Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 4
29. novembari 2013
Atuuttut

Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanermut inuussutissarsiutinillu siunnersuisarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat inatsisaat

Kapitali 1
Siunertaa nassuiaatillu

 

§ 1.  Kikkulluunniit ilinniarnissaq inuussutissarsiummillu ingerlataqalernissaq siunertaralugu akeqanngitsumik pitsaassusilimmillu ilitsersorneqarsinnaaput.
Imm. 2.  Ilitsersuisarneq pingaartumik inuusuttunut tunngatinneqassaaq, takukkit §§ 19-23.
Imm. 3.  Ilitsersuisarneq ilinniakkanik taamaatitsiinnartarnerit allanillu toqqaaqqittarnerit pinaveersaartinnissaannut aammalu ilinniartut ataasiakkaat ilinniartulluunniit ilinniakkamik toqqaakkaminnik ilinniakkanik inuttullu annertunerpaamik pissarsiaqarlutik naammassinnittarnissaannut annertunerpaamik tapersiissaaq.
Imm. 4.  Ilitsersuisarneq aamma ataasiakkaat namminneq paasissutissanik ujarlersinnaanissaannut atuisinnaanerannullu tapersiissaaq, tassunga ilanngullugit qarasaasiaq atorlugu paasissutissanik ilitsuinersarnermillu neqeroorutit, ilinniagaq pillugu, ilinniarfiit siunissamilu suliffissat.

 

§ 2.  Ilitsersueriaatsit imm. 1-7-imi taaneqartut ingerlanneqartassapput ilitsersueriaatsinut assigiinngitsunut immikkut piumasaqaatit ataqqillugit:
1)  Ilinniagaqarneq pillugu ilitsersuineq tassaavoq ilitsersuineq ilinniagassamik ilinniaqqinnissamilluunniit toqqaanissamut tunngasoq.
2)  Inuussutissarsiutinut ilitsersuisarneq tassaavoq ilitsersuineq inuussutissarsiummik toqqaanissamut tunngasoq, tassunga ilanngullugit ilinniareernerup kingorna inuussutissarsiuteqalersinnaanerit, allamik inuussutissarsiuteqalerneq suliffeqarnerlu aamma suliffissaaleqinermi suliffeqarneq.
3)  Naammassinninnissamut ilitsersuineq tassaavoq ilinniartut ilinniagaqartulluunniit ilinniakkamik pineqartumik naammassinnissaat siunertarlugu ilinniagaqarnerup ingerlanerani ilitsersuineq.
4)  Ingerlaqqeriarnissamut ilitsersuisarneq tassaavoq ilinnigaqarnermit ilinniagaqaqqinnissamut ikaarsaariarnermut atatillugu aamma ilinniaqarnermit suliffeqalernermut atatillugu ilitsersuisarneq.
5)  Inunnik ataasiakkaanik ilitsersuisarneq tassaavoq inuit ataasiakkaat immikkut ilitsersorneqartarnerat.
6)  Ataatsimoortunik ilitsersuisarneq tassaavoq eqimattanik piffissami ataatsimi ilitsersuisarneq.
7)  Ujartuilluni ilitsersuisarneq tassaavoq kaammattorneqarani innuttaasunut ataasikaanut saaffiginnilluni ujartuilluni ingerlatsinikkut ilitsersuisarneq.


Kapitali 2
Akisussaaffik aaqqissuussaaneralu

 

Qitiusumi akisussaaffik

 

§ 3.  Naalakkersuisut makku isumagissallugit pisussaapput:
1)  ilitsersuisarneq nalilersortassallugu ineriartortissallugulu,
2)  ilitsersuisarneq ataqatigiissassallugu,
3)  ilitsersuisarneq pillugu paasissutissiisassallutik,
4)  ilitsersuisarnermi atortut suliarissallugit siaruartissallugillu, 
5)  ilitsersuisartut ilinniartittassallugit ilinniarteqqittassallugillu,
6)  sumiiffinni ilitsersuisarfinnut tunngatillugu ilitsersuisarneq,
7)  misilittakkanik ilisimasanillu paarlaasseqatigiittarneq, aammalu
8)  attaveqarfigeqatigiittarnermik pilersitsineq tapersersortassallugu.

 

§ 4.  Ilitsersuisarneq pillugu paasissutissiisarnermut atatillugu, takuuk § 3, nr. 3, ilitsersuisarneq pillugu  quppersakkap pilersinnissaa ingerlannissaalu Naalakkersuisut isumagissavaat. Ilitsersuisarneq pillugu quppersagaq sumiiffinni ilitsersuisarfinni ilinniarfinnilu ilitsersuisartunut, ilitsersorneqarusuttunut allanullu ilinniarneq inuussutissarsiuteqarnerlu pillugit paasissutissinneqarnissamik kissaateqartunut internetikkut paasissutissiisarnermi ilitsersuisarnermilu sakkussaq.
Imm. 2.  Ilitsersuisarnermi quppersagaq Kalaallit Nunaani avataanilu ilinniarfiusinnaasut pillugit ilinniakkat ataasiakkaat sumut atorneqarsinnaanerannik piffissanilu aalajangersimasuni suliffeqarneq pillugu paasissutissanik imminnut sanilliunneqarsinnaasunik imaqassaaq.
Imm. 3.  Ilitsersuisarnermi quppersagaq pillugu malittarisassanik annertunerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

§ 5.  Attaveqaqatigiittarnermik pilersitsinermut atatillugu, takuuk § 3, nr. 8, nuna tamakkerlugu attaveqaqatigiiffiusartup pilersinnissaa Naalakkersuisut isumagissavaat, tamatumani sumiiffinni ilitsersuisarfiit, ilinniarfiit, kattuffiit, peqatigiiffiit il.il. pissutsit ilinniartitaanermut inuussutissarsiutinullu pingaaruteqartut tamaasa pillugit isummaminnik saqqummiisinnaallutik, oqallissinnaallutik nalilersuisinnaallutillu.
Imm. 2. Nuna tamakkerlugu attaveqaqatigiiffiusartoq pillugu malittarisassanik annertunerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

§ 6.  Suliassat §§ 3-5-mi aamma § 8-mi taaneqartut taakkuluunniit ilaat pillugit nuna tamakkerlugu ilitsersuisarfimmik Naalakkersuisut pilersitsisinnaapput.

 

§ 7. Ilitsersuisarnerup ineriartorteqqinnissaa pillugu Naalakkersuisunut ilitsersuisarnissaq siunertaralugu Kalaallit Nunaanni Ilitsersuisarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit Naalakkersuisut pilersissavaat.
Imm. 2.  Siunnersuisoqatigiit inunnik tallimanik ilaasortaqassapput, taakkulu tamanna pillugu innersuussisoqareerneratigut, takuuk imm. 3, inuttut namminneq piginnaasaqarnermikkut piffissamut ukiunut sisamanut Naalakkersuisunit toqqarneqartassapput.
Imm. 3.  Ukua tamarmik ilaasortaatitassaminnik ataatsimik innersuussissapput:
1)  Sulisitsisut kattuffii.
2)  Sulisut kattuffii.
3)  Ilinniagaqartut kattuffii.
4)  KANUKOKA.
5)  Ilinniarfiit.
Imm. 4.  Kattuffiit suliaqarfiillu innersuussisut isumaqatigiillutik ilaasortassamik ataatsimik innersuussippata taanna toqqarneqassaaq. Innersuussineq pillugu isumaqatigiinngittoqarnerani, innersuussat akornanni ilaasortassamik Naalakkersuisut toqqaasassapput.
Imm. 5.  Siunnersuisoqatigiinni ilaasortat akunnerminni siulittaasussaq toqqartassavaat.
Imm. 6.  Siunnersoqatigiit suliassaat pillugit malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugu siunnersuisoqatigiit suleriaasiat.

 

§ 8.  Kalaallit Nunaanni Ilitsersuisarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit allatseqarnerat Naalakkersuisut isumagissavaat.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni Ilitsersuisarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit ataatsimiinneranni ilaasortat illoqarfitsik qimallugu ataatsimiigiartariaqartillugit, Inatsisartuni, Naalakkersuisunilu il.il. ilaasortat akissarsiaat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaanni Inatsisartunut ilaasortanngitsunut akissarsiat tapisiallu pillugit malittarisassat malillugit ullormusiaqassapput angalanerannilu aningaasartuutat matussuserneqartassallutik.


Sumiiffinni akisussaaffiit

 

§ 9.  Kommunalbestyrelsip akisussaaffigaa kommunimi innuttaasunik ilitsersuisarneq isumagissallugu, takujulli § 10-mi.

 

§ 10.  Ilinniarfiit akisussaaffigivaat ilinniartut ilinniakkaminnik naammassininnissaat ikaarsaariarnissaallu pillugit ilitsersuisassallutik. Ilinniakkanut pineqartunut malittarisassat malillugit ilitsersuineq ingerlanneqartassaaq.

 

§ 11  Ilitsersuisarnerup ataqatigiissarnissaa, annertusarnissaa sammiveqarnissaalu siunertaralugit kommunini ilitsersuiffinnik pilersitsinissap ingerlatsinissallu isumaginissaat kommunalbestyrelsit pisussaaffigaat.
Imm. 2. Kommunip ilitsersuisarfiata inatsit naapertorlugu ilitsersuisarnermi suliassanik ingerlatsinermini suliffissarsiuussisarfiit pillugit Inatsisartut peqqussutaat malillugu kommunimi suliffissarsiuussisarfimmik suleqateqarnissaa kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa.

 

§ 12 Kommunip ilitsersuisarfiani ilitsersuisartut piginnaasaqartut illuni naleqquttuni iltsersuisarnermik neqerooruteqartarnissaat kommunalbestyrelsip isumagissavaa, takuuk imm. 2.
Imm. 2.  Inunnit Naalakkersuisunit akuerisaasumik ilinniartitsinermik ilitsersuisarnermillu ilinniagaqarsimasunit imaluunniit tassunga assingusumik iltsersuisinnaanermik piginnaasaqarnermik uppernarsaasinnaasunit ilitsersuisarneq ingerlanneqassaaq. Naalakkersuisut tamanna pillugu qinnuteqartoqareernerata kingorna akuerisinnaavaat, ilitsersuisarnerup inummit ilitsersuisarnermi allaanerusunik piginnaasaqartumit utaqqiisaasumik ingerlanneqarnissaa, ilitsersuisartoq pineqartoq Naalakkersuisunit akuerisaasumik ilinniartitsinermik ilitsersuisarnermillu ilinniarnermik ingerlataqarpat ilinniarnissamilluunniit pilersaaruteqarpat.

 

§ 13.  Ilinniagaqarneq suliffeqarnerlu pillugit kommunalbestyrelsip anguniagaanut tunngatillugu ilitsersuisarnermik suliniutinillu siunnerfeqartitsinermik aqutsinermut atugassanik nuna tamakkerlugu paasissutissanut tunngavissanik pilersitsinissaq siunertaralugu inunnut ataasiakkaanut kommunalbestyrelsip ilitsersuisarnera pillugu innuttaasullu ilinniagaqarnermi suliffeqarnermilu killiffiat pillugu kommunalbestyrelsi nalunaarsuisassaaq Naalakkersuisunullu nalunaaruteqartassalluni.
Imm. 2.  Imm. 1-mi siunertat taaneqartut innersuussutigalugit ilinniarfiit, meeqqat atuarfii namminersortut, efterskolit højskolillu ilinniarfiit ilitsersuisarnerat pillugu paasissutissanik nalunaaruteqartarnissaannik Naalakkersuisut peqqusinnaavaat.
Imm. 3.  Imm. 1 aamma 2 naapertorlugu paasissutissanik nalunaarsuisarneq nalunaaruteqartarnerlu pillugit Naalakkesuisut malittarisassiorsinnaapput, tassunga ilanngullugu paasissutissat elektroniskinngorlugit nalunaarsortarnissaat nalunaarutigineqartarnissaallu piumasarineqarsinnaavoq.


Kapitali 3
Ilitsersuisarnerup aaqqissuunneranut ingerlanneqarneranullu sinaakkutit

 

§ 14.  Ataqqinninneq, naligiissitaaneq, ammasuuneq tatiginninnerlu aallaavigalugit ilitsersuisarneq ingerlanneqartassaaq aammalu ataasiakkaat soqutigisaat inuttullu piginnaasaat ilanngunneqartassallutik, tassunga ilanngullugit aqqissuussaanngitsumik piginnaasat, maannamut ilinniagaqarsimaneq suliffeqarsimanerlu, kiisalu ilinniarsimasunik sulisoqarnissamik inuussutissarsiortullu namminersortut pisariaqartitaattut ilimagisat.

 

§ 15.  Ilitsersuisarneq aaqqissuunneqartassaaq ingerlanneqartassallunilu paasissutissat, ilinniartitsineq, ingerlatat inunnillu ataasiakkaanik oqaloqateqarneq ataqatigiissillugit.
Imm. 2. Ilitsersuisarneq imatut aaqqissuunneqartassaaq ilitsersuinermi ataqatigiissitsisoqarluni, siuariartortitsisoqarluni assigiinngiiaartitsillunilu, tassunga ilanngullugit ilitsersorneqartup nammineq piginnaasani pillugit qisuariarnissaa aammalu ilinniakkamik inuussutissarsiummullu toqqaanermut tunngatillugu periarfissat qulakkeerlugit.

 

§ 16.  Ilitsersuisarnermi neqeroorutit ataasiakkaat ataqatigiissarneqassapput, taamaalilluni ilitsersuisarnermi ingerlatat imminnut atassallutik, tassani tamat ilitsersorneqarnissamik pisariaqartitaat annertunerpaamik qulakkeerneqassallutik.

 

§ 17.  Ilitsersuisarneq immikkoortut ilinniarfiillu soqutigissaannut atatinneqassanngilaq.

 

Kapitali 4
Ilitsersuisarnermi suliassat

 

Tamanut tunngasut

 

§ 18.  Ilitsersuisarnerni suliassat makkuupput:
1)  Kalaallit Nunaanni ilinniarfissatigut periarfissat pillugit ilitsersuineq,
2)  Kalaallit Nunaata avataanni ilinniarfissatigut periarfissat, tassunga ilanngullugit Danmarkimi,
3)  suliffeqarneq suliffeqarnermilu ingerlatsineq pillugit ilitsersuineq,
4)  aningaasaqarniarnermi pissutsit pillugit ilitsersuineq, tassunga ilanngullugit ilinniagaqarnersiuteqarneq aamma qinnuteqarnermi immersugassat immersorneqartarnerat 
5)  ineqarnermi pissutsit pillugit ilitsersuineq, aamma
6)  inuttut tarnikkullu pissutsit pillugit ikiorserneqarnissaq pillugu ilitsersuineq.
7)  ilinniagaqarnermik aallartitsinermut qinnuteqarnermullu atatillugu ilinniagaqarnersiutinillu qinnuteqartarnermi periutsit pillugit ilitsersuineq.
Imm. 2.  Ilitsersuinermi suliassat pillugit Naalakkersuisut annertunerusunik malittarisassiorsinnaapput.


Inuusuttunut ilitsersuineq

 

§ 19.   Inuusuttunut 18-it tikillugit ukioqartunut ilitsersuisarneq pillugu kommunini atuarfeqarfiit, kommuninilu ilitsersuisarfiit ingerlaavartumik suleqatigiittarnissaat kommunalbestyrelsit qulakkiissavaat.
Imm. 2 Imm. 1 malillugu ilitsersuinermut atatillugu sumiiffinni ilitsersuisarfiit kommunini atuarfeqarfiit, meeqqat atuarfii namminersortut, efterskolit højskolillu aamma ilinnarfiit ikaarsaariarneq pillugu ilitsersuinerisa piareersarneranni ingerlatsinerannilu ikiuutissapput.
Imm. 3.  Atuartut naammassisut pillugit meeqqat atuarfiisa iliuusissatut pilersaarutaat suliarineqarnikut assilinerannik kommunini ilitsersuisarfiit tigusaqarnissaat atortullu ilitsersuinermi atugassat pisariaqartut, tassunga ilanngullugit atuartut ataasiakkaat atuarnermik naammassinermut uppernarsaataat karakterillu pillugit paasissutissat, kommunalbestyrelsit qulakkiissavaat.
Imm. 4. Atuartunut atuarnermik naammassinnittunut iliuusissatut pilersaarutit meeqqat atuarfianni suliarineqartut assilinerannik ilinniarnertuunngorniarfiit, inuussutissarsiutinut ilinniarfiit imaluunniit qitiusumik ilinniarfiit tigusaqarnissaat kommunalbestyrelsit qulakkiissavaat.
Imm. 5.  Kommunini atuarfeqarfiit kommuninilu ilitsersuisarfiit suleqatigiinnerat pillugu aamma ilinniarfiit kommuninilu ilitsersuisarfiit suleqatigiinnerat pillugu Naalakkersuisut annertunerusunik malittarisassiorsinnaapput, tassunga ilanngullugit ikaarsaariarnermi ilitsersuisarnerup piareersarnera ingerlanneralu pillugit suleqatigiinneq pillugu.

 

§ 20.  Atuarfiit ilinniarfiillu aamma kommunini ilitsersuisarfiit inuusuttunut immikkut ilitsersorneqaratik ilinniarnermik aallartitsinissamik ingerlatsinissamillu inuussutissarsiormilluunniit toqqaanissamik ajornartorsiuteqartunut ajornartorsiuteqartussanulluunniit siunnerfeqartumik ilitsersuisassapput.
Imm. 2.  Inuusuttunut meeqqat atuarfiannit assigisaanniilluunniit atuartussaatitaanermik naammassillutik atuarunnaarsimasunut, ilinniarnermik inuussutissarsiummilluunnit aallartitsisimanngitsunut imaluunniit ilinniagaqarnermik unitsisisamasunut ujartuilluni ilitsersuisoqartassaaq.
Imm. 3.  Inuusuttut kissaatigisaat ilitsersuinermi pitsaassusilerneqassapput, inuusuttullu nammineerlutik angerlarsimaffiillu suleqatigigalugit ilinnigassamik inuussutissarsiutissamillu toqqaasinnaalersinneqassallutik.
Imm. 4.  Inuusuttunut 18-it inorlugit ukiulinnut ilitsersuinermi ilitsersuineq imatut aaqqissuunneqartassaaq angajoqqaatut oqartussaassuseqartut ilitsersuinermi inuusuttullu ilinniarnissamik pilersaarusiorneranni peqaatinneqarlutik.
Imm. 5.  Ilitsersuisarnerup imarisassaa, aaqqissuunneqarnera piffissatigullu inissinneqarnera ataasiakkaat inissisimanerannut pisariaqartitaannullu naleqqussarneqartassaaq.

 

§ 21.  Kommunit ilitsersuarsarfii ilitsersuinermut atatillugu inuusuttoq 18-it inorlugit ukioqarpat meeqqallu atuarfianni naammasseriinnerup kingorna ilinniarnermik inuussutissarsiornermilluunniit allartitsisimanngippat imaluunniit inuussutissarsiornermik ilinniarnermilluunniit taamaatitsisimappat inuusuttut taakkununngalu angajoqqaatut oqartussaassuseqartut suleqatigalugit ilinniarnissamut iliuusissatut pilersaarummik suliaqassaaq.
Imm. 2.  Ilinniarnissamut iliuusissatut pilersaarummi atuartup iliuusissatut  pilersaarut meeqqap atuarfinni ilinniartitsisuni isumasioqatigalugit suliarisimasaa aallaavigineqassaaq, takuuk meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut inatsisaat. Inuusuttunut meeqqat atuarfiannit iliuusissatut pilersaarusiorsimanngitsunut ilinniarnissamut pilersaarutip sapinngisamik inuusuttup taamanikkut atuarfigisimasaa peqataatillugu suliarineqarnissaa sumiiffimmi ilitsersuisarfiup qulakkiissavaa.

 

§ 22.  Ilinniarnissamut pilersaarummi inuusuttup siunissami ilinniagassatut toqqagaani anguniagassat aalajangersarneqassapput, tassunga ilanngullugit anguniakkat angunissaannut piumasaqaatit.  Ilinniagassatut toqqagassatut kissaatigisap piviusunngortinneqarnissaanut tunngatillugu inuusuttup suliamik ingerlatsinermi inuttullu piginnaasaasa ineriartortinnissaat siunertaralugu ingerlatassanik aalajangersimasunik ilinniagaqarnissamut iliuusissatut pilersaarummi aamma aalajangersaasoqassaaq.
Imm. 2.  Ilinniagaqarnissamut iliuusissatut pilersaarutip piviusunngortinnissaa pillugu aamma anguniakkat nutaat nutartikkalluunniit aalajangersarnissaa pillugu inuusuttoq 18-it ataallugit ukiulik tassungalu angajoqqaatut oqartussaasuseqartoq pisariaqartitsineq malillugu minnerpaamillu ukiumut ataasiarlutik oqaloqatiginissaat kommunit ilitsersuisarfiisa qulakkiissavaat.
Imm. 3.  Ilinniagaqarnissamut iliuusissatut pilersaarutit pillugit malittarisassanik annertunerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit pilersaarutit isikkui imarisaallu aammalu nangitseqqiisarneq pillugit.

 

§ 23.  Kommunini innuttaasut inuusuttunut 18-it ataallugit ukioqartunut meeqqat atuarfianni naammassisimasunut aammalu ilinniagaqarnermik inuussutissarsiuteqarnermilluunniit aallartissimanngitsunut imaluunniit ilinniarnermik taamaatitsisimasunut angajoqqaatut oqartussaassuseqartut ilinniagassatut inuussutissarsiutitullu toqqagassat inuusuttunut neqeroorutigineqartut pillugit nalinginnaasumik ilisimatinneqarnissaat kommunini ilitsersuisarfiit isumagissavaat.


Kapitali 5
Aningaasalersuineq nakkutilliinerlu

 

§ 24.  Ilitsersuisarnerni suliassanut aningaasartuutit suliassanik inatsisitigut pisussaaffeqartut akilissavaat.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Ilitsersuisarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit ingerlatsinerannut, takuuk § 8, imm. 2, aningaasartuutit Nunap Karsiata ukiumoortumik tapiissutai atorlugit akilerneqartassapput.

 

§ 25.  Inatsit naapertorlugu ilitsersuisarnermi suliassat ingerlanneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsinut angusassat pillugit isumaqatigiissusiussapput.  
Imm. 2. 
Kommunit ilitsersuinermi anguniagassaat taakkununngalu piumasaqaatinik allaaserinninneq angusassat pillugit isumaqatigiissutini ilaassapput.
Imm. 3.  Angunigassat aalajangersimasut anguneqanngippata Naalakkersuisut kommuninut ataatsimoortumik tapiissutit ilanngarsinnaavaat.

 

§ 26.  Kommunalbestyrelsit, ilinniarfiit, meeqqat atuarfii namminersortut, efterskolit højskolillu inatsit manna naapertorlugu aqutsinerat Naalakkersuisut nakkutigissavaat.
Imm. 2  Paasissutissanik inatsit naapertorlugu suliassat ingerlanneqarnissaannut pisariaqartunik kommunalbestyrelsit ilinniarfiillu Naalakkersuisut piumasaqarfigisinnaavaat.
Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaanni uani siunertat ilanniippata kommunalbestyrelsit ilinniarfiillu misileraanissaat Naalakkersuisut akuerisinnaavaat.

 

Kapitali 6
Atuutilersitsinermut, ikaarsaariarnermut atorunnaarsitsinermullu aalajangersakkat

 

§ 27.  Inatsit 1. januar 2014-imi atuutilersinneqarpoq. Tassunga peqatigitillugu Kalaallit Nunaanni ilinniarnermut inuutissarsiutinillu ilitsersuineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 5, 3. september 1982-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, 29. november 2013

 

 

Aleqa Hammond