Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 20
25. oktobari 2012
Atorunnaartut

Tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Nioqqutissanik eqqussuineq annissuinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 18, 30. oktober 1992-imeersumi § 17 aamma § 46 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Tikinneq

§ 1.  Tikinneq tassaavoq nunanit allanit, tassunga ilanngullugit Danmarkimit Savalimmiunillu, akitsuuteqarfiusumut tikinneq.
Imm. 2.  Tikinnermi angalasut nioqqutissat tulliini taagorneqartutulli annertussuseqartut akitsuuteqanngitsumik nassatarisinnaavaat pisiarisinnaallugilluunniit:
1)  Sikaritsit 200-t imaluunniit sikaat 50-t imaluunniit cigarillossit 100-t imaluunniit tupat 250 g,
2)  Sikaritsinut imusivissat imaluunniit pappiarartassat immertariaannaat 200-t,
3)  Imigassaq kimittooq (22 pct. sinnerlugu aalakoornartortalik) 1 literi imaluunniit hedviinni (15-miit 22 pct. tikillugu aalakoornartortalik) 2 literi,
4)  Viinni nerriseq (15 pct. inorlugu aalakoornartortalik) 2,25 literi,
5)  Immiaaqqat 2 literi,
6)  Imeruersaatit kulsyretallit 2 literi,
7)  Tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissoq. Tamakkua saniatigut pinnersaatit tipigissullu allat katillugit annerpaamik 1.000 koruunit nalingannut,
8)  Sukkulaatinit mamakujuttunillu nioqqutissiat katillugit 4 kg,
9)  Kaffit aamma tiit katillugit 4 kg, aamma
10)  Neqi, neqinit nioqqutissiat imaluunniit timmissat katillugit 5 kg.
Imm. 3.  Inuit 18-inik ukioqalereersimasut kisimik tupanit nioqqutissianik, imigassanik kimittuunik, viinninik, immiaaqqanillu akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaapput.

§ 2.  Nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik § 1, imm. 2-mi taaneqartunik tikittunut nioqquteqarneq taamaallaat mittarfiit niuertarfiini, taamakkuninnga nioqquteqarnissamut Akileraaruseriffiup akuerisaani pisinnaavoq.


Angallassinermi sulisuusut

§ 3.  Angallassinermi sulisuusut, tassa imaappoq umiarsuarni timmisartunilu nunat tamalaat akornanni angalasuni angallassissutip ingerlanneqarnerani imaluunniit taassuma iluani suliaqartut, ullut unnuallu 15-it inorlugit sivisussusilimmik Kalaallit Nunaata avataaniikkallarne­rup kingorna uternerminni makkuninnga nassarsinnaapput:
1)  Sikaritsit 60-t imaluunniit sikaat 40-t imaluunniit cigarillossit 50-t imaluunniit tupat 250 g,
2)  hedviinni 2 literi aamma viinni nerriseq 2,25 literi, kisianni imigassanik kimittuunik pinna-tik,
3)  Tipigissaat 50 g aamma 0,25 literi tipigissoq.
Imm. 2.  Angallassinermi sulisuusut ulluni unnuanilu 15-ini taakkuluunniit sinnerlugit Kalaallit Nunaata avataaniikkallarnerup kingorna tikinnerminni § 1-imi maleruagassat naapertorlugit nioqqutissanik nassarsinnaapput.


Sinerissap avataani sanaartukkani sulisuusut

§ 4.  Sinerissap avataani sanaartukkani, matumani aamma qilleriviusuni kiisalu qilleriviliani ineqarfiuutigisuni sulisuusut, aatsitassanik imaluunniit ikummatissanik misissueqqaarnermut, misissueqqissaarnermut qalluinermullu atatillugu sulisut akitsuuteqarfiusup iluani niunerminni akitsuuteqanngitsumik nassarsinnaavaat:
1)  Sikaritsit 60-t imaluunniit sikaat 40-t imaluunniit cigarillossit 50-t imaluunniit tupat 250 g.
Imm. 2.  Akitsuuteqannginnissami piumasaqaataavoq ulluni unnuanilu minnerpaamik 15-ini akitsuuteqarfiusup avataaniikkallarsimanissaq.
Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut akitsuuteqarfiusup avataani pisiarineqarsimasunut atuuppoq.


Angallatit aalisariutit nunanit allaneersut

§ 5.  Angallatinut aalisariutinut nunanit allaneersunut Kalaallit Nunaata imartaani aalisartunut, aammalu umiarsuarnut Kalaallit Nunaata imartaaniinnerminni akitsuutinik akiliisussaatinneqanngitsunut tunngatillugu, nioqqutissat umiarsuarmi nassarneqartut inuttamut ataatsi­mut ullup unnuallu ataatsip ingerlanerani akitsuuteqanngitsumik atorneqarsinnaapput: viinni nerriseq 1 literi, imaluunniit hedviinni 0,5 literi, imaluunniit imigassaq kimittooq 0,25 literi imaluunniit immiaaqqat 2 literi kiisalu tupanit nioqqutissiat 40 g, sivisunerpaamik ulluni 28-ni.
Imm. 2.  Umiarsuarni inuttaasut, imm. 1 naapertorlugu nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik pissarsisimasut, akitsuuteqarfiusumiit aallarnissartik pissutigalugu umiarsuarmiit niusimasut nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik § 3-mi annertussusissatut aalajangersakkat anner-toqqataannik nassarsinnaapput.
Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut atuuppoq.


Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut

§ 6.  Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut umiarsuup Kalaallit Nunaata imartaaniinnerani akitsuusigaanngitsunik atugaqarsinnaatitaapput.
Imm. 2.  Takornariat imm. 1 naapertorlugu akitsuusigaanngitsunik atugaqartut tupanit, sukkulaatinit aamma mamakujuttunit nioqqutissiat nammineq atugassamik saniatigut nioqqutissanik akitsuusigassanik nunaliaasseqqusaanngillat. Angerlamut angalaneq Kalaallit Nunaat aqqusaarlugu aallartippat takornariat nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik § 1 naapertorlugu nassarsinnaapput.
Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut atuuppoq.


Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit

§ 7.  Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit angalanerni nammineq atugassatut akitsuuteqanngitsumik eqqussinnaavaat tipigissaatit, pinnersaatit tipigissullu, nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 30. oktober 1992-imeersumi § 1, nr. 18 naapertorlugu akitsuusigassaasut, Akileraaruseriffiup taakkua annertussusii suunerilu piffissap angalaffissap sivisussusianut naleqquttuusorippagit.


Akitsuuteqannginnissamut piumasaqaat

§ 8.  § 1 aamma §§-it 3-miit 7-imut malillugit akitsuuteqannginnissamut piumasaqaataavoq nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut inummit nassarneqarnissaat imaluunniit inuup nammineq nassataaniitinneqarnissaat, taamaalillugit nioqqutissat imaluunniit angalanermi atortut Akileraaruseriffimmut takutinneqarsinnaanngorlugit.


Nakkutilliineq

§ 9.  Suliffeqarfiit nioqqutissanik akitsuusigaanngitsunik tikittunut nioqquteqarnissamut akuersissummik peqartut, tak. § 2, imigassanik aalakoornartortalinnik kiisalu tupanit nioqqutissianik tunisaqarnerminni piumasarisassavaat angalasup ikilernermut allagartaq, pineqartup nunamit allamiit tikinnerminik uppernarsaatitut takutissagaa.
Imm. 2.  Ikilernermut allagartap imm. 1-imi taaneqartutut takutinneqarnerani, ikilernermi allagartaq nalunaaqutserneqassaaq imaluunniit allagartap imigassanik aalakoornartortalinnik imaluunniit tupanit nioqqutissianik pisinermi atorneqarsimanera arlaatigut takussutissinneqassalluni.
Imm. 3.  Ikilernermi allagartat imm. 2-mi taaneqartut imigassanik aalakoornartunik tupanillu nioqqutissianik pisinermut atoqqinneqarsinnaanngillat.


Pineqaatissiinerit

§ 10.  § 1, imm. 2-mi 3-milu, § 2-mi, § 3, imm. 1-imi, § 4, imm. 1-imi 3-milu, § 5, imm. 1-imiit 2-mut, § 6, imm. 2-mi, § 7-imi aamma § 8-mi aalajangersakkanik piaaraluneerluni mia­nersuaalliorujussuarluniluunniit unioqqutitsisoq unioqqutitseriaraluartorluunniit Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit akiliisitsinermik pineqaatissinneqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Imm. 1-imi taaneqartutut unioqqutitsisoqarpat unioqqutitseriaraluartoqarpalluunniit nioqqutissaq, taannaluunniit peqanngippat aningaasat taassuma aningaasanngorlugu nalingata amerlaqatai, akiliisitsinermik pineqaatissiisoqarpat pineqaatissiisoqanngikkaluarpalluunniit, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi maleruagassat naapertorlugit arsaarinnissu­tigineqarsinnaapput.
Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu akiliisitsissutit Landskarsip pisassarai.
Imm. 4. 
Imm. 2 naapertorlugu arsaarinnissutit Landskarsip pisassarai.


Atortuulerfia

§ 11.  Nalunaarut manna 1. november 2012-imi atuutilissaaq.
Imm. 2.  Tamatumunnga peqatigitillugu tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu nalunaarut nr. 24, 20. december 2010-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 25. oktober 2012Maliina Abelsen

/

Jan H. Lynge-Pedersen