Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 13
16. juuni 2016
Atuuttut

Savaateqarneq, hiistiuteqarneq kiisalu nersussuaateqarneq pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Nunalerineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 5, 2. maj 1996-imeersumi § 5, § 12, § 13, imm. 2, § 14, imm. 6 kiisalu § 15, imm. 2 malillugit aalajangersarneqarpoq:

 

Atuuffii

 

§ 1.  Nalunaarut manna savanut, hiistinut kiisalu nersussuarnut nerukkaatissat nerukkaasarnerillu annertussusissaasa aalajangersarneqartarnerannut kiisalu savat, hiistit aamma nersussuit inaasa aaqqissuunneqartarnerannut atuuppoq.


Nassuiaanerit

 

§ 2.  Nalunaarummi paasinninnissamik nassuiaatit uku atorneqarput:
1) ”FE” ”Nunani Avannarlerni nerukkaatissanik ataatsimoortunik ataatsinik atuinerattut paasineqassaaq, nerukkaatissat1 kg-t suaasiassat kimiannut nassuiaatitut.
2) ”Ivikkanit nerukkaatissat” paasineqassapput nerukkaatissat ipaasaqarluartut FE-mut ataat-simut minutsit qulit sinnerlugit atorlugit tamuasassat aamma nerukkaatissat panertortai kii-luugaangata 1 FE-mik annikinnerusut.
3) ”Nerukkaatissat kimittuut” paasineqassapput nerukkaatissat ipaasaqarpianngitsut FE-mut ataatsimut annerpaamik minutsit qulit atorlugit tamuasassat aamma nerukkaatissat panertortai kiiluugaangata minnerpaamik 1 FE-mik nalillit.
4) ”Agguaqatigiissillugu ulloq piaqqiviusussaq” paasineqassaaq ulloq angutikuluut savanut akulerutsinneqarnerat nuliartussanngorlugit ullunik 144-nik kingoqqullugu.
5) ”Naasut naalerlaat” paasineqassaaq qaqqami sivinganerni kujammut-kujammut kimmut sammisuni naasut naalersut.
6) ”Nunaatilik” paasineqassaaq inuk imaluunniit ingerlatseqatigiiffik Nunalerineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 5, 2. maj 1996-imeersumi § 3-mi piumasaqaataasunik naammassinnissimasoq.
7) ”Nersussuit minnerit” paasineqassaaq nersussuit Dexter-inik nagguillit.
8) “Nersussuit annerit” paasineqassaaq nersussuit allanik tamanik nagguillit.


Nerukkaatissanik pigineqartussanik kiisalu savanik, hiistinik aamma nersussuarnik nerukkaasarnermut piumasaqaatit

 

§ 3.  Nunalerinermik ingerlatalik kinaluunniit savaateqartoq
1) ukiut tamaasa kingusinnerpaamik 1. november minnerpaamik 125 FE-nik savanut ataasiakkaanut tamanut nerukkaatissaateqassaaq, taakkunannga minnerpaamik 35 FE-t savanut ataasiakkaanut tamanut ivikkanit nerukkaatissaassapput,
2) Savat piaqqiortussat puallarserlugit nuliartitsinissarlu qaammat ataaseq sioqqullugu nerukkaatissanik kimittuunik nerukkarneqarsimappata, kingusinnerpaamik 1. november ukiut tamaasa imm. 1, nr. 1-imi pineqartunit 50 %-inik annertunerusunik nerukkaatissaqartitsiso-qassaaq, savanut ataasiakkaanut tamanut minnerpaamik 187,5 FE-nik, taakkunannga minner-paamik 54 FE-t ivikkanit nerukkaatissaassapput.
3) ukiumi tulliuttumi 1. aprilip nallernerani savanut ataasiakkaanut tamanut minnerpaamik 36 FE-nik nerukkaatissaateqassaaq, taakkunannga minnerpaamik 12 FE-t savanut ataasiakkaanut tamanut ivikkanit nerukkaatissaassapput,
4) piffissami 1. novemberimiit agguaqatigiissillugu ulloq piaqqiviusussaq sapaatit akunnerinik arfinilinnik sioqqullugu savanut ataasiakkaanut tamanut ullormut minnerpaamik 0,5 FE-nik nerukkaasoqartassaaq,
5) piffissami agguaqatigiissillugu ulloq piaqqiviusussaq sapaatit akunnerinik arfinilinnik sioqqullugumiit piffissap piaqqivissap tungaanut savanut ataasiakkaanut tamanut ullormut minnerpaamik 0,8 FE-nik nerukkaasassaaq. Piffissami tassani ivikkanik nerukkaatissat savamut ataatsimut ullormut minnerpaamik 0,27 FE-usassapput, aamma
6) piffissamit piaqqiviusumiit naasunik naalerlaaqalernissaata tungaanut savanut ataasiakkaanut tamanut ullormut minnerpaamik 1,35 FE-nik nerukkaasassaaq, taamaattoq sivikinnerpaa-mik ulloq 1. maj tikillugu. Piffissami tassani ivikkanit nerukkaatissat savanut ataatsimut ullormut minnerpaamik 0,27 FE-iusaassapput.
  Imm. 2.  Nunalerinermik ingerlatalik nunanik neriniartitsivinnik nersutaatinillu malittarisassaqartitsinikkut aqutsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat naapertorlugu ukiuunerani neriniartitsisarnissamut akuersissuteqarfigineqarsimappat imm. 1, nr. 3-mi minnerpaamik nerukkaasarnissamik piumasaqaat savamut ataatsimut ullormut 0,4 FE-nut appartinneqassaaq, ulluni ukiuunerani neriniartitsisarnissamut akuersissutip atorneqarfiini.

 

§ 4.  Nunalerinermik ingerlatalik kinaluunniit hiistiuteqartoq
1) ukiut tamaasa kingusinnerpaamik 1. november minnerpaamik 500 FE-nik hiistinut ataa-siakkaanut tamanut nerukkaatissaateqassaaq, taakkunannga annerpaamik 300 FE-t hiistinut ataasiakkaanut tamanut ivikkanit nerukkaatissaassallutik, aamma
2) hiistinut ataasiakkaanut tamanut ullormut minnerpaamik 3,0 FE-nik nerukkaasoqartassaaq.

 

§ 5.  Nunalerinermik ingerlatalik kinaluunniit nersussuaateqartoq
1) ukiut tamaasa kingusinnerpaamik ulloq 1. november minnerpaamik 525 FE-nik nersussuarnut minnernut ataasiakkaanut tamanut nerukkaatissaateqassaaq minnerpaamillu 830 FE-nik nersussuarnut annernut ataasiakkaanut tamanut nerukkaatissaateqassalluni, taakkunannga minnerpaamik 262,5 FE-t nersussuarnut minnernut ataasiakkaanut tamanut kiisalu 415 FE-t nersussuarnut annernut ataasiakkaanut tamanut ivikkanit nerukkaatissaassallutik,
2) nersussuit ataasiakkaat tamarmik ullormut minnerpaamik 4,15 FE-nik nerukkarneqassapput.
3) immikkut ittumik nerukkaatissat ivikkat amigaatigineqarnerini Nunalerineq pillugu Siunnersorteqarfimmut qinnuteqaatigineqarsinnaavoq nerukkaatissanik ivikkanik atuinissamut piumasaqaatip nersussuarnut minnernut ataasiakkaanut tamanut nerukkaatissat ivikkat 131,25 FE-mut annikillineqarsinnaanera aamma nersussuarnut minnernut ataasiakkaanut tamanut nerukkaatissat ivikkat 207,5 FE-t.

 

§ 6.  Savat, hiistit aamma nersussuit tamatigut imersinnaatinneqassapput.


Nersutit inaasa aaqqissuunneqarnissaannut piumasaqaatit

 

§ 7.  Nunalerinermik ingerlatalik kinaluunniit savaateqartoq nersutit inaateqassaaq, tassani savanut ataasiakkaanut tamanut minnerpaamik 0,75 m2-inik inissaqassaaq kiisalu savanut ataasiakkaanut tamanut 40 cm-inik nerukkaanissamut inissaqartitsissalluni.

 

§ 8.  Nunalerinermik ingerlatalik kinaluunniit hiistiuteqartoq nersutit inaateqassaaq, tassani hiistinut ataasiakkaanut tamanut minnerpaamik 2 m2-inik inissaqassaaq kiisalu hiistinut ataasiakkaanut tamanut 120 cm-inik nerukkaanissamut inissaqartitsissalluni.

 

§ 9.  Nunalerinermik ingerlatalik kinaluunniit nersussuaateqartoq nersutit inaateqassaaq, tassani nersussuarnut minnernut ataasiakkaanut tamanut minnerpaamik 1,8 m2-inik inissaqassaaq kiisalu 65 cm-inik nerukkaanissamut inissaqartitsissalluni nersussuarnullu annernut ataasiakkaanut tamanut minnerpaamik 2,4 m2-inik inissaqassaaq kiisalu 80 cm-inik nerukkaanissamut inissaqartitsissalluni.


Nersutaatit nalunaarutigineqartarnerat kiisalu nakkutilliineq

 

§ 10.  Nunalerinermi Nakkutilliisoqatigiit nalunaarut manna malillugu aalajangersakkat aalajangersarneqarsimasut malinneqarnerat nakkutigissavaat.
  Imm. 2.  §§ 3-miit 9-imut malinneqarnissaat qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut inassuteqartoqarnissaanik inerteqquteqartoqarnissaanillu piginnittup akiligassaanik sulissuteqarsinnaapput, taamatuttaaq nerukkaatissanik ilassutissamik pisiniartoqarnissaanik kiisalu nersutit inaanni naammattumik inissaqartitsisoqarnissaanik imaluunniit nersutit ikilisinneqarnissaannik nalunaarummi matumani piumasaqaatit taamaalillutik naammassineqarsinnaassammata.


Immikkut akuersissuteqarsinnaaneq

 

§ 11.  Naalakkersuisut nalunaarummi aalajangersakkat saneqqunneqarnissaannut akuersissuteqarsinnaapput, ilisimatusarnermut tunngatillugu misissuinerit pissutsilluunniit immikkut ittut tamanna pisariaqalersippassuk.


Pineqaatissiisarnerit

 

§ 12.  §§ 3-miit 9-mut aalajangersakkanik unioqqutitsinermi Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsimmi malittarisassat malillugit akiliisitaasussanngortitsilluni eqqartuussisoqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Inatsisilerinermi immikkoortut inuttut isigineqarsinnaasut assingusumik pinerluttulerinermut inatsimmi malittarisassat malillugit imm. 1-mut ilaapput.


Atuutilersitsineq

 

§ 13.  Nalunaarut una 20. juni 2016-imi atuutilerpoq.
  Imm. 2.  Ilutigalugu Namminersornerullutik Oqartussat savaateqarneq hiistiuteqarnerlu pillugit nalunaarutaat nr. 25, 22. juni 2001-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 16. juni 2016.

 

 

Nikolaj Jeremiassen

/

 Jørgen Isak Olsen