12) Neqi, neqinit nioqqutissiat aamma timmissat katillugit 5 kg.
  Imm. 3.  Inuit 18-inik ukioqalereersimasut kisimik tupanit nioqqutissianik, imigassanik kimittuunik, viinninik, immiaaqqanillu akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaapput.

  § 2.  Nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik § 1, imm. 2-mi taaneqartunik nioqquteqarneq taamaallaat mittarfiit niuertarfiini, taamakkuninnga nioqquteqarnissamut Akileraaruseriffiup akuerisaani pisinnaavoq.


Angallassinermi sulisuusut

  § 3.  Angallassinermi sulisuusut, tassa imaappoq umiarsuarni timmisartunilu nunat tamalaat akornanni angalasuni angallassissutip ingerlanneqarnerani imaluunniit taassuma iluani suliaqartut, ullut unnuallu 15-it inorlugit sivisussusilimmik Kalaallit Nunaata avataaniikkallarnerup kingorna uternerminni makkuninnga nassarsinnaapput:
1) Uku arlaat:
a) Sikaritsit 60-t,
b) Sikaat 40-t,
c) Cigarillot 50-it,
d) Tupat 250 g, imaluunniit
e) Sukuluut snusilluunniit 250 g.
2) hedviinni 2 literi aamma viinni nerriseq 2,25 literi, kisianni imigassanik kimittuunik pinnatik.
3) Tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissoq.
  Imm. 2.  Angallassinermi sulisuusut ulluni unnuanilu 15-ini taakkuluunniit sinnerlugit Kalaallit Nunaata avataaniikkallarnerup kingorna tikinnerminni § 1-imi maleruagassat naapertorlugit nioqqutissanik nassarsinnaapput.


Sinerissap avataani qillerivinni sulisuusut

  § 4.  Sinerissap avataani qillerivinni, matumani aamma qilleriviusuni kiisalu uuliamik qalluivinni sulisuusut, aatsitassanik imaluunniit ikummatissanik misissueqqaarnermut, misissuinermut qalluinermullu atatillugu sulisut akitsuuteqarfiusup iluani niunerminni akitsuuteqanngit­sumik nassarsinnaavaat uku arlaat:
1) Sikaritsit 60-t,
2) Sikaat 40-t,
3) Cigarillot 50-it,
4) Tupat 250 g, imaluunniit
5) Sukuluut snusilluunniit 250 g.
  Imm. 2.  Akitsuuteqannginnissami piumasaqaataavoq ulluni unnuanilu minnerpaamik 15-ini akitsuuteqarfiusup avataaniikkallarsimanissaq.
  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut akitsuuteqarfiusup avataani pisiarineqarsimasunut atuuppoq.


Angallatit aalisariutit nunanit allaneersut

  § 5.  Angallatinut aalisariutinut nunanit allaneersunut Kalaallit Nunaata imartaani aalisartunut, aammalu umiarsuarnut Kalaallit Nunaata imartaaniinnerminni akitsuutinik akiliisussaatinneqanngitsunut tunngatillugu, nioqqutissat umiarsuarmi nassarneqartut inuttamut ataatsi­mut ullup unnuallu ataatsip ingerlanerani akitsuuteqanngitsumik atorneqarsinnaapput uku arlaannut viinni nerriseq1 liter, hedviinni 0,5 liter, imigassaq kimittooq 0,25 liter imaluunniit immiaaqqat 2 liter kiisalu tupanit nioqqutissiat 40 g, sivisunerpaamik ulluni 28-ni.
  Imm. 2.  Umiarsuarni inuttaasut, imm. 1 naapertorlugu nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik pissarsisimasut, akitsuuteqarfiusumiit aallarnissartik pissutigalugu umiarsuarmiit niusimasut nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik § 3-mi annertussusissatut aalajangersakkat annertoqqataannik nassarsinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut atuuppoq.


Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut

  § 6.  Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut umiarsuup Kalaallit Nunaata imartaaniinnerani akitsuusigaanngitsunik atugaqarsinnaatitaapput.
  Imm. 2.  Takornariat imm. 1 naapertorlugu akitsuusigaanngitsunik atugaqartut tupanit, sukkulaatinit aamma mamakujuttunit nioqqutissiat nammineq atugassamik saniatigut nioqqutissanik akitsuusigassanik nunaliaasseqqusaanngillat. Angerlamut angalaneq Kalaallit Nunaat aqqusaarlugu aallartippat takornariat nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik § 1 naapertorlugu nassarsinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut atuuppoq.


Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit

  § 7.  Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit angalanerni nammineq atugassatut akitsuuteqanngitsumik eqqussinnaavaat tipigissaatit, pinnersaatit tipigissullu, nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 30. oktober 1992-imeersumi § 1, nr. 18 naapertorlugu akitsuusigassaasut, Akileraaruseriffiup taakkua annertussusii suunerilu piffissap angalaffissap sivisussusianut naleqquttuusorippagit.


Akitsuuteqannginnissamut piumasaqaat

  § 8.  § 1 aamma §§-it 3-miit 7-imut malillugit akitsuuteqannginnissamut piumasaqaataavoq nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut inummit nassarneqarnissaat imaluunniit inuup nammineq nassataaniitinneqarnissaat, taamaalillugit nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut Akileraaruseriffimmut takutinneqarsinnaanngorlugit.


Nakkutilliineq

  § 9.  Suliffeqarfiit nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik tikittunut nioqquteqarnissamut akuersissummik peqartut, tak. § 2, imigassanik aalakoornartortalinnik kiisalu tupanit nioqqutissianik tunisaqarnerminni piumasarisassavaat angalasup ikilernermut allagartaq, aallalernermi­nut uppernarsaatitut takutissagaa.
  Imm. 2.  Ikilernermut allagartap imm. 1-imi taaneqartutut takutinneqarnerani, ikilernermi allagartaq nalunaaqutserneqassaaq imaluunniit allagartap imigassanik aalakoornartortalinnik imaluunniit tupanit nioqqutissianik pisinermi atorneqarsimanera arlaatigut takussutissinneqassalluni.
  Imm. 3.  Ikilernermi allagartat imm. 2-mi taaneqartut imigassanik aalakoornartunik tupanillu nioqqutissianik pisinermut atoqqinneqarsinnaanngillat.


Pineqaatissiinerit

  § 10.  § 1, imm. 2-mi 3-milu, § 2-mi, § 3, imm. 1-imi, § 4, imm. 1-imi 3-milu, § 5, imm. 1-imiit 2-mut, § 6, imm. 2-mi, § 7-imi aamma § 8-mi aalajangersakkanik piaaraluneerluni mianersuaalliorujussuarluniluunniit unioqqutitsisoq unioqqutitseriaraluartorluunniit Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit akiliisitsinermik pineqaatissinneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi taaneqartutut unioqqutitsisoqarpat unioqqutitseriaraluartoqarpalluunniit nioqqutissaq, taannaluunniit peqanngippat aningaasat taassuma aningaasanngorlugu nalingata amerlaqatai, akiliisitsinermik pineqaatissiisoqarpat pineqaatissiisoqanngikkaluarpalluunniit, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit arsaarinnissutigineqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akiliisitsissutit Landskarsip pisassarai.
  Imm. 4.  Imm. 2 naapertorlugu arsaarinnissutit Landskarsip pisassarai.


Atortuulerfia

  § 11.  Nalunaarut manna 1. september 2016-imi atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Tamatumunnga peqatigitillugu tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu nalunaarut nr. 20, 25. oktober 2012-imeersoq atorunnaarsinneqassaaq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 17. august 2016Randi Vestergaard Evaldsen

/

Nikolai S. Christensen