Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr.  -
29. januar 2015
Gældende

Cirkulære om modtagelse af gaver

I medfør af inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2014 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, § 23, fastsættes følgende for samtlige medarbejdere i Selvstyret: 

 

Kapitel 1

Modtagelse af gaver

 

§ 1. Medarbejdere i Selvstyret må som udgangspunkt ikke modtage gaver i forbindelse med deres arbejde. 

Stk. 2. En ansat, der bliver tilbudt en gave fra en person eller virksomhed, skal undlade at tage imod gaven, hvis den har sammenhæng med den pågældendes ansættelse i det offentlige.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, gælder uanset, om gavegiveren har eller tidligere har haft en sag under behandling hos myndigheden.

 

§ 2. Ansatte kan modtage gaver af passende karakter i forbindelse med personlige arrangementer, herunder jubilæer og afsked.

 

§ 3. Ansatte kan modtage taknemmelighedsgaver i de situationer, hvor en afvisning vil kunne ses som en fornærmelse mod gavegiver.

Stk. 2. Ansatte kan modtage kutymemæssige gaver i forbindelse med tjenstligt besøg fra eller i udlandet.

Stk. 3. Overstiger værdien af en gave efter stk. 2, 300 kr., skal den afleveres til medarbejderens ansættelsessted.

 

§ 4. Modtagelse af begunstigelser i form af invitationer til bespisning uden et repræsentativt eller andet arbejdsrelateret formål, rejser, kulturelle arrangementer, hotelophold, uddannelse og lignende sidestilles med modtagelse af gaver.

 

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2015.

 

 

Formandens Departement, den 29. januar 2015

 

 

Kim Kielsen (sign.)

/

Svend Hardenberg (sign.)