Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 7
3. decembari 2012
Atorunnaartut

Kommunalbestyrelsinut, nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu sinniisaannut qinersisarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaat


Kapitali 1
Kommunalbestyrelsimut qinersineq

Qinersisinnaatitaaneq qinigaasinnaanerlu

§ 1.  Kommunalbestyrelsimut qinersisinnaatitaavoq § 3-mi eqqaaneqartut eqqaassanngikkaanni kinaluunniit folketingimut qinersisinnaanermut ukiussarititaasunik naammatsitsisimasoq qinersinissaq sioqqullugu sap. akunnerini arfinilinni kommunimi pineqartumi aalajangersimasumik najugaqarsimasoq aammalu
1) qallunaatut innuttaassuseqartoq aammalu qinersinissaq sioqqullugu sivikinnerpaamik qaammatini arfinilinni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimasoq, imaluunniit
2) sivikinnerpaamik ukiuni pingasuni naalagaaffimmi najugaqarsimasoq qinersinissarlu sioqqullugu sivikinnerpaamik qaammatini arfinilinni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimasoq.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarneq pineqartillugu, tak. imm. 1, nr. 1 aamma nr. 2 Kalaallit Nunaata avataaniikkallartut aammattaaq § 2-mi ilaatinneqarput.
Imm. 3.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit kommunalbestyrelsimut ilaasortaanerminut atatillugu nuna tamakkerlugu soqutigisaqaqatigiit kattuffiannut, kommunimi allami angerlarsimaffeqartumi, piffissaq tamaat siulittaasussatut toqqarneqartoq, kommunimi qimatamini taasisinnaatitaavoq.

§ 2.  Inuit kinguliini taagorneqartut, Kalaallit Nunaata avataaniikkallartut, taakkulu inooqatitut aapparisaat imaluunniit nalunaarsorsimasutut aapparisaat aalajangersimasumik najugaqarnissamik piumasaqaatip saniatigut, § 1, imm. 1-imi piumasarineqartut naammassisimagunikkit, kommunalbestyrelsimut qinersisinnaapput:
1) Inuit ilinniagaqarlutik Kalaallit Nunaata avataaniittut.
2) Inuit peqqinnissamut tunngasunik pissuteqarlutik Kalaallit Nunaata avataaniittut.
3) Inuit Kalaallit Nunaanni qinigaallutik folketingimi ilaasortatut suliaqarnerminnut atatillugu Danmarkimiittut.
4) Inuit Namminersorlutik Oqartussanut sinniisuullutik Kalaallit Nunaata avataaniittut.
5) Inuit Kalaallit Nunaata avataaniittut aammalu Kalaallit Nunaannut attuumassuteqarnikkut 1-4-mi taaneqartunut sanilliunneqarsinnaalluinnartut.
Imm. 2.  Taamaattoq inuit imm. 1-imi taaneqartut aatsaat nuunnginnerminni sivikinnerpaamik katillugit ukiuni marlunni Kalaallit Nunaanni inuit aqqisa nalunaarsorsimaffiini allassimasimagunik qinersisinnaapput.
Imm. 3.  Inooqatitut aapparisatut imaluunniit nalunaarsorsimasutut aapparisat, tak. imm. 1, naatsorsuunneqassapput inuit aallannginnermi aapparisatut inooqatigineqalersimasut.

§ 3.  Inuit eqqartuussivikkoortumik Kalaallit Nunaanni atuuttussatut aalajangikkamik nammineersinnaajunnaarsitaasimasut qinersisinnaatitaanngillat.

§ 4.  Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimatinnani qinersisinnaatitaanngilaq, tak. §§ 22-26.

§ 5.  Kommunalbestyrelsimut qinigaasinnaatitaavoq kinaluunniit § 1 imaluunniit § 2 naapertorlugit tassunga qinersisinnaatitaasoq, pineqartoq ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni inaarutaasumik eqqartuussinikkut akiliisitsissutissamilluunniit akuersinikkut pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni imaluunniit ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pissutsimut nalinginnaasumik isigineqarnermi kommunalbestyrelsimut ilaasortaanissamut naleqqukkunnaarsitsisumik pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni. Piffissaliussat taaneqartut ullormit qinersivimmiit atuutissapput.
Imm. 2.  Taamaattoq kinaluunniit qinigassanngortissinnaavoq pinerluuteqarsimanermigut pineqaatissinneqarsimanini pissutigalugu qinigaasinnaannginnera pillugu akerliliisoqaraluarpalluunniit.

§ 6.  Kommunalbestyrelsimut qinersinermi kommunit ataasiakkaat qinersivik ataasiupput.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortat amerlassusaat qinerneqassapput kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersarsimasut naapertorlugit.

§ 7.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortat ukiuni sisamani ilaasortaasussatut qinigaassapput, tamarmillu ataatsikkut tunuassallutik, taamaattorli tak. §§ 54-58.
Imm. 2.  Qinigaaffik maajip aallaqqaataaniit naatsorsuunneqartassaaq. Qinersisarnerit pisassapput apriilimi marlunngorneq siullermi, inatsisip atuutilereernerani siullermik 2. april 2013-imi.Qinersinermut piareersaanerit

§ 8.  Qinersineq qinersivinni ataasiakkaani qinersinermik siulersuisunit siulersorneqassaaq, piareersarneqassaaq aamma naammassineqassalluni.
Imm. 2.  Qinersinermik siulersuisut siulittaasuata qinersinermik siulersuisut ataatsimiinneri piareersartassavai, ataatsimiigiarnernut aggersaasuulluni aammalu ataatsimiinnerit siulersortassallugit. Qinersinermik siulersuisut aalajangiineri amerlanerussuteqarnikkut aalajangiiffigineqassapput. Taasinermi taasisut naligiippata, siulittaasup taasinera aalajangiisuussaaq. Qinersinermik Siulersuisuni siulittaasoq apeqqutini nalornissutigineqarsinnaanngitsuni tamani aalajangiisassaaq.

§ 9.  Qinersinermik siulersuisunut ilaasortaassapput borgmesteri aamma kommunalbestyrelsimut ilaasortat ikinnerpaamik pingasut kommunalbestyrelsimit qinerneqarsimasut. Qinersinermik siulersuisunut ilaasortat qinerneqassapput qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu periuseq nalinginnaasup atorneratigut, kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat naapertorlugit. Borgmesteri qinersinermik siulersuisunut siulittaasuussaaq.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq, qinersinissamut qinigassanngortissimasoq, qinersinermik siulersuisunut ilaasortatut qinerneqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Qinersinermik siulersuisunut ilaasortaq tunuarpat kommunalbestyrelsi ilaasortami akornanni tunuartup taartissaanik toqqaassaaq.
Imm. 4. Borgmesteri qinersinermik siulersuisunit tunuarpat qinersinermik siulersuisut ilaasortami akornanni siulittaasumik nutaamik toqqaassapput.

§ 10.  Qinersinermik siulersuisut ukiumi qinersiviusussami kingusinnerpaamik januarip aallaqqaataa nallertinnagu taasiartorfissat amerlassusissaat aalajangersassavaat aammalu qinersivimmi taasiartorfissanut ataasiakkaanut tamanut inunnik qinersisinnaatitaasunik taasiartorfissani pineqartuni taaguinermik siulersuisussanik toqqaassapput. Qinersinermik siulersuisut qinersisartunik qinersinerup ingerlanneqarnerani ikiuuttussanik aalajangersimasumik amerlassuseqartitaminnik toqqaasinnaapput.
Imm. 2.  Taaguinermik siulersuisut suut tamarmik taasinissamut aaqqissuunneqareersimanissaat isumagisassavaat, ilaatigut qinersisussat allassimaffiata pappiarallu taasiviit piareersimanissaat isumagisassallugu, aammalu inini qinersivinni tamani ineeqqamik taasivissamik aammalu qinersinernut tamanut karsimik taasivimmik nakkartitsivissamik peqarnissaa.
Imm. 3. Taaguinermik siulersuisoq qinigassanngortippat qinersinermik siulersuisut taaguinermik siulersuisumik nutaamik toqqaassapput.

§ 11.  Inuit § 9, imm. 1 aamma § 10 naapertorlugit toqqarneqartut suliassinneqarnerminnut akuersinissamut pisussaapput.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip inuit § 10 naapertorlugu toqqarneqartut qinersinerup ingerlanneqarneranut atatillugu suliaqarnerannut ullormusiaqartissavai. Ullormusiaqartitsisoqassaaq kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat malillugit.

§ 12.  Ulloq qinersiviusussaq kingusinnerpaamik sapaatit akunneri qulit sioqqullugu qinersinermik siulersuisut nuna tamakkerlugu nutaarsiassaqartitsivitsigut kiisalu kommunip nittartagaatigut tamanut saqqummiutissavaat:
1) qinerneqartussat amerlassusaat,
2) qinigassanngortittut allattorsimaffiani qinigassanngortitsisussat amerlassusissaat,
3) qinigassanngortittut allattorsimaffiisa tunniunneqarnissaannut piffissaliussaq,
4) ulloq qinersiffiusussaq taasiffiusullu piffissaliunneqarnera aamma
5) taasiartorfissat ataasiakkaat, taasiartorfissanilu ataasiakkaani taaguinermik siulersuisussatut toqqarneqarsimasut aqqi.
Imm. 2.  Tamanut saqqummiussineq imm. 1-imi pineqartoq taamattaaq naatsumik nassuiaammik imaqassaaq kikkut qinersisinnaatitaanerannik aammalu kommunalbestyrelsimut qinersinermut kikkut qinigassanngortissinnaanersut.
Imm. 3.  Qinersinermik siulersuisut taamattaaq aviisini piffinni saqqummersartuni aammalu allagarsiinikkut tamanut saqqummiussisinnaapput, tak imm. 1.

§ 13
.  Qinersinermik siulersuisut aamma taaguinermi siulersuisut qinersinermik allattaavimmik qinersinermut tunngassutillit pingaaruteqarnerusut ingerlaavartumik nalunaarsorneqarfissaannik allattaaveqassapput, taakkunanilu ilanngullugit qinigassanngortitanik nalunaarutit tunniunneqarsimasut, taasiviit atorsinnaasut amerlassusii, taasiviit atorsinnaanngitsut amerlassusii aammalu sooq atorsinnaannginnerinut pissutaasut, kiisalu qinersinerup inernerata inaarutaasumik naatsorsornera pillugu paasissutissat allattorneqartassapput.
Imm. 2.  Qinersinermik allattaavinnik qinersinermik siulersuisut aamma taaguinermi siulersuisut atugassaannik Naalakkersuisut suliaqassapput.


Qinigassanngortittut

§ 14.  Qinersinissamut qinigassanngortittut kisimiillutik qinigassanngortittutut, kisimiillutik qinigassanngortillutik kattusseqatigiittut, imaluunniit partii qinigassanngortitsisinnaasoq sinnerlugu qinigassanngortissinnaapput, tak. Inatsisartunut qinersisarneq pillugu inatsisartut inatsisaat. Kinaluunniit partiimut qinigassanngortitsisinnaasumut ataatsimit amerlanerusunut qinigassanngortissinnaanngilaq imaluunniit partiimut qinigassanngortiutigaluni partiit avataanni qinigassanngortissinnaanani.
Imm. 2. Partiimik qinigassanngortitsinermut nalunaarsuiffimmi aamma qinigassanngortitanik nalunaarummi inummik ataatsimik attaveqaataasussamik allassimasoqartassaaq, qinersinermik siulersuisut nalunaarutiginninneq pillugu saaffigisassaannik. Inuk attaveqaataasussaq qinigassanngortittut tamaasa sinnerlugit nalunaarummut attuumassuteqartumik saaffiginnissutit tamaasa tigunerinut uppernarsaalluni atsiornissamik piginnaatinneqartutut isigineqassaaq.
 

§ 15.  Partii sinnerlugu qinigassanngortittut nalunaarutigineqarnerat qinersinermik siulersuisut partiinut nalunaarsuiffissatut allaffissiaatigut pisassaaq. Nalunaarut qinersivimmi qinersinermik siulersuisunut tunniunneqareersimassaaq kingusinnerpaamik qinersinissaq sapaatit akunnerinik sisamanik sioqqullugu nal. 12.00.
Imm. 2.  Partiimik qinigassanngortitsinermut nalunaarsuiffimmi qinigassanngortittut aqqi, inuup-normui, atorfii najugaalu allassimassapput.
Imm. 3.  Qinigassanngortittut qinersinissamut qinigassanngortinnertik kiisalu qinersinermik siulersuisut imaluunniit Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliami qinigaasinnaassutsip misilinneqarnissaanut atorneqartussamik, tak. § 59, imm. 4, Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmut pinerluttulerinermut nalunaarsuiffimmut paasissutissanik piniarsinnaanerat akuersaarlugu namminneq atsiorlutik uppernarsarsimassavaat. Nalunaarummi namminermi imaluunniit taassuma assilineqarnerani atsiortoqarsinnaavoq.
Imm. 4.  Partiinut nalunaarsuiffiit nalunaarutigineqarneri partiimi oqartussaasunit, partiip malittarisassai malillugit kommunalbestyrelsinut qinersinermut qinigassanngortitsinissamut akuerineqarsimasunit, atsiorneqarsimassapput. Partiit qinigassanngortitsinermik akuersissutaat partiinut nalunaarsuiffíit assilineqarnerisa atsiornernik qulaani taaneqartunik ilaqartillugit qinersinermik siulersuisunut nassiunneqarnerisigut pisinnaapput.
Imm. 5. Partiit kattusseqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarsinnaanngillat.

§ 16.  Qinigassanngortittunik partiit avataanni qinigassanngortitanik nalunaarut  qinersinermik siulersuisut qinigassanngortittut pillugit allaffissiaasigut nalunaarutigineqartassaaq qinersinermik siulersuisunut tunniunneqareersimassalluni kingusinnerpaamik qinersinissaq sapaatit akunnerinik sisamanik sioqqullugu nal. 12.00.
Imm. 2.  Qinigassanngortitsinermut nalunaarsuiffimmi qinigassanngortittup aqqa, inuup-normua, atorfia najugaalu allassimassapput.
Imm. 3.  Qinigassanngortittup qinersinissamut qinigassanngortinnini kiisalu qinersinermik siulersuisut imaluunniit Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliami qinigaasinnaassutsip misilinneqarnissaanut atorneqartussamik, tak. § 59, imm. 4, Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmut pinerluttulerinermut nalunaarsuiffimmut paasissutissanik piniarsinnaanerat akuersaarlugu nammineq atsiorluni uppernarsarsimassavaa. Nalunaarummi namminermi imaluunniit taassuma assilineqarnerani atsiortoqarsinnaavoq.
Imm. 4. Partiit avataanni qinigassanngortittut marluk amerlanerusulluunniit kattusseqatigiinnikkut tapersersoqatigiinniarlutik isumaqatigiissinnaapput. Qinigassanngortitaq ataaseq kattusseqatigiinni ataasiinnarmi peqataasinnaavoq. Qinigassanngortitap qinigassanngortitaq alla ataaseq amerlanerusulluunniit kattusseqatigisimappagit nalunaarummi tamanna taaneqarsimassaaq. Qinigassanngortitat kattusseqateqarnissartik atsiorlutik akuersissutigisimassavaat. Akuersissutit nalunaarummi namminermi taassumaluunniit assilinerini nalunaarutigineqarsinnaapput.

§ 17.  Partiit avataanni qinigassanngortittut nalunaarutigineqarneri qinersivimmi qinigassan-ngortitsisunit ikinnerpaamik qulinit atsiorneqarsimassapput. Atsiornerit nalunaarummi namminermi issinnaapput taassumalluunniit assilineraniissinnaallutik. Nalunaarummi allassimassapput qinigassanngortitsisut tamarmik immikkut aqqi, inuup-normui, atorfii najugaallu. Qinigassanngortitsisut ilaat ataaseq nalunaarut pillugu qinigassanngortitsisut tamaasa sinnerlugit saaffigineqarsinnaasutut piginnaatinneqartutut allassimassaaq. Qinigassanngortitsisut aqqi qinersisartumit allamit kimilluunniit piumasarineqarpata nalunaarutigineqassapput.
Imm. 2.  Kinaluunniit qinigassanngortittunut arlalinnut qinigassanngortitsisuusinnaanngilaq. Qinersisartoq taamaallaat qinersivimmi qinersisussat allassimaffianni allassimaffimmini qinigassanngortittumut qinigassanngortitsisuusinnaavoq.

§ 18.  Qinigassanngortittup qinigassanngortitsinermik nalunaarut tunniunneqareersimasoq qinersinermik siulersuisunut qinersinissaq kingusinnerpaamik sapaatit akunneri sisamat nal. 12.00 nallertinnagu tunuartissinnaavaa. Qinersisartup qinigassanngortitsisutut qinigassanngortittumik inassuteqarsimasup inassuteqarnini utertissinnaanngilaa qinigassanngortitsinermik nalunaarut qinersinermik siulersuisunut tunniunneqareersimappat.

§ 19.  Qinigassanngortitanik nalunaaruteqarnissamut piffissaliussaq naaniariarpat qinersinermik siulersuisut pilertornerpaamik aalajangissavaat nalunaarutit tiguneqarsimasut atorsinnaasutut isigineqarnersut tamatumalu kinguninnguatigut qinigassanngortittut aamma saaffigineqartussatut piginnaatinneqartut piaartumik aalajangerneq pillugu nalunaarfigalugit. Qinigassanngortitap nalunaarutigineqarnerani kukkuneqarsimappat qinersinermik siulersuisut qinigassanngortittut imaluunniit saaffigineqartussatut piginnaatinneqartoq kukkunerup aaqqinneqarnissaanut ulluinnarnik marlunnik piffissalissavaat.
Imm. 2.  Qinersinermik siulersuisut qinigassanngortittut aqqi piaarnerpaamik tamanut saqqummiutissavaat. Qinigassanngortittoq partii tunulequtaralugu qinigassanngortippat imaluunniit qinigassanngortittut arlallit kattusseqatigiippata, tamanna tamanut saqqummiussinermi taaneqassaaq.
Imm. 3. Qinigassanngortittut aqqi nuna tamakkerlugu tusagassiuutitigut kiisalu kommunip nittartagaani saqqummiunneqassapput. Qinersinermik siulersuisut taamattaaq aviisini piffinni saqqummersartuni aammalu allagarsiinikkut tamanut saqqummiussisinnaapput.

§ 20.  Qinigassanngortitanik nalunaaruteqarnissamut piffissaliussap naanerani qinersivimmi qinigassanngortitat qinersivimmi kommunalbestyrelsimut ilaasortassatut qinerneqartussaniit ikinnerusut nalunaarutigineqarsimappata qinersinermik siulersuisut qinersivimmi qinersisartut kajumissaassavai piffissaq erseqqinnerusumik taasaq naatinnagu qinigassanngortitanik amerlanerusunik nalunaarutiginneqqullugit.

§ 21.  Qinigassanngortitanik nalunaaruteqarnissamut piffissaliussap naanerani qinersivimmi qinigassanngortitat qinersivimmi kommunalbestyrelsimut ilaasortassatut qinerneqartussat amerlaqatigippatigit, qinersinermik siulersuisut kommunalbestyrelsimut qinersinissaq taamaatiinnassavaa nalunaarutigalugulu qinigassanngortittutut nalunaarutigineqarsimasut taasinertaqanngitsumik qinigaasut.
Imm. 2. Qinersinermik siulersuisut qinersinermut allattaavimmi nalunaassavaat kikkut qinigaasutut isigineqarnersut, qinigaasullu qinigaanerat pillugu allakkatigut nalunaarfigalugit.
Imm. 3.  Ilaasortaaffiit agguataarneqassapput § 45-mi periutsit malillugit.


Qinersisussat allassimaffîi

§ 22.  Ulloq qinersivissaq aalajangerneqareerpat qinersinermik siulersuisut inuit kingusinnerpaamik ullormi qinersivissami §§ 1 aamma 2 malillugu qinersisinnaatitaasutut piumasaqaatinik eqquutsitsisunik aammalu qinersivimmni pineqartumi inuit aqqisa nalunaarsorsimaffiannut nalunaarsimasunik qinersisussat allassimaffiinik suliaqassapput, taamaattoq tak. § 23.
Imm. 2.  Qinersisussat allassimaffianni ilanngunneqassapput inuit qinersinissaq sioqqullugu kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit qinersivimmut nuussimasut aammalu kingusinnerpaamik ulloq taanna nuunnerminnik kommunimi inuit aqqisa nalunaarsorsimaffiannut allatsissimasut.
Imm. 3.  Qinersisartut qinersinissaq sioqqullugu kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit qinersiviup iluani nuussimasut aammalu kingusinnerpaamik ulloq taanna nuunnerminnik kommunimi inuit aqqisa nalunaarsorsimaffiannut allatsissimasut najugarilikkaminni qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqassapput.
Imm. 4.  Qinersisartut qinersinissaq sioqqullugu kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit kingorna qinersiviup iluani nuussimasut imaluunniit ullormit tassannga kingusinnerusumik nuunnerminnik nalunaaruteqarsimasut najugarisimasaminni qinersisussat allassimaffianni nalunaarneqarsimaannassapput.
Imm. 5.  Qinersisartut qinersinissaq sioqqullugu sapaatit akunneri arfinillit kingorna qinersiviup avataani aalajangersimasumik najugaqalersut qinersinermik siulersuisunit qinersisussat allassimaffiannit peerneqassapput.
Imm. 6.  Qinersisussat allassimaffiisa suliarineqarnerinut maleruagassat erseqqinnerusut Naalakkersuisunit aalajangersarneqarsinnaapput.

§ 23.  Qinersisartut § 2-mi pineqartut qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqassapput imaluunniit qinersisussat allassimaffianniitiinnarneqassapput kingullermik inuit aqqisa nalunaarsorsimaffianni nalunaarneqarsimaffigisaminni. Tamatumunnga qinnuteqaat kommunimi tassani qinersinermik siulersuisunut tunniunneqassaaq. Qinersinermik siulersuisut aalajangiinerat sapaatit akunneri marluk killiliunneqartut qaangiutsinnagit Qinersinermut Ataatsimiititaliamut suliareqqitassanngortinneqarsinnaavoq, tak. § 78.
Imm. 2.  Imm. 1 malillugu qinersisussat allassimaffianni ilanngunneqarnermik aalajangiiffigineqarneq ullormit aalajangiinerup ulluanit naatsorsorlugu ukiuni marlunni atuutissaaq.
Imm. 3.  Qinersisartoq imm. 1 malillugu imm. 2-mi taaneqartutut piffissaliussap naannginnerani qinersisussat allassimaffianiinnini nutarterniarlugu qinnuteqarpat aalajangiisoqarnissaata tungaanut piffissaliussaq sivitsorneqassaaq.
Imm. 4. Qinnuteqaatip tunniunneqarnissaa suliarineqarnissaalu pillugu Naalakkersuisut maleruaqqusaliorsinnaapput.

§ 24.  Qinersisussat allassimaffiat qinersiviup iluani taasiartorfiit ataasiakkaat tamaasa immikkoortortaqartillugit suliarineqassaaq.
Imm. 2.  Qinersisussat allassimaffianniissapput qinersisartut aqqi inuuiilu aammalu Ilagiinnut ilaasortaanerannut paasissutissat. Taamatuttaaq kommunalbestyrelsimut qinersinermut qinersisussat allassimaffiat krydsilerfissaqassaaq taamatullu aamma ilagiit sinniisaannut qinersinermut krydsilerfissaqassalluni.
Imm. 3.  Ilagiinnut ilaasortaaneq pillugu paasissutissat tamanut saqqummiunneqassanngillat. Qinersisartoq kinaluunniit pisinnaatitaavoq nammineq qanoq nalunaarsorneqarsimanini pillugu paasitinneqarnissaminut.
Imm. 4.  Qinersisussat allassimaffianni ilagiinnut tunngasuni ilanngunneqarsimaneq imaluunniit ilanngunneqarsimannginneq pillugu naammagittaalliuutit biskoppimut ingerlanneqassapput, tak. § 68.

§ 25.  Qinersisussat allassimaffiat kingusinnerpaamik ulloq qinersivissaq sapaatit akunnerinik pingasunik sioqqullugu qinersivimmi kikkunnit tamanit takuneqarsinnaanngorlugu ulluinnarni marlunni saqqumitinneqassaaq.
Imm. 2.  Qinersisussat allassimaffiat qinersiviup iluani taasiartorfiit ataasiakkaat tamaasa immikkoortortanngorlugit suliarineqarsimappat immikkoortortat tamarmik kikkunnilluunniit tikinneqarsinnaasumi saqqumitinneqassapput, qinersiviullu taarsiartorfiini allani tamani saqqumitinneqassalluni qinersisussat allassimaffiata taasiartorfimmut atortup assilinera.
Imm. 3.  Qinersisussat allassimaffiata qaqugu sumilu saqqumitinneqarnissaa qinersinermik siulersuisut aalajangissavaat.

§ 26.  Qinersiviusumi kinaluunniit qinersisussat allassimaffiat pillugu naammagittaalliorsinnaavoq. Naammagittaalliuut qinersinermik siulersuisunut tunniunneqassaaq qinersisussat allassimaffiata saqqumitinneqarfissaata naanerata kingorna kingusinnerpaamik ulluinnaat marluk qaangiutsinnagit. Naammagittaalliuut allakkatigut pissaaq naammagittaalliornermut pissutaasut naatsumik taallugit.
Imm. 2.  Naammagittaalliuutit sapinngisamik piaarnerpaamik qinersinermik siulersuisunit aalajangiiffigineqassapput. Qinersisussat allassimaffii tamatuma kingorna iluarsineqarsimasui qinersinermik siulersuisut siulittaasuannit atsiorneqassapput.
Imm. 3.  Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannit imm. 2-mi ataatsimiinnermi taaneqartumi peerneqarsimasoq, imaluunniit nammineq inuulluunniit allap ilanngunneqarsimannginneranik naammagittaalliuutini pillugu isumaqatigineqanngitsoq qinersinermik siulersuisunit allakkatigut nalunaarfigineqassaaq.
Imm. 4.  Inuup qinersisinnaatitaannginnerminik naammagittaalliuuteqartup qinersisussat allassimaffiata imm. 2 malillugu iluarsineqarnerata kingorna ulluinnaat marluk qaangiutsinnagit apeqqut allakkatigut saqqummiussinnaavaa Qinersinermut Ataatsimiititaliamut inaarutaasumik aalajangiisussamut, taamaattoq tak. § 24, imm. 4. Qinersinermut Ataatsimiititaliap naammagittaalliortoq qinersinermilu siulersuisut attuumassuteqartut aalajangiinerminik nalunaarfigissavai, tamatumalu kingorna qinersisussat allassimaffianni iluarsisassat pisariaqartut qinersinermik siulersuisunit iluarsineqassapput.
Imm. 5.  Tamatuma saniatigut qinersisussat allassimaffiat, imm. 2 aamma 4 naapertorlugit qinersinermik siulersuisunit iluarsineqareeruni allanngortinneqarsinnaanngilaq.


Taaguineq

§ 27.  Taasineq ingerlanneqassaaq taasiviit pappiarat krydsiligassat naqinneqareersimasut atornerisigut. Taasiviit pappiarat kalaallisut qallunaatullu naqitanik allagartaqassapput "Kommunimut qinersineq". Qinersinermik siulersuisut taasivissat pappiarat pisariaqartinneqartut pissarsiarinissaat, ilusilernissaat agguaannissaallu pillugit akisussaasuupput.
Imm. 2.  Qinersinermik siulersuisut qinnuteqareernerisigut taasiviit pappiarat krydsiligassat atorneqannginnissaannik Naalakkersuisut akuersissuteqarsinnaapput.
Imm. 3.  Taasiviit pappiarat krydsiligassat taasiviillu allat pillugit ilusilerneqarnissaannut Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

§ 28.  Taasivimmi qinigassanngortittut aqqi, kinguliaat siulliullugit, aqqi aamma atit taaguutaanngitsut tulliutillugit pisariaqarpallu ateruserineqartut akuerineqarsimasut allassimassapput.
Imm. 2.  Partiimi qinigassanngortitsinermut allassimaffiit kisimiillutik qinigassanngortittut siornagut allanneqassapput. Kattusseqatigiillutik qinigassanngortittut, kisimiillutik qinigassanngortittunit siulliullugit allanneqassapput. Kattusseqatigiillutik qinigassanngortittut amerlanerusunik qinigassanngortitaqartut, ikinnerusunik qinigassanngortitaqartunit siulliullugit allanneqassapput.
Imm. 3.  Partiimi qinigassanngortitsinermut allassimaffiit naqinnerit tulleriinneri malillugit Inatsisartunut qinersinermi periuseq atorneqartoq malillugu allanneqassapput. Partii tunulequtaralugu qinigassanngortittut partiimik qinigassanngortitsinermut allassimaffiisa iluini naqinnerit tulleriinneri malillugit allanneqassapput.
Imm. 4.  Kisimiillutik qinigassanngortittut arlallit kattusseqatigiillutik qinigassanngortittut taaneqassapput “Kattusseqatigiit 1”, “Kattusseqatigiit 2” il.il. Kattusseqatigiit 1 tassaassaaq amerlanerpaanik qinigassanngortitaqartoq. Kattusseqatigiinni qinigassanngortitsinermi nalunaarutit marluk imaluunniit arlallit amerlaqatigiinnik qinigassanngortitaqarpata qinersinermik siulersuisut makitsissapput. Kattusseqatigiillutik qinigassanngortittut qinigassanngortitsinermut allassimaffiisa iluini naqinnerit tulleriinneri malillugit allanneqassapput.
Imm. 5.  Kisimiillutik qinigassanngortittut sinneri naqinnerit tulleriinneri malillugit allanneqassapput.
Imm. 6.  Imm. 1 - 5 taamattaaq taasiartortarfinni inimi aamma ineeqqani taasiffiusuni allagartani atorneqassapput.

§ 29.  Taasisoqassaaq taasiartortarfinni tamani inimi qinersinermik siulersuisunit innersuussutigineqartumi.
Imm. 2.  Taaguinermi siulersuisup inimi taaneqartumi ineeqqamik imatut ilusilimmik taasiveqarnissaa isumagissavaa, taqqamani inuk nikorfasinnaassaaq ineeqqap silataani inunnit allanit takuneqarsinnaanani. Ineeraq naammattumik qaammaqquteqassaaq, allannerit erseqqissumik atuarneqarsinnaallutik aammalu aqerluusamik nalinginnaasumik qernertumik peqassaaq allannermullu toqqavissamik manngertumik peqassalluni.
Imm. 3.  Ineeqqap taasiviup silataani taasinermut karseqassaaq parnaarsimasumik, taannalu sananeqarsimassaaq pappiarat taasiviit taasinermut karsi ammaqqaartinnagu ammunneqarsinnaajunnaarlugit.

§ 30.  Taaguinermi siulersuisup taaguinerup aallartinnerani taaguineq ammarnerarlugu nalunaarutigissavaa, najuuttullu isigitillugit karsit nakkartitsiviit ammariarlugit imaqannginnerat takutissallugu, taamaalioreerunilu karsit parnaassavai.
Imm. 2. Inimi qinersivimmi erseqqissunngorlugu inissitamik allagartaqassaaq, tassani allassimassallutik qinersivimmi partiit inuillu qinigassanngortittut aqqi. Qinigassanngortittut arlallit kattusseqatigiillutik qinigassanngortissimappata allagartaq tamatumunnga paasissutissanik imaqartinneqassaaq. Allagartap taassuma assinga ineeqqami taasivimmi, allannissami allequttap qulaatunginnguani, nivingatinneqassaaq. Allagartat taaneqartut qinersinermik siulersuisunit suliarineqassapput.
Imm. 3. Qinersisoqassaaq nammineerluni inimut qinersivimmukarnikkut, qinersisussarlu taaguinermi siulersuisumut saaffiginnissaaq. Taaguinermi siulersuisup qinersisussat allassimaffianni qinersisartup aqqata nalaatigut krydsilissavaa, taavalu qinersisartoq pappiaramik taasivissamik allaffigineqarsimanngitsumik tunissallugu.
Imm. 4. Taasineq pissaaq ineeqqami taasivimmi allamik inoqartussaanngitsumi. Qinersisartup pappiarami taasivissami krydsilissavaa qinigassanngortittup imaluunniit partiip kommunalbestyrelsimut qinigaatinniakkap aqqata nalaatigut. Taasiviit pappiarat krydsiligassat atorneqanngippata qinigassanngortittup imaluunniit partiip kommunalbestyrelsimut qinigaatinniakkap aqqa allanneratigut taasisoqassaaq. Taava qinersisartup pappiara taasivik peqissavaa, kina taasimanerini allanit takuneqarsinnaajunnaarlugu. Qinersisartoq taamaalioreeruni pappiara taasivik peqitaq karsimut nakkartitsivimmut ikissavaa pissutissaqanngitsumillu uninnganani inimit qinersivimmit qimagutissalluni.
Imm. 5. Nalinginnaasumik taasisitsineq naammassereerpat taaguinermi siulersuisoq nammineerluni taasissaaq.
Imm. 6. Qinersisartup pappiara taasivik kukkusumik immersorneratigut imaluunniit mianersuaalliornikkut atorsinnaajunnaartissimaguniuk allamik taarsertissinnaavaa. Allamik taarsertitsisoqarsinnaanngilaq pappiara taasivik karsimut nakkaatitsivimmut nakkartinneqareersimappat. Pappiara taasivik atorsinnaajunnaarsitaasimasoq taaguinermi siulersuisumit immikkoortillugu toqqortarineqassaaq.
Imm. 7. Qinersisartup pappiara taasivik pissusissaatut nammineerluni immersorsinnaanngippagu taaguinermi siulersuisup qinersisartoq pineqartoq ikiussavaa. Qinersisartut angallarlunnertik pissutigalugu allamilluunniit assigisaanik peqquteqarlutik inimut taasivimmut isersinnaanngitsut taaguinermi siulersuisoq isigitillugu inip taasiviup silatinnguani taasisinnaassapput. Qinersisartoq tappiitsuuguni isigiarsuttuuguniluunniit taasinermini inummit najuuttumit, nammineq toqqakkaminit, taamaallaat ikiorneqarnissani piumasarisinnaavaa.

§ 31.  Qinersineq aallartissaaq nal. 9 naammassineqassallunilu nal. 20, siusinnerusukkulli naammassineqassaaq qinersisussat tamarmik nalunaaqutaq taasaq nallertinnagu taasiartoreersimappata.


Taasissutinik allakkatigut nassitsinikkut taasineq (allakkatigut taasineq)

§ 32.  Qinersisartut, taasinissamut piffissaliussat iluanni taasiartorfimmukarsinnaanngitsut imaluunniit aatsaat ajornartorsiorujussuarlutik taasiartorfimmukarsinnaasussat, §§ 33 - 38-mi maleruaqqusat malillugit pappiaramik taasivimmik nassitsinermikkut taasisinnaapput (allakkatigut taasineq).
Imm. 2.  Inuit qinersinermut qinigassanngortittut allakkatigut taasissutinik tigooraasussatut imaluunniit suliaqartussanngorlugit toqqarneqarsinnaanngillat.

§ 33.  Qinersisartut Kalaallit Nunaanniittut inuit aqqinik nalunaarsuiffimmi, tassungalu ilanngullugu qinersivimmi qinersisussat allassimafiannut allanneqarfigisimasaminni inuit aqqinik nalunaarsuiffimmi, taasisinnaapput.
Imm. 2.  Qinersisartut napparsimmavimmi imaluunniit peqqissartarfinni paarineqartarfinniluunniit allani uninngasut, napparsimavimmi uninngaffigisaminniluunniit taasisinnaapput.
Imm. 3.  Qinersisartut, napparsimaneq pissutigalugu, imaluunniit angallarlunnertik pissutigalugu taasiartorfimmukarsinnaanngitsut angerlarsimaffimminni allakkatigut taasisinnaapput.
Imm. 4.  Qinersisartut Kalaallit Nunaanni pinerluttunik isumaginnittoqarfiup inissiisarfiini inissinneqarsimasut inissinneqarfigisaminni taasisinnaapput.
Imm. 5.  Qinersisartut inoqarfinni avinngarusimasuni immikkut taasiartorfiunngitsuni najugaqartut qinersinermik siulersuisunit taasissutinik tigooraasussatut toqqarneqarsimasumut taasisinnaapput.
Imm. 6.  Qinersisartut timmisartut mittarfiini, silasiorfinni il.il. kommunit aggornerisa avataanniittuni najugaqartut inummut Naalakkersuisunit taasissutinik tigooraasussatut piginnaatitaasumut taasisinnaapput.
Imm. 7.  Qinersisartut naalagaaffiup ilaani allani najugaqartut inuit aqqinik nalunaarsuiffimmi imaluunniit Naalakkersuisunit taasissutinik tigooraasussatut piginnaatitaasumut taasisinnaapput.
Imm. 8.  Qinersisartut naalagaaffiup avataani najugaqartut qallunaat aallartitaqarfiini imaluunniit konsuleqarfiini taasisinnaapput.
Imm. 9.  Qinersisartut umiarsuarni Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartuniittut umiarsuup naalagaanut, taassumaluunniit toqqagaanit, taasissutinik tigooraasussatut piginnaatitaasumut taasisinneqarsinnaapput.
Imm. 10.  Qinersineq siusinnerpaamik ukiumi qinersiviusussami 1. januar aallarnerfigalugu pisinnaavoq.
Imm. 11.  Allakkatigut taasisarneq pillugu Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

§ 34.  Naalakkersuisut § 35, imm. 1 naapertorlugu Kalaallit Nunaanni allakkatigut taasinermi atortussat pisariaqartinneqartut pissarsiarissavaat.
Imm. 2. Kalaallit Nunaata avataani taasinermi Danmarkimi Savalimmiunilu taasinerni assigisuni qinersinermut atatillugu taasivissat atorneqartartut atorneqartassapput.

§ 35.  Qinersisartoq taasiartorfinni § 33-imi taaneqarsimasut ilaanni taasinernik tigooqqaasussamut saaffiginninnermigut pappiaramik taasivimmik, puussaqarlunilu allakkanik nassitsissutitaqarlunilu ungaluusartalimmik tunineqassaaq. Qinersisartup allanit isigineqarani pappiara taasivik erngerluni immersussavaa kommunalbestyrelsimut qinersivimmi, qinersisussat allassimaffiannut allanneqarfigisaminiiffimmini, partiip aqqa allallugu imaluunniit kommunalbestyrelsimut qinersivimmi qinigassanngortittup aqqa allallugu.
Imm. 2.  Qinersisartoq taasereerniariarpat allakkat nassitsissutit immersorneqassapput. Taakku ukunannga imaqassapput:
1) Qinersisartup nammineq piumassutsiminik allanillu isigineqarani pappiaramik taasivimmik immersuisimaneranik, puussaanut ikisisimaneranik taassuminngalu matusisimaneranik uppernarsaat. Qinersisartup aamma ilumoorluinnarluni uppernarsassavaa ullormi qinersivissami taasinissamut piffissaliussat iluanni taasiartorfissamukarsinnaanani imaluunniit aatsaat ajornartorsiorujussuarluni taasiartorfissamukarsinnaalluni. Qinersisartup taasinermik tigusisussaq isigitillugu allakkat nassitsissutissat atsiussavai, allakkanilu nassitsissutini allanneqassapput atsiornerup ullua, qinersisartup aqqi tamarmik, inuuia, atorfia, kommunimilu qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarfigisimasamini najugaa.
2) Qinersisartup atsiornerata ilumoortuuneranik aammalu qinersisartup piffissami sumiiffimmilu taasaani pisimaneranik, kiisalu allanit isigineqarani taasisimaneranik taasinermik tigusisup uppernarsaasiussaa. Uppernarsaat taanna pineqartumit namminermit ateq, atorfik, najugarlu allallugit atsiorneqassaaq.

§ 36.  Puussaq pappiaramik taasivimmik allakkanillu nassitsissutinik imalik ikineqassaaq puussamut tassunga ikisiffissiamut, taannalu matuneqassaaq, kommunimullu qinersisartup qinersisussat allassimaffianni allanneqarfigisimasaanut nassiunneqassalluni. Puussap tunuani erseqqissumik allanneqassapput qinersisartup aqqa najugaalu. Taasinermik tigusisup pisariaqanngitsumik kinguarsaanani puussaq kommunimut nassitsivissamut nassiutissavaa.

§ 37.  Kommunip puussaq nassiunneqarsimasoq ammarnagu erngerluni taasiartorfimmi qinersisartup pineqartup qinersisinnaatitaaffigisaanut puussami najugaatut taaneqarsimasumi taaguinermi siulersuisumut ingerlateqqissavaa. Puussat taaguineq naammassitinnagu taaguinermi siulersuisumit tiguneqareersimassapput.

§ 38.  Taaguinerup naammassineqariitsiarnerani puussat tiguneqarsimasut taaguinermi siulersuisumit ammarneqassapput, taassumalu misissussavaa allakkatigut taasinerit taasinernut ilanngunneqarsinnaanersut. Allakkatigut taasineq taasinermut ilanngunneqarsinnaappat qinersisartup pineqartup aqqa qinersisussat allassimaffianni krydsilerneqassaaq, taavalu allakkat puua pappiaramik taasivimmik imalik ammarnagu karsimut nakkartitsivimmut nakkartinneqassaaq.
Imm. 2.  Paasineqarpat puussami inuk pineqartoq qinersisussat allassimaffianni ilanngunneqarsimanngitsoq, imaluunniit ulloq qinersivik nallersinnagu pineqartoq toqukkut qimagussimappat, allakkatigut taasineq naatsorsuutigineqassanngilaq. Tamanna aamma atuuppoq puussaq allamik imaluunniit allakkanik nassitsissutinik ataasiinnaanngitsunik allakkalluunniit puuannik ataasiinnaanngitsumik imaqarpat, imaluunniit puussap, allakkat puuata allakkalluunniit nassitsissutit isikkuatigut isumaqarnarpat inatsimmut naapertuuttumik suliarineqarsimasuunngitsoq, imaluunniit immersorneqarnerat, uppernarsarneqarsimanerat atsiorneqarneralluunniit peqqussutigineqartut malillugit pisimanngippat, tak. § 35.
Imm. 3.  Puussat aatsaat taasineq naammassereertoq tiguneqartut naatsorsuutigineqassanngillat.
Imm. 4.  Qinersisartut ullormi qinersivimmi taasisimasut allakkatigut taasineri ilanngunneqarsinnaanngillat.
Imm. 5.  Puussat, allakkat nassitsissutit, allakkat puui pappiarallu taasiviit tamarmik qinersinermik siulersuisunut nassiunneqassapput atortussanut § 45-mi taaneqartunut ilanngullugit.


Taasanik kisitsineq il.il.

§ 39.  Taaguineq naammassineqarniariarpat taaguinermi siulersuisup immikkut poortugakkuutaarlugit makku qilersussavai:
1) Pappiarat taasiviit atorsimanngitsut aamma
2) pappiarat taasiviit allamik taarsigassatut utertinneqarsimasut.
Imm. 2.  Taamaalioreerniariarluni najuuttut isigitillugit karsi taasivinnut nakkaatitsivik ammassavaa taamaalioreerpallu pappiarat taasiviit qaqinneqassapput iluarsaanneqassallutillu pappiarat taasiviit
1) partiimut taassumalu qinigassanngortitaanut,
2) kattusseqatigiillutik qinigassanngortittunut aamma
3) qinigassanngortittunut partiit kattusseqatigiillu avataanniittunut immikkoortiterlugit qaleriissakkuutaarlugit.
Imm. 3.  Taamaalereerpata partiinut qinigassanngortitsisunut, kattusseqatigiinnut tamanut aammalu partiit avataasigut qinigassanngortittunut tamanut taasinerit qanoq amerlassuseqarnersut kisinneqassapput.
Imm. 4.  Taaguinermi siulersuisup tamatuma kingorna partiinut, kattusseqatigiinnut aammalu partiit avataasigut qinigassanngortittunut ataasiakkaanut tamaasa ataasiakkaarlugit naatsorsuusiussavai taasinerit qassit qinigassanngortittunut ataasiakkaanut tunngatinneqassanersut.
Imm. 5.  Inuit qinersisinnaatitaasut ikinnerpaamik marluk qinersinermi taasinerup kisinneqarnerani tamanut ammasuusumi najuuttoqanngippat, taaguinermi siulersuisoq qinersisinnaasut akornanni inunnik marlunnik qinersisinnaatitaasunik uppernarsaasussatut najuuttussanik aggersaassaaq.

§ 40.  Taasineq partiimut taasineruvoq qinersisartup partiip nalaatigut nalunaarfissaq krydsilersimappagu. Allakkatigut taasinermi partiimut taasineruvoq qinersisartup partiip aqqa allakkatigut taasissummi allassimappagu.
Imm. 2.  Taasineq partiit avataatigut qinigassanngortittumut taasineruvoq qinersisartup taasivimmi qinigassanngortittup aqqata nalaatigut nalunaarfissaq krydsilersimappagu. Allakkatigut taasinermi partiit avataatigut qinigassanngortittumut taasineruvoq qinersisartup qinigassanngortittup aqqa allakkatigut taasissummi allassimappagu.
Imm. 3.  Taasineq qinigassanngortittumut taasinertut isigineqassaaq, qinersisartup aqqata nalaatigut nalunaarfissaq krydsilersimappagu imaluunniit qinigassanngortittup partii tunuliaqutaralugu allassimaffiata nalaatigut partiimut nalunaarfissaq aamma qinigassanngortittup aqqata nalaatigut nalunaarfissaq krydsilersimappagu. Assigisaanik atuuppoq qinersisartup allakkanik taasinermi qinigassanngortittup aqqa allassimappagu imaluunniit qinigassanngortittup aqqa aamma partiip aqqa qinigassanngortittup tunuliaqutaralugu qinigassanngortiffigisaa allassimappagu.
Imm. 4.  Qinersisartoq partiip aqqata nalaatigut krydsiliisimappat, imaluunniit partiip qinigassanngortitaasa qinersisartup sorleq taaniarsimaneraa qularnaatsumik takuneqarsinnaanngippat, taasineq partiimut taasinertut isigineqassaaq (partiimut taasineq).

§ 41.  Pappiara taasivik inimi qinersivimmi taasivigineqarsimasoq atorsinnaanngilaq:
1) Allaffigineqarsimanngikkuni,
2) erseqqissumik takuneqarsinnaanngippat partiit arlaat sorleq imaluunniit qinigassanngortittoq partiit avataanniittoq sorleq qinersisartup taaniarsimaneraa, imaluunniit 3) pappiarap taasiviup isikkua malillugu isumaqarnarpat pappiara taasivik inatsit naapertorlugu suliarineqarsimasuunngitsoq.
Imm. 2.  Allakkatigut taasivik atorsinnaanngilaq:
1) Allaffígineqarsimanngikkuni,
2) erseqqissumik takuneqarsinnaanngippat partiit arlaat sorleq imaluunniit qinigassanngortittoq partiit avataanniittoq sorleq qinersisartup taaniarsimaneraa,
3) allakkat puussaat allamik imaqarpat imaluunniit pappiaranik taasivinnik ataatsimit amerlanerusunik imaqarpat,
4) pappiarap taasiviup isikkua malillugu isumaqarnarpat pappiara taasivik inatsit naapertorlugu suliarineqarsimasuunngitsoq imaluunniit periusissat naapertorlugit immersorneqarsimanngippat.
Imm. 3.  Pappiara taasivik atorsinnaanngitsuutinneqarpat tamanna qinersinermik allattaavimmi, taaguinermi siulersuisup allattuiffigisaani, allanneqassaaq, atorunnaarsitaaneranullu tunngaviusoq naatsumik taaneqarluni.
Imm. 4.  Pappiarat taasiviit, taakkununngalu ilanngullugit allakkatigut taasiviit, naliliiffigineqartarnissaat pillugu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

§ 42.  Taasinemik kisitsineq naammasseriiginnartoq taasinernik nutaamik kisitsisoqalissaaq. Aatsaat kisitsinerit marluk assigiimmik inerneqarpata taaguinermi siulersuisup qinersinermi taasinerit inerneri inaarutaasumik naatsorsussavai.

§ 43.  Qinersinermik allattaavimmi partiit qinigassanngortittullu nalunaarsorneqassapput. Allattorneqassapput partiit ataasiakkaat taasinernik qasseraarsimanersut, aammalu allanneqassallutik partiit ataasiakkaat sinnerlugit aammalu partiit avataanni qinigassanngortittut tamarmik immikkut qassinik taaneqarsimanersut.

§ 44.  Taasiartorfimmi qinersinerup inernera taaguinermi siulersuisup ingerlaannarluni qinersinermik siulersuisunut nalunaarutigissavaa.
Imm. 2.  Nalunaarummi ilanngullugit taaneqassapput taasiartorfinni ataasiakkaani qinersisinnaatitaasut qassiuneri aammalu qinersinermut atatillugu pissutsinik immikkut ittunik qinersinerup inerneranut sunniuteqarsinnaasunik atuuttoqarsimanersoq oqaatigineqassalluni.

§ 45.  Qinersinermik siulersuisut taaguinermi siulersuisunit naatsorsukkat inerneri tigoreerunikkit qinersivimmi aammalu kommuniusimasuni, tak. imm. 4, qinersinerup tamakkerluni inernera naatsorsussavaat.
Imm. 2.  Naatsorsuinermi taasinerit ataatsimut naatsorsorneqassapput makkununnga agguataarlugit
1) partiit ataasiakkaat taakkulu qinigassanngortitaat
2) kattusseqatigiit ataasiakkaat qinigassanngortitaat
3) kisimiillutik qinigassanngortittut ataasiakkaat.
Imm. 3.  Qinersinermik siulersuisut ilaasortaaffiit agguataassavaat d'Hondtip periaasaa malillugu. Kisimiilluni qinigassanngortittoq ilaasortaaffimmik ataasiinnarmik pissarsisinnaavoq.
Imm. 4.  Kommuniusimasumi kommunimi ilaasumi ataasiakkaani tamani kommunalbestyrelsimi ilaasortaq ataaseq nunami sumiiffiup sinniisaatut qinigaassaaq. Kommuniusimasumi nunami sumiiffiup sinniisuutitarissavaa partiit annersaani imaluunniit kattusseqatigiillutik qinigassanngortitaat amerlanerpaanit taaguunneqarsimasoq. Nunami sumiiffiup sinniisuutitarititat kommuniusimasumi aalajangersimasumik najugaqartuussapput tassanilu qinersisussat allassimaffianni nalunaarsimasuussallutik. Kisimiilluni qinigassanngortittoq kommunimi partiit imaluunniit kattusseqatigiit taaguisuinit amerlanernit taaguunneqarsimaguni nunami sumiiffiup ilaasortaaffissaa kisimiilluni qinigassanngortittumit pineqartumit ilaasortaaffigineqassaaq. Partiit, kattusseqatigiit imaluunniit kisimiillutik qinigassanngortittut arlallit amerlaqatigiinnit taaguunneqarsimappata makitsinikkut aalajangerneqassaaq kia arlaata ilaasortaaffik pissarsiarissaneraa. Makitsineq qinersinermik siulersuisunit isumagineqassaaq.
Imm. 5.  Ilaasortaaffiit partiimit imaluunniit kattusseqatigiinnit ilaasortaaffigineqalersussat partiip imaluunniit kattusseqatigiit qinigassanngortitaanut agguarneqassapput siulliullutik ilaasortanngussallutik qinigassanngortitat kommuniusimasumi nunami sumiiffiup sinniisuutitaatut ilaasortaaffissamik pissarsisimasut. Ilaasortaaffiit allat siulliit pissarsiarineqassapput partiip imaluunniit kattusseqatigiit qinigassanngortitaannit nunami sumiiffiup sinniisuutitaatut qinigaasimanngitsunit amerlanerpaanit taaguunneqarsimasunit, ilaasortaaffiup aappaa pissarsiarineqassalluni qinigassanngortitamit amerlanerpaanit taaguunneqarsimasumut tulliuttumit, ilaasortaaffiit tamarmik qinigassanngortitanut agguaanneqarserlugit. Qinigassanngortittoq nunami sumiiffiup sinniisuutitaatut qinerneqartoq nalinginnaasumik ilaasortaaffimmut qinerneqarsinnaanngilaq.
Imm. 6.  Partiit, kattusseqatigiit imaluunniit kisimiillutik qinigassanngortittut arlallit amerlaqatigiinnit taaguunneqarsimappata, tak. imm. 2, qinersinermik siulersuisut makitsinerisigut aalajangerneqassaaq kia arlaata ilaasortaaffik pissarsiarissaneraa. Tamanna aamma atuuppoq ilaasortaaffinni partiimi imaluunniit kattusseqatigiit qinigassanngortitaanni, tak. imm. 5, partiip imaluunniit kattusseqatigiit qinigassanngortitaanni amerlaqatigiinnit taaguunneqartoqarsimatillugu.

§ 46.  Qinersinermik siulersuisut sinniisussanik nalunaarsuiffik suliarissavaat. Nalunaarsuiffimmi allattorneqassapput qinigassanngortittut qinigaasimanngitsut, kisiannili sinniisussatut kommunalbestyrelsimut ilaasortaasinnaatitaasut, tak. §§ 54 - 56.
Imm. 2.  Sinniisussanik nalunaarsuiffik partiinut kattusseqatigiinnullu ataasiakkaanut suliarineqassaaq, taamaalillutik qinigassanngortittut qinigaanngitsulli taagorneqarnertik malillugu tulleriinnilersorneqassallutik. Sinniisussanik nalunaarsuiffik nalinginnaasoq suliarineqassaaq aamma nunami sumiiffiup sinniisuutitanut sinniisussanik nalunaarsuiffik suliarineqassaaq.
Imm. 3. Sinniisussanik nalunaarsuiffimmi qinigassanngortittut arlallit amerlaqatigiinnik taaguunneqarsimappata tulleriinnilersuineq qinersinermik siulersuisut makitsinerisigut aalajangerneqassaaq.

§ 47.  Qinersinermik siulersuisut qinersinermik allattaavimmut allassavaat kikkut ilaasortatut qinigaasutut isigineqarnersut, taavalu qinigaasut qinigaanerannik allaffigissallugit. Qinersinermik siulersuisut allassavaat qinigassanngortittoq nunami sumiiffiup sinniisaatut qinigaasimanersoq aammalu kommuniusimasumit sorlermit, tak. § 45, imm. 4.

§ 48.  Kingusinnerpaamik qinersinerup aqaguani taaguinermi siulersuisup pappiarat taasiviit qilertakkuutaarlugit ukuninnga imaqartillugit poortussavai:
1) Pappiarat taasiviit atorsinnaasut aamma
2) pappiarat taasiviit allaffigineqarsimanngitsut allallu atorsinnaanngitsut.
Imm. 2.  Tamatuma kingorna poortukkat imm. 1-imi aamma § 39, imm. 1-imi taaneqartut qinersisussat allassimaffii atorneqarsimasut aammalu qinersinermik allattaavik taaguinermi siulersuisumit immersorneqarsimallunilu atsiorneqarsimasoq ilanngullugit, qinersinermik siulersuisunut piaarnerpaamik nassiunneqassapput.

§ 49.  Qinersinermik siulersuisut taasiviit, qinersisussat allassimaffii aamma qinersinermut allattaaviit § 39, imm. 1-imi aamma § 48-mi taaneqartut qinersivimmi taasiartorfinnit tamanit tigoreerunikkit, taamaattorli qinersinerup kingorna siusinnerpaamik sapaatit akunneri marluk qaangiutereerpata, ataatsimiissapput qinersinerit ingerlanneqarsimasut atorsinnaassusii aalajangerniarlugu, taamaattorli tak. § 59. Ataatsimiinnermut tassunga qinigassanngortittut qinigaasutut isigineqartut ataatsimiinnermi peqataanissaannut kajumissaarneqassapput.
Imm. 2.  Qinigassanngortittut qinigaasimagunik qinigaasimanngikkunilluunniit, aammalu kialluunniit qinersivimmi qinersisartup qinersinerup atorsinnaassusia naammagittaalliutigisinnaavaat.
Imm. 3.  Naammagittaalliorneq pissaaq allakkatigut, akerliliinermut pissutaasoq naatsumik oqaatigalugu, taasiartorfimmilu pineqartumi taaguinermi siulersuisumut tunniunneqassalluni kingusinnerpaamik qinersinerup kingorna ullut arfineq marluk qaangiutsinnagit.
Imm. 4.  Taaguinermi siulersuisup naammagittaalliuut oqaaseqaatigisariaqarsorisaminik ilallugu piaarnerpaamik qinersinermik siulersuisunut ingerlateqqissavaa.
Imm. 5  Qinersinermik siulersuisuni ilaasortaq naammagittaalliuuteqarpat, naammagittaalliuullu taaguiffimmi pineqartumi taaguinermi siulersuisumut saqqummiunneqarsimanngippat apeqqutip aalajangiiffigineqarnissaa kinguartinneqassaaq taama oqaaseqaateqartoqarnissaata tungaanut.
Imm. 6.  Qinersineq qinersinermik siulersuisuni amerlanerussuteqartunit atortussaajunnaarsinneqanngikkuni akuerineqartutut isigineqassaaq.
Imm. 7.  Qinersinermik siulersuisut aalajangiineri qinersinermik allattaavimmut allanneqassapput qinersinermillu allattaaviup nuutinneqarnera qinersinermut Ataatsimiititaliamut nassiunneqassaaq.

§ 50.  Qinersinermik siulersuisut naammagittaalliuutit tiguneqarsimasut pillugit § 49 naapertorlugu aalajangiineri aalajangiinermit ullut arfineq marluk qaangiutsinnagit Qinersinermut Ataatsimiititaliamut ingerlateqqinneqarsinnaapput, taassuma aalajangiinera inaarutaassalluni. § 49, imm. 2 naapertorlugu qinersineq pillugu qinersinermik siulersuisunut naammagittaalliuuteqarsinnaatitaasut aamma matumani naammagittaalliuuteqarsinnaatitaapput. Naammagittaalliuut qinersinermik siulersuisunut attuumassuteqartumut allaganngorlugu tunniunneqassaaq, naammagittaalliuullu piaarnerpaamik Qinersinermut Ataatsimiititaliamut oqaaseqaatitalerlugu ingerlateqqissallugu.
Imm. 2. Qinersinermi annertuumik kukkusoqarsimappat Qinersinermut Ataatsimiititaliaq pisinnaatitaavoq tunngavilersukkamik aalajangiinermigut qinersineq atorsinnaanngitsutut nalunaarutigissallugu qinersinermilu siulersuisut peqqussallugit nutaamik qinersisitseqqeqqullugit. Nutaamik qinerseqqinneq qinersivimmi tamarmi atuutinneqassaaq.

§ 51.  Sapinngisamik piaartumik qinerseqqittoqassaaq.
Imm. 2.  Qinersinermut Ataatsimiititaliaq aalajangiisinnaavoq qinerseqqinneq ingerlanneqassasoq qinersisussat allassimaffiat iluarsisaq tunngavigalugu. Iluarsiinermi inuit qinersisussat allassimaffiani ilanngunneqarnissamik piumasarisaasunik pisimasumi naammassinnissimanngitsut peerneqassapput, tak. §§ 22 - 26. Iluarsiinermi inuit ilanngunneqassapput qinersisussat allassimaffiani ilanngunneqarnissamik pisimasumi piumasarisaasunik naammassinnissimasut, tak. §§ 22 - 26.
Imm. 3.  Taamatut aalajangiisoqarpat qinersinermik siulersuisut qinersisussat allassimaffiata taamatut suliarineqarsimasup nalinginnaasumik misissorneqarnissaanut il.il. erseqqinnerusumik maleruaqqusaliussapput.

§ 52.  Qinersinermik siulersuisut ilaasortat nutaat qinigaanerat akuerisimappagu, aalajangiinerlu piffissaliussap § 50, imm. 1-imi taaneqartup naannginnerani Qinersinermut Ataatsimiititaliamut naammagittaalliuutigineqarsimanngippat, kommunalbestyrelsiusimasoq aprilip 30-iani tunuassaaq.
Imm. 2.  Aalajangiineq piffissaliussap iluani Qinersinermut Ataatsimiititaliamut naammagittaalliuutigineqarsimappat kommunalbestyrelsi ingerlaannassaaq, Qinersinermut Ataatsimiititaliaq aalajangerserlugu qinersisoqaqqissanngitsoq, imaluunniit inatsisit malillugit nutaamik qinersisoqareernissaata tungaanut.
Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi imm. 1-imi malittarisassat malillugit aprilip 30-ata kingorna atuuttoq Naalakkersuisut akuersiseqqaartinnagit aningaasartuuteqarsinnaanngilaq missingersuutini akuersissutaareersuni aalajangersarneqarsimanngitsumik, imaluunniit pisussaaffiliisinnaanani missingersuutini tunngavissaqanngitsunik.

§ 53.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaasimasut tunuarniariarpata kommunalbestyrelsi nutaamik qinigaq sulilissaaq.
Imm. 2.  Naak kommunalbestyrelsiusimasoq tunuaraluartoq borgmesteriusup kommunimi ulluinnarni suliassat ingerlatiinnassavai, kommunalbestyrelsip nutaap inissitsiternissaata tungaanut.


Qinigaaffiup iluani ilaasortap tunuarnera

§ 54.  Ilaasortaq qinigaaffiup iluani kommunalbestyrelsimit tunuarniarluni qinnuteqarpat, kommunalbestyrelsip aalajangissavaa qinnuteqaat taamaattoq akuerineqarsinnaanersoq.
Imm. 2.  Qinnuteqaat peqqissutsimut tunngasunik, sulianik assigisaannilluunniit pingaaruteqartunik qinnuteqartup ilaasortaanissaanut ajornartorsiutaasussamik pissuteqarpat, qinnuteqaat nalinginnaasumik akuerineqassaaq.
Imm. 3. Ilaasortaq qinigaaffiup iluani kommunalbestyrelsimut ilaasortaajunnaarpat, nammineersinnaajunnaarsitaappat imaluunniit toqukkut qimaguppat, sinniisussamit taarserneqassaaq. Tamanna aamma atuuppoq Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliaq aalajangiippat qinigassanngortitaq qinigaq qinigaasinnaanngitsoq.
Imm. 4. Ilaasortaq qinersivimmi najugaqarunnaarallarpat kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa pineqartup qinigaasinnaanini annaasimanngikkaa, taamaalillunilu kommunalbestyrelsimit ilaasortaajunnaarallaannassalluni qinersivimmi aalajangersimasumik najugaqaqqilernissami tungaanut.

§ 55.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortap nunami sumiiffiup sinniisaatut qinerneqartup § 45, imm. 4 naapertorlugu kommuniusimasumi najukkani qimappagu pineqartup qinigaasinnaanini annaassanngilaa kommunalbestyrelsimiillu tunuassanani.

§ 56.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit kommunalbestyrelsimut ilaasortaanerminut atatillugu nuna tamakkerlugu kommunini soqutigisaqaqatigiit kattuffiannut piffissaq tamaat siulittaasussatut toqqarneqartoq, siulittaasutut atuuffeqarnerup nalaani kommunalbestyrelsimit tunuarallassaaq.

§ 57.  Kisimiilluni qinigassanngortittoq kattusseqateqarani qinigassanngortissimasoq pissutsit § 54-imi imaluunniit § 55-imi taaneqartut tunngavigalugit ilaasortaajunnaarpat naammaqqutissamik qinersineqassaaq, taamaattoq tak. § 58.
Imm. 2.  Ilaasortaaffik inuttaaruttoq, partii sinnerlugu kattusseqatigiittulluunniit qinigaanikkut pissarsiaalluni, ilaasortaaffik partiip kattusseqatigiilluunniit qinersivimmi qinigassanngortissimasaanit qinigaanngitsunit amerlanerpaanik taaneqarsimasumit pissarsiarineqassaaq, tak. § 46. Ilaasortaaffik inuttaaruttoq nunami sumiiffiup sinniisaatut qinigaanikkut pissarsiaappat ilaasortaaffik partiip kattusseqatigiilluunniit kommuniusimasumi qinigaanngitsumit amerlanerpaanik taaneqarsimasumit pissarsiarineqassaaq.
Imm. 3.  Partii kattusseqatigiilluunniit qinersivimmi ilaasortaaffiup inuttaaruttup inuttalernissaanut sinniisussamik peqanngippata naammaqqutissamik qinersineqassaaq, taamaattoq tak. § 58.
Imm. 4.  Naammaqqutissamik qinersinermi qinigaasoq taamaallaat kommunalbestyrelsip atuuffissaata sinneranut qinigaassaaq.
Imm. 5.  Naammaqqutissamik qinersinerup piareersarnissaanut naammassineqarnissaanullu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

§ 58.  Kommunalbestyrelsimi aallaqqaammut ilaasortaasut affaanit amerlanerusut aalajangiippata, § 57-imi aalajangersakkat apeqqutaatinnagit, naammaqqutissamik qinersineqassanngilaq.


Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliaq

§ 59.  Naalakkersuisut Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliamik pilersitsissapput, tassani siulittaasuussaaq Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfiani eqqartuussisuuneq allanillu sisamanik ilaasortaqassalluni, taakkunannga marluk Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiata toqqassavai kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortat akornanni Inatsisartullu toqqassallugit marluk ilaasortami akornanni. Tamatumunnga peqatigitillugu ilaasortat sisamat tamarmik sinniisussaannik toqqaasoqassaaq. Qinersinerit ukiut sisamat tikillugit imaluunniit nutaanik ilaasortanik toqqaasoqarnissaata tungaanut atuutissapput.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimi ilaasortap qinigaasinnaaneranik apeqqutini tamani ataatsimiititaliaq aalajangiisassaaq, tak. § 4. Biskoppi ilagiit sinniisaannut qinigaasinnaassuseq pillugu suliassani ataatsimiititamut aggersarneqartassaaq.
Imm. 3.  Kommunalbestyrelsimut qinersinerup kingorna qaammat ataaseq qaangiutsinnagu kommunalbestyrelsit Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliamut nassiutissavaat kommunalbestyrelsimut ilaasortatut qinikkat tamarmik aqqisa inuup-normuisalu allattorsimaffiat.
Imm. 4.  Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliap imaluunniit qinersinermik siulersuisut Kalaallit Nunaanni Politimesteri oqaaseqaateqartissavaa kommunalbestyrelsimi ilaasortanngorlaat § 5 naapertorlugu pineqaatissinneqarsimanersut. Taamaattoqarsimappat Politimesterip aalajangiinerup allattorsimaffiata assinga Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititamut nassiutissavaa.
Imm. 5.  Ilaasortaq piffissap qinigaaffiup iluani § 5 naapertorlugu pinerluttulerinermik inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarpat Kalaallit Nunaanni Politimesterip Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliamut nassiutissavaa aalajangiinerup allattorsimaffiata assinga.
Imm. 6.  Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliap kommunalbestyrelsi ilaasortaq imaluunniit sinniisussaq pineqartoq piffissaq siulleq atorlugu nalunaarfigissavaa aalajangiisimaneq pillugu, Politimesterip oqaaseqaatai tiguneqarsimasut tunngavigalugit aalajangiisoqaraangat.
Imm. 7.  Maleruaqqusat imm. 1-imiit 6-imut allassimasut atuupputtaaq kommissioninut, aalajangersaasartutut ataatsimiititanut, siunnersuisoqatigiinnut il.il. ilaasortanut, kommunit ataatsimiititaliaannut qinigaasinnaassuseqarneq naapertorlugu ilaasortaasinnaasoqaraangat, piffissarli qaammammik ataatsimik sivisussusilik pineqartup ullormiit toqqagaaffianiit naatsorsuullugu.
Imm. 8.  Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititap aalajangiineri inaarutaassuupput.

 

Kapitali 2
Nunaqarfimmi aqutsisunut qinersineq

§ 60.  Ataatsimoorussanik nunaqarfinni aqutsisunik qinersisoqartassaaq. Kommunip ataatsip iluani ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisut minnerpaamik nunaqarfiit marluk ilaassapput.
Imm. 2.  Nunaqarfiit sorliit ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisoqassanersut ilaasortallu qassit qinerneqassanersut kommunalbestyrelsimit aalajangiiffigineqassapput.
Imm. 3.  Tamanna pillugu aalajangiineq ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisunik qinersinissap ukiup siuliata naannginnerani aalajangerneqassaaq. Ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisunik qinersisarnerit ukiumi kommunalbestyrelsinut qinersisoqarfiusumi apriilimi ingerlanneqartassaaq.
Imm. 4.  Nunaqarfiit avinngarusimavissut nunaqarfiilluunniit inuttuut pillugit imm. 1-imi, oqaaseqatigiit aappaanni piumasaqaammut atatillugu Naalakkersuisut immikkorluinnaq pisuni immikkut akuersissuteqarsinnaapput. Naalakkersuisut aalajangiinerminni kommunalbestyrelsi pineqartoq nunaqarfinnit marlunnit amerlanerusunik nunaqarfeqarpat qanoq annertutigisumik ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisuliisimanersut pingaartissinnaavaat.
Imm. 5.  Ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisunik qinersinermi ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisunut ilaatinneqartut nunaqarfiit qinersivittut ataasiusutut isigineqassapput.

§ 61.  Nunaqarfimmi aqutsisunut ataatsimoorussanut qinersisinnaatitaavoq kinaluunniit § 1 malillugu kommunalbestyrelsimut qinersisinnaatitaanermut piumasarisaasunik eqquutitsisoq, aammalu qinersinissaq kingusinnerpaamik ullunik 14-inik sioqqullugu nunaqarfimmi aalajangersimasumik najugaqarsimasoq kiisalu § 2-mi inuit taaneqartut.
Imm. 2.  Qinersinissaq ullunik 14-inik sioqqullugu qinersinermik siulersuisut suliarissavaat inuit ullormi qinersivissami qinersisinnaatitaallutik nunaqarfimmi najugallit allattorsimaffiat.
Imm. 3.  Qinersisussat allassimaffiat suliarineqarnermi kinguninngua ulluni marlunni nalinginnaasuni saqqumitinneqassaaq.
Imm. 4.  Inuk qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimasoq qinersisussat allassimaffiata suliarineqareernerata kingorna nunaqarfiup avataani aalajangersimasumik najugaqalersimasoq qinersisussat allassimaffiannit peerneqassaaq.
Imm. 5.  Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimatinnani qinersisinnaatitaanngilaq.
Imm. 6.  Qinersisussat allassimaffii pillugit aalajangersakkat §§ 22 - 26-mi maleruagassat pineqartut atorneqassapput.

§ 62.  Nunaqarfimmi aqutsisunut ataatsimoorussanut qinigaasinnaatitaavoq kinaluunniit § 61, imm. 1, tak. § 1, naapertorlugu tassunga qinersisinnaatitaasoq, qinersivimmilu kingusinnerpaamik ullut 14-it sioqqullugu aalajangersimasumik najugaqartoq, pineqartoq ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni inaarutaasumik eqqartuussinikkut akiliisitsissutissamilluunniit akuersinikkut pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni imaluunniit ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pissutsimut nalinginnaasumik isigineqarnermi nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortaanissamut naleqqukkunnaarsitsisumik pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni. Piffissaliussat ullormit qinersivimmiit atuutissapput.
Imm. 2. Taamaattoq kinaluunniit qinigassanngortissinnaavoq pinerluuteqarsimanermigut pineqaatissinneqarsimanini pissutigalugu qinigaasinnaannginnera pillugu akerliliisoqaraluarpalluunniit.

§ 63.  Nunaqarfimmi aqutsisut ukiuni sisamani atuuttussatut qinigaassapput ilaasortallu tamarmiusut ataatsikkut tunuassallutik.
Imm. 2.  Nunaqarfinni aqutsisut qinigaaffiata kommunalbestyrelsimut qinigaaffik malissavaa, tak. § 7.

§ 64.  Qinersineq piareersarneqarlunilu siulersorneqassaaq qinersinermik siulersuisunit.
Imm. 2. Qinersinermik siulersuisut qinersivimmi taasiartorfissanut ataasiakkaanut tamanut inummik qinersisinnaatitaasumik taasiartorfissami pineqartumi taaguinermik siulersuisussamik toqqaassapput aammalu qinersinerup ingerlanneqarnerani ikiuuttussanik aalajangersimasumik amerlassuseqartitaminnik toqqaasinnaallutik. Taaguinermik siulersuisut qinersinerullu ingerlanneqarnerani ikiuuttussat taamatut toqqarneqarsimasinnaapput kommunalbestyrelsimut ilagiillu sinniisaannut qinersinermut atatillugu.
Imm. 3. Qinersinerup piareersarneqarneranut atatillugu §§ 8 - 13-ini maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

§ 65.  Qinigassanngortitanik nalunaarutit nunaqarfímmi taaguinermik siulersuisumut tunniunneqareersimassapput kingusinnerpaamik qinersinissaq ullunik 10-nik sioqqullugu nal. 12.00.
Imm. 2.  Qinigassanngortitanik nalunaarutit il.il. atatillugu §§ 14 - 21-mi maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

§ 66.  Taasineq ingerlanneqassaaq taasiviit pappiarat naqinneqareersimasut atornerisigut. Taasiviit pappiarat kalaallisut qallunaatullu naqitanik allagartaqassapput "Nunaqarfimmi aqutsisunut qinersineq". Qinersinermik siulersuisut taasivissat pappiarat pisariaqartinneqartut pissarsiarinissaat, ilusilernissaat agguaannissaallu pillugit akisussaasuupput.
Imm. 2.  Taasisoqassaaq taasiartortarfinni tamani inimi qinersinermik siulersuisunit innersuussutigineqartumi.
Imm. 3.  Taaguinermi siulersuisup taasinermut karseqarnissaq isumagissavaa.
Imm. 4.  Qinersinermi taaguinermut atatillugu aalajangersakkat §§ 27 - 31 aamma malinneqassapput.
Imm. 5.  Qinersisartut, taasinissamut piffissaliussat iluanni taasiartorfimmukarsinnaanngitsut imaluunniit aatsaat ajornartorsiorujussuarlutik taasiartorfimmukarsinnaasussat, §§ 32 - 38-mi maleruaqqusat malillugit pappiaramik taasivimmik allakkatigut taasisinnaapput, ilaatigut danskit allakkatigut qinersinerni atorneqartartut Kalaallit Nunaata avataani taasinermi atorneqarnerisigut.

§ 67.  Qinersivinni ataasiakkaani qinersinerup inernerata naatsorsorneranut nalunaarutigineranullu aammalu piffissap qinigaaffiup ingerlanerani ilaasortat tunuarnerat il.il. atatillugu kommunalbestyrelsimut qinersinermut maleruaqqusat assingi atuupput, tak. kap. 1. Nunami sumiiffiup sinniisaatut qinersinermi aalajangersakkat atuutissanngillat.

 


Kapitali 3
Ilagiit sinniisaannut qinersineq

§ 68.  Kalaallit Nunaanni Ilagiinnut ilaasortat ilagiit sinniisaannut qinersisinnaatitaapput kommunalbestyrelsimut qinersisinnaanermut piumasaqaatit naammassisimagunikkit, tak. § 1 imaluunniit § 2-mi piumasaqaatit naammassineqarpata. Ilagiit sinniisaannut qinersineq ullormi kommunalbestyrelsimut qinersinermi ingerlanneqassaaq.
Imm. 2.  Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimatinnani qinersisinnaatitaanngilaq.
Imm. 3.  Qinersisussat allassimaffiinut atatillugu §§ 22 - 26 maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

§ 69.  Immikkoortoq 3-mi taaneqartut eqqaassanngikkaanni ilagiit sinniisaannut kinaluunniit qinigaasinnaatitaavoq § 68, imm. 1, tak. § 1, naapertorlugu tassunga qinersisinnaatitaasoq, qinersivimmilu kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit qinersinissaq sioqqullugu aalajangersimasumik najugaqartoq, pineqartoq ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni inaarutaasumik eqqartuussinikkut akiliisitsissutissamilluunniit akuersinikkut pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni imaluunniit ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pissutsimut nalinginnaasumik isigineqarnermi ilagiit sinniissaanni ilaasortaanissamut naleqqukkunnaarsitsisumik pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni. Piffissaliussat ullormit qinersivimmiit atuutissapput.
Imm. 2.  Taamaattoq kinaluunniit qinigassanngortissinnaavoq pinerluuteqarsimanermigut pineqaatissinneqarsimanini pissutigalugu qinigaasinnaannginnera pillugu akerliliisoqaraluarpalluunniit.
Imm. 3.  Ilageeqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat sukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu inuit ilagiit sinniisaanni ilaasortaasussat tassunga qinigaasinnaanngillat.

§ 70.  Sioqqutsisumik Biskoppimut tusarniaasoqareerneratigut oqaluffinni aamma atuarfiutigalutik naalagiartarfinni sumi ilagiit sinniisaannut qinersisoqarsinnaanersoq aammalu sumiiffinni tamani ilagiit sinniisaannut ilaasortat amerlassusissaat Naalakkersuisut aalajangissavaat.
Imm. 2.  Sumiiffinni ilagiit sinniisaannut qinersiffiusussaanngitsuni qinersisartut taakkunani najugaqartut, tak. § 67, ilagiit sinniisaannut qinersinermi sumi qinerseqataassanersut Naalakkersuisut aalajangissavaat.

§ 71.  Ilagiit sinniisaat ukiuni sisamani atuuttussatut qinigaassapput, ilaasortallu tamarmiusut ataatsikkut tunuassallutik.
Imm. 2. Piffissap ilagiit sinniisaasa qinigaaffiata piffissaq kommunalbestyrelsimut qinigaaffik malissavaa, tak. § 7.

§ 72.  Kommunini tamani qinersineq piareersarneqarlunilu siulersorneqassaaq naammassineqarlunilu qinersinermik siulersuisunit.
Imm. 2.  Qinersinerup piareersarneqarneranut atatillugu §§ 8 - 13-ini maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

§ 73.  Ilagiit sinniissaannut qinersinissaq kingusinnerpaamik qaammatinik marlunnik sioqqullugu palaseqarfimmi palasi kirkebogilerisoq ilagiinnik ataatsimiigiaqqusissaaq. Ilagiit sinniisaanni ataatsimiinnermi tassani ilagiit sinniissaasa suliassai nassuiarneqassapput misissorneqassaarlu ilagiit sinniisaanni naammattunik ilaasortaqarsinnaaneranik qinersisoqarnissaanik isumaqatigiittoqarsinnaanersoq. Isumaqatigiittoqarsinnaappat ataatsimiinnermi imaluunniit ataatsimiinnermut atatillugu qinigassanngortitat qinigaatinniakkat nalunaarsorneqassapput, tak. § 74, imm. 1.
Imm. 2.  Ataatsimiinnissamut imm. 1-imi taaneqartumut ataatsimiigiaqqusineqassaaq ataatsimiinnissap siornatigut sapaatini kingullerni pingasuni naalagiarnermi ataatsimiinnissap nalunaarutigineqarneratigut, qaqugu sumilu ataatsimiinnissaq oqaatigineqassalluni aammalu allagarsiinikkut kiisalu qinersinermik siulersuisut erseqqinnerusumik aalajangiinerisigut.
Imm. 3.  Ataatsimiinnissami tassani taamaallaat peqataasinnaapput inuit ilagiit sinniisaannik qinersisinnaatitaasut.
Imm. 4 . Ataatsimiinnermi imm. 1-imi taaneqartumi qinigassanngortitassat naammattut isumaqatigiissutigineqaraluarpataluunniit qinigassanngortitat allat § 74, imm. 1-imi piffissaliussap naannginnerani taaguivimmi pineqartumi qinersinissamik siulersuisumut nalunaarutigineqarsinnaapput.

§ 74.  Qinigassanngortitanik nalunaarut qinersinermik siulersuisut qinigassanngortittut pillugit allaffissiaasigut nalunaarutigineqartassaaq, taaguivimmilu pineqartumi taaguinermik siulersuisumut tunniunneqareersimassapput kingusinnerpaamik qinersinissaq sapaatit akunnerinik sisamanik sioqqullugu nal. 12.00.
Imm. 2.  Qinigassanngortittut qinersinissamut qinigassanngortinnertik kiisalu qinersinermik siulersuisut imaluunniit Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliaq qinigaasinnaassutsip misilinneqarnissaanut atorneqartussamik, tak. § 59, imm. 4, Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmut pinerluttulerinermut nalunaarsuiffimmut paasissutissanik piniarsinnaanerat akuersaarlugu namminneq atsiorlutik uppernarsarsimassavaat.
Imm. 3.  Inuit qinigassanngortitat tamarmik immikkut ikinnerpaamik tallimanik qinigassanngortitsisoqassapput, aammalu taamaallaat qinigassanngortitsisuusinnaapput inuit ilagiit sinniisaannik qinersisinnaatitaasut. Kinaluunniit qinigassanngortittumit ataatsimit amerlanerusunut qinigassanngortitsisuusinnaanngilaq.
Imm. 4.  Qinigassanngortittup qinigassanngortitsinermik nalunaarut tunniunneqareersimasoq taaguinermik siulersuisumut kingusinnerpaamik imm. 1-imi piffissaliussap naannginnerani tunuartissinnaavaa.
Imm. 5.  Piffissaliussap naanerani ilagiit sinniisaattut qinerneqartussaniit amerlanerusunik qinigassanngortittoqanngippat qinigassanngortitaasut qinigaasutut isigineqassapput.
Imm. 6.  Piffissaliussap naanerani ilagiit sinniisaattut qinerneqartussaniit amerlanerusunik qinigassanngortittoqarpat taakkunannga qinersineqassaaq, qinigassanngortittullu aqqi allagarsiinikkut aammalu qinersinermik siulersuisut erseqqinnerusumik aalajangiinerat malillugu tamanut saqqummiunneqassapput.

§ 75.  Taasineq ingerlanneqassaaq taasiviit pappiarat naqinneqareersimasut atornerisigut. Taasiviit pappiarat kalaallisut qallunaatullu naqitanik allagartaqassapput "Ilagiit sinniisaannut qinersineq". Qinersinermik siulersuisut taasivissat pappiarat pisariaqartinneqartut pissarsiarinissaat, ilusilernissaat agguaannissaallu pillugit akisussaasuupput.
Imm. 2.  Qinersineqassaaq kommunalbestyrelsimut qinersinerup peqatigisaanik taasiartorfissani tamani inimi qinersinermik siulersuisut innersuussutaani.
Imm. 3.  Taaguinermik siulersuisup ilagiit sinniisaannik qinersinermi pappiaranut taasivinnut immikkut nakkaatitsivik pissarsiarissavaa.
Imm. 4.  Qinersinerup ingerlanneqarnissaa, tassunga ilanngullugu taasissummik nassiussilluni taasinermut atatillugu §§ 27 – 38-mi maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

§ 76.  Qinersinerup naatsorsorneqarnerani siulliulluni ilaasortanngussaaq inuk amerlanerpaanit taagorneqarsimasoq, tulliulluni ilaasortanngussalluni inuk amerlanerpaanik taagorneqarsimasup tulliatut taagorneqarsimasoq ilagiit sinniisaanni inissat tamakkerlugit agguaanneqarserlugit.
Imm. 2.  Qinigassanngortitat arlallit amerlaqatigiimmik taagorneqarsimappata qinersinermik siulersuisut makitsineratigut aalajangerneqassaaq arlaat kina qinigaanersoq.
Imm. 3.  Qinersinermik siulersuisut sinniisussanik nalunaarsuiffik suliarissavaat, tassani allattorneqassapput qinigassanngortissimasut qinigaanngitsulli taaguunneqarnertik malillugu tulleriinnilersorneqarlutik. Qinigassanngortittut arlallit amerlaqatigiinnik taaguunneqarsimappata qinersinermik siulersuisut makitsinerisigut tulleriinnilersuineq aalajangerneqassaaq.
Imm. 4.  Qinersinerup naatsorsorneqarneranut atatillugu §§ 39, 41 - 44 aamma §§ 47 – 52-imi maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

§ 77.  Ilaasortatut qinigaasoq piffissap qinigaaffiup ingerlanerani ilagiit sinniisaannit tunuarpat, nammineersinnaajunnaarsitaappat imaluunniit toqukkut qimaguppat sinniisussamit taarserneqassaaq.
Imm. 2.  Ilaasortaq qaammat ataaseq sinnerlugu pisinnaanngippat sinniisussaq ilagiit sinniisaanni ilaasortanngorallassaaq.
Imm. 3.  Pissutsini imm. 1-imi taaneqartuni ilaasortap taartissaanik sinniisussaqanngippat ilaasortat qinigaasimasut sinneri piffissap qinigaaffiup sinneranut ilaasortaasussamik qinersissapput.

 

Kapitali 4
Ataatsimut aalajangersakkat

§ 78.  Qinersinermut Ataatsimiititaliaq inatsimmi matumani taaneqartoq tassaavoq Kalaallit Nunaata Inatsisartuinut qinersisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni ataatsimiititaliaq taaneqartoq. Qinersinermut Ataatsimiititaliap suliassai suliarineqassapput inatsisartut inatsisaanni qulaani taaneqartumi § 54-imi maleruaqqusat malillugit.

§ 79.  Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliap § 59-imi taaneqartup sulineranut atatillugu aningaasartuutit landskarsimit akilerneqassapput.
Imm. 2.  Naalakkersuisut ataatsimiititaliaq allattoqarfeqartissavaa.
Imm. 3.  Siulittaasoq akissarsiaqartinneqassaaq eqqartuussisut pillugit isumaqatigiissut sukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu Naalakkersuisut aalajangersagaannik.
Imm. 4.  Qinikkat Ataatsimiititaliami ilaasortaasut akissarsiaqartinneqassapput Inatsisartunut, Naalakkersuisunut il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat pillugit inatsisartut inatsisaanni maleruaqqusat malillugit.

§ 80.  Qinersinermut Ataatsimiititaliaq qinersinerup piareersarnerani ingerlanneqarneranilu piginnaatitaavoq pissutsit naapertorlugit pisariaqarsorinarneratut inatsisartut inatsisaanni matumani maleruaqqusanik saneqqutsinissaminut, patsisissaatillugu qinersinerup isertuussassaanerata qinersinerullu ingerlanneqarnerata nakkutigisaanerata tamatigut isumannaarneqarsimanissaa qulakkeerneqarsimaannarpat. Qinersinermut Ataatsimiititaliap qinersinermut allattaavimmini aalajangersagaq manna malillugu saneqqutsinerit pisimasut nassuiaateqarfigissavai.

§ 81.  Naqitertitanut, tamanut saqqummiussanut aamma pappiaqqanut taasivinnut il.il. aningaasartuutit kommunimit attuumassuteqartumit akilerneqassapput, taamattaarlu qinersinermik siulersuisunut allattoqarfeqartitsissalluni.
Imm. 2.  Allakkatigut qinersinerni atortussat aamma qinersinermut allattaaviit Naalakkersuisunit akilerneqassapput.

§ 82.  Qinersisartoq taasisimasoq suliassami sumiluunniit pisussaanngilaq eqqartuussisunut oqaatigissallugu qinigassanngortitaq kina imaluunniit partii sorleq taasimanerlugu.

§ 83.  Kinaluunniit inatsisartut inatsisaat una malillugu imminut suliakkiutigineqartunik sumiginnaasoq pinerluttulerinermik inatsimmi §§ 8, imm. 2, 10, imm. 1-2,  12,  13,  19,  20, 22, 23, imm. 1, 24, imm. 3, 25, imm. 1, 26, imm. 2-4, 27, imm. 1, 30, imm. 1-2, 35, 36, 38, imm. 1 aamma 5, 39, 42, 43, 44, 45, imm. 1, 46, stk. 1, 47, 48, 49, imm. 1, 4 aamma 7, 50, imm. 1, 52, imm. 2, 59, imm. 2, 60, imm. 3, 61, imm. 6, 64, imm. 1 aamma 3, 66, imm. 4-5, 67, 68, imm. 3, 72, 73, imm. 1, 75, imm. 4 kiisalu § 76, imm. 4 malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Inatsisartut inatsissaani aalajangersakkani atuutilersinneqartuni Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi aalajangersakkat naapertorlugit pineqaatissiinermik aalajangersaasoqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaanni imaluunniit inatsisartut inatsisaat naapertorlugu aalajangersakkanik atuutilersinneqartut toqqammavigalugit akiliisitsinissamik aalajangiisoqartillugu, akiligassaq inatsisitigut nammineersinnaatitaasumut akiligassiissutigineqarsinnaavoq Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi malittarisassat naapertorlugit.

§ 84.  Qinersinermik siulersuisunut ilaasortat imaluunniit allat inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkat malillugit inini pappiarat taasiviit tigooqqarneqarfianniissinnaatitaasut
1) taasisitsinerup nalaani qinersisartumik siunnersuisussaanngillat, ilitsersuissanatik kajumissaarissanatilluunniit qinigassanngortitaq kina taassaneraat,
2) allanik ilisimatitsissanngillat qinersisartoq una unalu najuussimanersoq, imaluunniit pappiaramik taasivimmik tuneqqusimanersoq tunniussisimanersorluunniit, imaluunniit
3) allanut nalunaarutiginnissanngillat taasivimmi qinersisartup qinigassanngortitamik imaluunniit partiimik sorlermik taasisimaneranik paasisimasaminnik.
Imm. 2.  Qinersisartut aggerlutik taasinerata inatsisartut inatsisaanni matumani peqqussutigineqartumiit allaanerusumik nakkutigineqarnissaa akuerisaanngilaq.
Imm. 3.  Immikkoortumi 1-imi aamma 2-mi aalajangersakkanik unioqqutitsisoqartillugu Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissiisoqarsinnaavoq.

§ 85.  Inatsisartut inatsisaat atuutilerpoq 1. januar 2013. Tamatuma peqatigisaanik atorunnaarsinneqarput Kommunalbestyrelsinut, nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu sinniisaannut qinersisarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 10, 31. oktober 1996-imeersoq aammalu kapitali 2, Kommunini suliassaqarfiit aaqqissuuteqqinneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 14, 19. november 2007-imeersoq.
Imm. 2.  Tamatuma peqatigisaanik atorunnaarsinneqarpoq Namminersornerullutik Oqartussat apriili 2009-mi ataatsimoorussanik nunaqarfinni aqutsisussanik qinersineq pillugu nalunaarutaat nr. 4, 22. januar 2009-meersoq. Kommunalbestyrelsi kingusinnerpaamik 31. januar 2013 § 60, imm. 2 naapertorlugu 2013-imi ataatsimoorussanik nunaqarfinni aqutsisussanik qinersinermi atuuttussamik aalajangiissaaq.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq3. december 2012Kuupik Kleist