Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 16
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven)
(Teknisk ændring og hjemmel til konfiskation i regler fastsat i medfør af inatsisartutloven)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven), som ændret ved inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 og inatsisartutlov nr. 6 af 8. juni 2014, foretages følgende ændringer:


1.
 I § 2, stk. 4, ændres ”Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)” til ”Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)”.

2.  § 97, stk. 1, affattes således:
§ 97.  Naalakkersuisut kan foretage konfiskation af mineralske råstoffer, der er indsamlet, brudt eller udnyttet uden tilladelse i strid med § 2, stk. 2, nr. 1, eller §§ 45-47 eller i strid med vilkår fastsat i en tilladelse eller en godkendelse eller bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. maj 2015.
Stk. 2.  Tilladelser til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer, som er meddelt ved inatsisartutlovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed. Inatsisartutloven finder også anvendelse på sådanne tilladelser, rettighedshavere efter sådanne tilladelser samt aktiviteter omfattet af råstofloven ved inatsisartutlovens ikrafttræden. Inatsisartutloven finder endvidere anvendelse på aktiviteter, herunder indsamling, brydning og udnyttelse af mineralske råstoffer, som er omfattet af råstofloven og foretaget før inatsisartutlovens ikrafttræden.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015Kim Kielsen