Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 8
3. juuni 2015
Atuuttut

Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1

Siunertaa nassuiarneralu

 

§ 1.  Kalaallit Nunaata piorsarsimassutsikkut kingornussaasa tigussaasut tigussaanngitsullu tammatsaalineqarnissaat Kalaallillu Nunaanni katersugaasiveqarnikkut sulinerup suleqatigiinnerullu siuarsarneqarnissaa Inatsisartut inatsisaata siunertarai.
Imm. 2.  Piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaasut tassaapput suulluunniit nikisinneqarsinnaasut, illuutit aamma piorsarsimassutsikkut ingerlatsiviit, inuiaqatigiit ineriartornerannut taassumaluunniit ilaatut ersiutaasut.
Imm. 3.  Piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut tassaapput pisaatsit, isummat, taaguutit, ilisimasat, piginnaasat, taamatullu aamma atortut, pigisat, assassorluni pilersitat piorsarsimassutsikkulluunniit ataatsimoorfiit, inuiaqatigiinnit, inunnit ataatsimoortunit, ilaannikkullu aamma inunnit ataasiakkaanit piorsarsimassutsikkut kingornussat ilaattut akuerisaasut.

 

§ 2.  Kalaallit Nunaanni katersugaasiveqarnermut ilaapput Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, katersugaasiviit akuerisaasut, tak. kapitali 3, aamma Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliaq.

 

§ 3.  Nalunaarsuineq, katersuineq, toqqortarinninneq, ilisimatusarneq, ineriartortitsineq paasisanillu ingerlatitseqqittarneq aqqutigalugit katersugaasiviit suliassaraat:
1)  Kalaallit Nunaata piorsarsimassutsikkut kingornussarsiaasa tammatsaalineqarnissaat sulissutigissallugu,
2)  Kalaallit Nunaata piorsarsimassutsikkut pinngortitamullu tunngasutigut oqaluttuarisaanera paasiniassallugu, tak. imm. 2 aamma 3,
3)  katersugaatit tamanut takusassiarissallugit, aamma
4)  katersugaatit ilisimatusarnermi atugassanngortissallugit, ilisimatusarnermilu paasisanit ilisimasat siammartissallugit.
Imm. 2.  Piorsarsimassutsikkut oqaluttuarisaanermik paasiniaanermi ilaapput inuit inuuniarnerminni qangarsuaaniilli maannamut atugaasa allanngoriartorsimanerat, allanngorarsimanerat atajuarsimanerallu.
Imm. 3.  Pinngortitaq pillugu oqaluttuarisaanermik paasiniaanermi ilaapput pinngortitaq, ineriartorsimanera, maannakkut avatangiisiusut aammalu inunnut sunniuteqarsimanerat.
Imm. 4.  Ataatsimoortumik suliassaqarfinni katersugaasiviit suleqatigiissapput, suliassat imm. 1-imi taaneqartut isumagineqarnerisa siuarsarneqarnissaat siunertaralugu.
Imm. 5.  Katersugaasiviit akisussaaffeqarfimminni killissarititaasut iluanni, oqartussanik eqqissisimatitsinermik, piorsarsimassutsikkut kingornussanik allatut illersuinermik sanaartugassanillu piler­saarusiornermik suliaqartunik suleqateqassapput.


Kapitali 2
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

 

§ 4.  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Namminersorlutik Oqartussat pilersippaat ingerlanneqarneranullu akisussaallutik.
Imm. 2.  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu pisortamit Naalakkersuisunit atorfinitsinneqartumit siulersorneqassaaq.

 

§ 5.  Nunami tamarmi suliassat § 3, imm. 1-imi taaneqartut kiisalu suliassat inatsisit allat tunngavigalugit suliassiissutigineqartut Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu suliarissavai.
Imm. 2.  Ukiuni sisamani sulinissamut pilersaarusiaq Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu suliarisassavaa, taannalu ilisimatitsissutitut Naalakkersuisunut, sumiiffinni katersugaasiviit kattuffiannut, NUKAKA-mut Katersugaasiveqarnermullu Ataatsimiititaliamut nassiunneqartassaaq.
Imm.3.  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu sulinini pillugu ukiumoortumik nalunaarusiortassaaq, taannalu Naalakkersuisunut akuerisassanngorlugu Katersugaasiveqarnermullu Ataatsimiititaliamut aamma sumiiffinni katersugaasiviit kattuffiannut NUKAKA-mut ilisimatitsissutitut nassiunneqartassaaq.

 

§ 6.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu itsarnisat ilisimaneqartut Inatsisartut inatsisaanni ilaatinneqartut tamaasa, matumani aamma nunatsinni eriagisassat pinngortitameersut, nunatsinni eriagisassat itsarnisat pigisallu immikkut ittumik soqutiginaateqartutut nalilerneqartut nalunaarsussavai.
Imm. 2.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut Kalaallit Nunaanniittut suuneri inuiaqatigiit, inuit ataatsimoortut kattuffiillu attuumassuteqartut peqataatillugit nalunaarsorlugillu nassuiassavai, taakkulu allattorsimaffiannik ingerlaavartumik nutarterissalluni.
Imm. 3.  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Kalaallit Nunaanni piorsarsimassutsikkut kingornussat tigussaanngitsut illersorneqarnissaannut akisussaasuuvoq.

 

§ 7.  Katersugaatit takussutissat eqqortumik takutitsisuuniartussat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu katersussavai, katersugaatinut ilanngutissavai tammatsaalissallugillu.
Imm. 2.  Pigisat ataasiakkaat imaluunniit katersugaatit ilaat katersugaasivinni kapitali 3 tunngavi­galugu akuerisaasuni uninngasuutigineqarsinnaapput. Pigisat uninngasuutigineqartut Katersugaasivimmut sukkulluunniit uterteqquneqarsinnaapput.
Imm. 3.  Pisut immikkut ittut iluanni pisortap inassuteqarneratigut Naalakkersuisullu akuersissuteqarnerisigut Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu katersugaatit ilaat katersugaatinit immikkoortissinnaavai.
Imm. 4.  Pigisat ilaat katersugaatinit immikkoortinneqartut katersugaasivinnut akuerineqarsimasu­nuinnaq tunniunneqarsinnaapput. Pigisaq pigisalluunniit pineqartut katersugaasiviit arlaannaannilluunniit tigujumaneqanngippata immikkoortinneqartut allanut tunniunneqarnissaat atortussaajun­naarsinneqarnissaalluunniit Naalakkersuisut akuersissutigisinnaavaat.

 

§ 8.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu piorsarsimassutsikkut oqaluttuarisaaneq pillugu ilisimatusarneq, matumani aamma Kalaallit Nunaanni itsarnisarsiornermik assaalluni misissuinerit ingerlatissavai, paasisanillu ingerlatitseqqittarnermigut kalaallit piorsarsimassutsikkut kingornussarsiaannik tigussaasunik tigussaanngitsunillu aammalu Kalaallit Nunaata piorsarsimassutikkut ineriar­torneranik ilisimasat siammartissallugit.

 

§ 9.  Katersugaatit Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu ilisimatusarnermut atugassanngortissavai. Tassunga atatillugu aningaasartuutit katersugaatinik atuerusuttunit akilerneqartussanngortinneqarsinnaapput.
Imm. 2.  Katersugaatit piffissani siumut aalajangerneqareersimasuni tamanit takuneqarsinnaatinneqassapput
Imm. 3.  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu katersugaasivinnut takusaanermi akiliuteqartitsisinnaavoq.
Imm. 4.  Ilinniagaqarfiit atuartitsinermut ilagitillugu katersugaasivinnut takusaatitsisut akiliuteqarnissaat piumasarineqarsinnaanngilaq.

 

§ 10.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu katersugaasiviit akuerisaasut suliassani katersugaasivinnut tunngasuni siunnersortassavai.
Imm. 2.  Suliat teknikkikkullu periarfissat tamanna ajornartinngikkaangassuk Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu katersugaasiviit akuerisaasut pigisaannik immikkut aanaveersaanermik ingerlataqartassaaq. Tamatumunnga aningaasartuutit katersugaasivinnit pineqartunit akilerneqartassapput.
Imm. 3.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu katersugaasivinnut akuerisaasunut pisussaaffii, matumani aamma siunnersorneqarnermut tunngatillugu aningaasartuutinik akiliisarneq pillugit maleruagassat erseqqinnerusut Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat.

 

§ 11.  Katersugaasiviit akuerisaasut katersugaataasa toqqortarineqarnerat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nakkutigissavaa.

 

§ 12.  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu nunat tamat katersugaasiveqarnikkut suleqatigiinneranni Kalaallit Nunaanni katersugaasiviit sinnerlugit peqataasassaaq.
Imm. 2.  Piorsarsimassutsikkut oqaluttuarisaanermi itsarnisat Danmarkimut nunanulluunniit allanut anninneqarsimasut utertinneqarnissaat pillugu Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Kalaallit Nunaanni katersugaasiviit sinnerlugit isumaqatigiinniuteqartuusassaaq.


Kapitali 3
Katersugaasiviit akuerisaasut

 

§ 13.  Naalakkersuisut katersugaasivik aalajangersimasoq suliassat § 3, imm. 1-imi erseqqinnerusumik taaneqartut ilaannik, nunap ilaani aalajangersimasumi sammisassanulluunniit aalajangersimasunut tunngasuni suliarineqartussanik isumaginnittussatut, Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiitita­liap inassuteqarneratigut akuerisinnaavaat.
Imm. 2.  Piorsarsimassutsikkut siammarterisumik suliniuteqarnerit allat katersugaasiviup akuerisaasup sulineranut ilaatinneqarsinnaapput, matumani ilanngullugu katersugaasiviup suliffeqarfinnik piorsarsimassutsikkut siammarterinermik suliniuteqartunik allanik suleqateqarsinnaanera.

 

§ 14.  § 13, imm. 1 tunngavigalugu akuerineqassagaanni piumasaqaatit makku eqqortinneqarsimasariaqarput:
1)  Katersugaasivik kommunimit kommunilluunniit suleqatigiiffiannit pigineqassaaq, imminut pigisuulluni imaluunniit peqatigiiffimmit katersugaasiviup ingerlanneqarnissaanik siunertaqartumit pigineqassalluni.
2)  Kalaallit Nunaata piorsarsimassutsikkut kingornussarsiaasa tigussaasut tigussaanngitsulluunniit ilaat erseqqinnerusumik allaaserineqarsimasut, katersugaasiviilluunniit suliassaattut taaneqarsimasut allat katersugaasiviup akisussaaffigissavai.
3)  Katersugaasivimmut ileqqoreqqusat katersugaasiviup aqqa, piginittuussutsinut tunngasut, siunertaa, akisussaaffeqarfii, siulersuisuisa katitigaanerat, siulersuisuinik qinersisarneq, initai, missingersuutai, naatsorsuutai, kukkunersiuisarneq, ileqqoreqqusat allanngortinneqarnissaannut periarfissat atorunnaarsinneqassappallu qanoq iliortoqarnissaa pillugit aalajangersakkanik imaqassapput.
4)  Katersugaasivik naammaginartumik pitsaassuseqassaaq, katersugaasiviup katersugaataasa iller­sorneqarsinnaasumik toqqortaritinneqarnissaannik qulakkeerisumik, aningaasatigullu tunngavissaqassalluni pitsaassutsip ataavartinneqarnissaanut periarfissiisumik.
5)  Katersugaasiviup pisortaa katersugaasivimmi sulinermik ilinniagaqarsimasuussaaq, katersugaasivimmilluunniit siulersuinermik ingerlatsinissamut allatigut piukkunnaateqartuussalluni.
6)  Katersugaatit piffissani siumut aalajangereersimasuni tamanit takusarneqarsinnaatinneqassapput, katersugaasivillu takusaasunik akiliisitsisinnaavoq, kisiannili ilinniarfiit atuartitsinermut atatillugu takusaatitsisut akiliisittassanagit.

 

§ 15.  Ukiuni sisamani sulinissamut pilersaarusiaq katersugaasiviup suliarisassavaa, taannalu kommunimut katersugaasivimmik ingerlatsisuusumut tapiissuteqartartumulluunniit, Nunatta Katersu­gaasivianut Allagaateqarfianullu aamma Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliamut ilisimatit­sissutitut nassiunneqartassaaq.
Imm. 2.  Katersugaasivik ukiumoortumik naatsorsuusiortassaaq, missingersuutinut siunnersuusiortassalluni katersugaasivittullu sulinini pillugu nalunaarusiortassalluni, taakkulu kommunimut katersugaasivimmik ingerlatsisuusumut tapiissuteqartartumulluunniit akuerisassanngorlugit nassiunneqartassapput. Ka­tersugaasivik kommunimit tapiiffigineqartanngippat naatsorsuutit, missingersuutinut siunnersuutit nalunaarusiarlu katersugaasiviup ileqqoreqqusaani aalajangersakkat malillugit akuerineqassapput, tak. § 14, nr. 3.
Imm. 3.  Katersugaasiviup ukiumoortumik naatsorsuutai, missingersuutinut siunnersuutai, katersugaasiviullu sulinini pillugu nalunaarusiaa, tak. imm. 2, Naalakkersuisunut, Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu kiisalu Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliamut ilisimatitsissutitut nassiunneqartassapput.

 

§ 16.  Nassaat kapitali 5-imi pineqartunut ilaatinneqartut katersugaasivinnit akuerisaasunit Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu nalunaarutigineqartassapput.

 

§ 17.  Katersugaasiviup akuerisaasup katersugaataasa ilaat taamaallaat katersugaasivinnut akuerisaasunut allanut imaluunniit Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu tunniunneqarsinnaapput uninngasuutigitinneqarsinnaallutilluunniit. Pigisarli pigisalluunniit pineqartut katersugaasiviit akuerisaasut arlaannaannilluunniit imaluunniit Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu tigujumanngippassuk immikkoortinneqartut allanut tunniunneqarsinnaapput atortussaajunnaarsinneqarsinnaallutilluunniit.

 

§ 18.  Katersugaasiviup § 14-imi piumasaqaataasut eqqortikkunnaarpagit imaluunniit §§-ini 15-imiit 17-imut naapertorlugit pisussaaffini sumiginnarpagit, akuersissut Naalakkersuisut namminneq suliniuteqarnerisigut imaluunniit Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliap nalunaaruteqarneratigut atorunnaarsinneqarsinnaavoq. Atorunnaarsitsinnginnermi Katersugaasiveqarnermut Ataatsimii­titaliaq oqaaseqaateqartinneqaqqaassaaq.
Imm. 2.  Katersugaasiviup pissutsit imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisut aalajangersimasumik piffissaliussaata iluani aaqqitassat iluarsinngippagit akuersissut atorunnaarsinneqassaaq katersugaasiviullu sulinini unitsittariaqassallugu. Piffissaliussap aalajangiunneqannginnerani Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliaq tamanna pillugu oqaase­qaateqaqqaassaaq.

 

§ 19.  Katersugaasivik sulinerminik unitsitsisariaqarpat katersugaasiviup katersugaataasa qanoq pineqarnissaat Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu aalajangiivigissavaa.
Imm. 2.  Unitsitsineq katersugaasiviup akuersissummik arsaagaaneranik pissuteqarpat imm. 1 ma­lillugu aalajangiineq imaassaaq, katersugaasivik suliaminik unitsitsisoq akuersissummik arsaagaanerminiit ukiut marluk qaangiutinnginneranni akuerisaaqqinnermigut periarfissaqassalluni katersu­gaatiminut oqaasissaqartuuleqqinnissamut.


Kapitali 4
Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliaq

 

§ 20.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliaq tallimanik ilaasortalik, taakkununngalu sinniisussalik Naalakkersuisut pilersissavaat, taakkunanngalu:
1)  ilaasortaq ataaseq sinniisussaalu Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu toqqagaassapput,
2)  ilaasortaq ataaseq sinniisussaalu katersugaasivinni akuerisaasuni pisortat akornanneersut Nunatsinni Katersugaasiviit Kattuffiannit, NUKAKA-mit toqqagaassapput,
3)  ilaasortaq ataaseq sinniisussaalu katersugaasivinni akuerisaasuni siulersuisut akornanneersut Sumiiffinni katersugaasiviit kattuffiannit, NUKAKA-mit toqqagaassapput,
4)  ilaasortaq ataaseq sinniisussaalu Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannit, KANUKOKA-mit toqqagaassapput, aamma
5)  ilaasortaq ataaseq sinniisussaalu Ilisimatusarfimmit toqqagaassapput.
Imm. 2.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliami ilaasortat qaammatisiutit malillugit ukiuni sisamani atasussanngorlugit ivertinneqartassapput. Toqqagaaqqittoqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliap siulittaasussani taassumalu tullissaa ilaasortami akornannit qinertassavai.
Imm. 4.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliap suleriaasissani nammineq aalajangersartassavaa.

 

§ 21.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliap allattoqarfeqartinnera Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu isumagineqassaaq, taanna aamma aalajangersimasumik allatseqartitsisuussalluni. Allattoqarfiup suliassanik ingerlatsinera Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu sulineranit immikkoortisimaneqassaaq.

 

§ 22.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliap suliassarai:
1)  katersugaasivinnut nuna tamakkerlugu suleqatigiiffiussalluni,
2)  suliassani katersugaasiveqarnermut tunngasuni Naalakkersuisut pisortallu oqartussat allat siunnersuisuuffigissallugit,
3)  katersugaasiviit akuerineqarnissaat inassuteqaatigisassallugu, tak. § 13, aamma
4)  katersugaasiviup akuerineqarnissamut piumasaqaatit eqqortikkunnaarai, tak. § 14, imaluunniit §§-it 15-imiit 17-imut malillugit pisussaaffini sumiginnarai paasiguniuk Naalakkersuisunut nalunaaruteqassalluni.

 

§ 23.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliaq suliani pillugit ukiumoortumik nalunaarusiortassaaq, taannalu Naalakkersuisunut, Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu kiisalu katersugaasivinnut akuerisaasunut ilisimatitsissutitut nassiunneqartassaaq.


Kapitali 5
Itsarnisanik innarlitsaaliineq

 

Nassaat

 

§ 24.  Itsarnisat Kalaallit Nunaanni nassaarineqartut, kimilluunniillu uppernarsaasikkamik piginnittuuffiginiarneqarsinnaanngitsut nunatsinni eriagisassaapput pinngortitameersut, tassaagunik:
1)  sumit naleqartumit sanaat imaluunniit piorsarsimassutsikkut oqaluttuarisaanermut immikkut pingaaruteqartut imaluunniit
2)  umiarsuit umiiarnikut, umiarsuit usii umiarsuillu umiiarnikut taamaattut ilamerngi ukiut 100-t sinnerlugit matuma siornatigut annaasaasorisat, inunnit danskisut innuttaassuseqartunit Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartunit Kalaallilluunniit Nunaanniikkallartunit imaluunniit angallammit Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartumit danskit nalunaarsuiffianni nalunaarsorneqarsimasumit immap itisuup naqqani nassaarineqarsimasut.
Imm. 2.  Nassaat itsarnisat immap itisuup naqqani nassaarineqarsimasut, matumani aamma umiarsuit umiiarnikut, umiarsuit usii umiarsuillu umiiarnikut taamaattut ilamerngi ukiut 100-t inorlugit matuma siornatigut annaasat nunatsinni eriagisassatut pinngortitameersutut nassaatut isigineqarnissaat Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat.
Imm. 3.  Nassaanut imm. 1, nr. 1-imi taaneqartunut aamma ilaapput nassaat imartap killeqarfiata iluaniittut tassaniissimasulluunniit.
Imm. 4.  Immap itisuup naqqa, tak. imm. 1, nr. 2 aamma imm. 2, tassaavoq nunap inatsisitigut oqartussaaffiata killingata avataani immap naqqa nunalu ataaniittoq.

 

§ 25.  Itsarnisat Kalaallit Nunaanni nassaarineqartut kimilluunniit uppernarsaasikkamik piginnittuuffiginiarneqarsinnaanngitsut tassaapput nunatsinni eriagisassat itsarnisat, taakku tassaagunik naasut uumasulluunniit ujaranngorsimasut ujaranngulersulluunniit, imaluunniit suna nu­nap sananeqaataanit pinngortoq ilisimatuussutsikkullu soqutiginaateqarluinnartoq imaluunniit saqqummersissallugu soqutiginaateqartoq.
Imm. 2.  Nassaat imartap killeqarfiata iluaniit­tut tassaniissimasulluunniit nassaanut imm. 1-imi taaneqartunut ilaapput.

 

§ 26.  Nassaat §§-ini 24-mi 25-milu pineqartunut ilaatinneqanngitsut, kalaallilli piorsarsimassutsikkut oqaluttuarisaanerisa ilaannik pingaaruteqartunik takussutissiisut Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu immikkut soqutiginaateqartutut isigalugit nalilerneqarsinnaapput.

 

§ 27.  Nunatsinni eriagisassat pinngortitameersut, tak. § 24, aamma nunatsinni eriagisassat itsarnisat, tak. § 25, Namminersorlutik Oqartussanit pigineqarput.
Imm. 2.  Nassaat soqutiginaateqartutut nalilerneqarsimasut, tak. § 26, piginnitsiminnit pigineqar­put.
Imm. 3.  Nassaanik § 26 naapertorlugu soqutiginaateqartutut nalilerneqarsimasunik piginnittup piginnittuussutsimut tunngasut toqqortarineqarfiallu allannguuteqartinniarunigit tamanna Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu ilisimatitsissutigissavaa.
Imm. 4.  Nassaat § 26 naapertorlugu soqutiginaateqartutut nalilerneqarsimasut tuniniarneqarpata taakku tuniniarneranni akiinik akilersillugit Namminersorlutik Oqartussanut neqeroorutigineqaqqaassapput. Tamanut ammasumik kaattaassisitsinissamik eqqarsaateqarnermi piginnittup tamanna pillugu Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu ilisimatittassavaa.

 

§ 28.  Kinaluunniit itsarnisanik nassaartoq, itsarnisanilluunniit taamaattunik pigisaqalersoq tamanna pillugu Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu imaluunniit katersugaasiviit akuerisaasut arlaannut pinasuartumik nalunaaruteqassaaq. Tamanna aamma atuuppoq nassaanut imartap killeqarfiata iluaniittunut tassaniissimasunulluunniit, aamma umiarsuarnut umiiarnikunut, umiarsuit usiinut umiarsuillu umiiarnikut taamaattut ilamernginut, inunnit danskisut innuttaassuseqartunit Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartunit Kalaallilluunniit Nunaanniikkallartunit imaluunniit angallammit Kalaallit Nu­naanni angerlarsimaffeqartumit danskit nalunaarsuiffianni nalunaarsorneqarsimasumit immap itisuup naqqani nassaarineqarsimasunut.
Imm. 2.  Nassaat itsarnisat akornuserneqassanngillat. Taamaat­torli nassaat ajoquserneqariaannaappata aserorneqariaannaappataluunniit nassaartup nassaani toqqortarigallagassanngorlugit nassarsinnaavai, taamaattoq tak. imm. 3. Nassaat isumannaarneqarnissaannut toqqortarineqarnerannullu pisariaqarsimasumut nassaartup aningaasartuutai naleqquttumik amerlassusillit Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu taarserlugit akilissavai, taamaattoq tak. imm. 4.
Imm. 3.  Umiarsuit umiiarnikut, umiarsuit usii umiarsuillu umiiarnikut taamaattut ilamerngi immap itisuup naqqani nassaarineqarsimasut, kimilluunniillu uppernarsaasikkamik piginnittuuffiginiarneqarsinnaanngitsut Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu taamaaliornissamut akuerseqqaartinnagu allanngortinneqassanngillat. Kialuunniit nassaanik taamaattunik qaqitsisup nassaamilluun­niit taamaattumik pigisaqalersup nassaaq pinasuartumik Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu tunniutissavaa. Qaqitsisoq qaqitsinermut akissarsinissamik piumasaqarsinnaanngilaq.
Imm. 4.  Inuit danskisut innuttaassuseqartut Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugallit tassaniikkallartulluunniit aamma inatsisit naapertorlugit inatsisitigut pisussaatitaasut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartut piginnittoq taamaaliornissamut akuerseqqaartinnagu umiarsuarnik umiiarnikunik, umiarsuit usiinik umiarsuillu umiiarnikut taamaattut ilamernginik immap itisuup naqqani nassaarineqarsimasunik, aammalu Namminersorlutik Oqartussanit pigineqaratik allanit pigineqartunik allanngortitsissanngillat allanngortitsinissamilluunniit sulissuteqassanatik.

 

§  29.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu nalunaaruteqarneq naapertorlugu, tak. § 28, imm. 1, aalajangissavaa pineqartoq tassaanersoq nunatsinni eriagisassat pinngortitameersut, nunatsinni eriagisassat itsarnisat imaluunniit pigisaq immikkut soqutiginaatilik.
Imm. 2.  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu naliliippat pineqartoq tassaasoq nunatsinni eriagisassat pinngortitameersut, nunatsinni eriagisassat itsarnisat, taava nassaartoq pigisamilluunniit pigisaqalersimasoq taassuma katersugaasivimmut pinasuartumik tunniunnissaanut pisus­saavoq. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu taassuma peqatigisaanik aalajangiissaaq pigisaq qanoq toqqortarineqassanersoq.

 

§ 30.  Qaqutigoorluinnartunik piorsarsimassutsikkullu oqaluttuarisaanermut pingaaruteqarluinnartunik nassaartoqartillugu Naalakkersuisut nassaartoq, Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu oqaaseqaateqareerneratigut akissarsisissinnaavaat.

 

§ 31.  Itsarnisat illersorneqarnissaat pillugu, matumani aamma nassaat nalunaarutigineqar­nissaat, toqqortarineqarnissaat tunniunneqarnissaallu pillugit maleruagassat erseqqinnerusut Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat.


Pissarsineq annissuinerlu

 

§ 32.  Nassaaq nunamit allamit, nunami tassani inatsisinik unioqqutitsilluni anninneqarsimappat, taamaaliornerlu nunat tamat isumaqatigiissutaanni nunap pineqartup Danmarkillu atsioqataaffigisimasaanni pineqartunut ilaappat katersugaasivik nassaamik taamaattumik pissarsissanngilaq.
Imm. 2.  Pissarsineq imm. 1-imut akerliusumik pisimappat utertitsineq, nunat tamat isumaqatigiissutaat imm. 1-imi taaneqartoq naapertorlugu pissaaq.

 

§ 33.  Nassaat kalaallinit suliarineqarsimasut 1945-p siornaneersut, nassaallu § 26 tunngavigalugu immikkut soqutiginaateqartutut nalilerneqarsimasut Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu aku­ersiseqqaartinnagu nunanut allanut anninneqarsinnaanngillat.
Imm. 2.  Nassaat nunanut allanut annisissallugit kissaatigineqartut pisoqaassusii nalornisoornartoqartillugit Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu paasiniarneqartassapput.
Imm. 3.  Pisuni immikkut ittuni piffissami aalajangersimasumik sivisussusilikkami annissinermut akuersissutip atuunnissaa nalunaarutigineqarsinnaavoq.

 

§ 34.  § 33, imm. 1 tunngavigalugu annissinissamut akuersissuteqartoqanngippat nassaat taakku sumiluunniit tuniniarneqarunik akigisinnaasaannik akilerlugit Namminersorlutik Oqartussanit tiguneqarnissaat nassaanik taamaattunik piginnittup piumasarisinnaavaa.
Imm. 2.  Sulianik ilisimasallit naliliisereerlugit, matumani Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu oqaaseqaateqartinneqarnera ilanngullugu, akigitinneqartussaq Naalakkersuisunit aalajangersarneqassaaq.


Kapitali 6
Aningaasalersuineq tapiissuteqartarnerlu

 

§ 35.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu sulinera nunatta karsianit tapiissutitigut, avataanit tapiissutitigut aamma kiffartuussinernik il.il. tunisaqartarnikkut aningaasalersorneqassaaq.
Imm. 2.  Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu nunatta karsiata tapiissutigisartagai ukiumoortumik aningaasaliissutinut inatsisitigoortumik aalajangersarneqartassapput.

 

§ 36.  Naalakkersuisut aamma kommunalbestyrelsi sumiiffinni katersugaasivinnut tapiissuteqarsinnaapput.


Kapitali 7
Naammagittaalliuuteqartarneq pineqaatissiisinnaanermullu aalajangersakkat

 

§ 37.  Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu aalajangiineri sap.ak. 4-t qaangiutsinnagit Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput. Naalakkersuisut aalajangiivitsinnagit Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititali­aq oqaaseqaateqartinneqaqqaassaaq.

 

§ 38.  § 27, imm. 3-mik 4-millu, § 28, imm. 1-imik, § 28, imm. 2-mi oqaaseqatigiinnik siullernik, § 28, imm. 3-mi oqaaseqatigiinnik siullernik tulliinillu, § 28, imm. 4-mik, § 29, imm. 2, oqaaseqatigiit siulliannik, § 32-mik aamma § 33, imm. 1-imik unioqqutitsineq akiliisitsissutaasinnaavoq.
Imm. 2.  Aalajangersakkanik unioqqutitsisoqartillugu akiliisitsisarnissaq pillugu maleruagassat maleruaqqusani Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu atuutilersinneqartuni aalajangersarneqarsinnaapput.
Imm. 3.  Akiliisitsinissaq Inatsisartut inatsisaatigut maleruaqqusaniluunniit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu atuutilersinneqartutigut tunngavissaqarpat, inatsisit naapertorlugit inatsisitigut pisussaatitaasoq Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit akiliisitsissummik akileeqquneqarsinnaavoq.
Imm. 4.  Akiliisitsissut nunatta karsiata pisassaraa.


Kapitali 8
Atuutilerfia ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat

 

§ 39.  Inatsisartut inatsisaat aggustip aallaqqaataani 2015-imi atuutilerpoq.
Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik atorunnaarsinneqarput Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 30. oktober 1998-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartoq, kiisalu Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 10, 21. maj 2002-meersumi § 30, imm.1, nr. 9.
Imm. 3.  Maleruagassat Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 30. oktober 1998-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartoq naapertorlugu aalajangersarneqarsimasut atuutsiinnarneqarsimasulluunniit, Inatsisartut inatsisaat una inatsisilluunniit allat naapertorlugit maleruagassiatigut atorunnaarsinneqarnissartik taarserneqarnissartilluunniit tikillugu atuutiinnassapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, 3. juni 2015

 

 

Kim Kielsen