Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
29. november 2013
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift på rejer
(Ændret afgiftsberegning)

§ 1.

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 24 af 22. november 2011, foretages følgende ændringer:


1.
§ 4, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Indekset beregnes ud fra de sidste 4 kvartalers gennemsnitlige salgspris pr. kilo afgiftspligtige rejer, inklusive evt. forhøjelser efter § 2, stk. 1, 2. pkt., der er opfisket med grønlandsk indregistrerede skibe, således at indekset sættes lig med 100,00 ved en gennemsnitlig salgspris på 9,60 kr. pr. kilo. Indekset reguleres for hver øre, salgsprisen overstiger 9,60 kr.”

2. § 4, stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  Afgiften fastsættes til 0,01 procent, når indekset udgør 100,1042 stigende proportionalt med 0,01 procent, hver gang indekset stiger med 0,1042 procentpoint. Udgør indekset 100,00 eller derunder, svares der ikke afgift.”

3. § 4, stk. 4, affattes således:
Stk. 4.  Udgør indekset 256,2500, svarende til en gennemsnitlig salgspris på 24,60 kr. pr. kilo, eller derover, fastfryses afgiften til 15 procent.”§ 2.

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2014.Grønlands Selvstyre, den 29. november 2013Aleqa Hammond

Dokumenter