Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 8
8. juuni 2014
Atuuttut

Atuagaateqarfiit pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1

Siunertaq nassuiaatillu

 

§ 1. Atuagaateqarfiit atuakkat, atuagassiat, naalaagassat atorniarneqarsinnaasullu allat akeqanngitsumik inersimasunut meeqqanullu atugassanngortillugit qaammarsaaneq, ilinniartitaaneq kulturikkullu ingerlatsinerit siuarsassavaat, tassunga ilanngullugit elektroniskimik paasissutissiiviit, takujulli kapitali 5, paasisitsiniaasassallutillu.
Imm. 2. Atugassanik atuagaateqarfiit atugassanngortitaannik toqqaanermi pitsaassuseq, tamatigoortuuneq pissusiviusunik tunngaveqarnerlu pingaartinneqassapput. Upperisarsiornermi, ileqqorissaarnermi politikkikkulluunniit tunngaviit aalajangiisuussanngillat.

 

§ 2. Atuagaateqarfiit innuttaasunut paasisitsiniaanerit inuiaqatigiinnullu paasissutissiinerit allat ingerlateqqittassavaat.

 

Kapitali 2

Kommunit atuagaateqarfii

 

§ 3. Kommunalbestyrelsit kommunini tamani innuttaasunut atuagaateqarfinnik pilersitsissapput.

 

§ 4. Kommunini innuttaasunut atuagaateqarfiit tassaapput atuagaateqarfik pingaarneq immikkoortortallu kommunini pissutsit malillugit pisariaqartut, tassunga ilanngullugit illoqarfinni nunaqarfinnilu atuagaateqarfiit. Innuttaasut amerlassusaat tunngavigalugu immikkoortortaqarfinnik sumi pilersitsisoqassanersoq kommunalbestyrelsit aalajangissavaat, ataqatigitillugu sumiiffimmi atuagaateqarnermut tunngasutigut pigisat.
Imm. 2. Kommuneqarfik Sermersuumi atuagaateqarfik pingaarneq tassaavoq Nunatta Atuagaateqarfia.
Imm. 3. Atuagaateqarfinni pingaarnerni aqutsisut suliamik ingerlatsinermi naleqquttumik tunuliaqutaqassapput.

 

§ 5. Atuagaateqarfinni pingaarnerni inersimasunut kiisalu meeqqanut suli atuartunngorsimanngitsunut aamma sullissisussamik immikkoortortaqassaaq.
Imm. 2. Immikkoortortaqarfiit ilaatigut meeqqanut inersimasunullu atukkiunneqarsinnaasunik aalajangersimasunik katersugaateqartuaannassapput ilaatigullu atuagaateqarfinnit pingaarnernit atorniarsimasanik uninngasuuteqassallutik.

 

§ 6. Innuttaasunut atuagaateqarfiit atuarfinnilu atuagaateqarfiit malittarisassat Naalakkersuisunit aalajangersarneqartut malillugit meeqqanut atuagaateqarfinni sullissineq suleqatigiissutigissavaat, tak. Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 27, imm. 3.

 

Kapitali 3

Nunatta Atuagaateqarfia

 

§ 7. Nunatta Atuagaateqarfia nuna tamakkerlugu atuagaateqarfiit ingerlataannik ingerlatsisuusoq Naalakkersuisunit ingerlanneqarpoq.

 

§ 8. Nunatta Atuagaateqarfiani pisortamik Nunatta Atuagaateqarfiani ulluinnarni aqutsisussamik Naalakkersuisut atorfinitsitsisarput. Nunatta Atuagaateqarfiani pisortaq bibliotekaritut ilinniarsimassaaq imaluunniit allamik naleqquttumik suliamik ingerlatsinermi tunuliaquteqassalluni.
Imm. 2. Nunatta Atuagaateqarfiani pisortaq Nunatta Atuagaateqarfiani sulisunik atorfinitsitsisarpoq.

 

§ 9. Nunatta Atuagaateqarfiata kommunini atuagaateqarfiit atuakkanik atugassanillu allanik atuagaateqarfiit namminneq piginngisaannik pissarsiniarneranni tapersertassavai, pisariaqartumillu annertussusilimmik atuagaateqarfeqarnermi periutsinik tapersertassallugit.
Imm. 2. Nunatta Atuagaateqarfia innuttaasunut atuagaateqarfinnut allanut atuagaateqarfeqarneq pillugu siunnersuisassaaq.
Imm. 3. Naalakkersuisut atuagaateqarfeqarnermi periutsinik atuagaateqarfeqarnermilu tapersiisarnerup annertussusaat pillugit annertunerusunik malittarisassiorsinnaapput.

 

§ 10. Nunatta Atuagaateqarfia kommunini atuagaateqarfinnut kalaallisut atuakkanik pisisarpoq agguaasarlunilu.

Imm. 2. Naalakkersuisut pisisarnerit agguaasarnerillu imm. 1-imi taaneqartut pillugit malittarisassiorsinnaapput.

 

§ 11. Nunatta Atuagaateqarfia kalaallit kulturimi kingornussaasa qulakkeerneqarnissaannut peqataassaaq siunertaralugu tassunga eriagisarialinnik katersukkanik (Groenlandicami katersukkanik) atuakkanik tamanik Kalaallit Nunaanni saqqummiunneqartunik katersuisassaaq, nalunaarsuisassaaq paarinnillunilu.

Imm. 2. Groenlandicami katersukkat ukuninnga imaqassapput:
1) Kalaallisut atuakkat, aviisit, atuagassiat naqitallu allat kiisalu atukkiussassat isiginnaarneqarsinnaasut, naalaarneqarsinnaasullu tamaasa.
2) Kalaallit Nunaanni kulturimi atukkatigut anersaakkullu ineriartorneranik takutitsissutissatut nunap assinginik assilissanillu katersukkat.
3) Kalaallit atuakkiortut manuskriptiinik manuskriptinillu allanik katersukkat Kalaallit Nunaanni kulturip atukkatigut anersaakkullu ineriartorneranik takutitsissut.

 

§ 12. Nunatta Atuagaateqarfia Groenlandicap katersugaataanut atatillugu issittumi pissutsit pillugit sammisallu Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnut pingaaruteqartut pillugit atuakkanik, atuagassianik atugassanillu allanik ilisimatuussutsikkut atuagaateqarfimmik ineriartortitsissaaq.

 

§ 13. Innuttaasut Groenladicami katersukkanik takunnissinnaanissaat Nunatta Atuagaateqarfiata qulakkiissavaa nunatsinnilu kulturikkut kingornussat ilaannik, tamannalu Nunatta Atuagaateqarfiata akisussaaffigivaa ilisimasanik misigisanillu ingerlatitseqqiisassalluni.

 

Kapitali 4

Atuagaateqarfimmiittuutisiaqartitsisarneq

 

§ 14. Inunnut, assersuutigalugu atuakkiortunut, nutserisunut, ilusilersuisartunut assiliisartunullu, kalaallisut atuakkat naalaagassallu pilersinneqarnerannut tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit tapersiisunut atuagaateqarfimmiittuutisiat pillugit Inatsisartut aningaasanut inatsimmi aalajangiisarput.
Imm. 2. Aningaasat imm. 1-imi taaneqartut agguaanneqartarnerat pillugu Naalakkersuisut annertunerusunik malittarisassiussapput, tassunga ilanngullugu inunnik imm. 1-imi taaneqartunik killiliineq taakkulu akornanni atuagaateqarfimmiittuutisianik pillugit agguaasarneq.

 

Kapitali 5

Atuagaateqarfinni sullissinermi maleruagassat

 

§ 15. Nunatta Atuagaateqarfia kommuninilu atuagaateqarfiit sullississutaannut immikkut ittunut, atugassanik atukkiussisarnerup nalinginnaasumillu ilitsersuinerup saniatigut, atuagaateqarfiit sullissinerannut tunngassuteqartunut sumiiffinnilu atorneqartartunit annertunerusunut akiliisitsisinnaapput. Aammattaaq Kalaallit Nunaata avataani atuagaateqarfinnut atortunik inniminnerneqartunik atukkiussinermi akiliisitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 2. Sullississutit akilersinneqartussaatitaasut imm. 1-imi taaneqartut atuisumit erseqqissumik piumasarineqarsimassapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu Nunatta Atuagaateqarfiata sullissutaannut akilersinneqartussaatitaasunut imm. 1-imi taaneqartunut akiliutit annertussusissaat akiliisitseriaasillu aalajangertarpaat. Akiliutit sullississutigineqartunut aningaasartuutinit annertunerussanngillat.

 

§ 16. Nunatta Atuagaateqarfia kommuninilu atuagaateqarfiit piffissap atukkiussiffiup qaangerneqarnerani akiliisitsisinnaapput. Akiliut atukkanut ataatsikkut atuisup atugaanut ataatsikkullu utertinneqartussanut annertunerpaamik 20 kr.-iussaaq, kisiannili meeqqat inuusuttullu 15-it inorlugit ukiulinnut atorniartunut annertunerpaamik 10 kr.-iussaaq. Ullunik arfineq marlunnik qaangiuttoorneq sivisuneruppat akiliut 50 kr.-mut qaffanneqarsinnaavoq, kisiannili meeqqanut inuusuttunullu 15-it inorlugit ukiulinnut atukkanik annertunerpaamik 20 kr.-it. Qaangiuttoorneq ullunik 30-nik sivisuneruppat allakkatigullu atortunik atukkanik utertitsisoqaqqusisoqarsimappat akiliut 100 kr.-mut qaffanneqarsinnaavoq, kisiannili meeqqanut inuusuttunullu 15-it inorlugit ukiulinnut atorniartumut annertunerpaamik 50 kr.-it.
Imm. 2. Nunatta Atuagaateqarfia kommuninilu atuagaateqarfiit atorniarnermut allagartartaaqqinnermi qaffasinnerpaamik 20 kr.-nik akiliisitsisinnaapput.

 

§ 17. Nunatta Atuagaateqarfia kommuninullu atuagaateqarfiit atuisumut ataatsimut atuagaateqarfinnit atukkiinissamik itigartitsisinnaapput, atuisoq
1) atukkat ajoqusernagit atukkanik utertitsisussaatitaaneq kingusinaarujussuarnikkut unioqqutissimappagu, imaluunniit
2) § 16 malillugu akiliummik aalajangerneqartumik akiligassaminik kinguaattooqqappat imaluunniit atukkanut ajoquserneqarsimasunut tammarneqarsimasunulluunniit taarsiilluni akiliutissanik kinguaattooqqappat.
Imm. 2. Atuisup atuagaateqarfimmut akiligassani, tak. imm. 1, akilerpagit, tassunga ilanngullugit atukkat ajoqusersimatinnagit utertippagit imaluunniit atukkat ajoqusersimasut taarserpagit kiisalu akiliutissat akilerneqarsimanngitsut akilerpagit atorniaqqusaajunnaarneq atorunnaassaaq.
Imm. 3. Nunatta Atuagaateqarfiata kommuninilu atuagaateqarfiit atuisoq malittarisassanik, tak. § 20, imm. 2, annertuumik arlaleriarluniluunniit unioqqutitsippat atuagaateqarfimmik atuisinnaajunnaarsissinnaavaat. Taamaattoqarpat atuisinnaajunnaarsitsineq qaammatit pingasut qaangernagit siumut sivisussusilerneqarsimassaaq.

 

§ 18. Nunatta Atuagaateqarfia kommuninilu atuagaateqarfiit ikittuinnarnik akisuunik atukkiussassaateqarpata imaluunniit angerlaallugit atorniarneqarsinnaannginnerat allanik pissuteqarpat atukkat angerlaallugit atorsinnaanerat atuagaateqarfiit killilersinnaavaat.
Imm. 2. Atugassat imm. 1-imi taaneqartut angerlaallugit atorneranni qularnaveeqqummik atuagaateqarfiit akiliisitsisinnaapput.

 

§ 19. Atuagaateqarfiit atukkiussassatut uninngasuutaat pissutigalugit atorniarsimasut ataasiakkaat atorneqarsinnaasut inniminnersinnaasaallu katillugit amerlassusissaannik atuagaateqarfiit malittarisassaanni aalajangersaasinnaavoq.

 

Kapitali 6

Ilitsersuineq, malittarisassat tunniussisussaatitaanerlu

 

§ 20. Nunatta Atuagaateqarfia kommuninilu atuagaateqarfiit atuagaateqarfinnik atuinermi atugassaritinneqartunik atuisut ilitsersortassavaat, tassunga ilanngullugu ilaatigut atorniarnermut allagartaat, atorniarnermut piffissaliussat, qularnaveeqqutaasinnaasunik akiliisitsisarneq, atukkanik ajoqusersimanagit utertitsissutaatitaanerup malinneqannginnerata kingunissaat, akiliisitsisarneq akiliutillu akiliisitsiniartarnerlu pillugit paasissutissiisassallutik.
Imm. 2. Nunatta Atuagaateqarfia kommuninilu atuagaateqarfiit atuagaateqarfinni malittarisassanik aalajangersaassapput, tassani atortorissaarutinik atuisarneq, pissusilersortarneq ileqqorissaarnissarlu ilanngunneqassallutik.
Imm. 3. Atuagaateqarfiit malittarisassaat atuagaateqarfinni saqqummiunneqassapput, qinnuiginnittoqartillugulu atuagaateqarfinnik atuisunut tunniunneqassallutik.

 

§ 21. Atuakkanik, aviisinik, atuagassianik, ukiumoortumik nalunaarusianik, kiisalu cd-rom-inik, video-nik, dvd-nik naalaagassanik saqqummiunneqartussanik naammassillugit suliaqartut, saqqummiussaminnik tamarmik immikkut pingasunngorlugit Nunatta Atuagaateqarfianut tunniussisussaapput.
Imm. 2. Pinngitsoorani tunniussisussaatitaaneq imm. 1-imi taaneqartoq pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput, tassunga ilanngullugu saqqummiunneqartunik allanik imm. 1-imi taaneqartunik tunniussisussaatitaaneq.

 

Kapitali 7

Aningaasalersuineq

 

§ 22. Nunatta Atuagaateqarfiata ingerlatsinera nunap karsianit tapiissuteqarnikkut aningaasalersorneqartarpoq.
Imm. 2. Nunap karsianit ukiumoortumik tapiissutit ukiumut aningaasaliiffiusumut tulliuttumut aningaasanik inatsisip akuerineqarneranut atatillugu Inatsisartunit aalajangerneqartarput.
Imm. 3. Nunatta Atuagaateqarfia isertitsissutaasinnaasunik ingerlataqarsinnaavoq.

 

§ 23. Kommunini atuagaateqarfinnik ingerlatsinermi pilersitsinermilu aningaasartuutit tamaasa kommunit akilertarpaat, aningaasartuutit Namminersorlutik Oqartussanit allanilluunniit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit akilerneqarnissaannik inatsisini ersarissumik pisinnaatitsisoqanngippat.

 

Kapitali 8

Pineqaatissiinerit

 

§ 24. Najoqqutassat, § 21, imm. 2 naapertorlugu suliakkiissutigineqartut, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit malillugu akiliisitsinermut malittarisassat malillugit pineqaatissiissutit aalajangersaavigineqarsinnaapput.
Imm. 2. Najoqqutassat § 21, imm. 2 naapertorlugu suliakkiissutigineqartut, tunngavissippaa akiliisitsinermik aalajangersaaneq, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit malillugu inatsisitigut pisinnaatitaasumut pisussaatitaasumullu akiliisitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Akiliisitsinermik pineqaatissiissutit imm. 1-2 naapertorlugu aalajangikkat, nunap karsianut nakkartinneqassapput.

 

Kapitali 9

Atuutilersitsinermut atorunnaarsitsinermullu aalajangersakkat

 

§ 25. Inatsit 1. januar 2015-imi atuutilersinneqarpoq. Bibliotekeqarneq pillugu Landstingip peqqussutaa nr. 4, 15. oktober 1979-imeersoq tassunga peqatigitillugu atorunnaarsinneqarpoq.
Imm. 2. Malittarisassat aalajangersarneqarnikut imaluunniit inatsisartut peqqussutaanni taaneqartumi imm. 1 naapertorlugu atuuttut atorunnaarnissaasa tungaanut imaluunniit inatsisartut inatsisaat una inatsisilluunniit allat naapertorlugit malittarisassanik aalajangersarneqartunik taarserneqarnissaasa tungaanut atuutiinnassapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, 8. juni 2014.

 

 

Aleqa Hammond