Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
29. november 2013
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri
(Præcisering af undtagelsesbestemmelsen for fiskeri i henhold til internationale fiskeriaftaler samt ændring vedr. tidspunktet for afgiftspligtens indtræden og beregningsgrundlaget for reguleringer på indtægtssiden)

§ 1

I inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri foretages følgende ændringer:


1.
§ 1, stk.2, affattes således:
Stk. 2.  Fiskeri i henhold til fiskeriaftaler mellem Naalakkersuisut og nationale eller overnationale myndigheder omfattes ikke af denne lov.”

2. § 2 affattes således:
§ 2.  Afgiftspligten indtræder på fangsttidspunktet.”

3. § 3, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
”Prisudviklingen for hellefisk tager udgangspunkt i udviklingen i salgs- og eksportpriser for hellefisk fra Danmark.”§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014 og har virkning for hellefisk, der fanges den 1. januar 2014 eller senere. Hellefisk, som fanges i perioden 1. januar til 31. december 2013, anses som udført eller overdraget til tredjemand senest den 31. marts 2014.Grønlands Selvstyre, den 29. november 2013Aleqa Hammond