Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 22
23. decembari 2013
Atorunnaartut

Danmarkimi efterskolimiinnermut tapiissuteqartarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Efterskolit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 13-imi, 5. december 2008-meersumi § 20, imm. 2 Inatsisartut inatsisaatigut nr. 17, 3. december 2012-imeersukkut allanngortinneqartoq naapertorlugu makku aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1
Tapiissuteqariaatsit tapersiissutillu

§ 1.  Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutigineqartut iluanni Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Danmarkimi efterskolimiinnermut atatillugu makkununnga tapiissuteqarsinnaavoq:
1) Angajoqqaat akiliutaannik appartitsinissamut.
2) Ilinniarnerup aallartilerneranut ilinniarunnaarnermullu atasumik Kalaallit Nunaannit utimullu ilinniartup angalaneranut,
3) Ilinniartup angalanerminut atasumik pisariaqartumik unnuisariaqarneranut,
4) Ilinniartup angalanerani pisariaqartitsineq naapertorlugu nerisaqarneranut.
5) Qanigisat napparsimarulunnerannut toqunerannulluunniit atasumik Kalaallit Nunaannut utimullu ilinniartup angalaneranut.
6) Timikkut tarnikkulluunniit innarluutillip taassumalu attaveqaataata imaluunniit ilaqutaata ataatsip misissuiartorlutik angalanerannut.
7) Ilinniartunut immikkut pisariaqartitsisunut ikiorsiissutinut, tak. § 3.
Imm. 2.  Qanigisatut, tak. imm. 1, nr. 5, paasineqassapput qatanngutit, aapparisaq, qitornat, angajoqqaat aamma aanaa/aataakkut. Immikkut ittumik pisoqartillugu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfiup inuit allat qanigisatut isigineqarnissaat akuersissutigisinnaavaa.

§ 2.  Misissuiartorluni angalanermut, tak. § 1, imm. 1, nr. 6, tapiisoqartarpoq, ilinniartup immikkut ittumik ajornartorsiutaanut efterskolip sorliup naapertuunnerpaaneranik paasiniaanissamut.
Imm. 2.  Misissuiartorluni angalanermut ilaassaaq ilaqutariinnut attaveqaataasinnaasunut pulaarneq, ilinniartup efterskolernerani suleqatigiinnissamut tunngatillugu ataatsimoorussamik ilimagisaasut qulaajarnissaat siunertaralugu.

§ 3.  Ilinniartunut immikkut pisariaqartitsisunut, tak. § 1, imm. 1, nr. 7, ikiorsiissutinut ilaapput ingerlassat ilinniartup immikkut pisariaqartitaanik aallaaveqarlutik ilinniartup iluatsitsisumik efterskolimiinnissaanut tapertaasinnaasut. Ikiorsiissutit suussusissaat annertussusissaallu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmut qinnuteqartoqareerneratigut aningaasaliiffigineqartassapput.

§ 4. Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutaasut iluanni Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik ilinniartut naalakkersuisoqarfiup aaqqissugaanik angalasut Københavnimut apuunnerminni isumagineqarnissaannut, kiisalu efterskolernerup aallartinneranut atasumik ilisarititsilluni piareersaallunilu pikkorissaanernik ingerlatsinernut aningaasartuutinik matussusiisinnaavoq.

§ 5. Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutaasut iluanni Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik makkununnga akiliussigallarsinnaavoq:
1) Ilinniartut efterskolit ammanerisa avataanni ilaqutariinnit attaveqaataasunit allanilluunniit angajoqqaanit taamaaliornissamut pisinnaatinneqarsimasunit isumagineqarsinnaanngitsut inissinneqarallarnerinut.
2) Taamaatinnermi akiliummut, tak. § 18, imm. 1, taamaattorli annerpaamik 8.000 kr-nik.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu naalakkersuisoqarfiup aningaasartuutai tamatuma kingorna ilinniartumut angajoqqaatut oqartussaassusilinnut akiligassanngortinneqassapput.

§ 6.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup aningaasaliissutaasut iluanni Danmarkimi efterskolini ilinniartut tamarmik ilinniarnissamik ilitsersorneqarnissaannut aningaasartuutit akilissavai.Kapitali 2
Tapiissutit annertussusaat

Efterskolimiinnerup akilernissaanut tapiissutit

§ 7.  Efterskolimiinnerup akilernissaanut tapi tassaavoq kr. 281 sapaatip-akunneranut, taamaattoq tak. imm. 2 aamma § 8.
Imm. 2.  Ilinniartunut efterskolernermik nalaani Danmarkimi efterskolertunik qatanngutilinnut ilinniartup pineqartup saniatigut qatanngutaanut efterskolertunut tamanut efterskolernermut tapi tassaavoq kr. 422 sapaatip-akunneranut.

§ 8.  Angajoqqaatut oqartussaasut efterskolernissap aallartinnera ukiunik marlunnik sioqqullugu ukiumut kr. 280.000 qaangernagit akileraaruteqaataasussanik ataatsimut isertitaqarsimappata, § 7 malillugu tapit saniatigut, angajoqqaat akiliutissaannut apparsaatissamik immikkut tapiisoqassaaq, aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit aalajangiussat iluanni.
Imm. 2. Ilinniartut imm. 1 naapertorlugu qinnuteqareernikkut tapiiffigineqarsinnaatitaassapput, angajoqqaatut oqartussaasut qinnuteqarnerup nalaani ataatsimoorlutik isertitaat ima apparsimatigippata imm. 1 naapertorlugu tapiiffigineqarsinnaalerlutik. Qinnuteqaammut maannakkorpiaq isertitat pillugit uppernarsaatit ilanngunneqassapput, inaarutaasumik nalunaarusiaq kingulleq atorlugu, taamatullu qinnuteqarneq sioqqullugu qaammatini kingullerni pingasuni isertitarisimasat uppernarsaataat imaluunniit qinnuteqarneq sioqqullugu qaammatini kingullerni 3-ni isertitanut uppernarsaatit naammattut allat atorlugit.
Imm. 3. Tapiissutit annertussusissaat naatsorsorneqassaaq qinnuteqartut imm. 1-imi piumasaqaatinik piviusunngortitsisut amerlassusaat tunngavigalugu, imaluunniit imm. 2 naapertorlugu tapiissuteqartoqarluni, aningaasaliissutit annertussusiannut sanilliussamik. Annerpaamik tapiisoqarsinnaavoq angajoqqaatut oqartussaasut namminneq akiliutissaat sapaatip-akunneranut 300 kr-nik minnerusussaajunnaarlugu.
Imm. 4.  Ilinniartut imm. 1-imut aamma imm. 2-mut ilaasut aningaasaliissutit tamarmiusumik atornissaannut naammanngippata, aningaasaliissutit sinneri agguaanneqassapput ilinniartunut angajoqqaatut oqartussaasui efterskolernissap aallartinnera ukiunik marlunnik sioqqullugu kr. 280.000-it aamma 340.000-it akornanni akileraaruteqaataasussanik ataatsimut isertitaqarsimasunut.
Imm. 5.  Angajoqqaatut oqartussaasut avissimappata averusersimappataluunniit, angajoqqaatut oqartussaasup meeqqap najugaqarfigisaata akileraaruteqaataasussamik isertitai imm. 1, 2 aamma 4 naapertorlugit tapiissutit annertussusissaannik naatsorsuinermut tunngavigineqassapput.
Imm. 6.  Angajoqqaatut oqartussaasoq ilinniartup najugaqarfia inooqateqarpat, inooqataasup akileraaruteqaataasussamik isertitai imm. 1, 2 aamma 4 naapertorlugit tapiissutit annertussusissaannik naatsorsuinermi ilaatinneqassapput, qinnuteqaateqarneq ukiumik ataatsimik sioqqullugu aappariit katissimappata imaluunniit katissimanermut assingusumik inooqatigiissimappata.


Angalanerit akilernissaannut, ineqarnermut nerisaqarnermullu tapiissutit

§ 9.  Ilinniartup angalaneranut aningaasartuutinut, tak. § 1, imm. 1, nr. 2 aamma 5, tapit tassaapput angallassissutinut tamanut atuuttunut akikinnerpaanut aningaasartuutit tamarmiusut.

§ 10.  Misissuiartorluni angalanernut, tak. § 1, imm. 1, nr. 6, tapit tassaapput Danmarkimut utimullu pulaarfiillu akornanni angallassissutinut tamanut atuuttunut akikinnerpaanut aningaasartuutit tamarmiusut, taamaattoq timikkut tarnikkulluunniit innarluutilimmut ingiallortaanullu ataatsimut annerpaamik katillugit kr. 30.000.
Imm. 2.  Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfiup imm. 1-imi aningaasanut killigititap qaangerneqarnissaa immikkut akuersissutigisinnaavaa, tamanna pissutsinik immikkut ittunik tunngaveqarpat, tamatumunnga ilanngullugu najugaqarfiup sumiiffia pissutigalugu angalaneq annertuumik akisunerulersimassappat.

§ 11.  Ilinniartup angalanerminut atatillugu pisariaqartumik unnuisariaqarnerinut tapiissutitut aningaasartuutit tamakkiisumik akilerneqassapput, tak. § 1, imm. 1, nr. 3.
Imm. 2.  Angalaneq ilinniartup pisuussutiginngisaanik allanngortariaqalersillugu tassanngaannartumik ineqartitsinissaq pisariaqalissappat, ineqarfissaq aningaasartuuteqarnissarlu inissiineq sioqqullugu ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfimmit akuerineqaqqaassaaq.

§ 12.  Ilinniartup angalanerminut atatillugu pisariaqartumik nerisaqarnissaanut tapiissutit, tak. § 1, imm. 1, nr. 4 tunniunneqartarput najugaqarfigisami nerinermut allagartatut.
Imm. 2.  Ineqarfigisaq nerinermut allagartanik tigusineq ajorpat, nerisaqarnermut tapiissutit tunniunneqassapput, angalareernermi aningaasartuutigisimasanut uppernarsaatinik tunniussisoqarpat nerinermullu ataatsimut kr. 100 tapiissutaassalluni.
Imm. 3.  Angalanerup ingerlanerani ilinniartup pisuussutiginngisaanik allannguisoqarneratigut nerinissaq pisariaqalersimappat, nerisaqarnermut tapiissuteqartoqassaaq angalareernermi aningaasartuutigisimasat uppernarsaatinik tunniussisoqareerpat, nerinermullu ataatsimut kr. 100 tapiissutaassalluni.Kapitali 3
Tapiissutisinissamut piumasaqaatit

§ 13.  Tapiissuteqarnissamut makkua piumasaqaataapput:
1) Ilinniartoq aamma ilinniartumut angajoqqaatut oqartussaatitaasut efterskolimiinnerup aallartinnerani Kalaallit Nunaanni najugaqavissuussapput efterskolimiinnerullu aallartinnera sioqqullugu sivikinnerpaamik ukiumi ataatsimi Kalaallit Nunaanni najugaqavissuusimassallutik. Kalaallit Nunaata avataani najugaqarnertut naatsorsuutigineqanngillat, taamaallaat ilinniarnissaq isumaginninnerluunniit pissutigalugit Kalaallillu Nunaanni oqartussat peqataaffigisaannik najugaqarnerit,
2) Ilinniartoq efterskoliimiinnerup aallartinnerani ukiuni arfineq-pingasuni atuarsimassaaq imaluunniit 14-inik ukioqalereersimassalluni, 18-inillu ukioqalereersimassanani,
3) Ilinniartoq efterskolimi Danmarkimi ilinniartitaanermut ministerimit akuerisaasumi ilinniartussatut akuerineqarsimassaaq, tak. § 14. Ilinniartoq angerlarsimaffiup avataanut inissitaq, tak. § 20, efterskolimi Danmarkimi oqartussaasut meeqqanik inissitanik ilinniartoqarsinnaasutut akuerisaanni ilinnialersinnaanerminnik akuerisaasimassapput, tak. § 14.
4) Ilinniartoq efterskolimiinnermini angajoqqaatut oqartussaatitaasut toqqagaanik Danmarkimi ilaqutariinnut atassuteqassaaq, tak. § 15,
5) Ilinniartoq siusinnerusukkut efterskolernissaminut tapiiffigineqarsimassanngilaq, taamaattoq tak. imm. 6.
6) Atuartoq pillugu atuarfik oqaaseqaateqassaaq, tak. § 16.
7) Tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat piffissaq eqqorlugu tunniunneqarsimassaaq, tak. § 23.
Imm. 2. Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup immikkut pisoqartillugu imm. 1, nr. 1-imi najugaqarnissamik piumasaqaat sanioqqussinnaavaa, tamatumunnga ilanngullugu ilinniartoq angajoqqaavilu ukiuni arlalinni Kalaallit Nunaanni najugaqarsimappata.
Imm. 3. Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup immikkut pisoqartillugu ukiuni 8-ni atuarsimanissamik piumasaqaat aamma ilinniartup 18-inikl ukioqalersimannginnissaanik piumasaqaat sanioqqussinnaavai, tak. Imm. 1, nr. 2, tamatumunnga ilanngullugu ukiut 8 ataallugit atuarsimaneq atuartup klassimik alluisimaneranik peqquteqarpat, ukioqqortuallaarnerlu atuartup klassimik uteqqiisimaneranik allamilluunniit peqquteqarluni atuarnermini kinguaattoorsimaneranik peqquteqarpat.
Imm. 4.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup immikkut pisoqartillugu imm. 1, nr. 5-imi siusinnerusukkut tapiiffigineqarsimannginnissamik piumasaqaat sanioqqussinnaavaa, tamatumunnga ilanngullugu ilinniartoq nammineq pisuussutiginngisaminik siusinnerusukkut efterskolernerminik unitsitsiinnarsimappat imaluunniit naalakkersuisoqarfiup nalilerpagu efterskolernerup nanginnissaa ilinniartup ilinniaqqinnissamut periarfissaqalernissaanut pingaaruteqarluinnartoq.
Imm. 5.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup immikkut pisoqartillugu imm. 1, nr. 7-imi piffissaq eqqorlugu qinnuteqaatip tunniunneqarsimanissaanik aalajangersagaq sanioqqussinnaavaa, tamatumunnga ilanngullugu kingusinaarneq qinnuteqartup pisuussutiginngisaanik peqquteqarpat.
Imm. 6.  Ilinniartunut inunnut annertuumik innarluutilinnut ikiorsiisarneq pillugu malittarisassanut ilaasunut, imm. 1, nr. 5 apeqqutaatinnagu ukiut pingasut tikillugit tapiisoqarsinnaavoq.
Imm. 7.  Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik tapiinissamut tunngatillugu piumasaqaateqarsinnaavoq, tamatumunnga ilanngullugu ilinniartup ilisarititsilluni piareersaallunilu pikkorissarnermut peqataanissaa, tak. § 4, imaluunniit ilinniartut immikkut perorsaanikkut pisariaqartitsisut efterskolernerminnut atatillugu ikiorsiiniutinut peqataanissaat, tak. § 3.

§ 14.  Efterskolimi akuerisaasumi ilinniartussatut akuerisaaneq uppernarsarneqassaaq tamanna pillugu efterskolip atsiukkamik allagaqarneratigut.

§ 15.  Angajoqqaatut oqartussaatitaasut ilaqutariinnik atassuteqarfissanik toqqaasimanerat, tak. § 13, imm. 1, nr. 4, angajoqqaatut oqartussaatitaasut aamma ilaqutariinnik atassuteqarfigineqartussanit atsiorneqartumik nalunaaruteqarnikkut uppernarsarneqarsimassaaq. Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmit tamatumunnga atugassanngorlugu nalunaaruteqarnissamut immersugassiaq atorneqassaaq.

§ 16.  Atuarfiup atuartoq pillugu oqaaseqaataa, tak. § 13, imm. 1, nr. 6, imaqassaaq atuartup inuttut, inooqatigiissutsikkut ilinniakkatigullu pisinnaasamigut killiffiisa allaaserinerannik. Oqaaseqaat immersugassaq naalakkersuisoqarfimmit suliarineqartoq atorlugu suliarineqassaaq.

§ 17.  Ilinniartoq efterskolip aallartinnerani takkutinngitsoorpat tapiissuteqartarneq unitsinneqassaaq.
Imm. 2.  Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfiup imm. 1 sanioqqussinnaavaa, ilinniartup efterskolip aallartinnerani takkutinngitsoornera pissutsinik immikkut ittunik akuerineqarsinnaasunik peqquteqarsimappat, tamatumunnga ilanngullugu tamanna ilaqutariinni peruluttoqarneranik angallannermiluunniit pissutsinik ilinniartup pisuussutiginngisaanik peqquteqarpat.

§ 18.  Efterskolimiinneq maanaannaq taamaatinneqarpat tapiissuteqartarneq ullormit taamaatiffimmiit unitsinneqassaaq. Efterskole taamaatereernerup kingorna piffissami aalajangersimasumi efterskoliimminnerup akilerneqarnissaanik piumasaqarpat (taamaatinnermi akiliut), tapiiffigineqarnissamik pisinnaatitaaffik piffissami tassani pigiinnarneqassaaq, taamaattorli annerpaamik sapaatip-akunnerini 4-ni.
Imm. 2.  Angerlamut angalanermut aamma pisariaqartumik unnuiffissanut nerisaqarnermullu aningaasartuutinik akiliunneqarsinnaaneq taamaallaat atuutissaaq, ilinniartoq angerlannginnermini Kalaallit Illuutaannit efterskolimut attuumassuteqartumit aaqqissuunneqartumik oqaloqatigineqaqqaarsimappat. Oqaloqatigiinnermi qularnaarneqassaaq, ajornartorsiutinut uniinnarnermut patsisaasunut aaqqiissutaasinnaasut tamarmik misilinneqarsimanissaat, tamakkununnga ilanngullugit ilinniartunut ataasiakkaanut ikiorsiissutit, tak. § 1, imm. 1, nr. 7. Oqaloqatigiinneq ilinniartup efterskoliani pissaaq, ilinniartup efterskolernerminik unitsitsiinnarniarluni nalunaaruteqarnerata kinguninnguatigut. Oqaloqatigiinnermut peqataassapput Kalaallit Illuutaanni sulisoq, efterskolimi sulisoq, ilinniartoq ilinniartorlu 18-it inorlugit ukioqarpat angajoqqaatut oqartussaatitaasut imaluunniit ilaqutariit ilinniartumut attaveqaataasut.

§ 19.  Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik tapiissutit utertinneqarnissaannik piumasaqaateqarsinnaavoq, tapiissutit siunertanut akuersissutigineqartunit allaanerusunut atorneqarsimappata.Kapitali 4
Qinnuteqarnermi periutsit

Ilinniartut annertuumik innarluutillit aamma ilinniartut angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut pillugit immikkut ittut

§ 20.  Ilinniartunut inunnut annertuumik innarluutilinnut ikiorsiisarneq pillugu malittarisassanut qaqugukkulluunniit atuuttunut ilaasunut aamma ilinniartunut meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit angerlarsimaffimmik avataanut inissinneqarsimasunut tapiissutit aatsaat tunniunneqarsinnaapput, efterskolernissaq ilinniartup kommunerisaani isumaginninnermi oqartussaasunit akuerineqarsimappat.


Ilinniartut immikkut perorsaanikkut ikorfartorneqarnissamik pisariaqartitsisut pillugit immikkut ittut

§ 21.  Ilinniartut Danmarkimi efterskolernermik naammassinissaanut immikkut perorsaanikkut ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsisut taakkulu angajoqqaatut oqartussaasui, kommunerisaminni efterskolimut qinnuteqarnissaq pillugu ilitsersortissapput, ikiorsiissutinik pisariaqartitsisoqarnerata qulaajarneqarnissaa siunertaralugu.


Ilinniartunut tamanut nalinginnaasumik atuuttut

§ 22.  Ilinniartunut § 20-mi pineqanngitsunut tunngatillugu angajoqqaatut oqartussaasut namminneerlutik efterskolimut akuerisaasumut qinnuteqassapput.
Imm. 2.  Ilinniartup efterskolimi akuerisaasumi ilinniartunngorsinnaaneranik nalunaarut aamma ilaqutariinnit attaveqaataasartussanit uppernarsaat pigineqalerpata, Namminersorlutik Oqartussanit tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfiup immersugassiaa atorlugu immersugaq nassiunneqassaaq.
Imm. 3.  Qinnuteqarnermi immersugassaq elektroniskimik immersorneqassaaq toqqorneqarluni, naqinneqarluni atsiorsinnarlugulu angajoqqaatut oqartussaasunit ilinniartup kommunerisaani ilinniartitaanermut ingerlatsivimmut nassiunneqassalluni. Qinnuteqaammut ilanngussatut makku ilanngunneqassapput:
1) Efterskolip ilinniartup ilinniartunngorsinnaaneranik nalunaarutaa.
2) Ilaqutariinnit attaveqaataasartussanit uppernarsaat atsiugaq, tak. § 15.
3) Ilinniartoq pillugu atuarfimmit oqaaseqaat atsiugaq, tak. § 16.
4) Isumaginninnermi oqartussaasunit taamatut pisinnaatitaasunit oqaaseqaat atsiugaq, ilinniartoq meeqqat inuusuttullu
ikiorserneqartarnerat pillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimatillugu, imaluunniit inunnut annertuumik innarluutilinnut ikiorsiisarneq pillugu malittarisassanut qaqugukkulluunniit atuuttunut ilaatillugu.
5) Qinnuteqartut § 8, imm. 1, 2 aamma 4-mi taaneqartut aammattaaq akileraaruteqaataasussamik isertitanut uppernarsaatit ilanngullugit nassiutissavaat.
Imm. 4.  Qinnuteqarfissami aammattaaq makku ilanngunneqassapput:
1) angajoqqaat namminneerlutik angalaneq aaqqissuunniarneraat, aamma
2) angalanissamut immikkut kissaateqartoqarnersoq.
Imm. 5.  Ilinniartitaanermut ingerlatsiviup tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat aamma ilanngussassat imm. 3-mi taaneqartut assilineri Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmut nassiutissavai.

§ 23.  Tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat ilinniartitaanermut ingerlatsivimmit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik 1. februar ukiumi efterskolernerup aallartiffissaani. Misissuiartorluni angalanermut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat ilinniartitsinermut ingerlatsivimmit tiguneqareersimassaaq 1. februar ukioq efterskolimiinnerup aallartiffissaa ukiumik ataatsimik sioqqullugu.
Imm. 2.  Tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfimmit imaluunniit ingerlatsisussatut naalakkersuisoqarfiup pisinnaatitaanit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik 15. februar ukiumi efterskolernissap aallartiffissaani. Misissuiartorluni angalanermut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaat ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfimmit imaluunniit ingerlatsisussatut naalakkersuisoqarfiup pisinnaatitaanit tiguneqareersimassaaq kingusinnerpaamik 15. februar ukiup efterskoliimminerup aallartiffissaa ukiumik ataatsimik sioqqullugu.

§ 24.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfik qinnuteqartunut tapiiffigineqarnissamut piumasaqaatinik piviusunngortitsisunut tapiissuteqassaaq, taamaattoq tak. imm. 2.
Imm. 2.  Qinnuteqartut tapiissuteqarnissamut piumasaqaatinik piviusunngortitsisut aningaasaliissutigineqartunik matussuserneqarsinnaasut qaangerpatigit, ilinniartunut inunnut annertuumik innarluutilinnut ikiorsiisarneq pillugu malittarisassanut qaqugukkulluunniit atuuttunut ilaasunut imaluunniit angerlarsimaffiup avataanut inissitaasunut tapiisoqartassaaq meeqqat inuusuttullu ikiorserneqartarnerat pillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit, tamatumalu kingorna tapiiffigineqarsinnaasut sinnerisa akornanni makitsinikkut tapiissutit tunniuneqassapput. Makitsineq pissaaq kommuninit tamanit qinnuteqartut procentinngorlugu amerlaqatigiittussanngorlugit.

§ 25.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup ukiumi efterskolernerup aallartiffissaani kingusinnerpaamik 15. marts qinnuteqartut nalunaarfigissavai tapiissutit akuerisaasimanersut.
Imm. 2.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup efterskolit ilinniartoriligassaannut tapiissutit tunniunneqartut taakkualu tunniuneqarnissaannut periutsit pillugit nalunaarfigissavai.
Imm. 3.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup ilinniartitaanermut ingerlatsivik tapiissutinik qinnuteqaatit nassiussimasai pillugit aalajangiinernik ilisimatissavaa.
Imm. 4.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup Danmarkimi kalaallit illutaat sumiiffinni attuumassuteqarfigisaanni efterskolini ilinnialersussat pillugit ilisimatissavai.


Paasissutissiisussaatitaaneq

§ 26.  Angajoqqaatut oqartussaasut pisussaaffigaat ilinniartup efterskolimiinnerminik unitsitsinera, ilinniarfimmut allamut nuunnera paasissutissallu allat tapiissutisiuarnissamut pingaaruteqartut pillugit ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfimmut nalunaarnissaq.
Imm. 2.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfik pisinnaatitaavoq tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatip nalilernissaanut paasissutissat pisariaqartut tamaasa piniarnissaannut, tamatumunnga ilanngullugit isertitat pillugit paasissutissat.


Angalanernik aaqqissuussineq

§ 27.  Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup ilinniartullu kommuunerisaani ingerlatsiviup  angajoqqaatut oqartussaasut isumasiorlugit ilinniartut efterskolimut angalanissaasa piareersarnissaat isumagissavaat, taamaattoq tak. Imm. 3 aamma § 29, imm. 1.
Imm. 2. Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfiup ilinniartut Danmarkimut tikinnerminni isumagineqarnissaat ataqatigiissassavaa.
Imm. 3. Ilinniartunut angerlarsimaffiup avataanut inissitanut tunngatillugu isumaginninnermi oqartussaasup pisinnaatitaaffeqartup angajoqqaatut oqartussaasut isumasiorlugit ilinniartut efterskolimut angalanissaasa piareersarnissaat Danmarkimullu tikinnerminni isumagineqarnissaat isumagissavaat.

§ 28.  Kalaallit Illuutaata inissisimanermigut ilinniartup efterskolianut attuumassuteqartup angajoqqaatut oqartussaasut isumasioqatigalugit ilinniartup efterskolereernermini angerlamut angalanissaata piareersarnissaa isumagissavaat, taamaattoq tak. Imm. 2 aamma § 29, imm. 2. 
Imm. 2.
Ilinniartunut angerlarsimaffiup avataanut inissitanut tunngatillugu isumaginninnermi oqartussaasup pisinnaatitaaffeqartup angajoqqaatut oqartussaasut isumasiorlugit ilinniartut efterskolimit angerlarnissaat isumagissavaa.

§ 29.  Angajoqqaatut oqartussaasut namminneerlutik ilinniartup efterskoliliarnissaanik piareersaallutillu isumaginnikkumasut, kommunimi ilitsersuisoqarfik aamma ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfik tamanna pillugu sioqqutsilluarlutik ilisimatissavaat, kingusinnerpaamik aallarnissaq qaammatinik tallimanik sioqqullugu.
Imm. 2.  Angajoqqaatut oqartussaasut namminneerlutik ilinniartup efterskolimeereeruni angerlarnissaanik piareersaallutillu isumaginnikkumasut, Kalaallit Illuutaat tamanna pillugu sioqqutsilluarlutik ilisimatissavaat, kingusinnerpaamik angerlamut aallarnissaq qaammatinik tallimanik sioqqullugu.


Angalanermut aningaasartuutinik utertitsineq

§ 30.  Angajoqqaatut oqartussaasut ilinniartup efterskolimut efterskolimiillu angalaneranik isumaginnittut, Ilinniartitaanermut naalakkersuisoqarfimmit bilitsimut akikinnerpaamut, allanngortinneqarsinnaanngitsumut sillimatitaqanngitsumullu aningaasartuutitik uppernarsaasikkat utertillugit akilertissinnaavaat. Aningaasartuutit ilinniartumut namminermut angerlarsimaffiup Københavnillu akornanni angalanermut, kiisalu Danmarkimi aqqummut akikinnerpaamut aningaasartuutitut naatsorsorneqassapput. 
Imm. 2.  Bilitsi akikinnerpaaq imaluunniit allanngortinneqarsinnaanngitsoq atorneqanngippat, utertoorutigineqarsinnaapput ullormi angalaffimmi bilitsip allanngortinneqarsinnaanngitsup akia angalanerulluunniit akikinnerpaap nalinga.
Imm. 3.  Angajoqqaat Kalaallit Nunaanni mittarfeqarfimmut qaninnermut namminneerlutik angallassigunik aningaasartuutitik namminneq akilissavaat.

§ 31.  Timmisartumut bilitsit suliarereernerisa kingorna allannguinermi aningaasartuutaanerujunnartunut aningaasartuutit angajoqqaanit akilerneqassapput, tamanna angajoqqaatut oqartussaasut angalanermut kissaatinik allannguinerannik peqquteqarpat.


Tapit tunniunneqartarnerat

§ 32.  Efterskolimiinnermut tapit, tak. §§ 7 aamma 8, efterskolimut pineqartumut akilerneqassapput.
Imm. 2.  Tapisianik akiliisarneq unitsinneqassaaq efterskolimiinneq unitsinneqarpat, taamaattoq tak. § 18, imm. 1.


Maalaarnissamut periarfissat

§ 33.  Tapit pillugit aalajangiinerit ingerlatsinikkut oqartussaasumut allamut maalaarutigineqarsinnaanngillat.

 

Kapitali 5
Atuuttuulernermik, ikaarsaariarnermi atorunnaarsitsinermillu aalajangersakkat

§ 34.  Nalunaarut atuuttuulissaaq 1. januar 2014 ukiumiillu atuarfiusumit 2014-2015-imiit atuutilissalluni.
Imm. 2.  Ilutigisaanik atorunnaarsinneqarpoq Danmarkimi efterskolimiinnermut tapiissuteqartarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 3. september 2009-meersoq.
Imm. 3.  Imm. 2 apeqqutaatinnagu Danmarkimi efterskolimiinnermut tapiissuteqartarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 3. september 2009-meersumi § 7 naapertorlugu tapiissutit tunniunneqarsimasut ukiup atuarfiusup 2015-imi naanissaanut atuutissapput.
Namminersorlutik Oqartussat,  23. december 2013Nick Nielsen

/

Mikael Kristensen