Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 2
15. maaji 2014
Atorunnaartut

Suliffeerunnermi ikiorsiissutit pillugit inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Nassuiaatit

 

§ 1.  Nammineq pisuussutigalugu suliffeerunneq ima paasisariaqarpoq, inuk naammaginartumik tunngavissaqarnani suliffimminit soraarpat imaluunniit suliffini qimappagu imaluunniit nammineq inuttut atukkani peqqutigalugit soraarsitaappat. Qinnuteqartoq nammineq pisuussuteqarluni suliffeerussimanersoq kommunalbestyrelsip aalajangissavaa.

 

§ 2.  Inuk sulinermik inuussutissarsiortutut isigineqartartoq tassaavoq, suliffiutilimmi  akissarsiat pillugit isumaqatigiissutit imaluunniit isumaqatigiissuteqarluni suliffeqartoq, taassumalu ilitsersuutai malillugit sulisuusoq.

 

§ 3.  Sulinermigut imminut pilersorsinnaasutit isigineqarpoq, killilersuuteqarnani piffissaq tamaat sulisinnaasoq imaluunniit piginnaanngorsarniarluni neqeroorummik innersuunneqarsimasoq, inuk suliffissaqartitsiniarnermi sulisinnaasutut isigineqarsinnaammat.

 

§ 4.  Tunisassiornermik unitsitsineq tassaavoq tunisassianik amigaateqarneq, maskiinanik ajutoorneq, silarlunneq imaluunniit pissutsit assingusut siumut ilisimaneqanngitsut peqqutigalugit tunisassiornermik unitsitsineq, taassumalu malitsigisaanik sulisunik angerlartitsineqarluni. Angerlartitsisarneq pillugu malittarisassat taamaallaat nunami tunisassiorfinnik atuinermi atorneqartarput.

 

Kapitali 2
Piumasaqaatit nalinginnaasut

 

§ 5.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutit sulinermik inuussutissarsiutilinnut tunniunneqartarput, nammineq pisuussutiginagu suliffeerunneq, angerlartinneqarneq imaluunniit napparsimaneq peqqutigalugu isertitanik annaasaqarnermut taarsiissutitut tunniunneqartarlutik.

 

§ 6.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutit kommunalbestyrelsimit akilerneqartarput, suliffeequttoq angerlartinneqarsimasoq imaluunniit napparsimasoq kommunalbestyrelsimut saaffiginninnermini kapitali 3-mi imaluunniit kapitali 4-mi piumasaqaatit eqquutsissimallugit kommunalbestyrelsimut saaffiginnikkaangat, tamakkulu saniatigut piumasaqaatit makku eqquutsissimagaanni:
1) 18-inik ukioqalersimagaanni imaluunniit pilersuisuugaanni,
2) Kalaallit Nunaanni inuit allattorsimaffiannut nalunaarsorsimagaanni, aamma
3) sapaatit akunneri kingulliit 13-it sulinermik inuussutissarsiutilittut sulisimagaanni, piffissamilu tassani ikinnerpaamik nalunaaquttap akunnerini 182-ini sulisimagaanni. Piffissat suliffeqannginnermi ikiorsiissutinik pissarsiffiusartut suliffeqarnermi katersinertut isigineqartanngillat.
Imm. 2. Inuit tunisassiornerup unitsinneqarnera imaluunniit taassuma malitsigisai peqqutigalugit angerlartinneqartoq, suliffissaqartitsinermilu sulisinnaassuseqartoq imaluunniit piginnaanngorsarneqarsinnaasoq, Inatsisartut inatsisaanni matumani malittarisassat malillugit suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisinnaatitaavoq. Angerlartinneqarsimaneq sulisitsisumit allakkatigut uppernarsarneqassaaq. Allakkatigut uppernarsaat elektroniskisut tunniunneqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Sulisitsisoq piaaraluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarnikkut angerlatsitsisimaneq pillugu kukkusumik uppernarsaasersimappagu, tamannalu pissutissaqanngitsumik suliffeerunnermi ikiorsiissutinik tunniussisimanermut kinguneqarsimappat, kommunalbestyrelsi suliffeerunnermi ikiorsiissutit tunniunneqarsimasut amerlaqqataannik sulisitsisumit akileqqullugit piumasaqarsinnaavoq.
Imm. 4.  Aaqqiissut angerlartitaasunut tunisassiornerup unitsinneqarnera peqqutigalugu angerlartinneqarsimanerminnut atatillugu akissarsiaqartunutt imaluunniit allatut isertitaqartartunut atuutsinneqartanngilaq.
Imm. 5.  Maleruagassami matumani piumasaqaatit qinnuteqartup eqquutsinnerai pillugit kommunalbestyrelsip aalajangertassavai.

 

§ 7.  Suliffissaaleqisut, angerlartitaasut imaluunniit napparsimasut isertitanut taarsiullugu pisortanit allatut ikiorsiissutinik pissarsisartut, imaluunniit pinerluuteqarsimasunik nakkutilliisoqarfiup imaluunniit isumaginninnerup ataani sullivinnit nakkutigineqartut, suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsinissaminnut pisussaatitaanngillat.

 

Kapitali 3
Suliffissaaleqinerup nalaani ikiorsissutit aamma angerlartitaasarneq

 

§ 8.  Suliffissaaleqisut aamma angerlartitaasimasut kommunalbestyrelsimut saaffiginnittut ilitsersuunneqarnissaminnut pisussaaffeqartitaapput.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi suliffissaaleqisoq imaluunniit angerlartitaasimasoq peqatigalugit immikkut iliuusissatut pilersaarummik suliaqassaaq, takuulli imm. 4.
Imm. 3.  Iliuusissatut pilersaarut eqqarsaatigisassanik arlaannik makkuninnga imaqartussaavoq:
1) Suliffissatigut periarfissat imaluunniit piginnaanngorsarnissaq, atuaqqinnissaq imaluunniit ilinnialernissamut periarfissat pillugit ilitsersuussineq.
2) Suliffissamik innersuussineq.
3) Kommunip sammisassaqartitsinikkut suliffissaqartitsinikkullu neqeroorutinik aallartissimasaanik innersuussineq.
4) Pikkorissarnernik piginnaanngorsaataasunik innersuussineq.
Imm. 4. Taamaattorli § 4 malillugu angerlartinneqarsimasut immikkut ittumik iliuusissatut pilersaarummik suliarinniffigineqassanngillat, angerlartinneqarsimaneq sivisunerpaamik ullunik 14-inik sivisussuseqassappat.
Imm. 5.  Immikkut ittumik iliuusissatut pilersaarutip suliffeqanngitsoq imaluunniit angerlartinneqarsimasoq malinnaaffigissavaa, taanna pineqartoq inatsisit allat malillugit ikiorsiissutinik pisartagaqalernernut ikaarsaariaraangat, inatsimmi allami taamattaaq immikkut ittumik iliuusissatut pileraaruteqarnissamut piumasaqaateqarpat imaluunniit piginnaanngorsaanissamut pilersaarummik piumasaqaateqartoqarpat. Taama pisoqassappat, inatsit alla malillugu immikkut iliuusissatut pilersaarutip imaluunniit piginnaanngorsaanissamut pilersaarutip immikkut ittumik iliuusissatut pilersaarut suliarineqareersimasoq aallaavigissavaa.
Imm. 6.  Iliuusissatut pileraarut pisariaqartitsineq malillugu nalilersorneqassaaq nutarterneqarlunilu.
Imm. 7.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutinik qinnuteqartunut immikkut ittumik iliuusissatut pileraarutit pillugit Naalakkersuisut maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

§ 9.  Suliffeerunnerup imaluunniit angerlartitaanerup nalaani suliffeerunnermi angerlartitaanerup kingorna imaluunniit suliffeerunnerup aallartinnerani ullormit saaffiginninnerup siulliup aallartinneranit suliffeerunnermi ikiorsiissutinik tunniussineqartassaaq.
Imm. 2.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutit katillugit sapaatit akunnerini 13-ini tunniunneqartassapput.
Imm. 3.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutit ima pisoqarneranit apeqqutaatinneqassapput:
1)  suliffissaaleqisoq imaluunniit angerlartitaasoq sulinermik inuussutissarsiorsinnaassaaq suliffissaqartitsiniarnermilu sulileriaannaasussaalluni, aamma
2)  suliffeerunneq nammineq pisuussutigissanngilaa, tak. § 1.
Imm. 4. Suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsiaqartoq piffissami suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsinerup nalaani ulluni ataasiakkaani akissarsianik isertitaqarsimappat suliffeerunnermi ikiorsiissutit ikilisinneqassapput. Suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisumut suut iluaqutaanerunersut apeqqutigitillugit, suliffeerunnermi ikiorsissutit taassumunnga ima ilillugit ikilisinnissaannik toqqaaneqarsinnaavoq:
1)  ulluni qanoq amerlatigisuni akissarsiaqarluni isertitaqarsimaneq malillugu, imaluunniit
2)  aningaasat qanoq amerlatigisut tunniunneqarsimanersut malillugit.
Imm. 5.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutini qinnuteqartumut sulilersinnaanermut pisussaaffiit pillugit Naalakkersuisut maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 4
Napparsimanerup nalaani suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisarneq

 

§ 10.  Inuk sulisinnaajunnaarnermik kinguneqartumik napparsimanermi nalaani suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisinnaavoq. Inuup suliffissaqartitsiniarnermi sulileriataarsinnaajunnaarallarnini pillugu kommunalbestyrelsimut nalunaarutigissavaa.
Imm. 2.  Napparsimanerup nalaani suliffeerunnermi ikiorsiissutit napparsimanerup ulluisa pingajuat aallarnerfigalugu tunniunneqassapput. Suliffissaaleqisut aamma angerlartitaasimasut suliffeerunnerup nalaani ikiorsiissutinik pisartagaqareersut suliffeerunnermi ikiorsiissutinik kipinertaqanngitsumilli pissarsisarnerat ingerlaannassaaq.
Imm. 3.  Taamaattorli napparsimaneq sapaatit akunnerinik marlunnik (2) sivisunerusumilluunniit sivisunerussappat, imaluunniit sulinermi ajoqusersimanermik kinguneqarsimappat, ikiorsiissutit napparsimanerup ulluanit siullermit tunniunneqassapput. Sulinermi ajoqusersimanermut atatillugu suliffeerunnermi ikiorsiissutinik tunniussisarneq sulinermi ajoqusernerup aallartiinnarneranut uiggiutiinnarlugu napparsimanerup nalaani tunniunneqassapput.
Imm. 4.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsiaqartoq napparsimajunnaarneq aallartiinnartoq kommunalbestyrelsimut nalanaarutiginnissalluni pisussaatitaavoq.
Imm. 5. Suliffissaarunnermi ikiorsiissutit sapaatip akunnerini 13 ikiorsiissutigineqarsinnaapput.

 

§ 11.  Sapaatit akunneri pingasut sinnerlugit napparsimanermi imaluunniit sivikitsukkuutaanik napparsimasutut nalunaarutiginnikulaartoqarnerani inuk taanna pineqartoq ikiorsiissutinik allanik pissarsisartussatut ikaarsaassanersoq kommunalbestyrelsip nalilissavaa.

 

§ 12.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisartup nakorsamit uppernarsaammik takutitsinissaa kommunalbestyrelsip piumasarisinnaavaa.
Imm. 2.  Nakorsamit uppernarsaammut aningaasartuutit, tak. imm. 1, kommunalbestyrelsimit akilerneqassapput.

 

Kapitali 5
Pineqaatissiisarnernut aalajangersakkat

 

§ 13.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsiat tunniuttarnerini pineqaatissiissutitut sapaatit akunnerini sisamani (4) tunniunneqannginnissaat pillugit kommunalbestyrelsei aalajangiisinnaavoq, suliffissaaleqisoq imaluunniit angerlartitaasimasoq ima iliorpat:
1)  immikkut ittumik iliuusissatut pilersaarummik suliarinninnissamut peqataarusunngippat, tak. § 8, imm. 2,
2)  atorsinnaasumik peqqutissaqarnani suliffimmut innersuunneqarsimasumut sulilerusunngippat,
3) atorsinnaasumik peqqutissaqarnani suliffimmut innersuunneqarsimasumut takkutinngitsoorpat,
4)  atorsinnaasumik peqqutissaqarnani sammisassaqartitsiniarnermi, suliffissaqartitsiniarnermi imaluunniit piginnaanngorsarneqarnissamut neqeroorut isumaqatigiissuteqarfigineqarsimasoq orniguffiginngippagu, imaluunniit
5)  napparsimanerup qanngiussimanera pillugu ingerlaannartumik napparsimajunnaarsimasutut nalunaarutiginninngippat.
Imm. 2.  Angerlartinneqarsimasup suliffik innersuunneqarsimasoq suliffigilissallugu pisussaaffeqarpoq, naak tamanna atorfeqartitaanermi pissutit atuutereersut taamaatinnissaannik kinguneqassagaluarpalluunniit.
Imm. 3.  Piffissap pineqaatissinneqarsimanermik kinguneqartoq taamaatippat, tak. imm. 1, suliffissaaleqisoq imaluunniit angerlartitaasimasoq suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsinissaminut pisinnaatitaavoq, § 6, imm. 1 aamma 2-mi, kiisalu § 9, imm. 3-mi piumasaqaatit eqquutsinneqarsimappata.
Imm. 4.  Suliffissaaleqisoq imaluunniit angerlartinneqarsimasoq piffissap pineqaatissinneqarnerup taamaatinnerani imm. 1-imi pisussaaffiit allassimasut suli imaluunniit aammaarluni eqquutsikkusunngippagit, pineqartoq suliffissaqartitsiniarnermi suleriaannaasutut isigineqarunnaassaaq, tamatumalu kingunerisaanik suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisinnaatitaanini annaassallugu.

 

Kapitali 6
Suliffeerunnermi ikiorsiissutit amerlassusii tunniussisarnerlu

 

§ 14.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutit nalunaaquttap akunneranut aalajangersimasumik akeqartitsinikkut tunniunneqartarpoq, taakku tassaallutik sulisartut ilinniarsimanngitsut pillugit akissarsiat pillugit SIK’p aamma Naalakkersuisut akornanni isumaqatigiissutit malillugit akissarsiat ikinnerpaaffiisa 90 %-ii, tak. imm. 3.
Imm. 2.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutit naatsorsorneqartarput nalunaaquttap akunneri sulinermik inuussutissarsiuteqartup sapaatit akunnerini kingullerni 13-ini suliffeqarsimanera tunngavigalugu, ullullu 14-ikaartumik kingumut tunniunneqartussaallutik, amerlanerpaamilli sapaatit akunnerannut nalunaaquttap akunneri 40-t.
Imm. 3.  Imm. 1 malillugu nalunaaquttap akunneranut akiliutitut akigitinneqartussat nutaat Naalakkersuisut aamma SIK-p akornanni akissarsiat pillugit isumaqatigiissutaasa allanngortinneqarnerisa piaartumik kinguninngua Naalakkersuisut tamanut saqqummiutissavaat.
Imm. 4.  Nalunaaquttap akunneranut akiliutitut akigitinneqartussat nutaat tamanut saqqummiunneqarsimanerisa kingorna ataasinngornerup siulliani atuutsinneqalissapput.

 

Kapitali 7
Nalunaarutiginnittussaatitaaneq aamma utertitsilluni akiliisarneq

 

§ 15.  Suliffeerunnermi ikorsiissutinik pissarsisartup nammineq inuunermini atukkamini allannguutit suliffeerunnermi ikiorsiissutinik ikilisaanermik, taamaatitsinissamik imaluunniit utertitsilluni akilertariaqarnerinik kinguneqarsinnaasut pillugit kommunalbestyrelsimut nalunaarutiginninnissaminut pisussaaffeqarpoq.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi, inatsisit allat tamatuminnga aporfissaqartitsinngippata, paasissutissanik pisortanit allanit pissarsiorsinnaavoq, tassani nalilerneqassammat pissutsit suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisartoq suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsinissaminut pisussaaffeerussimanersoq nalilerneqassalluni.

 

§ 16.  Inuk suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisartoq piffissami ataatsimi assinganillu siunertaqartumik suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisarsimanerup nalaani taarsiissutinik assigisaannilluunniit pissarsisimappat ikiorsiissutinik tunniunneqarsimasunik utertitsilluni akiliuteqassanersoq kommunalbestyrelsip aalajangissavaa.

 

§ 17.  Paasissutissat § 15, imm. 1-imi piumasarineqartut pillugit inuup nalunaarutiginngitsoorsimappagit, imaluunniit ilisimalluaraluarlugu pisussaaffeqarnani suliffeerunnermi ikiorsiissutinik pissarsisarsimappat, utertitsilluni akiliuteqarnissaa pillugu kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaavoq.

 

Kapitali 8
Aningaasalersuineq allaffissornikkullu aqutsineq

 

§ 18.  Inatsisartut inatsisaat manna malillugu aningaasartuutit kommunalbestyrelsinit akilerneqartassapput.
Imm. 2.  Suliffeerunnermi ikiorsiissutit kommunalbestyrelsip sulinermik inuussutissarsiuteqartup kommunimi inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimaffianiittup akilertassavai.
Imm. 3.  Suliffeerussimasoq imaluunniit angerlartitaasimasoq immikkut ittumik iliuusissatut pilersaarummik suliarinnittoqarsimanerata kingorna kommunimit nuuppat, kommunip nuuffigineqartup suliffeerussimasup imaluunniit angerlartitaasimasup immikkut ittumik iliuusissatut pilersaarut kommunimit nuuffigineqarsimasumit pissarsiarissavai, suliffeerussimasoq imaluunniit angerlartitaasimasoq komunimut nuuffigisimasaminut saaffiginnippat pisariaqartitsinerit malillugit tulluussarneqarniassammat. Kommunip nuunnikkut qimaguffigineqarsimasup piumasaqarneq tiguniariaruniuk immikkut ittumik iliuusissatut pilersaarut ingerlaannartumik kommunimut nuuffigineqarsimasumut nassiutissavaa.

 

Kapitali 9
Maalaaruteqarsinnaatitaaneq

 

§ 19.  Kommunalbestyrelsip § 1, § 6, imm. 54, § 13, imm. 1, aamma §§ 16 aamma 17 malillugit aalajangersimasai Isumaginninnermi Maalaaruteqartarfimmut maalaarutigineqarsinnaapput.
Imm. 2.  Maalaarummik tunniussinissamut piffissaliussaq tassaavoq aalajangikkap maalaarutigerusutap tigunerata kingorna sapaatit akunneri sisamat(4) qaangiutinnginnerini.

 

Kapitali 10
Atuutsinneqalerfissaa aamma ikaarsaariarnermi aalajangersakkat

 

§ 20.  Inatsisartut inatsisaat atuutsinneqalerfissaa tassaavoq 1. juli 2014.
Imm. 2.  Tamatumunnga ilutigitillugu suliffeerunnermi ikiorsiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 1. juni 2006-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat ulloq 15. maj 2014

 

 

Aleqa Hammond