Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
22. november 2011
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning
(Konsekvensrettelser som følge af indførelsen af selvstyre og vedtagelsen af ny kriminallov for Grønland m.v.)

§ 1

I landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, som ændret ved landstingslov nr. 21 af 30. oktober 1998 og landstingslov nr. 5 af 31. maj 2001, foretages følgende ændring:


1.
Overalt ændres ”Landsstyret” til Naalakkersuisut”, og i § 14, stk. 1, nr. 1, ændres ”landsstyremøder” til ”naalakkersuisutmøder”.

2. Overaltændres ”Grønlands Hjemmestyre” til ”Grønlands Selvstyre” og ”Hjemmestyrets” til ”Selvstyrets”.

3. I § 27, stk. 1, ændres”kriminallovens § 29” til ”kriminallovens § 50, stk. 1 og 3, og §§ 52 - 54”.

4. I § 27, stk. 4, ændres ”kriminallovens § 29” til ”kriminallovens § 50, stk. 1 og 3, og §§ 52- 54”.

5. I § 28, stk. 5, ændres henvisning til ”stk. 2, nr. 5” til ”stk. 2, nr. 1”.

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011
Kuupik Kleist