Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 24
7. december 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension
(Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget efter § 5, stk. 2 og ved reguleringen af pensionstillægget ses bort fra alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring.)

 § 1.

I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension foretages følgende ændringer:


1.
§ 5, stk. 2 affattes således:
Stk. 2.  Alderspensionister der lever i parforhold med en person der ikke er berettiget til pension, modtager pensionstillæg svarende til satsen for en enlig alderspensionist, såfremt pensionisten og partneren har en årlig samlet aktuel indkomst på under kr. 200.000 bortset fra alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring. Pensionstillægget nedsættes med 53 pct. af pensionistens og partners indtægtsgrundlag med fradrag af kr. 83.000.”


§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, den 7. december 2015


Kim Kielsen