Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
17. februar 2014
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til produktudvikling, eksportfremmende aktiviteter, fremme af brugen af grønlandske fødevarer og professionel konsulent bistand (klippekort)

I medfør af § 6, § 8, stk. 3 og § 9, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landsbaserede erhverv, fastsættes:Kapitel 1
Støtte til produktudvikling

Størrelse af støtte

§ 1.  Refusion af udgifter til produktudvikling gives med den procentdel, der er fastsat i tilsagnet om støtte. Der kan ydes støtte med et mindste beløb på 50.000 kr. og et største beløb på 300.000 kr.


Varighed af tilsagn

§ 2.  Et tilsagn om støtte til produktudvikling bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist.

 

Kapitel 2
Støtte til eksportfremmende aktiviteter

§ 3.  Indenfor beløbet afsat på den årlige finanslov, kan der meddeles tilsagn om støtte til eksportfremmende aktiviteter, herunder køb af rådgivning fra eksportråd, handelskamre med videre, samt markedsføring. Jf. lovens § 6.
Stk. 2.  Indenfor en periode på 3 år, kan der højest meddeles 2 tilsagn om støtte til samme person eller selskab.


Størrelsen af støtte

§ 4. Refusion af udgifter til eksportfremmende aktiviteter gives med det fulde beløb, dog maksimalt 50.000 kr.jf. lovens § 6 


Varighed af tilsagn

§ 5.  Et tilsagn om støtte til eksportfremmende aktiviteter bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist.Kapitel 3
Støtte til fremme af brugen af grønlandske fødevarer

§ 6.  Indenfor beløbet afsat på den årlige finanslov, kan der meddeles tilsagn om støtte til fremme af brugen af grønlandske fødevarer.
Stk. 2.  Tilsagn om støtte kan gives til produktudvikling og markedsføring af grønlandske fødevarer.
Stk. 3.  Tilsagn efter stk. 1, kan ikke kombineres med tilsagn om støtte efter § 1 eller § 4.


Størrelsen af støtte

§ 7.  Refusion af udgifter til fremme af brugen af grønlandske fødevarer gives med den procentdel, der er fastsat i tilsagnet om støtte. Der kan ydes støtte med et mindste beløb på 25.000 kr. og et største beløb på 200.000 kr.


Varighed af tilsagn

§ 8. Et tilsagn om støtte bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist.

 

Kapitel 4
Klippekort - Støtte til professionel konsulentbistand

§ 9.  Indenfor en periode på 3 år, kan der højest meddeleles 2 tilsagn om støtte med et fast beløb til professionel konsulentbistand til samme person eller selskab.


Størrelsen af støtte

§ 10.  Refusion af udgifter til professionel konsulent bistand gives med det fulde beløb, dog maksimalt 12.000 kr., for udgifter til professionel konsulentbistand vedrørende etablering af virksomhed med salg og levering af ydelser i Grønland.


Varighed af tilsagn

§ 11.  Et tilsagn om støtte til professionel konsulentbistand (klippekort) bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist.

 

Kapitel 5
Generelle bestemmelser

§ 12. Støtte kan udbetales samlet, når udgifter, der giver ret til udbetaling af det fulde støttebeløb, er afholdt og dokumenterede. Støtte kan udbetales delvist, når udgifter, der giver ret til udbetaling af en del af det fulde støttebeløb, er afholdt og dokumenterede.
Stk. 2.  Det er et vilkår for udbetaling af støtte, at udgifterne kan henføres direkte til det i tilsagnet angivne formål.
Stk.3. Støtte kan ikke ydes til udgifter, der er afholdt forud før meddelelsen af tilsagnet om støtte.


Rapportering

§ 13.  Støttemodtager skal som en del af dokumentationen udarbejde en rapport om det samlede projekt samt vedrørende anvendelsen af midlerne.
Stk. 2.  Rapporten skal indgives på rapportskema og fremsendes senest samtidigt med ansøgning om udbetaling af støtte.


Ikrafttræden

§ 14.  Denne bekendtgørelse træder i kraft 18. februar 2014. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 5. april 2002 om tilskud til produktudvikling inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv samt konvertering af lån inden for turismeerhvervet.Grønlands Selvstyre, den 17. februar 2014Jens-Erik Kirkegaard

/

Jørn Skov Nielsen