Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
13. maj 2015
Gældende

Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred i Kommuneqarfik Sermersooq

I medfør af § 9, stk. 2, og § 13 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred fastsættes:


§ 1
. I Kommuneqarfik Sermersooq totalfredes følgende 5 områder for garnfiskeri med virkning for en femårig periode, gældende fra 1. juni 2015.
1)  I området Eqaluit øst for en ret linje mellem Eqaluit Qeqertaa og pynten umiddelbart syd for Eqaluit Qeqertaa ”Frokostøen”, med positionen  61°15´10´´ N -  48°05´55´´V. Området fremgår af bilag 1.
2)  Ikka: Hele fjorden fra Snævringen, med positionen 61°10´20´´ N -  48°02´57´´ V og indefter. Området fremgår af bilag 2.
3)  Qoornoq: Hele det vestlige vådområde fra Sdr. Qoornoq bræs sydlige morenebræ i nord-nordøstlig retning afgrænset af og omfattende Qaamasunnguaq og Ndr. Qornoq bræ samt Atarnup Tasia og de to hertil knyttede syd for liggende søer. Området fremgår af bilag 2.
4)  Tissaluup Eqalui: Inden for linjen mellem Akuliarisinnguaq og Innannguit i fjorden Tissaluup Ilua med koordinaterne 61° 24’30´´ N - 48° 42’50´´ V og 61° 23’31´´ N - 48° 44’15´´ V. Området fremgår af bilag 3
5)  Eqaluit ved Paamiut med koordinaterne 62° 03’14.03´´ N - 49° 25’08.06´´ og 62° 03’13.56´´ N - 49° 23’52,10´´ V. Området fremgår af bilag 4.
Stk. 2.  Fiskeri med fiskestang er dog tilladt i hele området som nævnes i stk. 1.
Stk. 3.  Det er forbudt at henkaste affald og lignende på kysten eller i vandet. Alt affald, også fiskeaffald, skal medbringes fra stedet.

§ 2.  Tilsvarende fredes følgende elve for alle former for fiskeri:
1)  Paatusoq , jf. bilag 5,
2)  Kangialiarfik, jf. bilag 6,
3)  Sarfatsiaat, jf. bilag 7,
4)  Saputit, jf. bilag 8,
5)  Qinngertuaq, jf. bilag 9,
6)  Tasiilaq, jf. bilag 10,
7)  Isertua, jf. bilag 11, og
8)  Qiddalikkat, jf. bilag 12.

§ 3.  Enhver form for sejlads er forbudt i den nordligste bugt i Qaamasunnguaq, med positionen 61°10´49´´ N - 47°48.14´´ V, og den sydvestlige indsnævring i Atarnup Tasia med positionen 61°07´35´´ N - 47°54´08´´ V.

§ 4.  Spærrefangst ved brug af stendæmninger er forbudt.


Sanktioner

§ 5.  Overtrædelse af §§ 1-4 kan foranstaltes med bøde. Bøden tilfalder Landskassen.


Ikrafttrædelse

§ 6.  Denne vedtægt træder i kraft den 1. juni 2015.
Stk. 2.  Samtidig ophæves følgende vedtægter:
1)  Kommunal vedtægt for Nuuk kommune om fiskeri efter fjeldørred, stadfæstet d. 4. marts 2007.
2)  Kommunal vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Ivittuut kommune, stadfæstet 28. november 2007.
3)  Kommunal vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Paamiut kommune, stadfæstet d. 21. oktober 2005.
4)  Kommunal vedtægt om ørredfiskeri i Ammassalik kommune, stadfæstet d. 14. maj 2002.
 

Vedtaget af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, den 26. november 2013

____________________________________________
Asii Chemnitz Narup
Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq

 

Grønlands Selvstyre, den 13. maj 2015

____________________________________________
Karl-Kristian Kruse
Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug