Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 26
18. decembari 2012
Atuuttut

Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaata nr. 7, 7. december 2009-meersup allannguuteqartinnissaa pillugu Inatsisartut inatsisissaat (aatsitassanut inatsit)
(Annikitsumik aatsitassarsiorluni misissuineq piiaanerlu, akuersissummik peqarani aatsitassanik katersisarneq piiaasarnerlu aammalu inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniuteqartitsisarneq pillugit il.il. aatsitassanut oqartussaaneq pillugu maleruagassanik allannguuteqartitsineq)

§ 1

Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 7, 7. december 2009-imeersumi (aatsitassanut ikummatissanullu inatsit) makkua allannguuteqartinneqarput:


1. 
§ 1, imm. 2 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaatigut anguniagaassaaq suliniutit inatsimmut ilagitinneqartut isumannaallisaaneq, peqqissuseq, avatangiisit, pisuussutinik atuinermi inuiaqatigiinnilu piujuartitsineq eqqaarsaatigalugit naammassiniarneqartassasut aamma pissutsinut nallersuunneqarsinnaasunut naleqquttumik naapertuuttumillu nunani tamalaani akuerisaasumik pitsaasumik ingerlatseriaatsit malillugit.”

2.  § 3-ip kingorna ilanngunneqarpoq:
  § 3 a. Aatsitassanut oqartussaasut, tak. § 3, imm. 1, tassaapput Aatsitassanut Aqutsisoqarfik, tak. imm. 2, aamma Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, tak. imm. 3.
Imm. 2.  Aatsitassanut Aqutsisoqarfik aatsitassanik suliassaqarfinnut nalinginnaasumik allaffissornikkut oqartussaavoq, avatangiisinut pissutsinut tunngasut ilanngunnagit, tak. imm. 3.
Imm. 3.  Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik (Avatangiisinut Aqutsisoqarfik) aatsitassanik suliassaqarfinnut tunngasuni avatangiisinut tunngasuni allaffissornikkut oqartussaavoq, tamakkununnga ilaallutik avatangiisinik allanngutsaaliuineq, pinngortitamik allanngutsaaliuineq, avatangiisinut akisussaasuuneq aamma avatangiisinik nalilersuisarneq.
Imm. 4.  Aatsitassanut oqartussaasup avatangiisinut pissutsinut tunngasuni nalilersuisarnerni aalajangiisarnernilu avatangiisinut sullissivimmit ataatsimit arlalinnilluunniit ilisimatuussutsikkut arlaannullu attuumassuteqanngitsup aalajangiinissamut nalilersuinerit missingiutillu tunngavigisarpai.
Imm. 5.  Aatsitassanut suliassaqarfinnut tunngasuni ingerlatsineq oqartussatullu suliarinninneq pisinnaatitsissummik pigisaqartup allallu oqartussamik ataatsimik attaveqaqatigiittarneq tunngavigalugu aaqqissuunneqarpoq, oqartussamillu taassumannga nalunaarutit, allakkiat aalajangikkallu tamaasa il.il. tigusarlugit. Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup pisinnaatitsissummik pigisaqartup allallu inatsisartut inatsisaanni matumani attuumassuteqartut allat tungaannut aatsitassanut suliassaqarfiit pillugit allaffissornikkut attaveqaqatigiittarneq isumagisarpai.
Imm. 6.  Aatsitassanut Aqutsisoqarfik ingerlatsinermi oqartussatut ataqatigiissaarisuuvoq, Avatangiisinullu Aqutsisoqarfimmit oqaaseqaatit aalajangikkallu pisariaqartut pissarsiarisarlugit. Suliassat sammineqarneri aalajangikkallu pillugit Avatangiisinut Aqutsisoqarfik aamma Aatsitassanut Aqutsisoqarfik ingerlaavartumik imminnut ilisimatitseqatigiittuartassapput.

§ 3 b.   Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmi imaluunniit Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmi aalajangiussamik maalaaruteqarneq Naalakkersuisunut maalaarutaasinnaavoq. Maalaarsinnaatitaasut tassaapput:
1)  Suliami pineqartumi akuusoq.
2)  Kikkut tamarmik, suliap pineqartup kinguneqarnissaanik pingaarutilimmik inuttut namminertut soqutigisaqartutut  naatsorsuutigineqarsinnaasut.
3)  Peqatigiiffiit aamma kattuffiit, malittarisassiatik naapertorlugit sukisaarsarnikkut, avatangiisitigut aamma pinngortitakkut soqutigisarisanik imaluunniit inuiaqatigiinnut tunngasunik pingaarutilinnik soqutigisarisanik isumaginninnissamik siunertaqartut.
Imm. 2.  Maalaaruteqarnissamut piffissarititaq sapaatip akunneri 6-inik sivisussuseqarpoq. Naammagittaalliornissamut killissaliussaq aalajangiineq illuatungiusumut nalunaarutigineqarsimappat ullormit nalunaaruteqarfiusumit, aamma aalajangiineq tamanut ammasumik nalunaarutigineqarsimappat ullormit tamanut saqqummiunneqarfigisaanit naatsorsorneqassaaq. Naammagittaalliuuteqarnissamut killissaliussaq arfininngornermi imaluunniit nalliuttumi naasimappat, naammagittaalliuuteqarnissamut piffissaliussaq ulluinnarmut tulliuttumut sivitsorneqassaaq.
Imm. 3.  Naammagittaalliuutaasoq oqartussaasumut aalajangiisimasumut allaganngorlugu tunniunneqassaaq. Naammagittaalliuuteqarnissamut piffissaliussap naanerata kingorna piaarnerpaamik oqartussaasup naammagitaalliuutaasoq aammalu oqartussaasup aalajangiinera naammagittaalliuutaasumullu nassuiaatai Naalakkersuisunut nassiutissavai.
Imm. 4.  Akuersissutip, akuersissuteqarnerup imaluunniit immikkut ittumik akuersissuteqarnerup naammagittaalliuutigineqarneri, Naalakkersuisut allamik aalajangiisimanngippata, kinguartitsinissamik sunniuteqassanngillat.
Imm. 5.  Naammagittaalliuuteqarnissamut piffissaliussap iluani, akuersissutit, akuersissuteqarnerit aamma immikkut ittumik akuersinerit aalajangersimasut naammagittaalliuuteqarnissamut piffissaliussap naannginnerani atorneqassannginnissaat pillugu aalajangersakkanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.
Imm. 6.  Naalakkersuisut allamik aalajangiisimanngippata, peqqusissuteqarnerup imaluunniit inerteqquteqarnerup naammagittaalliuutigineqarnera kinguartitsinissamik sunniuteqassanngilaq.

§ 3 c.   Pissutsit §§ 3-3 b-mi taaneqartut pillugit Naalakkersuisut maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput, tamakkununnga ilaallutik Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit imaluunniit Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmit aalajangerneqarsimasut ilutsit ilaat pillugit maalaarutit aamma maalaarsinnaanermut killilersuutit pillugit, takukkilli imm. 2-5.
Imm. 2. Aatsitassanik misissuinissamut piiaanissamullu akuersissutit pillugit tunniussinerit, allannguutit pingaaruteqartut, tunisinerit, akuersissummillu utertitsineq aamma utertitsinissamut akuersinerit pillugit Naalakkersuisut aalajangiisartuupput.
Imm. 3.  Pissutsit inuiaqatigiinnut imaluunniit avatangiisinut pingaarutilimmik sunniuteqarsinnaasut pillugit Naalakkersuisunit aalajangerneqartarput, aalajangikkat aalajangersimasut Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit imaluunniit Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmit aalajangiiffigineqartussanngorlugit Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangiisimanngippata.
Imm. 4.  Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup aamma Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup suliassai pisinnaatitaanerilu pillugit maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput, tamakkununnga ilaallutik taakku aalajangiisinnaanermut pisinnaatitaaffii, takukkilli imm. 2, 3 aamma 5.
Imm. 5.  Misissueqqaarnissamut akuersissutit, tak. kapitali 4, imaluunniit annikitsumik aatsitassarsiornissamut aatsitassanik misissuinissamut imaluunniit piiaanissamut akuersissutit pillugit aalajangikkat, tak. kapitali 8, Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit imaluunniit Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmit aalajangerneqassapput, aalajangigassat inuiaqatigiinnut imaluunniit avatangiisinut pingaarutilimmik sunniuteqartussaanngippata, tak. imm. 3.”

3.  § 4-mi imm. 2-p kingorna immikkoortutut nutaatut ilanngunneqassaaq:
“  Imm. 3  Sammisanik aalajangiussisoqartinnagu inuiaqatigiinnut imaluunniit avatangiisinut pingaarutilimmik sunniuteqarsinnaasut pissutsit pillugit sammisanik Inatsisartut ataanni ataatsimiititaliamut pingaarutilimmut Naalakkersuisut ilisimatsitsissapput.”

4.  § 18, imm. 1, 1. pkt.-imi aamma § 18, imm. 2, 1. pkt.-imi ”pisinnaavoq”-mit ”pissaaq”-mut allanngortinneqassaaq.”.

5.  § 18-imi imm. 3-ip kingorna immikkoortutut nutaatut ilanngunneqarpoq:
  Imm. 4.  § 16 malillugu aatsitassarsiorluni misissuinissamut piiaanissamullu akuersissummi aalajangersarneqarsinnaavoq, pisinnaatitsissummik pigisaqartup aatsitassat Kalaallit Nunaanni piiarneqartut uninngasuutigisinnaanerai aammalu inunnut Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartuusunut aammalu tamakkiisumik akileraartussaatitaasunut tuniniarsinnaanerai. Inuit taamaattut namminneerlutik Kalaallit Nunaanni aatsitassanik suliareqqiisarniarpata imaluunniit allatut aatsitassanik Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiutitut atuiniarlutik, tamanna pillugu piumasaqaatit aalajangersarneqarsinnaapput. Pisinnaatitsissummik pigisaqartup aatsitassanik tuniniaanera niuernermi akiusut aammalu niuernermi atugassarititaasut tunngavigalugit pissaaq.”

Imm. 4 aamma 5 tamatuma kingorna tassaalissapput   Imm. 5 aamma 6.

6.  § 18, imm. 6 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 6.  Naalakkersuisut imm. 1-5-imi pissutsit pineqartut pillugit erseqqinnerusunik aalajangersakkanik aalajangiisinnaapput, ilanngullugit Kalaallit Nunaannit sulisartut, Kalaallit Nunaannit suliffeqarfiit aamma inuit imm. 4-p ataani aaliangersakkanik sinaakkusersorneqarnissaat pillugit.”

7.  § 32, imm. 2-7 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 2.  Annikitsunik ujaasinissamut atuinissamullu akuersissut (annikitsunut akuersissut) § 16, imm. 3-mi allassimasoqaraluartoq taamaallaat imm. 3-mi piumasaqaatinik naapertuutsitsisunut timitaliisutut inunnut, aammalu imm. 9-mi piumasaqaatinik naapertuutsitsisunut katersugaasivinnut taamaallaat akuersissutigalugit nalunaarutigineqarsinnaapput.
Imm. 3.  Annikitsunut akuersissut taamaallaat piumasaqaatinut timitaliisutut inummut makkuninnga piumasaqaatinik naammassinnissimasunut nalunaarutigineqarsinnaavoq:
1)  Inuk Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik piffissami, ukiunik siuliinik tallimanik minnerpaamik ataannartumik inunnik nalunaarsuiffimmi najugaqarsimassaaq.
2)  Inuk Kalaallit Nunaanni inunnik nalunaarsuiffimmi najugaqartuuvoq.
3)  Inuk Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik piffissami, ukiunik siuliinik tallimanik minnerpaamik ataannartumik tamakkiisumik akileraartussatut pisussaatitaasimassaaq.
4)  Inuk Kalaallit Nunaannut tamakkiisumik akileraartussatut pisussaatitaavoq.
5)  Inuk inersimalersimassaaq, aningaasaatiminillu tamakkiisumik atuisinnaaffeqarluni, aammalu tassuunakkut akilersuiunnaarsimassanani imaluunniit akiliisinnaajunnaarluni nalunaarutigineqarsimassanani, imaluunniit tamatumunnga sanilliunneqarsinnaasutut atugaqarani.
Imm. 4.  Naalakkersuisut imm. 3, nr. 1-imi aamma 3-mi Kalaallit Nunaannut inuup attuumassuteqarnera aallaavigalugu naammaginartutut nalilerneqarpat, aammalu ilinniagaqarnermut tunngasunik patsiseqartumik imaluunniit assingusumik Kalaallit Nunaata avataani najugaqarsimappat ukiut minnerpaamik 5-inik piffissarititat pillugit piffisatigut piumasaqaataasunit tamakkiisumik imaluunniit ilaannakortumik sanioqqutsisinnaapput.
Imm. 5.  Inuk annikitsunut akuersissut naapertorlugu pisinnaatitaaffeqartoq akuersissuteqarfittut piffissami tamarmi imm. 3-mi piumasaqaataasunik naammassinnissimassaaq.
Imm. 6.  Annikitsunut akuersissut katersugaasivimmut tassaasumut Kalaallit Nunaata Katersugaasivia, imaluunniit katersugaasiveqarneq pillugu inatsisit naapertorlugit katersugaasivimmut akuerisaasumut nalunaarutigineqarsinnaavoq. Katersugaasivik kisermaassisinnaatitaaffeqanngitsumik annikitsunut akuersissummik taamaallaat nalunaarfigineqarsinnaavoq.
Imm. 7.  Annikitsunut akuersissut naapertorlugu katersugaasivik pisinnaatitaaffeqartoq akuersissuteqarfiup nalaani tamarmi imm. 6, 1. pkt.-imi piumasaqaammik naammassinnissimassaaq.”

8.  § 33,   imm. 3-4, imatut oqaasertalerneqarput:
  Imm. 3.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamik akuersissut malillugu pisinnaatitsissummik pigisaqartoq, akuersissut malillugu ingerlatanut sulianut pisariaqartumik piginnaaneqassaaq aningaasaqarnikkullu tunuliaqutaqassalluni. Pisinnaatitsissummik pigisaqartoq nalinginnaasumik niuernermi akiusut aamma niuernermi atugassarititaasut tunngavigalugit nalinginnaasumik iliuuseqartassaaq.
Imm. 4.  Annikitsumik aatsitassarsiornissamik akuersissut inummut ataatsimut imaluunniit inunnut ataatsimoorussisunut arlalinnut, tamamik ataasiakkaarlutik § 32, imm. 3-5 naapertorlugit pisinnaatitsissummik pigisaqartuunissamut piumasaqaatinik naammassinnissimasussanut tunniunneqarsinnaavoq. Taamaattorli annikitsumik aatsitassarsiornissamik akuersissut inunnut tallimanit (5) amerlanerusunut tunniunneqarsinnaanngilaq.”

9.  § 34, imm. 2-7 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 2.  Kisermaassisinnaatitaaffeqarluni annikitsunut akuersissummut akuersissuteqarfiusoq 1 km² sinnerlugu annertussuseqarsinnaanngilaq.
Imm. 3.  Kisermaassisinnaatitaaffeqanngitsumik annikitsunut akuersissummut akuersissuteqarfiusumiinngillat immikkoortortat kisermaassisinnaatitaaffeqarluni annikitsunut akuersissuteqarfiusut imaluunniit annikitsunut akuersissuteqarfinnut ilaasut.
Imm. 4.  Kisermaassisinnaatitaanani annikitsunut akuersissummut akuersissuteqarfiusumut ilaanngillat § 16 naapertorlugu aatsitassarsiornermut imaluunniit aatsitassanik atuinermut immikkoortortat akuersissuteqarfiusut imaluunniit akuersissummik nalunaaruteqarfiusut.
Imm. 5.  Qaqugukkulluunniit atuutsinneqarsinnaasunik annikitsunut akuersissutaasut amerlanerpaaffissaat pillugit Naalakkersuisut aalajangersakkanik aalajangiussisinnaapput.
Imm. 6.  § 33 naapertorlugu annikitsumik akuersissut piffissamut ukiut 3-t tikillugit nalunaarutigineqarsinnaavoq.
Imm. 7.  Pisinnaatitaaffeqartoq, kisermaassisinnaatitaaffeqarluni annikitsumik akuersissuteqarnermi nalaani aningaasarsiutigineqarsinnaasunik nassaarisanik takussutissiisimappat nassaarisanillu atuinermik aallartitsisimappat, sinnerisigullu akuersissummi nalunaarsukkatut piumasaqaataasut naammassineqarsimappata ukiut 10-t tikillugit akuersissuteqarfiusup sivitsortarnissaanut pisinnaatitaaffeqarpoq. Akuersissuteqarfittut piffissap tamarmiusup ukiut 30 qaangersimassanngilaat.”

10.  § 35 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 35.  Pisinnaatitaaffeqartoq tassaappat inuk ataaseq, annikitsunut akuersissut taamaallaat taassuminnga inummit imaluunniit taassuma inuup inoqutaanit ujarassiorneq atuinerlu ingerlanneqarsinnaapput, taamaattorli imm. 4 aamma 5 takukkit.
Imm. 2.  Pisinnaatitaaffeqartoq tassaappat inunnik arlalinnik inuttaqartoq, annikitsunut akuersissut taamaallaat taakkuninnga inunnit imaluunniit taakkua inuit inoqutaani ujarassiorneq atuinerlu ingerlanneqarsinnaapput, taamaattorli imm. 4 aamma 5 takukkit.
Imm. 3.  Pisinnaatitaaffeqartoq tassaappat katersugaasivik, annikitsunut akuersissut taamaallaat katersugaasiviup pisortaqarfiani ilaasortaasunit imaluunniit katersugaasivimmi aalajangersimasutut atorfeqartunit ujaasisoqarneq atuinerlu ingerlanneqarsinnaapput, taamaattorli imm. 5 takuuk.
Imm. 4.  Piffissami ataatsikkut akuersissuteqarfiusumi inunnik 9-nik tikillugit kisermaassisinnaatitaalluni annikitsumik akuersissummik pisinnaatitaaffeqartup suliaqartissinnaaneranut Naalakkersuisut akuersissummik nalunaaruteqarsinnaapput, taamaattorli imm. 5 takuuk.
Imm. 5.  Ingerlatanik inuit 10-t sinnerlugit akuersissuteqarfiusumi piffissami ataatsikkut suliaqarsinnaatitaassanngillat. Inuit tassaappata pisinnaatitaaffeqartoq, pisinnaatitaaffeqartup pisortaqarfiani ilaasortaasut, pisinnaatitaaffeqartup atorfinitsitai, pisinnaatitaaffeqartup imaluunniit pisortap inoqutai ilaasortat, imaluunniit inuit allat pisinnaatitaaffeqartumit suliaqartitaasut pineqaraluarpataluunniit tamanna atuutissaaq.”

11.   § 36, imm. 3-5 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 3.  Kisermaassisinnaatitaaffeqarani annikitsunik akuersissutit naapertorlugit aatsitassarsiornermi ingerlatat taamaallaat assammik sakkut tigummiarneqarsinnaasut, mekaniskiunngitsunik, soorlu assersuutigalugit kaattatut, qussaatatut, kuupiitut ikuttaatitullu ittunik suliarineqaqqusaapput, taamaattorli imm. 4 takuuk.
Imm. 4.  Kisermaassisinnaatitaaffeqarani annikitsunik akuersissutillit annikitsumik qaartiterinermut akuersissummik Naalakkersuisut nalunaaruteqarsinnaapput. Taamatut akuersissuteqarneq naapertorlugu aatsitassarsiornermik ingerlatat aamma sakkut assassorluni atortut, mekaniskiusunik atugaqarluni ingerlanneqarsinnaapput, assersuutigalugit qillerutit, avitsissutit sequtserutillu atornerisigut, aammalu annikitsumik qaartitserinikkut.
Imm. 5.  Annikitsumik qaartiterinerup atorneqarnissaa aamma taassuminnga akuersissuteqarneq pillugit Naalakkersuisut aalajangersakkanik aalajangersuissapput.”

12.  § 45 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  § 45. Inuk Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugalik tamakkiisumillu akileraartussaatitaasoq (najugaqavissoq) akuersissummik tamatumunnga pisariaqartitsinngitsumik inuussutissarsiummut atugassaanngitsumik aatsitassanik kaanngarsimasunik katersuisinnaavoq, taamaattorli §§ 45 c aamma 45 d takukkit.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu aatsitassat katersorneqarsimasut nioqqutiginissaat imaluunniit nioqqutiginissaat siunertaralugu suliarineqarnissaat kissaatigineqarpata aatsitassanik katersuivigisamut kapitali 8-mi maleruagassat naapertorlugit aatsitassanik atuinissamut annikitsunut akuersissummik qinnuteqartoqarsinnaavoq.
Imm. 3.  § 16 naapertorlugu aatsitassarsiornermut imaluunniit aatsitassanik atuinermut kisermaassisinnaatitaaffeqarluni akuersissummut, imaluunniit § 33 naapertorlugu aatsitassarsiornermut imaluunniit aatsitassanik atuinermut kisermaassisinnaatitaaffeqarluni annikitsunut akuersissummut atasuuppat immikkoortumut imm. 2-mi pineqartumut annikitsunut akuersissummik nalunaaruteqartoqarsinnaanngilaq.
Imm. 4.  Taamaattorli kisermaassissussaatitaanermut akuersissut naapertorlugu pisinnaatitaaffeqartumit allakkatigut akuersissut tamatumunnga nalunaarutigineqarsimappat, aammalu tamatuminnga qinnuteqarluni akuersissutip Naalakkersuisunut tunniunneqarneratigut uppernarsarneqarsinnaappat imm. 2-mi pineqartumut annikitsunut akuersissut nalunaarutigineqarsinnaavoq.”

13.  § 45-ip kingorna ikkunneqassaaq:
”  § 45 a.  § 45, imm. 1 naapertorlugu najugaqavissoq tassunga akuersissummik piumasaqaateqanngitsumik ukiumut 100.000 kr.-t sinnernagit aatsitassat tamakkiisumik nalingat annertunerunngippat aatsitassanik kaanngarnikunik aamma aatsitassanik piiaanermik inuussutissarsiutigalugu katersuisinnaavoq, taamaattorli §§ 45 c aamma 45 d takukkit. Piiaaneq taamaallaat assassorluni sakkut atortut atorlugit annikinnerusunik, mekaniskiunngitsunik, assersuutigalugit kaattatut, qussaatatut, kuupiitut ikuttaatitullu ittunik sakkoqarluni pisinnaavoq.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu aatsitassat katersorneqartut imaluunniit piiarneqartut nalingat nioqquteqarfimmi akinut tunisinerni aammalu nioqquteqarfimmi piumasaqaataasuni tunisaqarnermut akitut assingusumut akimut aalajangerneqassapput.
Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu aatsitassat katersorneqartut imaluunniit piiarneqartut nalingat tamarmiusoq ukiumut 100.000 kr.-t sinnersimappagit aatsitassat nalimikkut 100.000 kr.-t sinnerlugit annertunerusumik naleqartillugit Naalakkersuisunit nakkutigisaanikkut toqqortarineqassapput.
Imm. 4.  Inuk imm. 3 naapertorlugu aatsitassanik toqqortaqarsimasoq immikkoortortamut aatsitassanik katersuiffigisamut imaluunniit piiaaffigisamut kapitali 8-mi maleruagassat naapertorlugit aatsitassat atugarinissaanut annikitsunut akuersissummik qinnuteqarsinnaavoq.
Imm. 5.  Imm. 4-mi pineqartutut annikitsunut akuersissut nalunaarutigineqassappat Naalakkersuisut aatsitassat toqqortarineqartut pisinnaatitaaffeqartumut tunniutissavaat. Taamatut annikitsumik akuersissut nalunaarutigineqanngippat, imaluunniit toqqorsinerup ulluanit qaammatit 12-it qaangiutsinnagit annikitsumik akuersissummik taama ittumik nalunaaruteqarnissamut qinnuteqartoqarsimanngippat Naalakkersuisut aatsitassat toqqortarineqartut tunissavaat. Aatsitassanik tunisinermit isertitat Nunatta Karsianut tussapput.
Imm. 6.  Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernerata kingornatigut ukiumi 1. januaarimi atuutsilertutut imm. 1-imi aamma 2-mi aki 100.000 kr.-usoq Kalaallit Nunaanni atuisartunut akigititat allattorsimaffianni allannguutaasunut naapertuutsillugu ukiumoortumik iluarsineqartassaaq.

§ 45 b.  §§ 45-45 a naapertorlugit § 16 naapertorlugu immikkoortortami aatsitassarsiornermut imaluunniit aatsitassanik atuinermut kisermaassisinnaatitaaffeqarluni akuersissummut ilaasumi, imaluunniit § 33 naapertorlugu aatsitassarsiornermut imaluunniit aatsitassanik atuinermut kisermaassisinnaatitaaffeqarluni annikitsunut akuersissummut ilaasumut katersuisoqarsinnaananiluunniit piiaasoqaqqusaanngilaq.
Imm. 2.  Taamaattorli immikkoortortami taama ittumi katersuisinnaasoqarlunilu piiaasoqarsinnaavoq tamatumunnga akuersissutaasoq naapertorlugu pisinnaatitaaffeqartumit allakkatigut akuersissummik nalunaaruteqartoqarsimappat, tamannalu pillugu tamatuminnga qinnuteqartoqarneratigut akuersissutip Naalakkersuisunut tunniunneqarneratigut uppernarsarneqarsinnaappat.

§ 45 c.  §§ 45-45 a naapertorlugit aatsitassanik katersugaqarsinnaanermut piiaasinnaanermullu ilaanngillat diamantit, safirit, rubinik, smaragdit, chrysoberylit, opali aamma aatsitassat radioaktiviusut.
Imm. 2.  §§ 45-45 a naapertorlugit katersisinnaatitaanermit imm. 1-imi taaneqartunut naleqqiullugit aatsitassat allat ilaatinneqannginnerat pillugit Naalakkersuisut aalajangersakkanik aalajangiisinnaapput.

§ 45 d.  §§ 45-45 a naapertorlugit aatsitassanik kaanngarsimasunik aamma aatsitassanik piiaanernut tunngasunik, ilanngullugit suliarinninnermut, inissiisarnernut, toqqortaqartarnernut, assartuussisarnernut, nioqquteqarnermut, nunap avataanut tunisinernut, nunamut eqqussuinermut aamma uppernarsaasersuinermut tunngasunik Naalakkersuisut erseqqinnerusunik aalajangersakkanik aalajangersaasinnaapput.

§ 45 e.  § 33 naapertorlugu inuk annikitsunut akuersissummik nalunaaruteqarfiusimasoq Naalakkersuisunit akuersissuteqareernerup kingorna Kalaallit Nunaata sarngata takutinniarnissaa siunertaralugu najugaqavissunut aamma takornarianut siulersugaqarluni angalaartitsinernik aaqqissuussaqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Imm. 1-imi pineqartutut ingerlatat pillugit Naalakkersuisut erseqqinnerusunik aalajangersakkanik aalajangersaasinnaapput..

§ 45 f.  Avammut annissaqarnissamik siunertaqarlutik najugaqavissuunngitsut aamma takornariat aatsitassanik katersueqqusaanngillat.”

14.  Kapitali 16-ip qulequtaa imatut oqaasertalerneqarpoq:

"Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuineq (VSB) aamma inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniuteqartitsinissaq pillugu isumaqatigiissutit”.

15.  § 78-p kingorna kapitali 16-imi ilanngunneqassaaq:
§ 78 a.  § 16 malillugu akuersissummi Naalakkersuisut piumasaqaatitut aalajangissavaat, pisinnaatitsissummik pigisaqartoq inuiaqatigiinni akornutaanngitsumik piujuartussamik aamma pissutsit inuiaqatigiinni aningaasarsiornermut tunngasut pillugit qanoq annertutigisumik isumaqatigiissutinik akuersissasoq eqquutsitsillunilu.
Imm. 2.  Isumaqatigiissut imm. 1-imi taaneqartoq pisinnaatitsissummik pigisaqartup § 18, imm. 1-4 malillugu pisinnaatitaaffinnik eqquutsitsinissaa pillugu isumaqatigiissutinut tunngasuusinnaavoq, ilaatigullu sulisartunik kalaallinik ilinniartitsinissaq imaluunniit ilinniartitseqqinnissaq pillugu malerugassanik imaqarsinnaalluni.”

16.  § 86, imm. 3-mi 2. pkt.-ip kingornatigut uniffittut nutaatut ikkunneqassaaq:
”Pisinnaatitaaffeqartup taassuma suliffeqarfiutilittaasa, sullissinermik suliaqartuutitaasa, pilersuisuisa il.il. akileraartarnermut tunngasunik pissutsinut tunngasunik paasissutissiisarnissaannik allagaatinillu tunniussisarnissaasa, aammalu Kalaallit Nunaanni qaqugumulluunniit atuuttutut maleruagassanut naapertuuttunik akileraarutinik akiliisarnissaasa isumannaarinissaa pillugu Naalakkersuisut piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput imaluunniit aalajangiussaqarsinnaapput.”

17.  § 96, imm. 2, nr. 2mi, allanngortinneqarpoq “§§ 45-47” imaalillugu “§ 45, § 45a, imm. 1, 2. pkt.,  §§ 45b-45c kiisalu §§ 46-47”.

18.  § 96,  imm. 2, nr. 3-imi, allanngortinneqarpoq “§ 45, imm. 6” imaalillugu “§ 45 a, imm. 3”.

19.  § 97,  imm. 1-imi, allanngortinneqarpoq “§ 48” imaalillugu “§ 45 e, § 45 f, imm. 2, imaluunniit § 48”.

 

§ 2

Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2013-imi atuutilerpoq.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaata atuutilernerani nalunaarutigeriikkatut aatsitassanik misissueqqaarnernut, ujaasinernut imaluunniit atuinernut akuersissutit atuutiinnassapput. Aammattaaq Inatsisartut inatsisaata atuutsinneqalernerani Inatsisartut inatsisaat akuersissutinut taama ittunut, akuersissutit taama ittut naapertorlugit pisinnaatitaaffeqartunut, kiisalu aatsitassanut inatsimmut ilaasunik ingerlatanut, taamaattorli imm. 3 takuuk.
Imm. 3. Inatsisartut inatsisaata matuma atuutsinneqalernerani aatsitassanut inatsimmi § 16 naapertorlugu nalunaarutigineqartutut aatsitassanik ujaasinissamut imaluunniit atuinissamut akuersissutinut Inatsisartut inatsisaanni § 18, imm. 4, inatsisartut inatsisaani matumani § 1, nr. 2 atuutinngilaq. Taamaattorli aatsitassanut inatsimmi § 16 naapertorlugu akuersissutaasoq naapertorlugu Naalakkersuisut aamma pisinnaatitaaffeqartup ataatsip akornanni allamik annertussusilikkatut isumaqatigiissutaasumut, aammalu akuersissummut tapiliutip nalunaarutigineqarneratigut Naalakkersuisunit aalajangerneqartumut atuuttuunngilaq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 18. december 2012Kuupik Vandersee Kleist