Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 26
30. december 2013
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2014

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 14 af 22. november 2011, fastsættes:


§ 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2014 følgende tilskud:

Kommune Kujalleq..................................................................... kr. 101.615.000
Kommuneqarfik Sermersooq...................................................... kr.  36.016.000
Qeqqata Kommunia ................................................................... kr.  96.134.000
Qaasuitsup Kommunia................................................................ kr. 265.300.000

Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2.  I 2014 fordeles som fælleskommunal skat kr. 460.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2009, begge år inklusiv kr. -16.411.000, for 2010 kr. 543.000, for 2011 kr. 6.222.000 og for 2012 kr. 48.711.000, i alt kr. 499.065.000.
Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.

§ 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.Grønlands Selvstyre, den 30. december 2013


Vittus Qujaukitsoq

/

Peter Hansen