Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
29. maj 2012
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer(Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer foretages følgende ændringer:


1.
  Overskriften til § 11Vejledning om klageadgang” ændres til: ”Klageadgang”.

2.  Efter § 11 og inden ”Sanktioner” indsættes som §§ 11a og 11b:
§ 11a.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at klage over sundhedsfaglig virksomhed, der udøves af sundhedspersoner i Grønland, behandles af det klageorgan, som i Danmark behandler klage over sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. Klage behandles og afgøres efter de for klageorganet gældende regler.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om vejledning, klagefrister, sagernes oplysning, indbringelse og offentliggørelse m.v. Sager omfattet af regler om klage, jf. stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed i Danmark eller Grønland.

§ 11b.   Tilsynsmyndigheden på sundhedsområdet kan indbringe sager om sundhedsfaglig virksomhed, hvis tilsynsmyndigheden finder, at der kan være grundlag for kritik eller anden sanktion. Sager indbringes for det kompetente klageorgan efter regler fastsat i medfør af § 11a, stk. 1”.

3.  I § 12, stk. 1 - 3 ændres ”§§ 3 og 4” til: ”§§ 3, 4 og 11a”.§ 2

Stk. 1.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juni 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves kapitel 3 i lov nr. 397 af 10. juni 1987 om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. som ændret ved lov nr. 391 af 7. juni 1989 og lov nr. 369 af 6. juni 1991 samt lov nr. 503 af 30. juni 1993.Grønlands Selvstyre, den 29. maj 2012


Kuupik Kleist